Każda działalność gospodarcza wymaga podporządkowania się rygorom rejestracyjnym.


Jednym z podstawowych warunków jest wskazanie miejsca prowadzenia działalności tj. posiadanie lub prawo do użytkowania lokalu

2014-04-25