Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (zakończenie prac)

Dobiegły końca prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Będkowice realizowanej w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.

Zobacz więcej »
2021-09-16
Pumptrack w Giebułtowie

W najbliższych tygodniach teren rekreacyjny w Giebułtowie przy ul. Orlich Gniazd zyska kolejną atrakcję. Fanów jazdy rowerowej zapraszamy na pumptracka. Zadanie wykona firma PT s.c. za kwotę blisko 134 tys. zł.

Zobacz więcej »
2021-09-22
Budowa zbiornika wyrównawczego

Rozpoczęła się budowa zbiornika wyrównawczego wraz z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tomaszowice.

Zobacz więcej »
2021-09-22
Remont w świetlicy wiejskiej w Szycach

W ramach zadania zmodernizowano: instalację centralnego ogrzewania, oświetleniową oraz przeprowadzany jest niezbędny remont. Wartość prac to 86 tys. zł brutto.

Zobacz więcej »
2021-09-22
Remont dróg gminnych w 2021 roku

W ramach umowy z firmą PRODIM z Krakowa do połowy listopada br. zostanie wwyremontowane 12 dróg na terenie gminy.

Zobacz więcej »
2021-08-18
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji w m. Tomaszowice

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tomaszowice.

Zobacz więcej »
2021-08-17
Boisko do siatkówki plażowej

W lipcu zostało wykonane mini boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Prądnik Korzkiewski

Zobacz więcej »
2021-07-12
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (roboty budowlane)

Trwają prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Będkowice realizowanej w ramach przyznanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V

Zobacz więcej »
2021-04-08
Przebudowa dróg w Modlnicze

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Na Brzezie na odcinku 185,39mb oraz ul. Słowiańska na odcinku 267,29 mb, w miejscowości Modlniczka, Gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-11-20
Kanalizacja Będkowice – Faza V

Została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice – Faza V. Zakres tego etapu obejmuje: ul. Browar, Okupniki, Jaśminową, Wiosenną, Brzozową oraz fragment ul. Borowej i ul. Długiej.

Zobacz więcej »
2020-10-02
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (umowa)

W dniu 30.09.2020 r. została podpisana Umowa na wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą  obejmująca realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V.

Zobacz więcej »
2020-10-09
Studnia Giebułtów

Zadanie pn. Budowa uzbrojenia istniejącej studni głębinowej i sieci wodociągowej łączącej studnię z istniejącym zbiornikiem retencyjnym na działce 47/28 w miejscowości Giebułtów.

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wierzchowiu

W ramach zadania zostanie rozbudowany plac zabaw w Rynku w Wierzchowiu. 

Zobacz więcej »
2020-09-10
Modernizacja placu zabaw w Wielkiej Wsi

W związku z powiększeniem terenu zleciliśmy modernizacje i doposażenie placu zabaw w Wielkiej Wsi .

Zobacz więcej »
2020-09-10
Zagospodarowanie Modlniczka

Zadanie realizuje firma FRANCUZ, Bogdan Francuz z siedzibą w Żębocinie, Żębocin 24b, 32-100 Proszowice, wartość inwestycji brutto: 465.000,00 zł, termin realizacji do 4.12.2020 r.

Zobacz więcej »
2020-09-04
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice - faza V (dofinansowanie)

W dniu 31.08.2020 r. została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zobacz więcej »
2020-09-09
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy

Umowa na rozbudowę szkoły w Modlnicy została podpisana z firmą Tadeusz Jasiński - Firma Budowlana TERMO-BUD z siedzibą w Cieniawie. Wartość inwestycji: 6.695.201,13 zł, Termin realizacji:  30.04.2023 r.

Zobacz więcej »
2020-07-30
Budowa boiska oraz dwóch bieżni w Białym Kościele

Budowa boiska oraz dwóch bieżni i chodnika na działkach nr 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 w miejscowości Biały Kościół, gmina Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2020-07-22
Budynek wielofunkcyjny Wielka Wieś

Inwestycję zrealizuje firma Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef z Pcimia. 

Zobacz więcej »
2018-10-11
Budowa betonowej komory redukcji ciśnień i rozbudowa sieci wodociągowej

Budowa betonowej komory redukcji ciśnień na działce nr 59/5 w m. Szyce, umożliwiająca regulowanie ciśnienia panującego w sieci. 

Zobacz więcej »
2020-04-29
2014-04-11