Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej :

a) na dz nr 518/4,496/8,708/3,709/12,710/3,710/7,711/7, 711/3,712/2 w miejsc. Modlnica - 51.045,00 zł
b) dz nr 216/8,266/1,209/6,209/5,209/7,280/1 obręb Prądnik Korzkiewski ul. Wesoła i Pod Moroniem - 11.193,00 zł
c) projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Uroczej w m. Wielka Wieś - 22.509,00 zł
d) dz. nr 352/2, 350, 347, 341, obr. 0005 Giebułtów - 3.567,00 zł
e) Przebudowa drogi krajowej nr 94 km 319+000-319+200 polegająca na budowie w pasie drogowym oświetlenia ulicznego, os. Murownia w m. Biały Kościół, na działkach nr 668/1, 669/7 - 26.641.80 zł
f) dz. nr 15/4, 15/6, obr. 0004 Czajowice, ul. Modrzewiowa, dz. nr 212, 526/3, 215/7, 215/8, 540, obr. 0004 Czajowice, ul. Widokowa , dz. nr 528, obr. 0004 Czajowice, ul. Kasztanowa - 12.718,20 zł
g) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Kluczwody w m. Wierzchowie - 28.290,00 zł
h) dz. Nr 136, 135/2, 134, 133, 144 w m. Wielka Wieś ul. Szlachecka - 20.541,00 zł

Zadanie realizuje firma Stanisław Windys Zakład Usług Elektrycznych z siedzibą w Wierzchowiu, os. Murownia 243, 32-089 Wielka Wieś

Zadanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno osób pieszych jak również kierowców.

 

Tagi dla strony:

2014-04-04