Wielkowiejski Targ

Serdecznie zapraszamy rolników, sadowników, wytwórców z terenu Gminy do udziału w Wielkowiejskim Targu. Startujemy 7.05 br. o godz. 9.00 a potem cyklicznie (co 2 tygodnie do 22 października). Liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: promocja@wielka-wies.pl oraz po dokonaniu opłaty organizacyjno-promocyjnej. Oryginał formularza należy dostarczyć do Urzędu Gminy lub przekazać na Wielkowiejskim Targu organziatorowi.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako Wystawcy jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


Uwaga Nowi Wystawcy - nie dysponujemy już wolnymi miejscami w udostępnianych przez gminę stoiskach - zgłoszenie możliwe jest tylko z własnym stoiskiem (namiot/stół, parasol/stół).


W innym przypadku wnioski będą rozpatrywane negatywnie a środki z opłat zwracane. 


Ewentualne pytanie można kierować do koordynatora targu p. Janusz Bończak j.bonczak@wielka-wies.pl


Harmonogram:
Maj –7, 21
Czerwiec –4, 18
Lipiec –2, 16, 30
Sierpień –13, 27
Wrzesień –10, 24
Październik –8, 22

2021-03-01