Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Centrum Szkoleniowe Masterlang zapraszają do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele

Projekty skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
• wykształcenie co najwyżej średnie
• mieszkających na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys mieszkańców
• mieszkających lub zatrudnionych w województwie małopolskim
• z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Informacje o szkoleniach:
• osoby w wieku 25-49 lat www.angielskiwmalopolsce.eu tel. 720 888 803 oraz adres email: biuro@angielskiwmalopolsce.eu
• osoby w wieku 50-64 lat www.angielski50plus.eu tel. 881 302 230 oraz adres email: biuro@angielski50plus.eu

Zgłoszenia w biurze GOKiS pod numerem telefonu 12 419 19 21


Tagi dla strony:

2014-02-03