Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy za wykonanie budżetu za 2015 r.

Na wczorajszej sesji radne i radni przyjęli też uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Tadeuszowi Wójtowiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015.

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania wykonania budżetu, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz przeanalizowaną "Informacją o stanie mienia komunalnego" - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Tagi dla strony:

2016-06-30