Tarcza Antykryzysowa

Rządowa Tarcza AntykryzysowaTarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
• Finansowaniu przedsiębiorców,
• Ochronie zdrowia,
• Wzmocnieniu systemu finansowego,
• Inwestycjach publicznych
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Małopolska Tarcza Antykryzysowa


Przedsiębiorcy z terenu województwa małopolskiego mogą uzyskać pomoc finansową w postaci:
• Bonów rekompensacyjnych - 9 000 zł na utrzymany etat; ilość bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1–49; kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby etatów oraz kwoty bazowej bonu i będzie wynosić od 9 do 441 tyś zł.
Termin i miejsce składania wniosków: od 4 maja do 31 grudnia 2020 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
• Pożyczki płynnościowej – do kwoty 500 tys. zł (niskooprocentowanej, na utrzymanie bieżącej działalności firmy – na okres 6 lat).
Termin i miejsce składania wniosków: od końca kwietnia do 31 grudnia 2020 r. u pośredników finansowych wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus lub bezpośrednio na infolinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: (12) 616 06 16.

Pomoc urzędów pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19Mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, samozatrudnionym oraz organizacjom pozarządowym pomocy udziela Urząd Powiatowy Powiatu Krakowskiego w formie:
• niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
• dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
• dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
• wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Więcej informacji na stronie UPPK: https://www.uppk.pl/5,pracodawcy/3660,tarcza-antykryzysowa/

Podatek od nieruchomości - komunikat Wójta GminySzanowni Państwo,


w związku z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, przypominamy, iż niezależnie od podjęcia ewentualnych nowych instrumentów pomocowych, każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, które reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Czytaj więcej...

2020-04-24