Budżet Gminy na 2022 r.

Podczas sesji Rady Gminy został Uchwalony Budżet na 2022 r.

W 2022 roku planowane są dochody w wysokości 95 968 626,80 zł.

Gmina w 2022 roku planuje wydatki ogółem na kwotę: 108 405 245,08 zł, z czego wydatki majątkowe to: 30 403 379,95 zł co stanowi 28% całego budżetu.

Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2022 to:
✅ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice,
✅ rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy,
✅ modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla południowej części gminy,
✅ rozbudowa infrastruktury sportowej w Modlnicy i Modlniczce,
✅ remonty i modernizacje infrastruktury drogowej.

Planowany deficyt zostanie pokryty z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, obligacji oraz pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Więcej informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych, zobacz Na co idą Twoje pieniądze? 

Tagi dla strony:

2021-12-29