linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m197DM O Gminie / AktualnoscimAktualnoscim197DMAktualności / Aktualności 2011 - Turnusy opiekuńcze w ośrodkach wsparcia
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2011-04-04

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65 informuje, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, z inicjatywy Wojewody Małopolskiego, przystępuje ponownie do realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.
Planowany okres realizacji: kwiecień – listopad 2011 roku
Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle somatycznie chore lub w podeszłym wieku, wymagające opieki, które na co dzień pozostają pod opieką własnych rodzin lub innych osób. Oferta nie jest skierowana do osób wymagających hospitalizacji i osób z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki programowi opiekunowie ww. osób uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych spraw życiowych, np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania, odpoczynek, itp.

Dwutygodniowe turnusy będą organizowane w następujących ośrodkach rehabilitacyjnych:

1. Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjne dla Chorych na SM w Woli Batorskiej – (placówka nakierowana na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane oraz z innymi schorzeniami neurologicznymi (np. Parkinson, stany po udarze mózgu) – w tym osoby leżące); ilość miejsc – 130, tel. kont. 12 422 28 11, 12 281 01 68 (p. Monika Świtniewska)

2. Dom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach – (placówka nakierowana na pomoc osobom starszym, przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo lub intelektualnie w stopniu lekkim, z demencją starczą, wymagającym stałej opieki osób trzecich, osobom znajdującym się w okresie rekonwalescencji po leczeniu szpitalnym i mające trudności z samoobsługą. Placówka stwarza możliwość dietetycznego żywienia oraz wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych); ilość miejsc – 80, tel. kont. 33 823 56 54 (p. Stanisława Wodyńska).

3. Ośrodek Rehabilitacyjny Caritas w Zembrzycach (lub Zatorze) – (ośrodek nakierowany na pomoc osobom starszym, przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo lub intelektualnie (w stopniu lekkim) poruszającym się na wózkach lub leżącym (ale bez konieczności zapewnienia stałej opieki lekarskiej); ilość miejsc – 228, tel. kont. 33 877 07 65 (p. Małgorzata Pałka)

4. Ośrodek w Wysowej Zdroju – (ośrodek nakierowany na pomoc osobom starszym, przewlekle chorym oraz osobom niepełnosprawnym ruchowo – w tym osobom leżącym); ilość miejsc – 70, tel. kont. 18 353 20 76 (p. Elżbieta Wansacz)

5. Ośrodek w Niepołomicach – (placówka zapewniająca pomoc osobom dorosłym niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zespołem Downa oraz niepełnosprawnym ruchowo); ilość miejsc – 25, tel. kont. 12 281 36 90 (p. Marta Grochot)
W programie zainicjowanym i finansowanym przez Wojewodę Małopolskiego będą mogły uczestniczyć w tym roku 533 osoby z terenu województwa małopolskiego, które wymagają stałej opieki.

Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach opiekuńczych uczestnikom zapewniona zostanie, oprócz całodobowej opieki, pomoc medyczna i pielęgniarska z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz wyżywienie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych. We własnym zakresie uczestnicy turnusów opiekuńczych będą mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Ponadto, w miarę możliwości organizatora zapewnione zostaną dodatkowe zajęcia rekreacyjno-kulturalne

Koszty dojazdu do ośrodka i powrót do domu pokrywa uczestnik turnusu, który również organizuje te przejazdy we własnym zakresie. Do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uczestnik zobowiązany jest dopłacić organizatorowi turnusu kwotę 200 zł. W przypadku opuszczenia ośrodka przed zakończeniem turnusu wpłata nie podlega zwrotowi.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do tut. Ośrodka osób chętnych do wzięcia udziału w ww. turnusach, w tym również niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zgłoszenie powinno być sporządzone na formularzu, który jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Wielkiej Wsi, z siedzibą w Szycach 65 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Zgłoszenia przyjmowane będą przez GOPS Wielka Wieś na bieżąco.

UWAGA! Kolejnym etapem będzie przesłanie przez GOPS wszystkich zgłoszeń z terenu naszej gminy do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. O ostatecznym zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie zadecyduje zespół specjalistów powołany przez organizatora, tj. Wydział Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusach opiekuńczych zostaną poinformowane telefonicznie przez organizatora o ostatecznym miejscu i terminie rozpoczęcia turnusu.

PRZY KIEROWANIU NA TURNUSY OPIEKUŃCZE NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65 pod numerami telefonów: 12 419 11 01, 12 419 00 35.

Ankieta do pobrania ---$gt; tutaj

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-) mgr Monika Berdecka

GOPS

GOPS

Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry