linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m208DM O Gminie / AktualnoscimAktualnoscim208DMAktualności / Aktualności 2012 - [ofeta pracy] dyrektor szkoły
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2012-06-15

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica”, poszukuje do pracy w Szkole Podstawowej w Będkowicach w roku szkolnym 2012/2013 i w latach następnych osób na stanowisko

dyrektora szkoły

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Przygotowanie pedagogiczne
3. Obywatelstwo polskie
4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność

Dodatkowym atutem będzie:
• Praktyczna znajomość technik aktywnego uczenia dzieci

Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Pracę z małymi klasami
• Pracę na jedną zmianę


Prosimy o przesłanie na adres : bedkowice@wielka-wies.pl:

1. dokumentacji potwierdzającej wykształcenie i specjalizację zawodową, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, a kandydat na dyrektora również dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia ),
3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. cv o pracy zawodowej i listu motywacyjnego,
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

Dokumenty powinny być przesłane wyłącznie w formie cyfrowej (zeskanowane oryginalne dokumenty).
Termin składania dokumentów: 22-06-2012

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

-

-

Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry