linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m192DM O Gminie / AktualnoscimAktualnoscim192DMAktualności / Aktualności 2010 - Wybory sołtysów w Gminie Wielka Wieś
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2010-02-07

Ogłoszenie o ważności wyborów

Wielka Wieś, dnia 21.02.2011 r.

Po rozpatrzeniu protestu wyborczego na wybór sołtysa w miejscowości Prądnik Korzkiewski, wobec nie stwierdzenia uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wynik wyborów i nie uwzględnienia protestu, stwierdzam ważność wyboru w Prądniku Korzkiewskim, gdzie na sołtysa wybrana została Elżbieta Woźniczka

Wójt Gminy Wielka Wieś
(-) Tadeusz Wójtowicz

Ogłoszenie o ważności wyborów

Wielka Wieś, dnia 07.02.2011 r.

W oparciu o § 40 Statutów Sołectw; Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie stwierdzam ważność wyborów sołtysów w tych miejscowościach. Na sołtysów wybrani zostali:

Bębło - Krystyna Janecka
Będkowice - Marzena Bień
Biały Kościół - Andrzej Szumny
Czajowice - Andrzej Kowalik
Giebułtów - Lilianna Wilk
Modlnica - Wojciech Mazur
Modlniczka - Józef Górski
Szyce - Józef Grzybowski
Tomaszowice - Ryszard Tekiela
Wielka Wieś - Teresa Wierzbicka
Wierzchowie - Grzegorz Szopa

Jednocześnie w miejscowości Prądnik Korzkiewski - trwa rozpatrywanie wniesionego na wybory sołtysa protestu.

Wójt Gminy Wielka Wieś
(-) Tadeusz Wójtowicz

Wyniki wyborów sołtysów w Gminie Wielka Wieś

Pełnomocnik ds. wyborów sołtysów w Gminie Wielka Wieś stwierdza, że na kadencję 2011-2015 w poszczególnych sołectwach wybrani zostali :

1. Sołectwo Bębło
Sołtysem sołectwa Bębło została Pani Janecka Krystyna uzyskując 160 głosów ważnych za
na nie 17 głosów

liczba wyborców: 920 ; liczba wydanych kart: 180; frekwencja: 19,57;


2. Sołectwo Będkowice
Sołtysem sołectwa Będkowice została Pani Bień Marzena Katarzyna uzyskując 66 głosów ważnych za;
na nie było żadnego głosu

liczba wyborców: 444 ; liczba wydanych kart: 67 ; frekwencja: 15,09;

3. Sołectwo Biały Kościół
Sołtysem sołectwa Biały Kościół został Pan Szumny Andrzej uzyskując 87 głosów ważnych za; n
a nie 7 głosów

liczba wyborców: 774 ; liczba wydanych kart: 96; frekwencja: 12,4;

4. Sołectwo Czajowice
Sołtysem sołectwa Czajowice został Pan Kowalik Andrzej uzyskując 84 głosy ważne za,
na nie oddano 3 głosy

liczba wyborców: 504 ; liczba wydanych kart: 88 ; frekwencja: 17,46 ;

5. Sołectwo Giebułtów
Sołtysem sołectwa Giebułtów została Pani Wilk Lilianna Maria uzyskując 215 głosów ważnych
Pani Zabiegaj Krystyna uzyskała 69 głosów ważnych

liczba wyborców: 894 ; liczba wydanych kart: 284; frekwencja 31,77;

6. Sołectwo Modlnica
Sołtysem sołectwa Modlnica została Pan Mazur Wojciech uzyskując 146 głosów ważnych
Pani Janik Teresa uzyskała 97 głosów ważnych

liczba wyborców: 1075; liczba wydanych kart: 247; frekwencja: 22,98;

7. Sołectwo Modlniczka
Sołtysem sołectwa Modlniczka został Pan Górski Józef uzyskując 48 głosów ważnych za
na nie oddano 11 głosów

liczba wyborców: 920 ; liczba wydanych kart: 60; frekwencja: 6,52;

8. Sołectwo Prądnik Korzkiewski
Sołtysem sołectwa Prądnik Korzkiewski została Pani Woźniczka Elżbieta uzyskując 50 głosów ważnych
Pani Regulska Dorota uzyskała 43 głosy ważne

liczba wyborców: 221; liczba wydanych kart: 95; frekwencja: 42,99 ;

9. Sołectwo Szyce
Sołtysem sołectwa Szyce został Pan Grzybowski Józef uzyskując jednogłośnie 45 głosów ważnych za

liczba wyborców: 363 ; liczba wydanych kart: 45 ; frekwencja: 12,4;

10. Sołectwo Tomaszowice
Sołtysem sołectwa Tomaszowice została Pan Tekiela Ryszard uzyskując 76 głosów ważnych za,
na nie oddano 6 głosów

liczba wyborców: 552; liczba wydanych kart: 82; frekwencja: 14,86;

11. Sołectwo Wielka Wieś
Sołtysem sołectwa Wielka Wieś została Pani Wierzbicka Teresa uzyskując 89 głosów ważnych za,
na nie oddano 15 głosów

liczba wyborców: 935; liczba wydanych kart: 106 ; frekwencja: 11,34 ;

12. Sołectwo Wierzchowie
Sołtysem sołectwa Wierzchowie został Pan Szopa Grzegorz uzyskując 74 głosy ważne
Pani Kowalik Teresa uzyskała 52 głosy ważne

liczba wyborców: 334; liczba wydanych kart: 128; frekwencja: 38,32;

Wielka Wieś, 30.01.2011 r.
Pełnomocnik ds. wyborów sołtysów
w Gminie Wielka Wieś
Małgorzata Mrozowska

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSÓW
W GMINIE WIELKA WIEŚ DNIA 30.01.2011 R
.

1. karta do głosowania jest koloru białego
2. w sołectwach : Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś
Wyborca głosuje na jednego kandydata
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
3. W sołectwach: Giebułtów, Modlnica, Prądnik Korzkiewski, Wierzchowie
Wyborca głosuje na jednego spośród dwóch kandydatów

Głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata .
Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Pełnomocnik ds. wyborów sołtysów

Informacja

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, iż w dniach 25 – 28.01.2011 udostępnione są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś spisy wyborców w związku z przypadającymi na dzień 30.01.2011 wyborami sołtysów.
Informacje można uzyskać w pokoju 206.

Wójt Gminy Wielka Wieś
(-) Tadeusz Wójtowicz

Informacja

Członkostwo w Sołeckiej Komisji Wyborczej następujących osób wygasło na podstawie § 24 ust. 3 pkt a :
- Janina Grzybowska
- Sławomir Kawalec
- Edyta Ogrodnik
Członkostwo w Sołeckiej Komisji Wyborczej wygasło na podstawie § 24 ust. 3 pkt c Pani Monice Buczek

Wobec powyższego zgodnie z § 24 ust. 4 skład komisji został uzupełniony

Sołeckie komisje wyborcze w wyborach sołtysów w gminie Wielka Wieś w dniu 30.01.2011

Sołectwo Będkowice
Szkoła Podstawowa w Będkowicach
Joanna Górak
Robert Makarski
Anna Śladowska

Sołectwo Czajowice
Remiza OSP w Czajowicach
Gacek Łukasz
Jolanta Krztoń
Magdalena Cieślik

Sołectwo Bębło
Szkoła Podstawowa w Bęble
Lucyna Mirek
Klementyna Grudnik-Górka
Beata Banaś

Sołectwo Biały Kościół
Sołectwo Wierzchowie
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
Anna Sałęga
Monika Buczek
Rzymkowska Lidia

Sołectwo Wielka Wieś
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
Małgorzata Nabagło
Barbara Wierzbicka
Elżbieta Zawadzka

Sołectwo Prądnik Korzkiewski
Budynek Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi
Bogusława Miska
Joanna Zając
Małgorzata Żurek

Sołectwo Szyce
Budynek Komunalny(Ośrodek Zdrowia) w Szycach
Magdalena Żurek
Dorota Mikołajek
Marta Kulon

Sołectwo Modlnica
Szkoła Podstawowa w Modlnicy
Grzegorz Jagło
Bernadetta Łoś
Beata Zięba

Sołectwo Tomaszowice
Remiza OSP w Tomaszowicach
Maciej Baran
Joanna Patej
Janina Grzybowska

Sołectwo Giebułtów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
Wiesław Gola
Krystyna Czoch
Aneta Solarz

Sołectwo Modlniczka
Świetlica Wiejska w Modlniczce
Magdalena Łozińska
Grażyna Grzybowska
Alicja Wrona

INFORMACJA Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 5 stycznia 2011 roku

Na podstawie § 25 pkt. 5 Statutów Sołectw stanowiących załączniki od nr 1 do 12 do Uchwały Nr XVIII/115/08 z dnia 6 marca 2008 roku Rady Gminy Wielka Wieś, Wójt Gminy Wielka Wieś informuje , że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na sołtysa w poszczególnych sołectwach gminy:

lp

nazwisko

imię

wykształcenie

wiek

sołectwo Bębło :

1

Janecka

Krystyna

średnie

59

sołectwo Będkowice :

1

Bień

Marzena Katarzyna

średnie

34

sołectwo Biały Kościół :

1

Szumny

Andrzej

zawodowe

54

sołectwo Czajowice :

1

Kowalik

Andrzej

zawodowe

58

sołectwo Giebułtów :

1

Wilk

Lilianna Maria

wyższe

46

2

Zabiegaj

Krystyna

średnie

58

sołectwo Modlnica :

1

Janik

Teresa

wyższe

58

2

Mazur

Wojciech

zawodowe

58

sołectwo Modlniczka :

1

Górski

Józef

zawodowe

46

sołectwo Prądnik Korzkiewski :

1

Regulska

Dorota

zawodowe

43

2

Woźniczka

Elżbieta

wyższe

42

sołectwo Szyce :

1

Grzybowski

Józef

zawodowe

60

sołectwo Tomaszowice :

1

Tekiela

Ryszard

średnie

37

sołectwo Wielka Wieś :

1

Wierzbicka

Teresa

średnie

56

sołectwo Wierzchowie :

1

Kowalik

Teresa

zawodowe

53

2

Szopa

Grzegorz

licencjat

23

Wójt Gminy Wielka Wieś
(-) Tadeusz Wójtowicz

Przypominamy, że dnia 30 grudnia 2010 roku mija termin zgłaszania kandydatów na sołtysów Pełnomocnikowi ds. wyboru sołtysów - p. Małgorzacie Mrozowskiej - Urząd Gminy p. 105
Pełny tekst kalendarza wyborczego
$gt;$gt;

INFORMACJA
Wójta Gminy Wielka Wieś
z dnia 09 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U 142 poz.1591 z późn. zm ) oraz § 44 Statutów Sołectw stanowiących załączniki nr 1 do 12 do Uchwały Nr XVIII/115/08 z dnia 6 marca 2008 roku Rady Gminy Wielka Wieś Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że


w dniu 30 stycznia 2011 roku w godz. od 8.00 do 16.00
odbędą się wybory sołtysów w Gminie Wielka Wieś

Wzory druków zgłoszeniowych na sołtysa wraz ze wzorami innych koniecznych druków dostępne są w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (Dziennik podawczy lub u Pełnomocnika wyborczego -parter pok.105) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej $gt;$gt;$gt;
Wójt Gminy Wielka Wieś
(-)Tadeusz Wójtowicz

Więcej informacji i dokumenty dla kandydatów na sołtysów i sołeckich komisji wyborczych $gt;$gt;$gt;

Wzborz sołtysów w Gminie Wielka Wieś
Wzborz sołtysów w Gminie Wielka Wieś
Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry