Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Musi zacząć jej używać od dnia, kiedy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł.( 10.000 euro) .


Zakup kasy uprawnia do odliczenia połowy jej ceny (lecz nie więcej niż 2,5 tys. zł) od podatku VAT. Aby można było odliczyć od podatku połowę wydatków na kasy, trzeba jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie pisemne oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania (par. 11 rozporządzenia). W przeciwnym razie bezpowrotnie utraci się prawo do tego odliczenia.


Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Musi zacząć jej używać od dnia, kiedy jej obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 40 tys. zł.( 10.000 euro) .


Zakup kasy uprawnia do odliczenia połowy jej ceny (lecz nie więcej niż 2,5 tys. zł) od podatku VAT. Aby można było odliczyć od podatku połowę wydatków na kasy, trzeba jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożyć w urzędzie pisemne oświadczenie o liczbie kas i miejscu ich używania (par. 11 rozporządzenia). W przeciwnym razie bezpowrotnie utraci się prawo do tego odliczenia.


2014-05-06