linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m199DMSamorząd / Rada-gminymRada-gminym199DMRada gminy / Informacje-Rady-GminymInformacje-Rady-Gminym199DMInformacje Rady Gminy / Informacje Rady Gminy 2011 - Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2011
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2011-12-31

Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2011

w miesiacu grudniu 2011 r. odbyły się posiedzenia komisji:

- 1.12.2011 r. /czwartek/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska w temacie prac nad projektem budżetu na 2012 r. /zadania drogowe, środowiskowe i rolne/

- 5.12.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło siię łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Środowiska w temacie dlaszych prac nad projektem budżetu na 2012 r. /zadania inwestycyjne kubaturowe i liniowe/

- 6.12.2011 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w budynku komunalnym w Szycach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie prac nad projektem budżetu gminy na rok 2012 r. /GOPS, GOKiS/

- 7.12.2011 r. /środa/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie dlaszych prac nad projektem budżetu gminy na rok 2012 r. /GZEAS i Biblioteka/

- 9.12.2011 r. /piątek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji w temacie prac nad projektem budżetu na 2012 r.

- 12.12.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie ogólnego omówienia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, analiza i opiniowanie wniosków z komisji. Opinia do projketu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy.

- 19.12.2011 r. /poniedziałek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie - Kontroli wybranych jednostek organizacyjnych Gminy - GOKiS.

w miesiącu listopadzie 2011 r. odbyły się posiedzenia :

- 3.11.2011 r. /czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie analizy postępu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego

- 7.11.2011 r. /poniedziałek/ odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie kontroli bieżących inwestycji , spotkanie o 15.30 w centrum Modlniczki przy pętli autobusowej

- 21.11.2011 r. /poniedziałek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

- 24.11.2011 r. /czwartek/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie opiniowania uchwał na sesję

w miesiącu październiku 2011 r. odbyły się posiedzenia :

- 10.10.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie analizy uchwał na sesję

- 24.10.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komisji turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji w temacie określenia planu pracy komisji na rok bieżący

w miesiącu wrześniu 2011 r. odbyły się posiedzenia :

- 6.09.2011 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów w temacie nowego centrum administracyjnego gminy oraz analiza konieczności przejęcia części dróg od GDDKiA

- 7.09.2011 r. /środa/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów w temacie analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

- 26.09.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie analizy bieżących inwestycji, postępy i zaawansowanie prac oraz spraw bieżących.

w miesiącu sierpniu 2011 r. odbyły się posiedzenia:

- 08.08.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17 odbyło się komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie analizy uchwał na najbliższą sesję oraz spraw bieżących

- 22.08.2011 r. /ponidziałek/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz komisji Budżetu i Finansów w temacie analizy uchwał na sesję i spraw bieżących

w miesiącu lipcu 2011 r. odbyły się posiedzenia:

- 21.07.2011 r. /czwartek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie omówienia bieżących inwestycji i remontów /oświetlenie uliczne, chodniki, nakładki asfaltowe/

- 27.07.2011 /środa/ odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Inwestycyjnej w temacie przeglądu bieżących inwestycji

w czerwcu 2011 r. odbyły się posiedzenia:

- 06.06.2011 r. o godz. 17.30 odbyło się posiedzenie komisji Statutowej w temacie podsumowania pracy komisji

- 07.06.2011 r. o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie opłat adiacenckich

- 14.06.2011 r. /wtorek/ odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Inwestycyjnej, spotkanie o 17.00 przy budynku szatniowy sportowca Modlniczka

- 20.06.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej - ostateczna analiza statutów, skierowanie projektów na sesje Rady Gminy

- 24.06.2011 r. /piątek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie analizy uchwał na sesję i spraw bieżących

- 27.06.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie analizy uchwał na sesję

w maju 2011 r. odbyły się posiedzenia:

- 16.05.2011 r. /poniedziałek/ o 16.00 odbyło się posiedzenie komisji Statutowej w temacie zakończenia prac nad statutem gminy oraz statutów sołectw

- 19.05.2011 r. /czwartek/ odbyło się posiedzenie komisji rewizyjenj w temacie dalszych prac nad absolutorium

- 23.05.2011 r. /poniedziałek/ o 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie omówienia uchwał na sesję

- 24.05.2011 r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie analizy programu gospodarki odpadami oraz spraw bieżących

- 30.05.2011 r. /poniedziałek/ godz. 16.30 odbyło się posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie analizy programu profilaktyki i przeciwdziałania problemów alkoholowych oraz omówienia programu współpracy gminy i powiatu w programie zdrowotnym dotyczącym badania wad postawy u dzieci w gimnazjum

- 31.05.2011 r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie omówienia aktualnych zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy - inwestycje kubaturowe

w kwietniu 2011 odbyły się posiedzenia:

- 04.04.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej w temacie prac nad statutem sołectw

- 07.04.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunnego gminy

- 07.04.2011 r. o 17.00 odbyło się posiedzenie posiedzenie komisji Budżetu i Finansów wprowadzenie do tematu sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunnego gminy

- 07.04.2011 r. o 18.00 odbyło się posiedzenie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie analizy informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy opracowanego przez komisariat policji w Zielonkach

- 09.04.2011 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska spotkanie o 17.00 w Bęble pod kościołem temat: wycieki ścieków do rowu przy drodze powiatowej /sprawa zgłoszona przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego/

- 13.04.2011 r. /środa/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie projektu nowej oczyszczalni ścieków

- 27.04.2011 r. /środa/ odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnej w temacie kanalizacji oraz planowanej oczyszczalni ścieków wyjazd spod Urzędu o godz. 15.00 do Urzędu Gminy w Zielonkach gdzie odbędzie się spotkanie z radnymi oraz Wójtem Królem

w marcu 2011 odbyły się posiedzenia:

- 7 marca 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Statutowej i komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie analizy statutów opracowanych przez GZEAS i GOPS oraz uchwał na najbliższą sesję

- 21.03.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej w temacie prac nad statutem gminy

- 22.03.2011 r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śroodwiska oraz Komisji Inwestycyjenj w temacie pracy nad planem zagospodarowania przestrzennego oraz spraw bieżących

- 28.03.2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej w temacie omówienia uchwał na sesję

w lutym 2011 odbyły się posiedzenia:

- 01 lutego 2011 r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji statutowej w temacie analizy statutu sołectw

- 5 lutego 2011 r. /sobota/ odbyła się wyjazdowa komisja Inwestycyjna spotkanie o 9.00 w przedszkolu w Wielkiej Wsi

- 8 lutego 2011 r. /wtorek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie rozpatrzenia skargi

- 10 lutego 2011 r. /czwartek/ odbył się dalszy ciąg wyjazdowej komisji Inwestycyjnej spotkanie o 13.00 pod budynkiem gimnazjum w Modlnicy

- 10 lutego 2011 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie opracowania planu pracy komisji na rok bieżący

- 14 lutego 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komsiji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie opracowania planu pracy Komisji

- 14 lutego 2011 r. /poniedziałek/ po komisji Oświaty ok. godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komsiji Statutowej w temacie dlaszej analizy statutów

- 21 lutego 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie spraw bieżących

w styczniu 2011 odbyły się posiedzenia:

- 5 stycznia 2011 r. /środa/ o godz. 17.00 odbyły się posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Iwestycyjnej w temacie spraw bieżących

- 10 stycznia 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji statutowej w temacie analizy statutu i wyboru przewodniczącego komisji

- 12 stycznia 2011 r. /środa/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, omówienie postępów i problemów w uzgodnieniach

- 13 stycznia 2011 r. /czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej w temacie min. oczyszczalni ścików oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

- 17 stycznia 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie komisji Rewizyjnej w temacie opracowania planu pracy komisji na rok 2011

- 17 stycznia 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komisji Budżetu i Finansów w temacie zakończenia prac nad projektem budżetu oraz spraw bieżących

- 20 stycznia 2011 r. /czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie spraw bieżących i dyskusji nad planem zagospodarowania przestrzennego

- 24 stycznia 2011 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się psiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie omówienia uchwał na sesje i spraw bieżących

- 24 stycznia 2011 r. /poniedziałek/ po Komisji Budżetu i Finansów odbyło się psiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych w temacie omówienia uchwały na sesję

2010 r.

W miesiacu grudniu 2010 r. dobyły się posiedzenia:

- 13 grudnia 2010 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się łączone posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów w temacie prac nad budżetem gminy na 2011 r. /GOKiS i Oświata/

- 14 grudnia 2010 r. /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie komisji Inwestycyjnej w temacie prac nad budżetem gminy na 2011 r.

- 16 grudnia 2010 r. /czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie łączone posiedzenie komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycyjnej w temacie prac nad budżetem

- 20 grudnia 2010 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komsiji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów w temacie prac nad budżetem gminy na 2011 r. /Biblioteka, GOPS, Promocja/

- 27.12.2010 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie komisji Budżetu i Finansów w temacie prac nad budżetem, opiniowania uchwał na sesję oraz spraw bieżących

-

-

Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2010 i wcześniejsze
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światłoAktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry