Profil Zaufany

Jak utworzyć Profil Zaufany?


Profil Zaufany umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów tzw. podpisem zaufanym m.in. w procesie składania wniosków elektronicznych do wybranego urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. W odróżnieniu od kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest bezpłatny.


Profil zaufany może być również wykorzystany jako środek identyfikacji osoby w systemach teleinformatycznych.


Aby utworzyć Profil Zaufany, należy:


1. Założyć konto na portalu https://pz.gov.pl/ (założenie konta powoduje automatyczne wygenerowanie wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego)


2. Osoby, które posiadają już konto na portalu https://pz.gov.pl/, ale z różnych przyczyn nie mają aktywnego Profilu Zaufanego, po zalogowaniu do systemu, na zakładce „Mój profil zaufany” mogą złożyć wniosek o utworzenie Profilu Zaufanego.


3. W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku należy osobiście udać się do dowolnego punktu potwierdzającego, wraz z ważnym dokumentem tożsamości, w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.


Dodatkowo istnieje możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje jak założyć profil zaufany przez internet albo w punkcie potwierdzającym są dostępne pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany


Punkt potwierdzający Profile Zaufane (PPPZ) znajduje się na parterze przy Dzienniku Podawczym.

Tagi dla strony:

2020-03-05