Rejestracja na potrzeby podatku od towarów i usług

Kolejną czynnością w urzędzie skarbowym jest dokonanie rejestracji na potrzeby podatku VAT.


Należy to zrobić na formularzu VAT-R, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.


Obowiązek ten wynika z art. 9 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.


Zgłoszenia nie muszą (choć mogą) składać podatnicy zwolnieni od VAT na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 tej ustawy lub wykonujący czynności zwolnione od VAT, o których mowa w art. 7 ust. 1.


W sytuacji kiedy osoba rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą i przewiduje, że jej obroty roczne nie przekroczą 38 500 zł (liczy się je w proporcji do okresu prowadzonej działalności), może wybrać zwolnienie od podatku i tym samym zwolnienie od składania VAT-R.


Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w urzędzie skarbowym należy złożyć pisemne oświadczenie, że wybiera się zwolnienie od VAT.


W momencie, kiedy jej faktyczne obroty, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, przekroczą 38 500 zł (w skali rocznej ), zwolnienie od VAT straci moc z dniem przekroczenia tej kwoty.


I wtedy trzeba być już podatnikiem zarejestrowanym na druku VAT-R.


Od tej pory należy już co miesiąc rozliczać się z fiskusem z tego podatku i składać deklarację VAT-7


2014-05-06