Szlaki turystyczne i trasy tematyczne


Trasy tematyczne


W naszej okolicy jest wiele miejsc i obiektów wartych uwagi. Każdy dostrzeże w nich coś innego, ponieważ różnimy się zainteresowaniami, stylem spędzania wolnego czasu, warunkami kondycyjnymi, potrzebami i oczekiwaniami.


Aby zaspokoić te indywidualne potrzeby wytyczono i oznakowano trasy tematyczne, wiodące przez najciekawsze i najbardziej wartościowe miejscai. Są one dostępne dla turystów pieszych, rowerowych i dla zmotoryzowanych.


 


Szlak Architektury Drewnianej - dla miłośników schowanego w drewnie świata krytych gontem wiekowych kościołów, malowniczych cerkwi, dworów i wiejskiej zabudowy


Szlak Orlich Gniazd - swoją nazwę zawdzięcza malowniczo położonym ruinom dawnych zamków nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na swe usytuowanie na płaszczyznach wysokich skał dochodzących do 20-30 m wysokości.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Orlich_Gniazd


Szlak Warowni Jurajskich - przebiega przez XIV-wieczne strażnice obronne, znajdujące się poza Szlakiem Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstocjowskiej.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Warowni_Jurajskich
Szlak Dolinek Jurajskich - “Dolinki“ to najbardziej popularny teren niedzielnych eskapad krakowian. Fascynują one unikatowym krajobrazem, różnorodnością szty roslinnej, pamiątkami przeszłości...


Szlak Twierdzy Kraków - Twierdza Kraków to pierwotnie austriackie dzieła obronne wokoło miasta z połowy XIX w.
Jednak dzisiaj to zbiór przykładów architektury obronnej, gdzie obok prawie kompletnej twierdzy austriackiej istnieją dzieła starsze – kościuszkowskie fortyfikacje z XVIII w., Wawel oraz średniowieczne baszty cechowe.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Kraków
http://www.twierdza.art.pl/a_szlak.htm
http://www.fortyck.pl/wiesci_2.htm


Pierścień Jurajski - to propozycja dla zmotoryzowanych turystów. Wycieczka okrężna przez osiem jurajskich gmin: Alwernię, Czernichów, Jerzmanowice-Przeginię, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Wielką Wieś i Zabierzów. Trasa biegnie przez teren czterech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinek Krakowskich, Rudniańskiego i Tenczyńskiego. Przybliża cenne środowiska przyrodnicze oraz wiele zabytków historycznych i kulturowych.Podziemne Trasy Turystyczne - Polska jest krajem o niezwykłym bogactwie i rozmaitości obiektów podziemnych, w których udostępniono ponad 40 podziemnych tras turystycznych w pięciu podstawowych kategoriach obiektów:
jaskinie, kopalnie, pomilitarne, piwnice i pozostałe.


W naszej okolicy na szczególną uwagę zasługują jaskinie: począwszy od Smoczej jamy na Wawelu, poprzez Jaskinie Wierzchowską i Nietoperzową, a kończąc na Jaskini Ciemnej i Grocie Łokietka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego


http://www.podziemia.pl


Małopolski Szlak Geoturystyczny - składają się na niego obiekty przyrody nieożywionej takie jak m.in.: masywy górskie, pustynie, kaniony i przełomy rzeczne, wodospady, skałki, jaskinie, odsłonięcia terenowe atrakcyjnych skał i minerałów oraz wiele innych. Celem szlaku jest działanie na rzecz zachowania szczególnie wartościowych obiektów przyrody nieożywionej jako istotnych elementów kształtujący krajobraz oraz decydujących o warunkach bytowania organizmów.


2014-04-15