linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m196DM O Gminie / Uzyskane dotacje
Dodaj i podziel się

Uzyskane dotacje

2014-04-08

-Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. schetynówke na ulice w Białym Kościele

Nasz projekt na wykonanie przebudowy drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Św. Floriana wraz z remontem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji opadowej uzyskał dotację w kwocie 650 127,94 zł
zobacz więcej >>>
2014-04-08

-Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Modlniczce

Wsparcie na budowę boiska sportowego w Modlniczce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 wyniesie 418 000 zł. (przy całościowych kosztach przekraczających 640 tysięcy)
zobacz więcej >>>
2012-05-07

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 338/1, 338/2 w Modlnicy

Dotacja uzyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Działanie 4 Odnowa i rozwój wsi

zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013; 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa

zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach wraz z jego otoczeniem

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2011“
zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2011

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2011-11-17

-Akademia Orange dla bibliotek 2011

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”
zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2010

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Akademia Orange dla bibliotek 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”
zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!

Dotacja pozyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową

Dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową”

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu:- roboty rozbiórkowe; - wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; - roboty ziemne 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/ 3. Roboty uzupełniające: - plantowanie skarp; - obsianie skarp; - dostawa i montaż tablicy informacyjnej

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Wiosenny Turniej Tańca dla najmłodszych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Święto Plonów - czyli tradycja lokalna ...

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Folklor i tradycja lokalna w kreacjach zespołu MODLNICANIE - Dni Lachnera

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Kolędnicy ziemi krakowskiej - pielęgnowanie tradycji

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Modlnicy, w Białym Kościele, w Wielkiej Wsi oraz Szkoły Filialnej w Modlniczc

Dotacja pozyskana w ramach programu “Radosna Szkoła”

zobacz więcej >>>
2010-12-31

-Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Będkowicach i Bęble

Dotacja pozyskana z programu “Radosna Szkoła”

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Patriotyzm lokalny - Święto Odzyskania Niepodległości

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Kultywowanie tradycji lokalnej w kreacjach strojów regionalnych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Patriotyzm i tradycja lokalna w kreacjach zespołu TOMASZOWIANIE

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2009

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2009“
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Modlnicy

Dotacja pozyskana ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2008

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Dotacja uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - II etap

Dotacja pozyskana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Rowerem przez Park Krajobrazowy

Dotacja pozyskana ze środków Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2008

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2007

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2007

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotacja pozyskana z Fundacji Wspierania Wsi

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2007

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Przygody Małego Ekologa

Dotacja na realizację zadania pn. „Przygody Małego Ekologa”, w ramach realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa małopolskiego w 2007 roku

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2006

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2006

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa sali gimnastycznej i przewiązki przy szkole podstawowej w miejscowości Bębło

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Białym Kościele - obiekt przyszkolny

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.2, Obszary podlegające restrukturyzacji. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej we wsi Modlnica – etap I, Gmina Wielka Wieś ”

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - Etap II

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.1, Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka – Etap II, Gmina Wielka Wieś”.

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Projekt pt, "Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy".

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2005

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2005

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2005

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2004

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2004

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2004

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Ekodach 2003

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś

Projekt realizowany w ramach programu SAPARD

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Realizacja II etapu kanalizacji w miejscowości Giebułtów

W ramach projektu wybudowano 4311 mb kanalizacji do której podłączono 68 budynków
zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Identur

W ramach projektu wykonano 10 znaków drogowych szlaku turystycznego E-22a: 4 szt kierujące na Dolinę Prądnika, 5 szt na Dolinę Będkowską i 1 szt na Dolinę Kobylańską

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wielka Wieś

W ramach projektu wybudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem dwukondygnacyjnym przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi o łącznej pow. 481,90 m2.

zobacz więcej >>>
2009-12-31

-Budowa kanalizacji w miejscowości Szyce

W ramach projektu wybudowano 8266 mb kanalizacji grawitacyjnej, do których podłączono 98 budynków

zobacz więcej >>>
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry