Konsultacje społeczne

Każda większa inwestycja infrastrukturalna lub budowa powoduje powstanie różnych – zazwyczaj przeciwnych inwestycji – grup interesów. Konsultacje społeczne odbywają się pomiędzy instytucją, która w wyniku inwestycji zamierza istotnie zmienić środowisko fizyczne lub przyrodnicze, a tymi, których sprzeciw może blokować lub spowalniać proces inwestycyjny. Inwestycje wymaga oraz częstszego odwoływania się do opinii społecznej w sprawach dotyczących planowania i realizacji tych przedsięwzięć, waga konsultacji społecznych zatem rośnie.

Konsultacje społeczne są potrzebne w wypadku, gdy:


 • istnieją grupy nacisku chcące zmienić kształt inwestycji;

 • duża część społeczeństwa/lokalnej społeczności jest niedoinformowana i z tego powodu sprzeciwia się inwestycji, która nie musi być dla nich niekorzystna;

 • istnieją sprzeczne potrzeby różnych grup interesu lub grup ludności;

 • inwestycja może znacząco pogorszyć jakość życia jakiejś grupy osób.


Zalety konsultacji: • uniknięcie niepotrzebnych sporów z grupami protestu – to przede wszystkim uniknięcie opóźnień w realizacji inwestycji oraz wydatków związanych z dokonywaniem zmian po zakończeniu budowy;

 • polepszenie jakości podejmowanych decyzji – zebrane uwagi i propozycje ze strony zainteresowanych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych pozwalają dostrzec aspekty decyzji, które trudno zauważyć bez udziału społecznego;

 • lepsze poinformowanie społeczeństwa o podejmowanych decyzjach oraz zyskanie poparcia dla inwestycji – mocniejsza legitymizacja podejmowania decyzji;

 • możliwość promowania inwestycji w mediach – łatwiejsze przedstawienie przyczyn podjęcia określonych kroków oraz przedstawienia korzyści, które wynikają z realizacji inwestycji;

 • wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego – pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz swojego województwa, gminy, miasta.


Konsultacje społeczne są strukturą elastyczną. Wybór etapów i metod uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb Klienta oraz sytuacji, w jakiej konsultacje się odbywają. Katalog środków, które można stosować podczas konsultacji, jest bardzo duży. Są wśród nich m.in.:


 • materiały drukowane (np. plakaty, ulotki);

 • współpraca ze środkami masowego przekazu (reklamy, konferencje, komunikaty);

 • zbieranie uwag i opinii społeczeństwa (infolinie, fora internetowe, badania opinii społecznej);

 • spotkania i eventy (wycieczki, wizyty w terenie, spotkania formalne i nieformalne);

 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych (warsztaty projektowe i grupy trade-off).


2014-04-14