Budżet Gminy 2023

Prezentujemy Państwu szczegóły dotyczące budżetu gminy na 2023 r.

Na ten rok zaplanowano wydatki ogółem na kwotę ponad 122 mln zł, przy czym wydatki majątkowe to: 39 mln zł co stanowi 32 % całego budżetu.

Najważniejsze zadania inwestycyjne na ten rok to:
✅ projekty ekologiczne (m.in. rozbudowa sieci kanalizacji w Będkowicach i Wierzchowiu, wymiana pieców, program małej retencji),
✅ remonty i modernizacje infrastruktury drogowej (m.in. ul. Faustyny i ul. Dworska w Modlniczce, ul. Kwiatowa w Bęble).
✅zakupy gruntów pod nowe inwestycje (m.in. na: poszerzenie ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie, szkołę w Wielkiej Wsi, zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół, szkołę w Modlniczce).
✅zagospodarowanie centrów wsi (Szyce, Czajowice, Tomaszowice).
inwestycje oświatowe (m.in. nowe skrzydło w SP w Modlnicy, zakup nowego gimbusa).
✅projekty sportowe (m.in. boisko ze sztuczną nawierzchnią w Modlniczce oraz hala sportowa w Modlnicy).

Płacąc podatki i będąc zameldowanym mieszkańcy mają realny wpływ na działania realizowane w swojej gminie. #zameldujsię
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o planowanych zadaniach inwestycyjnych, możecie też zobaczyć ile z Waszych podatków trafia do Gminy i na jakie zadania są przeznaczone?

Więcej informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych, zobacz na stronie: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet.../wielka-wies/2023


Zostawiasz swój podatek w Wielkiej Wsi?


Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Zachęcamy Was i prosimy o meldowanie się na terenie gminy.

Płacąc podatki i będąc zameldowanym Masz realny wpływ na działania realizowane w Twojej „Małej Ojczyźnie”.

Obecnie na terenie Gminy Wielka Wieś mieszka ok. 2.5 tys. niezameldowanych osób, co niekorzystnie wpływa na nasz budżet.

Gdyby każda osoba mieszkająca była zameldowana na terenie Gminy to Janosikowe tj. (pieniądze, które Gmina musi oddać do budżetu państwa za 2023 r.) byłoby niższe o 1 250 000,00 zł.

Równie ważne jest płacenie podatków w Gminie, 1 rozliczenie PIT to średnio 2 900,00 zł dochodu do budżetu naszej gminy.

Dlatego pamiętaj!
Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Wielką Wieś. 2023-01-12