linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m200DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym200DMUrząd gminy / Informacje-Urzedu-GminymInformacje-Urzedu-Gminym200DMInformacje Urzędu Gminy / Informacje Urzędu Gminy 2010

Informacje Urzędu Gminy 2010

2010-12-31
-[ostrzeżenie] Marznące opady, Zawieje/zamiecie śnieżne

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że na terenie powiatu krakowskiego przewiduje się wystąpienie opadów marznących i zawiej/zamieci śnieżnych. Ważność: od godz. 18.00 dnia 31.12.2010 do godz. 18.00 dnia 01.01.2011

zobacz więcej >>>

2010-12-20
Życzenia świąteczne Sołtysa, Radnego oraz Rady Sołeckiej z Białego KościołaŻyczenia świąteczne Sołtysa, Radnego oraz Rady Sołeckiej z Białego Kościoła

Życzenia świąteczne Sołtysa, Radnego oraz Rady Sołeckiej z Białego Kościoła
zobacz więcej >>>

2010-12-15
swiatloInformacja o podatku od nieruchomości i od środków transportowych

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że na rok 2011 w podatku od nieruchomości i od środków transportowych, obowiązują stawki z roku 2010 zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

zobacz więcej >>>

2010-11-10
-AKCJA ZIMA w Gminie Wielka Wieś

Drogi krajowe: trzymanie dróg krajowych tj. Kraków-Olkusz nr 94 i Kraków-Trzebinia nr 79 leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: (0-12) 412-16-44; 600-800-610. Drogi powiatowe: za drogi powiatowe tj. Biały Kościół-Zabierzów nr K2131, Modlniczka-Rudawa Nr K2128; Bębło-Brzezinka Nr K2130; Giebułtów-Kraków Nr K2132 odpowiada Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego: 507-098-708. Drogi gminne: mieszkańcy Gminy powinni zgłaszać potrzeby w sprawie utrzymania dróg, żeby jak najbardziej usprawnić działania koordynowanych przez Urząd Gminy służb drogowych pod numerem 668-383-021.

zobacz więcej >>>

2010-12-13
-[ostrzeżenie] Intensywne opady śniegu

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
zobacz więcej >>>

2010-12-08
swiatlo[oferta pracy] Sekretarz Gminy

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r Nr 223 poz. 1458) Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

zobacz więcej >>>

2010-12-03
swiatloOstrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zawiejach/zamieciach śnieżnych.

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, zawiejach/zamieciach śnieżnych.

zobacz więcej >>>

2010-12-06
-Nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

Wójt Gminy Wielka Wieś – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.

zobacz więcej >>>

2010-12-02
swiatloOstrzeżenie o opadach marznących

Ostrzeżenie o opadach marznących

zobacz więcej >>>

2010-11-26
Wzór tabliczkiNadanie nazw ulic w miejscowości Bębło, Biały Kościół i część Wierzchowia

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bębło, Biały Kościół i część Wierzchowia zmianie uległo także oznaczenie porządkowe nieruchomości.

zobacz więcej >>>

2010-11-19
-Spotkanie w sprawie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice

Spotkanie w sprawie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice odbędzie się dnia 24 listopada 2010 r. (środa) w Remizie OSP w Będkowicach o godz. 17:00.
Ażeby umożliwić Projektantowi zakończenie prac projektowych, prosimy o liczne przybycie osób zainteresowanych.

zobacz więcej >>>

2010-11-10
210 w BędkowicachKomunikacja zbiorowa 12 listopada 2010r. wg sobotniego rozkładu jazdy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wójt Gminy Wielka Wieś informują, iż dostosowując system komunikacji miejskiej i podmiejskiej do zmniejszonych potrzeb przewozowych, w dniu 12 listopada 2010r. komunikacja miejska i podmiejska funkcjonować będzie wg sobotniego rozkładu jazdy

zobacz więcej >>>

2010-11-09
-Ostrzeżenie o silnym wietrze

Komunikat: ostrzeżenie o silnym wietrze dla ludności przebywającej na obszarze Powiatu krakowskiego

zobacz więcej >>>

2010-11-05
-Ostrzeżenie o silnym wietrze

Komunikat: ostrzeżenie o silnym wietrze dla ludności przebywającej na obszarze Powiatu krakowskiego

zobacz więcej >>>

2010-10-11
swiatloDłuższe godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wymianą dowodów osobistych w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Wierzchowie – Osiedle Murownia od dnia 11.10.2010 r. do 19.10.2010 r. Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynny od godziny 7.30.do 19.00

zobacz więcej >>>

2010-10-08
swiatloKonsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

zobacz więcej >>>

2010-10-06
swiatloNieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI w Krakowie zawiadamia, że nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Gminy Wielka Wieś, z którymi P.W. MIKI zawarło umowy odbędzie się w następującym terminie: 25.11.2010 r. – Modlnica, Giebułtów, Czajowice

zobacz więcej >>>

2010-10-04
swiatloZapytanie ofertowe - Trening psycho-edukacyjny

W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkolenia z zakresu: „Trening psycho – edukacyjny”.
zobacz więcej >>>

2010-09-27
swiatloZebranie sołeckie w Szycach - 29.09.2010

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Szyce zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy w Szycach (nad ośrodkiem zdrowia) w dniu 29 września 2010 r. o godzinie 18.30
zobacz więcej >>>

2010-09-27
swiatloZebranie sołeckie w Wielkiej Wsi - 28.09.2010

Sołtys oraz Rada Sołecka sołectwa Wielka Wieś zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi w dniu 28 września 2010 r. (wtorek) o godzinie 18.30
zobacz więcej >>>

2010-09-24
Sołtys Wojciech Mazur przedstawia zdadania do budżetu na rok 2011Relacja z zebrania sołeckiego w Modlnicy

W dniu 22 września 2010r. odbyło się zebranie wiejskie w Modlnicy, którego głównym tematem był fundusz sołecki na 2011 r. Na wstępie Sołtys Wojciech Mazur powitał Wójta Gminy Tadeusza Wójtowicza, Sekretarz Gminy Krystyną Sułko, Radnych, Radę Sołecką oraz zebranych mieszkańców.
zobacz więcej >>>

2010-09-24
swiatloZebranie sołeckie w Tomaszowicach - 24.09.2010

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Tomaszowice zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy OSP w dniu 24 września 2010 r. o godzinie 18.00
zobacz więcej >>>

2010-09-22
swiatloZebranie sołeckie w Białym Kościele - 25.09.2010r.

Sołtys wsi Biały Kościół zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 25 września 2010 r. o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele

zobacz więcej >>>

2010-09-20
Mieszkańcy zadawali pytania Wójtowi Gminy, Sołtysowi i RadnemuRelacja z zebrania wiejskiego w Bęble

W dniu 16 września br. odbyło się zebranie wiejskie w Bęble, którego głównym tematem był fundusz sołecki na 2011 r. Zgodnie z ustawą jak wyjaśnił Pan Wójt Tadeusz Wójtowicz do 30 września winny być podjęte uchwały na zebraniach wiejskich w każdej wsi.

zobacz więcej >>>

2010-09-22
ARiMR30 września br. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

zobacz więcej >>>

2010-09-21
swiatloZebranie wiejskie w Prądniku Korzkiewskim - 26.09.2010 r.

Zebranie wiejskie w Prądniku Korzkiewskim
zobacz więcej >>>

2010-09-15
swiatloZebranie sołeckie w Modlnicy

Sołtys wsi Modlnica zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 22 września 2010 r. o godz. 19.00 w remizie OSP Modlnica

zobacz więcej >>>

2010-09-10
swiatloZebranie sołeckie w Bęble

Zebranie sołeckie w Bęble
zobacz więcej >>>

2010-09-06
Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejWspółpraca GOPS z Urzędem Skarbowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi - Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w okresie zasiłkowym 2010/2011 będzie kontynuował współpracę z Urzędem Skarbowym w zakresie procedury uzyskiwania przez mieszkańców gminy Wielka Wieś zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodów, które są załączane do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

zobacz więcej >>>

2010-08-30
-Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady

Na podstawie informacji z Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że na obszarze województwa przewiduje się wystąpienie opadów deszczu

zobacz więcej >>>

2010-08-25
swiatloStypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011

Przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Osoby spełniające wymagane ustawowo kryterium dochodowe – 351 zł netto na osobę w rodzinie - mogą składać wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w GZEAS Wielka Wieś, budynek gminy pok. 103 w terminie od 01.09.2010r. do 15.09.2010r.

zobacz więcej >>>

2010-08-20
swiatloPunkt Wsparcia, Informacji i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje, że od 23 sierpnia 2010 roku Punkt Wsparcia, Informacji i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie zostanie przeniesiony do świetlicy wiejskiej w Szycach tj. Szyce 65.

zobacz więcej >>>

2010-08-16
-Ostrzeżenie burzowe

Ostrzeżenie burzowe
zobacz więcej >>>

2010-08-09
-Ostrzeżenie - burze

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO przesyła ostrzeżenie w sprawie burz
zobacz więcej >>>

2010-07-27
-OSTRZEŻENIE - intensywne opady deszczu

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE Powiatu Krakowskiego - intensywne opady deszczu
zobacz więcej >>>

2010-07-22
-Ostrzeżenie - upały

Ostrzeżenie w sprawie upałów na terenie Powiatu Krakowskiego
zobacz więcej >>>

2010-07-06
swiatlooświadczenie

Oświadczenie

zobacz więcej >>>

2010-06-02
Powszechny Spis RolnyNabór kandydatów na rachmistrzów spisowych: 1-16 czerwca 2010 r.

Powszechny Spis Rolny 2010: nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych: 1-16 czerwca 2010 r.

zobacz więcej >>>

2010-05-31
swiatlo[oferta pracy] Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Modlniczce

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Modlniczce, ul. Św. Faustyny 5; 32-085 Modlnica

zobacz więcej >>>

2010-05-28
swiatloInformacja za rok 2009 dotycząca podatków i opłat

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie podatków i opłat
zobacz więcej >>>

2010-05-28
swiatloWOLNI OD PRZEMOCY - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwałą Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 kwietnia 2010 roku został przyjęty do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Wielka Wieś na lata 2010 – 2015 „Wolni od Przemocy”

zobacz więcej >>>

2010-05-27
swiatloOdkażanie i dezynfekcja studni skażonych w czasie powodzi

Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś W sprawie odkażania i dezynfekcji studni skażonych w czasie powodzi

zobacz więcej >>>

2010-05-20
210-BędkowiceKomunikacja zbiorowa 4 czerwca 2010 wg sobotniego rozkładu jazdy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wójt Gminy Wielka Wieś informują, iż dostosowując system komunikacji miejskiej i podmiejskiej do zmniejszonych potrzeb przewozowych, w dniu 4 czerwca 2010 komunikacja miejska i podmiejska funkcjonować będzie wg sobotniego rozkładu jazdy

zobacz więcej >>>

2010-05-27
swiatloZebranie sołeckie w Wielkiej Wsi - 29.05.2010

Sołtys, Radni oraz Rada Sołecka wsi Wielka Wieś serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 29.05.2010 r. /sobota/ o godz. 18.30 w budynku szkoły

zobacz więcej >>>

2010-05-27
Ośrodek Diagnostyki Prewencji i Telemedycyny Program profilaktyczny pt. Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznyc

Program profilaktyczny pt. Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
zobacz więcej >>>

2010-05-18
swiatloZebranie sołeckie w Szycach - 21.05.2010

Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka wsi Szyce serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 21.05.2010 r. /piątek/ o godz. 18.30 w świetlicy w budynku GOPS

zobacz więcej >>>

2010-05-14
swiatloInformacja PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem

PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem wprowadza, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa energetycznego nowy wzór Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego. W zwiazku z powyzszym przeprowadza sie wymiane i aktualizacje wszystkich zawartych przed 1 lipca 2007 r. Umów Sprzedazy Paliwa Gazowego.

zobacz więcej >>>

2010-05-12
GOPSGOPS w Wielkiej Wsi poszukuje specjalistów do współpracy

W związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS w Wielkiej Wsi zaprasza do współpracy: specjalistę w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, specjalistę w zakresie indywidualnej terapii uzależnień, specjalistę w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego, specjalistę w zakresie indywidualnego poradnictwa prawnego

zobacz więcej >>>

2010-05-10
swiatloInformacja Wójta w sprawie wynajęcia od właścicieli lokali socjalnych

Uprzejmie informuję, że Gmina Wielka Wieś jest zainteresowana wynajęciem od właścicieli: lokali socjalnych położonych w dopuszczonych do użytkowania budynkach położonych w granicach administracyjnych gminy Wielka Wieś

zobacz więcej >>>

2010-05-04
swiatloZebranie sołeckie w Bęble - 7.05.2010

Zebranie sołeckie w Bęble
zobacz więcej >>>

2010-04-16
swiatloII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa publicznego

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa publicznego w 2010 roku.

zobacz więcej >>>

2010-04-14
swiatloZebranie wiejskie w Modlnicy

Zebranie wiejskie w Modlnicy
zobacz więcej >>>

2010-02-15
Jelcz 004Samochód specjalny, pożarniczy marki Jelcz 004 do sprzedaży

Urząd Gminy Wielka Wieś przedstawia wykaz zbędnego składnika majątku ruchomego, przeznaczonego do sprzedaży samochód specjalny, pożarniczy marki Jelcz 004

zobacz więcej >>>

2010-02-12
swiatloZebranie sołeckie wsi Wierzchowie

Zebranie sołeckie wsi Wierzchowie w dniu 21.02.2010 r /niedziela/ o godz. 10.00
zobacz więcej >>>

2010-02-11
swiatloZebranie sołeckie w Czajowicach

Zebranie sołeckie w Czajowicach 19.02.2010 r. o godz. 18.00
zobacz więcej >>>

2010-02-04
swiatloZebrania sprawozdawcze za rok 2009 w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Terminy zebrań sprawozdawczych za rok 2009 w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu gminy
zobacz więcej >>>

2010-01-18
swiatloogłoszenie konkursu kultura, sport, bezpieczeństwo i pomoc społeczna 2010

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej w 2010 roku.

zobacz więcej >>>

2010-01-18
swiatloZebranie sołeckie w Będkowicach

W dniu 22 stycznia 2010r. [piątek] o godz. 18.00 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Będkowice.

zobacz więcej >>>

2010-01-08
swiatloogłoszenie konkursu sport kwalifikowany 2010

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Wielka Wieś w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2010.
zobacz więcej >>>

2010-01-04
swiatloInformacja o dowodach osobistych

Urząd Gminy Wielka Wieś uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. zmieniającą ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 39, poz. 306) od 1 stycznia 2010 r. zniesiona zostaje opłata za wydanie dowodu osobistego.

zobacz więcej >>>

2010-09-22
-Wybory samorządowe 2010

Uchwały PKW, informacje Komisarza Wyborczego w Krakowie, informacje o okręgach wyborczych oraz kalendarz wyborczy

zobacz więcej >>>

2010-12-06
swiatloGminny Przegląd Pastorałek - 8 stycznia 2011

Gminny Przegląd Pastorałek - 8 stycznia 2011

zobacz więcej >>>
Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry