Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (zakończenie prac)

Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Będkowice realizowanej w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną wzdłuż ulicy Browar, Okupniki, Długa, Wiosenna, Brzozowa i Borowa tj. kanał grawitacyjny z PVC Ø 315, PVC Ø 250, PVC Ø 200, kanał grawitacyjny kamionkowy Ø 200, kanał ciśnieniowy z PE DN Ø 63 mm, kanał ciśnieniowy z PE DN Ø 90 mm oraz uporządkowano teren po wykonanych pracach związanych z realizacją zadania.

2021-09-16