Oświata

Na terenie gminy funkcjonują:  Żłobek Samorządowy w Modlniczce, cztery przedszkola samorządowe: w Modlnicy, Modlniczce, Czajowicach oraz Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. Przy szkołach podstawowych istnieje również 7 oddziałów przedszkolnych klas 0.


W gminie działa 5 szkół podstawowych, w których wydzielonych zostało 35 oddziałów i które dysponują 50 pomieszczeniami. Przy szkołach znajdują się boiska sportowe. W sale gimnastyczne wyposażone są Szkoły Podstawowe w Bęble, Białym Kościele oraz Wielkiej Wsi, oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy.


W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie znajdują się: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Hotelarskie, Technikum Agrobiznesu, Technikum Eksploatacji Portów i Terminali, Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Kursy Kwalifikacyjne, Technik Informatyk, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, Technik Turystyki Wiejskiej, Florysta.
Na terenie gminy funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Będkowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej "Sokolica"

2014-04-14