Bilet metropolitalny

Od 1 sierpnia, dzięki współpracy Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i gmin wchodzących w jego skład, mieszkańcy regionu – w tym gminy Wielka Wieś, mogą podróżować na jednym bilecie pociągami, autobusami oraz tramwajami.

Nowe bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w wyznaczonej strefie rozkładowymi pociągami organizowanymi przez Województwo Małopolskie, tj. pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, POLREGIO i Koleje Śląskie, a także do swobodnego korzystania ze wszystkich połączeń tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Miasto Kraków w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz połączeń autobusowych organizowanych przez Województwo Małopolskie i gminy takie jak Wieliczka (system Wielickiej Komunikacji Miejskiej), Michałowice, Niepołomice, Skawina, Wielka Wieś i Zielonki.


Stawki za nowe bilety wyniosą:
159 zł: metropolitalny – strefa I
169 zł: metropolitalny – strefa I+II
199 zł: metropolitalny – strefa I+II+III


Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Krakow.pl

2023-08-01