Program "Czyste Powietrze"

Od 1 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś funkcjonuje punkt obsługi programu Czyste Powietrze, pokój 135, tel 12 419 17 01 wew. 135 lub 185. Ekodoradcy udzielają pomocy w wypełnieniu wniosku oraz udzielają szczegółowych informacji dot. programu.

Uwaga! Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Cel programu to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu finansowania i 37 dla podwyższonego poziomu finansowania.

Dofinansowanie obejmuje:
• Wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
• Wykonanie przyłącza gazu
• Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
• Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
• Ocieplenie ścian, podłóg, stropów, dachu
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• Wykonanie dokumentacji projektowej

Program Czyste Powietrze można połączyć z programem gminnym, tj. PGN II (do 7 tys. zł na wymianę kotła). Należy jednak pamiętać o odpowiedniej kolejności podpisania umowy, złożenia wniosku i wykonywania prac – przed przystąpieniem do prac należy podpisać z gminą umowę o udzielenie dotacji.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w Programie Czyste Powietrze przed wizytą w Urzędzie prosimy o:
1. Zapoznanie się z treścią programu
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ - ogólne informacje o programie
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja - treść programu wraz z regulaminem
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania – koszty kwalifikowane
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - kalkulator określający grubość izolacji w przypadku docieplenia budynku
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - kalkulator wysokości dotacji

2. Kontakt z ekodoradcą w celu umówienia wizyty w Urzędzie Gminy – tel 12 419 17 01 wew. 135 lub 185

3. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania należy przedstawić zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Informacja o wydawaniu zaświadczeń znajduje się pod adresem: http://www.gops.wielka-wies.pl/index.php/czyste-powietrze


Ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
Od 6 lipca 2021 r. w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w dwóch bankach:
• Alior Bank S.A.
• Bank Ochrony Środowiska S.A.


Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia
• w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
• w przypadku banków: od daty złożenia wniosku
• okres realizacji
• wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
• bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
• rozliczenie wniosku
• wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
• bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
• korekta wniosku:
• wfośigw: tak
• bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tagi dla strony:

2021-07-27