Remont dróg gminnych w 2021 roku

Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont dróg na terenie gminy:
ul. Zachodnia, w miejscowości Bębło - dz. nr 50
ul. Wichrowa, w miejscowości Będkowice - dz. nr 811, 812 i 497/8
ul. Modrzewiowa, w miejscowości Biały Kościół - dz. nr 694
ul. Złodziejowy Dół, w miejscowości Biały Kościół - dz. nr 690 i 435/2
ul. Łąkowa, w miejscowości Giebułtów - dz. nr 254, 275/5 i 274
ul. Maciejkowa, w miejscowości Giebułtów - dz. nr 98/4
ul. Przygraniczna, w miejscowości Modlnica - dz. nr 121
ul. Łąkowa, w miejscowości Modlniczka - dz. nr 642/2
ul. Pod Moroniem, w miejscowości Prądnik Korzkiewski - dz. nr 266/1
ul. Topolowa, w miejscowości Szyce - dz. nr 212/3
ul. Kolberga, w miejscowości Tomaszowice - dz. nr 396
ul. Zamkowa, w miejscowości Wielka Wieś - dz. nr 83


Wykonawca firma PRODiM z siedzibą w Krakowie. Termin realizacji połowa listopada 2021 r.


Wartość zadania to brutto 2.891.280,69 zł

2021-08-18