linia
podmenu
skroter Kontakt mKontakt m168DMKontakt / Pytania do urzędu
Dodaj i podziel się

Pytania do urzędu
Pytanie:
Jakie dokum. są wymagane do zgody na usunięcie drzewa na prywatnej działce ? Dekoracyjna sosna , uschnięta w połowie zagrażająca kablom tel. Czy taką zgodę można uzyskać on-line? ----------- Jakie dokumenty trzeba przedstawić Urzedowi żeby Urząd zgody nie wydał z uwagi na fakt że usycha właściciel posesji a drzewo jest zdrowe jak ryba...!!! może być również odpowiedź on-line.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami art. 83 ust 4 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości ponadto należy zawrzeć we wniosku nazwę gatunku drzewa lub krzewu (podstawa art. 83 ust 54 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody), obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (podstawa art. 83 ust 54 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody) ewentualnie wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy ponadto należy przedstawić informację o przeznaczeniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew. Ponadto informuję, że nie udziela się odpowiedzi na drugą część pisma, gdyż wymaga wyjaśnienia co znaczy sformułowanie: „właściciel usycha” oraz  „drzewo jest zdrowe jak ryba” Po wyjaśnieniu powyższego zostanie stronie udzielona odpowiedź.

[15-05-2014]

Pytanie:
Dlaczego Gmina Wielka Wieś nie wystawia faktur za zapłatę za śmieci .Nie płacenie podatku VAT nie zwalnia z wystawienia faktur ani paragonów .Proszę o konsultacje z radcą prawnyn . W 2014 roku nastąpiła zmiana przepisów o fakturach .Pozdrawiam

Odpowiedź:
W odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest organem władzy publicznej, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś pobieranie tych opłat nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z brakiem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, gmina nie ma obowiązku wystawiania faktur z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są opłatami, wobec których nie obowiązuje konieczność ich fakturowania, ewidencjonowania i deklarowania dla celów VAT. (Interpretacja Ministra Finansów).

[15-05-2014]

Pytanie:
Jakie dokum. są wymagane do zgody na usunięcie drzewa na prywatnej działce ? Dekoracyjna sosna , uschnięta w połowie zagrażająca kablom tel. Czy taką zgodę można uzyskać on-line? pozdr ak

Odpowiedź:
Zgoda na wycięcie drzewa na terenie Gminy Wielka Wieś wymaga przeprowadzenia postępowania oraz wydania stosownej decyzji Wójta Gminy Wielka Wieś. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wymaga dokumentów określonych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku z póżn. zm. Dokumenty te oraz opis procedury wydania decyzji zostały określone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś. 

Wymagane dokumenty do wniosku:
1.Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym rośnie drzewo
2.Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa
3.Inwentaryzacja z określeniem gatunku, obwodu pnia wysokości drzewa i zasięgu jego korony
4.Ewentualne pełnomocnictwa do reprezentowania gdy teren stanowi współwłasność Wnioskodawcy

[12-05-2014]

Pytanie:
Witam ponownie, chciałbym zapytać o dwie kwestie. 1. Pod jaki numer telefonu można dzwonić, aby zgłosić potrącone/zabite przez samochody zwierzęta na drodze krajowej 94 oraz na drogach gminnych i powiatowych na terenie naszej gminy? Pozdrawiam.

Odpowiedź:
Telefon do zarządcy dróg gminnych - 124191703
Telefon do zarządcy dróg powiatowych - 126371811
Telefon do zarządcy dróg krajowych [GDDKiA na DK94] 122855057

Pytanie:
witam w Białym Kościele odbudowywana jest nawierzchnia asfaltowa po budowie kanalizacji. na wielu ulicach znacząco została podniesiona dotychczasowa wysokość drogi.(można zobaczyć to choćby przy remizie na Floriana). Przez to trzeba będzie przebudowywać dotychczasowe zjazdy a co gorsza zmienia to spływ wód które będą zalewały podwórka czy wjazdy na wiele posesji. w warunkach do przetargu jest zaznaczone ze "Nawierzchnie asfaltowe na trasie kanalizacji odbudować należy w nawiązaniu do istniejących warstw drogowych." kto prowadzi nadzór nad pracami wykonawcy? czy gmina może zainterweniować w tej sprawie zanim zacznie zalewać nasze posesje?

Odpowiedź:
Oczywiście prace są koordynowane przez gminę. Po robotach związanych z budową kanalizacji okazało się, że próba sfrezowania obecnych nakładek asfaltowych spowodowałaby, że droga w ogóle nie nadawałaby się do użytku. Dlatego też podjęto decyzje, aby obecne warstwy pozostawić: stanowią one bowiem element podbudowy.

W tym roku ruszy jeszcze budowa chodnika od skrzyżowania DK 94 z ul: Królowej Jadwigi i aż do ul: Skalska Droga łącznie z przebudową wjazdów po drugiej stronie drogi, więc problem podtapiania nieruchomości nie powinien występować.

[29.04.2014]

Pytanie:

Witam Serdecznie, jestem ciekaw czy UG podejmie w przyszłości działania mające na celu poprawę jakości dojazdów swoich mieszkańców do Krakowa - budowa nowych dróg, zjazdów, lewo/prawo skrętów na drodze olkuskiej. Remont malutkiej ul Gaik w Krakowie spowodował, że droga olkuska w porannych i popołudniowych godzinach szczytu jest zupełnie niedrożna - 2 km można jechać nawet ponad 20 min! Obecnie sytuacja Gminy wygląda tak, że z chęcią i otwartymi rękami przyjmujemy nowych mieszkańców i firmy co powoduje, że zwiększa się liczba samochodów. Niestety w tym okresie nie powstały żadne nowe, alternatywne drogi dojazdowe do trasy olkuskiej - jest ich dokładnie tyle samo co kilkadziesiąt lat temu. Może odpowiednie jednostki przemyślą tę sprawę i wdrożą odpowiednie działania? Jakiś czas temu sugerowałem wybudować nowa drogę w Modlnicy (obok firmy AM Stal) to mogłoby odciążyć wyjazd z Giebułtowa. Odpisano mi że sprawa zostanie zbadana - i tyle - chyba czekamy aż prywatni właściciele okolicznych działek usypią ją sami.


Odpowiedź:

Wójt na najbliższy wtorek zaprosił na spotkanie przedstawicieli GDDKiA oraz Zarzadu Dróg Powiatowych, aby przedyskutować rozwiązanie tego problemu. Nie jest jednak prawdą, iż jedynym powodem tych korków są nowi mieszkańcy naszej gminy czy też firmy. Korki tworzą się także na skutek traktowania naszych gminnych dróg jako tranzytowych, omijających zakorkowane drogi w gminach ościennych.
O ustaleniach z rozmów i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy.

[25.04.2014 r.]

 


Pytanie:

Co Urząd zamierza zrobić aby jak najszybciej zlikwidować zagrożenie wścieklizną na teranie gminy? Prosimy o szybką interwencję, ponieważ w okolicy coraz częściej pojawiają się informacje o znajdowaniu zdechły lisów i saren i czujemy się zagrożeni!!!


Odpowiedź:

Urząd Gminy Wielka Wieś wykonuje zadania wynikające z Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 rok oraz Rozporządzenia nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie obszaru zagrożonego wścieklizną i zakazów obowiązujących na tym obszarze - (tekst dokumentów dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś - http://www.wielka-wies.pl/121-71-2303-Zagrozenie-wscieklizna-.htm) oraz rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie z 10.04.2014 r (tekst dokumentów dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś - http://www.wielka-wies.pl/121-71-2346-Zagrozenie-wscieklizna-.htm ).

Ponadto informujemy, że padnięcie zwierzęcia na terenie Gminy nie musi być następstwem wścieklizny. 

W przypadku zaobserwowania martwego zwierzęcia, osoba winna zgłosić takie zdarzenie do Urzędu Gminy Wielka Wieś pod numer telefonu 12 4191703 lub skontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 604443543

[23.04.2014 r.]


Pytanie:

Szanowni Państwo, Czy na terenie gminy jest/będzie planowana budowa basenu? Pozdrawiam serdecznie.


Odpowiedź:

Tak, mamy plany i pozwolenie na budowę i po skanalizowaniu gminy i w miarę posiadanych środków będziemy chcieli przystąpić do realizacji tej budowy.

[16.04.2014 r.]


Pytanie:
Czy jest jakaś szansa na to, ze gmina wzorem innych okolicznych gmin uruchomi program dofinansowania instalacji solarnej?

Odpowiedź:
W najbliższym czasie nie przewidujemy uczestnictwa w takim programie. Priorytetem w obecnej chwili w dziedzinie ochrony środowiska jest budowa sieci kanalizacyjnej oraz program usuwania azbestu.

[14-04-2014]

Pytanie:
WITAM CZY PLANOWANE JEST W TYM ROKU ZAŁOZENIE OSWIETLENIA W BEBLE NA UL.KS.J.SKOTNICKIEGO

Odpowiedź: Tak, w tym roku na ulicy ks. Skotnickiego zostanie zawieszone oświetlenie uliczne

[11-04-2014]

Pytanie:
Witam, Czy planowany jest remont ulicy Dworskiej w Modlniczce, a dalej Leśnej w Modlnicy? Okazjonalne wypełnianie ubytków tylko na kilka dni poprawia sytuację, ale nie rozwiązuje problemu tragicznego stanu nawierzchni.

Odpowiedź:
Tak, właśnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej m.in. na remont wspomnianych przez Pana ulic.

[08-04-2014]

Pytanie:
Witam! Proszę o odpowiedź w jakim terminie drogi zrujnowane po budowie kanalizacji w Białym Kościele będą doprowadzone do stanu umozliwiającego bezpieczny przejazd samochodem i przejście pieszych - zwłasza z wózkami dziecięcymi!

Odpowiedź: Do końca maja

[07-04-2014]

Pytanie:
Witam serdecznie, chciałbym zapytać, czy wiadomo już coś odnośnie Nocnej i weekendowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Szycach? Znalazłem informację że nasza gmina będzie obsługiwana przez ośrodek w Skale- czy jest to potwierdzona i ostateczna informacja?

Odpowiedź:
Tak, od 1 kwietnia kontrakt przejęła placówka w Skale, aczkolwiek nie ma rejonizacji i można korzystać także z krakowskich ambulatoriów. Trwają jednak rozmowy, aby przynajmniej zapewnić weekendową opiekę opłacaną przez gminę/y (namawiamy gminę Jerzmanowice-Przeginia do współfinansowania).

[02-04-2014]

Pytanie: Dzień dobry. Już jesienią pojawiły się na Kasztanowej w Czajowicach dwie pokaźne dziury w drodze - jedna na wysokości bramy remizy, druga prawie na wysokości boiska. Czy jest szansa na ich załatanie? One coraz bardziej się powiększają, są coraz głębsze, niedługo nie da się przejechać, a w końcu trzeba będzie drogę na coraz większym odcinku remontować.
Odpowiedź:
Oczywiście naprawimy

[27-03-2014]

Pytanie:

Szanowni Państwo! Wprawdzie nie jestem mieszkańcem Gminy, tylko mieszkam w Krakowie, ale w Szycach przy ul. Bliźniaków  mieszka moja córka z mężem i dziećmi i jestem tam bardzo częstym gościem. W całej Gminie widać staranność w budowaniu  chodników z małym wyjątkiem. Odcinek  od skrzyżowania ul. Bliźniaków z drogą główną do przystanku autobusowego w stronę Krakowa ,gdzie brak chodnika a jest szeroki rów . Obserwuję często jak ludzie aby uniknąć kontaktu z przejeżdżającymi tirami i innymi samochodami idą często właśnie  po tym rowie. Jest to bardzo niebezpieczne w ciemnościach, w zimie i w deszczu . Nie  mówiąc już o dzieciach które dojeżdżają do szkół w Modlnicy, Białym Kościele i Krakowie. Proszę uprzejmie  o odpowiedź czy jest w planach Gminy budowa w najbliższym czasie tego chodnika.


Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pismo informujemy że droga DK 94 tzw Olkuska jest w zarządzie GDDKiA. Instytucja ta w ramach własnego budżetu winna przewidzieć zadania związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu na przedmiotowej drodze. Gmina od lat monituje o prace związane z budową ciągów pieszych wzdłuż drogi DK94 do zarządcy drogi. Pani pismo w związku z powyższym traktujemy jako monit mieszkańca w sprawie który zostanie przesłany  GDDKiA na ul. Mogilską 25 w Krakowie.

[17.03.2014]


Pytanie:

Witam, chciałbym zapytać, kiedy w końcu gmina zajmie się problemem niekoszonych nieużytków rolnych w otoczeniu budynków mieszkalnych? Od wielu lat proceder wypalania traw jest niestety zauważalny natomiast nadal nie ma kogoś kto zająłby się zmianą prawa tak by karać za dopuszczenie do takiego stanu działki. Na zebraniach wiejskich ten temat jest ciągle poruszany ale do tej pory nic z tym nie zrobiono. Liczę na zajęcie się tą sprawą.


Odpowiedź:

Witam
Temat ten  dla nas też jest istotny. Nie jest tak, że nie podejmujemy działań. Niestety Wojewoda uchylił nam zapis w regulaminie o utrzymaniu i czystości w gminie, dotyczący właśnie wykaszania traw uznając że nie ma podstaw prawnych do takiego zapisu.

[14.03.2014]


Pytanie:

Witam, bardzo prosze o odpowiedz w nastepujacej kwestii. Czy UG partycypowal w jakikolwiek sposob przy zakupie terenu, na ktorym obecnie znajduje sie obszar nowego cmentarza w Bialym Kosciele. Pozdrawiam.


Odpowiedź:

Witam

Gmina nie partycypowała w kosztach związanych z zakupem terenu pod nowy cmentarz

[10.03.2014] 


Pytanie:
Witam, Chciałem zapytać, czy Urząd Gminy planuje podjęcie działań w sprawie uprzątnięcia ton śmieci wywożonych przez mieszkańców gminy (no bo przez kogo?) na pola, łąki i do lasów oraz na pobocza wszelkiego rodzaju dróg. Jeszcze nigdy nasz Gmina nie była tak zaśmiecona, jak obecnie. Proszę karać, uczyć, ale przede wszystkim posprzątać. Najlepiej od razu, bo potem, jak się zacznie wegetacja roślinności, będzie trudniej. Pozdrawiam.

Odpowiedź: Tak jak co roku będziemy usuwać dzikie wysypiska

[03-03-2014]

Pytanie:
W nawiązaniu do wcześniej już zadanego pytania i odpowiedzi gm. Wielka Wieś" w sprawie przystanku "Stawowa", informuję że dziś podobne zapytanie zadałam do ZIKIT i otrzymałam odp."Nowy rozkład jazdy został już opracowany - wysłaliśmy go do akceptacji gminie Wielka Wieś, która współfinansuje te linie. Czekamy na odpowiedź." W odpowiedzi gminy z dnia 5.02. jest informacja cyt.:"(...)ale niestety ze względu na osobiste problemy osoby koordynującej ze strony ZIKIT-u, rozmowy zawieszono.Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że uzgodnienie nastąpi jeszcze w tym miesiącu." Jest koniec lutego a przystanek "Stawowa" nieczynny :(

Odpowiedź:
Tak to prawda, ale tylko częściowa, gdyż wysłany rozkład był nie do zaakceptowania przez gminę i czekamy na nowy w międzyczasie pojawiła się sytuacja, o której pisaliśmy w poprzedniej odpowiedzi. Do tej pory nie mamy uwzględnionej naszej propozycji szczególnie odnośnie weekendów.

[28-02-2014]


Pytanie:

Witam. Bardzo proszę o informację jak można pozbyć się opakowań z dużego sprzętu agd itp. to jest palet, pudeł kartonowych i styropianu.


Odpowiedź:

Witam,

Jest kilka opcji jak można pozbyć się tego rodzaju odpadów:
1. Najlepiej będzie zaczekać do zbiórki odpadów wielkogabarytowych podczas, której tego rodzaju odpady zostaną zabrane – Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych.
2. Jeśli nie ma Pan gdzie przechować tych odpadów można styropian i paletę z drzewa wystawić razem z odpadem komunalnym, ponieważ i tak cały strumień idzie na sortownię, lub z odpadami segregowanymi ale wówczas bez styropianu.
Należy jednak pamiętać, iż jeśli chodzi o styropian to oddawać można tylko styropian opakowaniowy, zaś styropian pochodzący np. z ocieplania domów jest to odpad budowlany.

[5.04.2014]


Pytanie:
Szanowni Państwo, kiedy i gdzie będzie dostępny regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszenia dziecka do gminnych przedszkoli? Rekrutacja o ile się orientuję zaczyna się w od marca. W zeszłym roku informacje o tej porze były już dostępne. Proszę o szybką odpowiedź. Zapewne nie jestem jedyną zainteresowaną osobą.

Odpowiedź:
Faktycznie, rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych rusza w najbliższy poniedziałek (3 marca). Wtedy też wszystkie informacje i odpowiednie formularze pojawią się na stronach internetowych poszczególnych jednostek i będą dostępne w siedzibach.
Rekrutacja potrwa do końca marca - kolejność zgłoszeń nie ma żadnego znaczenia.

[27.02.2014]

Pytanie:

Proszę o przypomnienie informacji, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny


Odpowiedź:

Witam

Sprzęt elektroniczny jest to odpad, który wchodzi w skład odpadów wielkogabarytowych, zbieranych w systemie akcyjnym sprzed posesji. Najbliższa taka zbiórka będzie organizowana na przełomie marca i kwietnia. Informacja, o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępna będzie na stronie internetowej Gminy oraz pod numerem tel. 12 419 17 01 wew. 211 lub 221. O termin proszę pytać w połowie marca.

Istnieje również możliwość zawiezienia takich odpadów, we własnym zakresie, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (bezpłatnie). Punkt ten znajduje się w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 24 i jest otwarty w każdą sobotę od 10.00-15.00.

[24.02.2014 r.]


Pytanie:

Dzień dobry. Proszę o podanie kiedy w m. Szyce będą odbierane przedmioty wielkogabarytowe, z kim należy się kontaktować czy bezpośrednio z Firmą odbierającą śmieci na terenie naszej Gminy. Zadałem Państwu to pytanie już w m-cu listopadzie ale niestety nie otrzymałem na nie odpowiedzi.


Odpowiedź:

Witam

zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Wielka Wieś przeprowadzana jest 2 razy w roku - raz na wiosnę, a raz jesienią. Termin najbliższego odbioru jeszcze nie jest znany. Informacja, o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępna jest na stronie internetowej urzędu gminy oraz pod numerem tel. 12 419 17 01 wew. 211 lub 221. O termin proszę pytać w połowie marca. Natomiast istnieje możliwość zawiezienia takich odpadów we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (bezpłatnie), który znajduje się w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 24 i jest otwarty w każdą sobotę od 10.00-15.00.

[17.02.2014]


Pytanie:
Dzień Dobry, kilka tygodni temu została zdemontowana wiata przystankowa w Czajowicach. Czy wiadomo kiedy zostanie zamontowana ponownie? Sądzę, że w okresie zimowym jest ona raczej potrzebna. Pozdrawiam

Odpowiedź:
W niedługim czasie. w chwili obecnej wybieramy firmę, która dostarczy i zamontuje nowe wiaty (niestety w kilku miejscach musieliśmy je zdemontować)

[14.02.2014]

Pytanie:
Dzień Dobry. Proszę mi udzielić informacji czy boisko w Bęble jest ogólnodostępne dla mieszkańców tzn. czy można np na nim pobiegać? Dziękuje, pozdrawiam.

Odpowiedź:
Boisko jest zarządzane przez miejscowy klub sportowy Orzeł 1948 Bębło i o możliwość skorzystania z boiska proszę pytać prezesa (jednocześnie radny Bębła) Zbigniewa Mazelę.

[13.02.2014]

Pytanie:
Witam, mam pytanie odnośnie numeracji budynków w gminie. Czy zamawiając tabliczkę z numerem, mogę kierować się własnym gustem;-), czy muszę przestrzegać norm przyjętych przez Gminę (ewentualnie gzie szukać takich wytycznych)?

Odpowiedź:
Można kierować się własnym gustem. Ważne, by na tabliczce znalazła się nazwa miejscowości, nazwa ulicy i numer porządkowy.
Jeśli chciałby Pan zamówić tabliczkę zgodną z wzorem wykonywanym przez Urząd Gminy, to proszę opierać się na wzorze przedstawionym np. na stronie http://www.wielka-wies.pl/208,128,1540,Nowe-nazwy-ulic-w-Wierzchowiu.aspx

[11.02.2014]

Pytanie:
Dzień dobry, ponieważ Galeria Bronowice została już otwarta,mam pytanie kiedy zostaną uruchomione przystanki autobusowe,(mam na myśli MPK linię 210), które w tym celu zostały usytuowane? podobno ZIKiT dawno przesłał rozkłady jazdy do Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi.

Odpowiedź:
Tak to prawda z tym, że propozycja przesłana przez ZIKIT była nie do przyjęcia przez gminę, gdyż zupełnie zmieniała kursy. Pod koniec roku pojawiła się druga propozycja (już bardziej akceptowalna), ale niestety ze względu na osobiste problemy osoby koordynującej ze strony ZIKIT-u, rozmowy zawieszono. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że uzgodnienie nastąpi jeszcze w tym miesiącu.

[05.02.2014]

Pytanie: Dzień dobry Czy gmina Wielka Wieś obecnie dotuje instalacje kolektorów?
Odpowiedź: W chwili obecnej Gmina Wielka Wieś nie dotuje instalacji kolektorów

[04-02-2014]

Pytanie:
Szanowni Państwo! Jak wygląda budowa zajezdni autobusowej w Będkowicach? Pogoda dopisuje, a budowa stoi. Po wykonaniu drobnych prac brak jakiegokolwiek ruchu na budowie. Czy firma budowlana wycofała się z realizacji? Jeśli nie to na kiedy planowane jest jej zakończenie?

Odpowiedź:
Ze względu na opieszałość wykonawcy umowa została rozwiązana. W tym tygodniu ogłaszamy nowy przetarg.

[21-01-2014]

Pytanie:
Mam pytanie czy do stypendium dla dziecka można dołączyć fakturę za tablet.

Odpowiedź:
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
•    udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
•    udziału w wyjazdach ze szkoły do teatru lub kina,
•    udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym,
•    pobytu na tzw. „zielonej szkole”,
•    nauki języków obcych,
•    zajęć komputerowych,
•    zajęć muzycznych,
•    zajęć sportowych np. nauka: pływania, tańca, jazdy konnej, itp.
•    abonamentu internetowego (tylko abonament bez aktywacji),
•    czesnego za naukę,
•    obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków
•    dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania ucznia na zajęcia pozalekcyjne.

WYDATKI  KWALIFIKOWANE  DO  STYPENDIUM  SZKOLNEGO
•    podręczniki, ćwiczenia,
•    lektury szkolne i opracowania do lektur,
•    książki rozwijające zainteresowania ucznia,
•    encyklopedie (w tym multimedialne),
•    atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne),
•    słowniki przedmiotowe i do nauki języków obcych (w tym multimedialne),
•    zeszyty, okładki na zeszyty i podręczniki,
•    tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne,
•    mapy, globusy,
•    komputer, oprogramowanie systemowe do komputera, peryferia komputerowe (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych (dyskietki, płyty, pendrive),
•    drukarki, tusze do drukarek, papier,
•    multimedialne programy edukacyjne,
•    plecak szkolny lub tornister szkolny,
•    przybory szkolne takie jak: pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, itp.
•    przybory rysunkowe wymagane na zajęciach lekcyjnych np.: bloki, bruliony, bibuły, kredki, flamastry, farbki plakatowe, akwarele, pędzelki, plastelina, modelina, klej szkolny, materiały związane ze specyfiką szkół itp.
•    instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
•    sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, strój kąpielowy, klapki na basen, czepek, itp.)
•    stroje sportowe:
o    - do 3 sztuk koszulek lub bluzek sportowych,
o    - do 2 sztuk spodenek sportowych,
o    - do 2 sztuk czapek sportowych,
o    - do 2 kpl. bielizny sportowej,
o    - do 5 par skarpet sportowych,
o    - do 2 par butów sportowych,
o    - do 2 sztuk spodni sportowych,
o    - do 2 sztuk bluz sportowych,
(dres sportowy jest liczony jako 1 bluza i 1 spodnie)
•    gry edukacyjne,
•    okulary korekcyjne
•    stroju galowego wymaganego w szkole
•    biurko, krzesło i lampka do biurka.

Nie może być w ramach stypendium szkolnego czy zasiłku refundowany zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty itp.) oraz wsparcie finansowe rodziny w ich codziennej egzystencji, także tablet nie mieści się w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Pytanie:
Witam. Od kilku miesięcy Urzędowi Gminy znany jest temat bardzo niebezpiecznego, wąskiego chodnika wzdłuż drogi DK94 w miejscowości Biały Kościół na wysokości starego numeru 12 (nowy Krakowska 155 lub 157)w kierunku Krakowa jadąc od Olkusza. Podczas budowy lewoskrętu na ul. Królowej Jadwigi doszło do reorganizacji ruchu drogowego. Samochody poruszają się blisko prawej krawędzi jezdni a zarazem wspomnianego chodnika. Co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Dzisiaj tj. 10-go Stycznia 2014 doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Samochód wjechał na wspomniany chodnik uszkodził zamontowaną tam starą barierkę.Całe szczęście że chodnikiem nie szła żadna osoba. Proszę o informację jak długo będzie trwała wspomniana niebezpieczna sytuacja. Z góry dziękuję za odpowiedź oraz mam nadzieję reakcję ze strony Gminy w przedstawionej sytuacji.

Odpowiedź:
Przypominamy, że to właśnie z inicjatywy gminy doszło do spotkania z GDDKiA w tej sprawie. Wspomniana instytucja jest gotowa podjąć działania z tym, że najpierw właściciel starego budynku obok chodnika, musi go rozebrać, gdyż rozbudowa chodnika w tym miejscu będzie jeszcze bardziej niebezpieczna (budynek się rozpada). Zostało wszczęte postępowanie przez nadzór budowlany w celu wyegzekwowania rozbiórki i jak to nastąpi GDDKiA przystąpi do rozbudowy chodnika.

[13.01.2014]

Pytanie:
Witam,proszę o informację na temat planowanego oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Modlnicy. Czy sprzeciw właściciela/właścicieli blokuje całą inwestycję, czy jest szansa na zmianę rozmieszczenia słupów? I drugie pytanie odnośnie nawierzchni w/w ulicy. Czytałem wcześniej na Państwa stronie, że obecnie Gmina nie planuje jej zmiany ze względu na trwające/planowane budowy. Jak się ma takie stanowisko do faktu inwestycji gminnej w ul. Studzienki która prowadzi w szczere pola. A te pola to obszar inwestycyjny, więc droga narażona na większe rozjeżdżenie niż ul. Wierzbowa prowadząca do zabudowy mieszkaniowej. Czy są jakieś nowe informacje na temat przejścia dla pieszych w okolicy ul. Polnej/Wierzbowej? Pozdrawiam

Odpowiedź:
Co do oświetlenia, to nie ma już możliwości zmiany w projekcie.
Jeśli chodzi o drogę to została ona wykonana, gdyż to było warunkiem podstawowym żeby firmy, podjęły decyzję o swojej lokalizacji w naszej gminie. Mało tego oddały część swoich działek by te drogę wykonać. Jest ona w podbudowie przewidującej ruch samochodów ciężarowych typu TIR, więc nie ma obaw, że zostanie zniszczona. Nowe firmy to duże podatki dla gminy oraz miejsca pracy, o czym należy pamiętać.
W tym momencie wykonywany jest projekt przebudowy skrzyżowań wspomnianych przez Pana ulic w ramach którego powstanie również sygnalizacja świetlna. Co do terminów trudno w tym momencie określić kiedy to nastąpi, gdyż jest to inwestycja niezależna od gminy.

[10-01-2014

Pytanie:
Witam chciałem zapytać czy w tym roku zostaną założone lampy na ul.Ks.J.Skotnickiego w Bęble

Odpowiedź: Tak. Mamy pozwolenie na budowę i do połowy roku lampy powinny świecić.

[07-01-2014]

Pytanie:
Witam. Czy w najbliższym czasie w Modlniczce odbędzie się zebranie wiejskie?

Odpowiedź:
Organizatorem zebrania jest sołtys poszczególnej miejscowości, wiec prosimy do Niego skierować to zapytanie. Prawdopodobnie najwcześniej z końcem stycznia.

[31.12.2013]

Pytanie:
Chciałabym zapytać o plac zabaw dla dzieci, który miał powstać u zbiegu ulic Przy Forcie i Wiązowej. Placyk miał powstać do końca 2012 roku, a tu kończy się 2013 i nic się nie dzieje.

Odpowiedź:
W ciągu roku samorząd sołectwa Modlnica zrezygnował z tego pomysłu

[31.12.2013]

Pytanie: Witam. Mam pytanie dotyczące oświetlenia ulicy Ulubionej w Modlnicy. W sierpniu 2013 r. wykonano infrastrukturę oświetleniową i do tej pory lampy nie świecą. Już prawie pół roku oczekujemy na oświetlenie, pytanie jak długo jeszcze?
Odpowiedź:
Opóźnienie wystąpiło na skutek zmiany lokalizacji skrzynki energetycznej i ponownych uzgodnień. O tym jak to jest trudne prosimy przeczytać artykuł w piątkowym Dzienniku Polskim. Według zapewnień wykonawcy jest szansa, że do Świąt lampy zaświecą.

[23.12.2013]

Pytanie:
Dzień Dobry! Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie czy na wiosnę 2014 r. przewidywane jest ogłoszenie przez Urząd Gminy Wielka Wieś przetargu na budowę kanalizacji w miejscowości Wierzchowie. Jaki będzie zakres przedmiotowy inwestycji oraz czy obejmie ona sołectwo Wierzchowie oraz część os. Murownia czy też samo sołectwo? Proszę o informację odnośnie dalszych działań dotyczących budowy kanalizacji w Naszej Gminie (wcześniej pojawiła się informacja o przewidywanym zakończeniu prac do 2018 r. w całości Gminy). Z góry dziękuję bardzo za wszelkie informacje, z poważaniem

Odpowiedź:
Przetarg na budowę kanalizacji w północnej części ogłosimy najwcześniej po zakończeniu obecnej realizowanej inwestycji tj: budowy kanalizacji w Prądniku Korzkiewskim i Białym Kościele. Nie nastąpi to wcześniej niż w miesiącach letnich.
Co do zakresu przedmiotowego inwestycji: z informacjami można się zapoznać w Urzędzie Gminy, pok 306.

[16.12.2013]

Pytanie:
Witam,mam pytanie do państwa czy w najbliższym czasie uda się zlikwidować niebezpieczne przystanki w Modlnicy i w Murowni (w stronę Olkusz). Codziennie wracając z pracy akurat wsiadam na przystanku w Modlnicy i wysiadam w Murowni boję się że staranuje mnie i całego busa jakiś tir. Czy jest nadzieja na zbudowanie zatoczek dla busów?

Odpowiedź:
Zadanie związane z budową zatoki autobusowej wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę po wcześniejszym wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zgód. Z uwagi że przedmiotowe przystanki znajdują się przy drodze DK 94 będącej w zarządzie GDDKiA O/ Kraków ich budowa musi uzyskać ich akceptację. Gmina obecnie prowadzi rozmowy z GDDKiA mające na celu rozwiązanie problemu zgłaszanego przez Panią i innych mieszkańców naszej Gminy we wcześniejszej korespondencji.

[21-12-2012]

Pytanie:
Dzień dobry. Jaka jest wartość renty planistycznej w roku 2013 od sprzedaży działki w Tomaszowicach?

Odpowiedź:
Trudno powiedzieć nie znając wyceny. Działka działce nierówna, więc bez wyceny nie jesteśmy w stanie nic określić.

[21-12-2012]

Pytanie:
Na kiedy jest planowane zakończenie robót związanych z kanalizacją ?, i czy gmina ma jakiś wyznaczony termin rozpoczęcia budowy basenu w Białym Kościele ?

Odpowiedź:
W całej gminie kanalizacje planujemy zakończyć do końca 2018 r. Dopiero po zakończeniu tego zadania będziemy myśleć o budowie basenu.

[02.12.2013]

Pytanie:
Szanowni Państwo, W Modlniczce śmieci znowu zostały zabrane z jednodniowym opóźnieniem! Dodatkowo firma sprzątająca dostarczyła worki tylko na papier (to samo było w zeszłym miesiącu), pomimo wysawienia plastiku, szkłą i papieru. Bardzo proszę o zmobilizowanie firmy odbierającej odpady.

Odpowiedź:
Dziękujemy za informacje. We czwartek mamy rozmowę z prezesem firmy odbierającej odpady. Powodem spotkania są m.in. uwagi mieszkańców związane z odbiorem śmieci.

[02.12.2013]

Pytanie:
Dzień dobry. Dlaczego firma która zabiera odpady komunalne w Modlnicy nie odbiera w wyznaczonym terminie odpadów wystawionych poza posesję? odpady te [segregacja] zostają porozrzucane przez zwierzeta. Sytuacja ta powtarza się co miesiąc. Nie było tego problemu z poprzednią firmą. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę że jest problem z otrzymaniem pustych worków na segregację. Pozdrawiam

Odpowiedź:
Prosimy o podanie numeru posesji. Zwracając uwagę firmie, musimy bazować na konkretach, gdyż firma też ma prawo do obrony.

[28.11.2013]

Pytanie:
Jaka sytuacja prawna z przetargiem na obsługę bankową Gminy .Bo informacja zniknęła z przetargu. czy Gmina posiada jakiś problem z prawem ,Pozdrawiam

Odpowiedź:
Gmina nie ma problemów prawnych z postępowaniem przetargowym na zadanie: „Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Wielka Wieś". Komisja dokonała wyboru oferty i poinformowała Wykonawcę o wyborze oferty. Ogłoszenie o wyborze oferty jest dostępne w BIP-ie Gminy Wielka Wieś. Umowa zostanie podpisana w dniu 21.11.2013r.

Pytanie:
Szanowni Państwo, Od dłuższego czasu w Modlniczce, na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej oraz Wrzosy, firma odbierająca odpady przetrzymuje kontenery wypełnione po brzegi śmieciami. Wygląda to bardzo nieestetycznie. Czy Gmina moze coś z tym zrobić? Pozdrawiam Serdecznie

Odpowiedź:
Gmina w uzgodnieniu z sołtysem miejscowości sama wskazała to miejsce - aby odbiór śmieci segregowanych przebiegał szybciej. Gdyby bowiem takiego miejsca nie było, to firma musiałaby zawozić śmieci bezpośrednio na wysypisko i odbiór śmieci segregowanych trwałaby o wiele dłużej.

[19-11-2013]

Pytanie:
Witam serdecznie, zwracam się do Państwa z następującym zapytaniem. Geodeta robił podział działek dla naszej rodziny które mają być przepisane. Z urzędu gminy otrzymaliśmy postanowienie o podziale wraz z załączoną mapą. Z racji że teraz zacząłem załatwiać sprawy związane z przepisaniem tych działek zauważyłem, że na wykonanej mapie oznaczenia numerowe działek się zgadzają, natomiast występują błędy oznaczeń tych działek w opisie zmian i w postanowieniu gminy. Co mam zrobić w takiej sytuacji aby wszystko się zgadzało? Bedę wdzięczny za informacje.

Odpowiedź: Wystąpić do gminy o sprostowanie oczywistej pomyłki.

[13.11.2013]

Pytanie:
Witam, czy jest możliwość wprowadzenia dodatkowego kursu na linię 230 miedzy godz 15 a 16. O godz 15-stej jak i 16-stej autobus jest bardzo "dopchany" nie można wsiąść jak i wysiąść ponieważ jest tak duży tłok. Lub ewentualnie powrócić do skrócenia linii 230 do miejscowości Tomaszowice. Broszę o odpowiedź.

Odpowiedź:
Oczywiście przyjrzymy się sprawie, jednakże to na wniosek samorządu wiejskiego Tomaszowic linię wydłużono, więc na chwile obecną nie jest rozważane skrócenie trasy.

[06.11.2013]

Pytanie:
witam - czy przewidywana jest 1.ograniczenie hałasu z ulicy olkuskiej - np ekrany 2. przejscia bezpieczne dla dzieci ze szkoły z modlnicy ze swiatłami - jest jedno przejście i strach samych dzieci puścic

Odpowiedź:
Jeśli chodzi o ekrany to nie ma projektów ich budowy. Natomiast na sygnalizację świetlną jest szansa przy okazji realizacji inwestycji komercyjnych, które maja być zlokalizowane w pobliżu ul. Polnej i Wierzbowej

[05.11.2013]

Pytanie:
Dzień dobry. Chciałbym poznać szczegóły nowej inwestycji rekreacyjnej tj. Staw w Modlnicy. Niestety zdjęcie projektu zamieszczonego na stronie jest mocno nieczytelne. Czy mogę prosić o plik w większej rozdzielczości? Z poważaniem TN

Odpowiedź:
Z szczegółami inwestycji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji, który posiada dokumentacje projektową zadania.

[06-11-2013]

Pytanie:
Dzień dobry,do kogo lub pod jaki numer mam dzwonić,wieczorem lub w weekend gdy sąsiad bliższy lub dalszy pali w piecu coś tak okropnie śmierdzącego,że przed własny dom trudno wyjść nawet na chwilę.Dym i smród jest wręcz "zatykający". Pytanie jest na tyle istotne,że zaczął się okres grzewczy i zatruwanie środowiska i ludzi wokół to na wsi przykra codzienność.

Odpowiedź: Na Policję przede wszystkim.

[18.10.2013]

Pytanie:
Dzień dobry.Ponawiam pytanie zadane w miesiącu wrześniu na które nie otrzymałam odpowiedzi. Czy Urząd Gminy przewiduje stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy?

Odpowiedź:
Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielka Wieś, zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Wielka Wieś. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie są objęci tym programem, o stypendium za wyniki w nauce uczniowie mogą występować w szkole, do której uczęszczają.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego reguluje regulamin zawarty w Uchwale Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008r., w sprawie: przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś" oraz Uchwale Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś"  ( wymienione akty prawa miejscowego zamieszczone są w BIP Gminy Wielka Wieś).

Pytanie:

Witam
Chciałabym zwrócić uwagę, że ulotka DOTYCZĄCA SEGREGACJI DPADÓW zawiera informację, cyt. (...)przeterminowane i nieużyteczne leki, a także opakowania po lekach (fiolki, butelki, tzw "blistry") będzie można składać w punktach aptecznych na terenie Gminy.(...) NIESTETY ŻADEN Z ODWIEDZONYCH PUNKTÓW APTECZNYCH NIE PRZYJĄŁ ODE MNIE ODPADÓW ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z ULOTKI, A NAWET BYLI ZDZIWIENI MOJĄ POSTAWĄ, PROSZĘ O INTERWENCJĘ i poinformowanie mnie.


Odpowiedź:

Faktycznie, w pierwotnej wersji planowane było takie rozwiązanie kwestii przeterminowanych leków. Z różnych względów do tej pory się to nie udało. Od najbliższej soboty (5.10.2013 r.) przeterminowane i nieużyteczne leki, a także opakowania po lekach będzie można zostawiać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 24, działający w każdą sobotę w godzinach 10.00 - 15.00.
Nadal będziemy jednak próbować usprawnić system poprzez umożliwienie zostawiania przeterminowanych leków w aptekach i punktach aptecznych.

[2.10.2013] 


Pytanie:
Czy planowana jest budowa (kontynuacja) chodnika wzdłuż ulicy Spokojnej w Wielkiej Wsi?

Odpowiedź: Nie jest planowana taka inwestycja.

[01.10.2013]

Pytanie:

Prosze o informacje czy, a jesli tak to na kiedy przewidywana jest naprawa (czytaj naprawa, a nie latanie kraterow) drogi miedzy Modlnica i Modllniczka?
Podobno juz rok temu zostala wyjasniona kwestia pobocza i kladzenie nowej nawierzchni na ostatnim odcinku mialo byc kontynuowane? Minal rok, a latane dziurska jak rozwalaly tak rozwalaja podwozia!!
Inna sprawa, sprawa PROGU na tejze drodze, ktora chodza dzieci do szkoly w Modlnicy, progu, ktory wymusiby zmniejszenie predkosci na pedzacych po niej bezmozgich. 
Wiem o czym mowie, bo mialam nieprzyjemnosc poruszac sie pieszo po tejze drodze i jest tylko kwestia czasu, az dojdzie tam do tragedii zwlaszcza, ze ruch potrafi byc spory, a dzieci na drodze przybywa. Na Panstwa miejscu naprawde powazne potraktowalabym ta kwestie.


Odpowiedź:

W chwili obecnej Gmina czyni starania, by uregulować stan prawny przedmiotowych odcinków drogi ul. Dworska w Modlniczce i ul. Leśnej w Modlnicy. Z uwagi na powyższy problem oraz protest jednego z mieszkańców Modlniczki co do remontu tych dróg, nie można rozpocząć prac remontowych. Żywimy nadzieję, iż prowadzone rozmowy doprowadzą do zawarcia porozumienia w sprawie. Jednocześnie informujemy, że obecny stan nawierzchni drogi w rozpatrywanym rejonie nie pozwala osiągnąć prędkości powyżej dopuszczalnej w terenie zabudowanym. Po naprawie przełomów i wykonaniu remontu drogi, który planowany jest w roku 2014 zostanie rozpatrzony Pani wniosek w sprawie montażu progów zwalniających. W przypadku zauważenia łamania prawa drogowego przez uczestników ruchu na drodze, proszę o tym fakcie poinformować właściwą komendę Policji lub zgłosić ten fakt pod numer tel. 997.

[27.09.2013]


Pytanie:

Proszę o informację czy Urząd Gminy planuje w roku 2014 utwardzić drogi wewnętrzne gminne o nr 396 oraz 375 lub doprowadzić do stanu używalności?. Mam zamiar postawić dom na końcu ul. Kolberga a w obecnym momencie nie jest możliwym przejazd przez podane numery działek. Droga utwardzona jest w 1/4 następnie zaś trawa. Będę bardzo wdzięczna za informacje.


Odpowiedź:

Nie mamy takich planów w tym momencie. O zadaniach w danej miejscowości decyduje w pierwszej kolejności wniosek z danego sołectwa odnośnie priorytetowych zadań do wykonania w danym roku.

[27.09.2013]


Pytanie:

Witam, Dwa lata temu uczestniczyłem w spotkaniu Pana Wójta z mieszkańcami Modlniczki.Na spotkaniu tym były podnoszone m.in. dwa tematy, związane z ulicą Dworską oraz chodnikiem przy ulicy Słowiańskiej na odcinku od sklepu do kapliczki przy skrzyżowaniu z ulicą Na Brzezie. Sprawa ulicy Dworskiej była juz na tym forum omówiana a jak wygląda sytuacja z chodnikiem przy Słowiańskiej? Jako kierowca który tamtędy jeździ i jako pieszy jestem coraz bardziej zaniepokojony brakiem chodnika. W ostatnim czasie ruch kołowy oraz pieszy na tym odcinku znacznie się zwiększył gdyż w tej okolicy wybudowano m.in. dwa osiedla domów . Czasami piesi i mijające je samochody nie mają się gdzie zmieścić i o tragedię naprawde nie jest tam trudno. Dwa lata temu matka z 6 letnim dzieckiem unikneła tam potrącenia tylko dlatego że mijajacy je samochód uderzył w ogrodzenie 1 metr przed nimi.


Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o chodnik to obecnie trwają prace projektowe. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie wykonywany I etap tego zadania: ok 300 mb. (do centrum w kierunku kapliczki).

[27.09.2013]


Pytanie:

Szanowni Państwo, Kiedy zostanie otwarte/zbudowane nowe Boisko w Modlniczce?


Odpowiedź:

Boisko zostanie otarte, jak zostanie zbudowane - co najpewniej nastąpi w przyszłym roku; z pierwszym wykonawcą została rozwiązana umowa. Lada dzień ogłosimy nowy przetarg.

[27.09.2013]


Pytanie:

Witam. Mam pytanie odnośnie ul dworskiej w Modlniczce na kiedy jest zaplanowana naprawa tej drogi i czy w ogóle jest to w planach. Ok 4 miesięcy temu pytałam, miała być droga naprawiana jak będzie ciepło. Drugie pytanie odnośnie ul. Słowiańskiej czy będzie tam wylewany asfalt i czy na całej ulicy, bo jak na razie to jest ona utwardzana i robione odwodnienie.


Odpowiedź:

Tak, ulica Dworska będzie wykonywana, aczkolwiek mimo naszych starań nie w tym roku (jest duża szansa, że w październiku podpiszemy ugodę z właścicielem działki, przez która przebiega droga).
Co do ulicy Słowiańskiej to właśnie po zrobieniu odwodnienia będzie na jej nawierzchni wylewany asfalt, ale tylko w miejscu na tą chwilę utwardzonym. Cała droga prawdopodobnie będzie dokończona w roku przyszłym.

[25.09.2013]


Pytanie:

Dzień dobry, Posiadam działkę w Tomaszowicach na skrzyżowaniu ul. Topolowej/ul. Brzozowej/ul. Spacerowej jest to działka rolna, nieuzbrojona. Rozważam budowę domu z bali drewnianych na tej działce. Dom na podmurówce, trwale związany z gruntem. Proszę o informację, czy w związku z planem zagospodarowania gminy, istnieje w ogóle możliwość starania się o wz lub przekwalifikowanie gruntu na budowlany na tym terenie? Jeśli wysyłam pyt. pod złym adresem proszę o instrukcję gdzie powinnam je wysłać. Dziękuję i pozdrawiam.


Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przekwalifikowania działki, gdyż w lutym gmina zakończyła prace nad całym planem zagospodarowania przestrzennego gminy i w najbliższym czasie nie planuje takich prac. W nawiązaniu do tej informacji nie można także uzyskać WZZiT skoro plan obejmuje całą gminę.


Pytanie:

Jestem mieszkanką ul. Polnej w Modlnicy. Mam pytanie: w ostatnim czasie rozpoczęto modernizację ul. Częstochowskiej przy wjeździe na ul. Jurajską w Modlnicy, pojawił się chodnik oraz dwie wysepki z przejściem dla pieszych. Czy chodnik biegnący wzdłuż drogi Częstochowskiej (od przejścia dla pieszych) będzie się ciągnął do wjazdu na ul. Polną (jest to następna ulica po Jurajskiej w stronę Krakowa)? Nie ukrywam, że chodnik byłby niezbędny. Codziennie z 7-letnim dzieckiem przemierzamy drogę ze szkoły do domu, idziemy poboczem, ale trasa jest na prawdę niebezpieczna. Poza tym drogę ze szkoły do domu (na ul. Polną) przemierzają też dzieci starszych klas. Obserwuję, że czasem chodzą oni terenem prywatnym "Opel Części" aby było bezpieczniej.


Odpowiedź:

Inwestycja ta jest realizowana przez osobę prywatną. Budowa znajduje się w pasie drogi krajowej DK 94, której zarządcą jest GDDKiA O/Kraków. Z dokumentów posiadanych przez tut. Urząd wynika, iż budowa chodnika nie będzie realizowana w zakresie do ul. Polnej. Jednocześnie informujemy, iż Gmina czyni starania w GDDKiA, by zarządca drogi wykonał zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami na drodze tzw "Olkuskiej". W związku z powyższym Pani pismo traktujemy jako wystąpienie w przedmiotowej sprawie, którą poruszymy na najbliższym spotkaniu z GDDKiA, prosząc o ujęcie budowy chodnika w rozpatrywanym rejonie do budżetu na rok 2014.


Pytanie:

Witam Chcę zapytać, kto w Urzędzie Gminy decyduje o lokalizacji przystanków MPK?


Odpowiedź:

O lokalizacji zatok przystankowych decydują przede wszystkim przepisy, na podstawie których Policja wydaje zgodę na lokalizację peronu przystankowego.

[20.09.2013]


Pytanie:

Panie Wójcie, od roku przeglądałam stronę BIP gminy Wielka Wieś w poszukiwaniu ogłoszenia daty konkursu na dyrektora SP w Białym Kościele. Żadna taka informacja nie znalazła się, ani dalej nie znajduje na tej stronie. Dzisiaj nagle znalazłam informację, że taki konkurs odbył się w kwietniu 2013r. Dlaczego informacja o tym konkursie nie została pokazana na stronie BIP-u, tak jak to do tej pory było? Gdzie była umieszczona informacja o tym konkursie? Z poważaniem


Odpowiedź:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białym Kościele nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 30/O/2013 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 29.04.2013 r. oraz opublikowane na stronie BIP w „Zarządzeniach Organu Gminy” z dnia 29.09.2013r., jak również na stronie Gminy Wielka Wieś w zakładce „Informacje Urzędu Gminy" dnia 30.04.2013 r.

Ponadto treść ogłoszenia wywieszona była na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, w GZEAS Wielka Wieś oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach na terenie Gminy Wielka Wieś.

[20.09.2013]


Pytanie:

Niedługo zbliża się kolejny odbiór śmieci segregowanych. Czy tym razem mieszkańcy mogą liczyć na dostarczenie odpowiedniej liczby worków do segregacji czy ponownie usłyszymy , że na każde gospodarstwo należy się po jednym worku? Aktualny podział śmieci śmieci segregowanych wymusza większą ilość worków żółtych , których pracownicy Sita nam odmawiają mimo informacji na stronie Gminy ,że powinny dostarczyć do gospodarstw domowych potrzebną ilość worków. Druga sprawa to wyjazd spod siedziby Gops i ośrodka zdrowia w Szycach. Dlaczego mając po ręką ekipy budowlane nikt nie wpadł na pomysł choćby wyrównania drugiego wjazdu na którym straszą tak ogromne dziury,że strach z niego korzystać! Niestety nieraz ze względu na tłok na coraz mniejszym parkingu nie ma innej możliwości. Do kogo potem zwrócić się o zwrot kosztów za naprawę samochodu? Proszę o odpowiedź na obydwa pytania.


Odpowiedź:

Zwróciliśmy firmie odbierającej śmieci uwagę dotyczącą ilości wydawanych worków i ma się to zmienić. Jednakże firma również zwróciła nam uwagę dokumentując to zdjęciami, że w workach nie zawsze znajdują się segregowane śmieci, które zajmują powierzchnię worka. Innym problemem jest fakt że np.: plastikowe butelki nie są zgniatane, a tym samym ich objętość jest dużo  większa.
Jeżeli chodzi o wjazd to oczywiście przygotowano rozwiązanie projektowe i od poniedziałku rozpocznie się przebudowa wszystkich zjazdów już docelowo. Z racji, że zjazd leży w granicach własności GDDKiA to o ewentualnym odszkodowaniu prosimy rozmawiać z ta instytucją.

[13-09-2013]


Pytanie:

Witam! Chciałbym uzyskać informację dlaczego wszelkie prace przy budowie nowego budynku UG praktycznie staneły. Czy pojawiły się jakieś problemy?? Czy może to wina archeologów i ich przeciągającej się pracy??


Odpowiedź:

W związku m.in. z pracą archeologów należało przeprojektować posadowienie budynków, a to widomo trwa. Nie wpłynie to jednak na zmianę terminu oddania budynku do użytku tj. czerwiec 2015 r.

[09.09.2013]


Pytanie:

Witam Państwa, Od kilku lat pieczołowicie segreguję wszystkie odpady, uczę moje dzieci oraz rodzinę jak mają segregować odpady, jakie to ważne dla nas i środowiska. Z radością przyjąłem informację o ustawie sieciowej. Uważam że gmina Wielka Wieś znakomicie przygotowała kampanie informacyją dotycząca tej ustawy i z powodzeniem wdrożyła ją na swoim terenie. Z przykrością jednak dzisiaj, tj. 27.08 zauważyłem że firma zajmująca się odbiorem segregowanych odpadów, zbiera i wrzuca wszystkie worki do jednej śmieciarki starego typu której bęben wewnątrz miesza i ugniata całą zawartość. Przyznam że oniemiałem ! Segregowanie nie ma sensu jeśli są one mieszane i zgniatane przy już przy odbiorze. Proszę o interwencję w tej sprawie w firmie wywożącej odpady


Odpowiedź:

Też już w tej sprawie zwróciliśmy się z tym zapytaniem do firmy realizującej nową ustawę w naszej gminie i czekamy na odpowiedź. Będziemy Państwa informować.

[28.08.2013]


Pytanie:

Witam, Po raz kolejny piszę w sprawie przejścia dla pieszych w miejscowości Modlnica u zbiegu ulic Kościelna a św. Wojciecha. Kierowcy nie zatrzymują się gdy przechodzi się wzdłuż ul św. Wojciecha tylko prawie przejeżdżają po stopach jadąc w ul Kościelną. Jest to droga która prowadzi do szkoły, Kościoła, a warunki tego przejścia są krytyczne- np. nie da się przejść z wózkiem, bo zostały wykonanie wysokie krawężniki... Może pora w końcu COŚ wymyślić? Bardzo proszę o odpowiedź!


Odpowiedź:

W tym roku, w miejscu, o którym Pani pisze, zostanie zaprojektowana nowa organizacja ruchu i prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie wykonana.

[27.08.2013]


Pytanie:

Witam, gdzie jest PSZOK dedykowany dla naszej gminy? Pozdrawiam.


Odpowiedź:

Gmina ogłosiła dwa przetargi odnośnie lokalizacji PSZOK-a, ale niestety nikt się do nich nie zgłosił. Dlatego też w niedługim czasie zostanie ogłoszona lokalizacja tzw. mobilnego PSZOK-a, gdzie mieszkańcy będą mogli zawozić odpady.

[27.08.2013]


Pytanie:

Bardzo prosilibysmy o ustawienie lustra na skrzyzowaniu ul. Jurajskiej i Bursztynowej ( pod napisem Byrsztynowa) w Modlnicy na wprost wyjazdu ze "ślepego" odcinka ul. Jurajskiej. Jest tam spory ruch ( z osiedla Stokrotki oraz z ul. Zielona Dolina), a zakret jest pod katem 90 stopni.Widocznosc zaslania wysoki plot. Łatwo sie zderzyc z samochodem jadacym od ul. Łokietka. Bylibysmy wdzieczni za takie zabezpieczenie skretu. W zeszlym roku ustawiono w tej okolicy lustro i bardzo nam ułatwia zycie, ale przydałoby się jeszcze jedno.


Odpowiedź:

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzą na miejscu oględziny.

[27.08.2013]


Pytanie:

Witam, Proszę o informację czy w najbliższych latach są planowane inwestycje na ul. Wierzbowej w Modlnicy (asfalt, chodniki, oświetlenie, przejście dla pieszych przez "olkuską"). Mam na oku ładny domek przy tej ulicy, natomiast sama infrastruktura trochę odraża. Gołym okiem widać zapuszczenie tej części w porównaniu do innych ulic gminnych.


Odpowiedź:

Ale za to działka będzie tańsza. Zapomniał Pan dodać że jest kanalizacja.

Asfalt powstanie w momencie kiedy bardziej się ten teren zabuduje (teraz, przy budowach szybko zostałby zniszczony). Oświetlenie jest projektowane, niestety ze względu na brak zgody właścicieli działek projekt nie może być dokończony. Chodnika na pewno nie będzie - nie ma podstaw do jego realizacji, gdyż ruch pieszy jest tam bardzo mały. Droga krajowa nr 94 jest w zarządzie GDDKiA wiec tam trzeba pytac o ewentualne przejście dla pieszych.

[26.08.2013]


Pytanie:

Odwiedzilem dzisiaj z dzieckiem plac zabaw w Modlniczce. Znajduje się on w opłakanym stanie. Pomijając walajace się śmieci, rozbite butelki, puszki po piwie, niedopalki - rozumiem ze Gmina nie odpowiada za brak kultury mieszkańców - przejde do kwestii jak najbardziej zależnych od Gminy. Pierwsza sprawa - urządzenia są zarośnięte wysoka trawa i pokrzywami. I o ile poparzenia pokrzywami, choć bolesne, szczególnie dla małego dziecka, to jednak nie są niebezpieczne, a niektórzy nawet twierdza, ze zdrowe, to druga sprawa - stan techniczny urządzeń na placu - jest już znacznie poważniejsza. Poluzowane mocowania łańcuchów huśtawek, urwany uchwyt w huśtawce dwuosobowej, sprochniale i połamane elementy drewniane malpiego gazu/toru przeszkód, zardzewiale huśtawki sprezynowe, urwane mocowanie zjezdzalni, itp. Kiedy Gmina ostatni raz sprawdzała stan techniczny placu zabaw w Modlniczce? Zainteresowanym odradzam wizytę na tym placu, a Gminę proszę o naprawę urządzeń i doprowadzenie placu zabaw do stanu uzywalnosci, zanim komuś stanie się krzywda.


Odpowiedź:

Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi. Konserwacja tego placu zabaw zaplanowana jest na drugą połowę tego tygodnia.

[19.08.2013]


Pytanie:

Witam, mieszkańcy Ul. Spokojnej w Tomaszowicach proszą o poprawienie drogi na odcinku koło mostku przy granicy z Zabierzowem.W obecnej chwili kąt nachylenia po lewej stronie jest tak duży że istnieje ryzyko wpadania samochodów osobowych do rzeczki.Wraz z nadejściem przymrozków nie będzie możliwym przejazd przez ten odcinek drogi.


Odpowiedź:

Dziękujemy za informację. Rozpoznamy temat i podejmiemy decyzję w tej sprawie.

[20.08.2013 r.]


Pytanie:

Witam Piszę po raz kolejny w tej samem sprawie, a mianowicie placu zabaw w Modlnicy. Teoretycznie monitoring istnieje, choć prawie od początku nie funkcjonuje. Młodzież pijąca alkohol jest normą, nie tylko wieczorami lecz praktycznie przez cały dzień, łącznie z niedzielą. Telefon na policję nic nie rozwiązuje, ponieważ albo nie przyjeżdżają, lub przyjeżdżają po kilku godzinach lub następnego dnia. Czy (jeśli naprawa monitoringu jest zbyt kosztowna) nie ma możliwości, by gmina oficjalnie zwróciła się do policji, aby pojawiała się w okolicach placu? Szkoda, by plac nie służył dzieciom, a był tylko "szkołą" dla młodszej młodzieży, które obserwuje pijących i ich bezkarność


Odpowiedź:

Gmina cały czas apeluje do policji o kontrolowanie wszystkich obiektów publicznych z terenu gminy w tym też placów zabaw. Niestety Policja nie posiada ani sił ani środków by to zrobić zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Monitoring działa niestety młodzież tam przesiadująca sprytnie unika rozpoznania.

[5.08.2013]


Pytanie:

Mam pytanie odnośnie wypalania łętów ziemniaczanych i innych pozostałości roślinnych. Sąsiad rozpala ogniska ok 8-10 m od granicy czyli ok 12-14m od budynku mieszkalnego - dokładnie naprzeciwko mojego domu i okien. Czy wypalanie łętów jest w naszej gminie dozwolone? Jeśli tak to w jakiej odległości od budynków mieszkalnych? Co robić w sytuacji gdy ogniska usytuowane są tak blisko i kompletnie zadymiają nowo postawiony dom od zewnątrz i od środka,a Sąsiad nic nie robi sobie z grzecznych upomnień.


Odpowiedź:

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie między innymi przepisy Kodeksu Cywilnego i na jego podstawie winno dochodzić się i rozwiązywać wszelkie spory międzysąsiedzkie. Zgodnie z art. 144 KC właściciel nieruchomości powinien przy wykonaniu swego prawa powstrzymać się od działań które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

[31.07.2013]


Pytanie:

Wbrew informacji ze strony gminy z dnia 4 lipca podczas odbierania śmieci sortowanych nie została dostarczona liczba worków do segregacji równa liczbie odebranych worków. Wystawiłem dwa worki żółte, dostałem jeden. Z obserwacji po pierwszym miesiącu jestem pewien, że jeden żółty worek w przypadku dokładnego sortowania będzie niewystarczający - (zaznaczę, że wszystkie butelki typu PET miałem zgniecione). O ile ilość śmieci zmieszanych jest niewielka - kubeł wystawiam niemal pusty, to śmieci przeznaczonych do worka żółtego jest sporo. W lipcu dysponowałem dodatkowym workiem żółtym, który pozostał mi po poprzedniej firmie. Teraz będę zmuszony wystawiać śmieci w różnokolorowych małych reklamówkach z odzysku, co z pewnością nie ułatwi zadania ani mi, ani firmie odbierającej śmieci. Bardzo proszę o domyślne dostarczanie 2 szt. żółtych worków. Sądzę, że moja prośba nie jest odosobniona, gdyż przejeżdżając dziś rano przez wieś widziałem, że najwięcej śmieci jest "żółtych".


Odpowiedź:

Ma Pan rację. Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że ilość worków na odpady segregowane przekazywana przez firmę SITA jest niewystarczająca. Firma jest zobowiązana zgodnie z umową do zapewniania mieszkańcom worków w ilości niezbędnej do gromadzenia odpadów segregowanych. W związku z powyższym poinformowaliśmy firmę SITA o uchybieniach w tym względzie i otrzymaliśmy deklarację, że od sierpnia ilość dostarczonych worków będzie zwiększona.

[06.08.2013]


Pytanie:

Witam, Odnośnie ostatnich problemów z odbiorem śmieci zwracam się z prośbą o udostępnienie treści umowy jaką gmina zawarła z firmą SITA odbierającą odpady na terenie Modlnicy. Jakie poniosą konsekwencje za opóźnienia, bo to chyba najważniejsza kwestia? Jeżeli świadczyliby usługi na takim żenującym poziomie firmie prywatnej, a nie gminie to jeszcze tego samego dnia pożegnaliby się ze zleceniami. Liczę, że Wójt, który do tej pory wzorowo wywiązywał się ze swoich obowiązków tego dopilnuje. Ciężko jest uwierzyć, że duże przedsiębiorstwo od lat zajmujące się gospodarką odpadami nie jest w stanie przewidzieć, że nie poradzi sobie z odbiorem w ciągu jednego dnia 3 worków i jednego kontenera ze śmieciami. Poprzedni operator, firma MIKI odbierała tylko kontenery, a jeździli dwa razy większymi śmieciarkami. Nie poważnym więc stają się odpowiedzi na poprzednie pytania, m.in. "Godzina wystawienia kosza była zaproponowana przez firmę na podstawie własnych doświadczeń w dotychczasowej działalności. W okresie letnim wiąże się to z troską o higienę, gdyż śmieci wystawione na operowanie słońca wydzielają ogromny fetor - stad też taka propozycja." oraz o możliwości poproszenia o większą ilość worków, gdyż raz: śmieci stoją już dwa dni na słońcu, a odbierane są w środku nocy. Z góry dziękuję za szybką i kompetentną odpowiedź. Pozdrawiam


Odpowiedź:

W związku z pańską prośbą o udostępnienie umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych, należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Wieś wniosek o udostępnienie informacji publicznej, co pozwoli panu na wgląd do zawartej umowy. Jeśli chodzi o konsekwencję zaistniałych opóźnień zostaną one przez Urząd Gminy  w stosunku do firmy wyciągnięte. Opóźnienia w odbiorze odpadów segregowanych mające miejsce w lipcu wynikały stąd, iż firma SITA układając harmonogram, stworzyła go zbyt optymistycznie, nie zapewniając przy tym wystarczającej ilości sprzętu oraz pracowników. Ponadto ilość odpadów wystawianych przez mieszkańców w lipcu była 3-krotnie większa w porównaniu do miesięcy przed wprowadzeniem nowego systemu.

W kolejnym miesiącu firma Sita zwiększy ilość samochodów oraz ilość obsługi do odbioru odpadów segregowanych tak by usługa była przeprowadzona na odpowiednim poziomie.

[06.08.2013]


Pytanie:

Szanowny Panie Wójcie, czy z uwagi na to,iż w ostatnim czasie, cieszy się OGROMNYM zainteresowaniem społecznym osób w RÓŻNYM WIEKU powstawanie na świeżym powietrzu tzw. FITNESS PARKÓW,byłaby możliwość zainstalowania tego typu urządzeń do rekreacyjnego treningu-konkretnie w miejscowości BĘDKOWICE, myślę, że miejsce w okolicy remizy OSP lub szkoły można by wykorzystać. Gwarantuję, że chętnych by nie brakowało.


Odpowiedź:

Pomysł jest ciekawy, od jakiegoś czasu faktycznie go rozważamy aczkolwiek niekoniecznie w Będkowicach. Może się jednak tak zdarzyć, że sołectwo Będkowice w swoim Funduszu Sołeckim takie zadanie ujmie i jeżeli faktycznie znalazłoby się miejsce i środki to nie widzimy przeszkód w realizacji zadania.

[5.08.2013]


Pytanie:

Witam
Jestem mieszkańcem Tomaszowic ul Ujazdowskiej mam pytanie odnośnie chodnika w Ujeździe.Jak zauważyłem trwają prace przy budowie chodnika po drugiej stronie mostu(Ujazd) na Kluczwodzie,po stronie Tomaszowic chodnik nie dochodzi do mostu(ponoć ten odcinek jest gm.Zabierzów) to jest odcinek około 30 metrowy,czy gminy są w stanie się porozumieć o ten brakujący odcinek chodnika(chyba że to ziemia niczyja).
Pozdrawiam


Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa przedmiotowego odcinka ciągu pieszego opracowana na zlecenie Gminy Zabierzów przez Pracownię projektową Jadwigi Zabiegień obejmowała połączenie ciągu pieszego z terenu Zabierzowa z ciągiem pieszym w Tomaszowicach przy ul. Ujazdowskiej. Takie rozwiązanie projektowe uzyskało uzgodnienie GKOS 7211.1-353/12/KS. Z dna 02.10.2012 roku. Celem zapoznania się ze szczegółami rozwiązania technicznego zapraszamy do pok 100 UG Wielka Wieś gdzie posiadana dokumentacja sprawy zostanie udostępniona.

[18.07.2013 r.]


Pytanie:

Witam, mam działkę na Pasterniku i wymieniłem dach azbestowy na działkowym domku. Myslę, że jest tego z 10m2. W związku z tym mam pytanie: czy mogę liczyć na pomoc w zultylizowaniu. Dziekuję za informacje i pozdrawiam


Odpowiedź:

Gmina Wielka Wieś corocznie w ramach posiadanych środków w budżecie wykonuje usługę polegającą na odbiorze i utylizacji pokryć dachowych z budynków na terenie naszej Gminy. Celem uczestniczenia w tym projekcie należy złożyć stosowny wniosek do Gminy o odbiór odpadu z podaniem szacunkowej jego ilości oraz adresu posesji, na której odpad został wytworzony i zabezpieczony do czasu jego utylizacji.

[17.07.2013]


Pytanie:

Witam Prosze o informacje kiedy bedzie wykonywana kanalizacja w gminie Beblo? Gdzie mozna uzyskac informacje na temat szczegolow tej inwestycji? Dziekuje


Odpowiedź:

Kanalizacja jest zaprojektowana, niemniej jednak nie rozpocznie się wcześniej niż w 2015 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy pok. 306 II p.

[15.07.2013]


Pytanie:

Witam mam takie pytanie w sprawie lini 210 czy będą w najbliższym czasie jakieś zmiany MPK ? Ponieważ niedawno były badania na lini 210 i miały być jakieś kursy odjęte. Wiecie coś na ten temat ?


Odpowiedź:

Wyniki badań jeszcze do nas nie dotarły, wiec ciężko mówić o jakichkolwiek zmianach.

[05.07.2013]


Pytanie:

Witam, W związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/310/2013 w sprawie w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Wieś do uczestnictwa i realizacji projektu pn. ,,Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest.." wiele osób pyta o szczegóły, terminy tego projektu. Z góry dziękuję za informację.


Odpowiedź:

Z uwagi na rozpoczęcie cyklu demontażu i wywozu wyrobów zawierających azbest w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” nasz gmina złożyła akces uczestnictwa w tym programie. Przystąpienie gminy uzależnione jest od akceptacji powyższego (poszerzenia listy partnerów Projektu o naszą gminę) przez Stronę Szwajcarską i Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28.5.2013 roku zaakceptowano umowę partnerską (porozumienie międzygminne) z Gminą Szczucin jako instytucja realizującą zadanie. Umowa ta została podpisana przez Wójta Gminy Wielka Wieś i odesłana celem podpisania. Szczegółowy harmonogram zadania będzie przedmiotem umowy ws. realizacji projektu, która zostanie zawarta pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją realizującą zadanie zgodnie z podpisaną z Gminą Wielka Wieś umową Partnerską. Przedmiotowe zadanie przewidziane jest przez Gminę Wielka Wieś do realizacji w roku 2014.

[03.07.2013]


Pytanie:

Szanowni Państwo,
Chciałbym uprzejmie zapytać jakie są przepisy w naszej gminie dotyczące palenia ognisk, spalanie liści, itp. Chciałbym spalić trawę skoszoną z ogródka, jednak nie wiem czy nie dym nie będzie przeszkadzał sąsiadom oraz czy przepisy mi na to pozwalają.
Czy mogę prosić o wskazanie tej części przepisów która dotyczy takiego problemu?
z poważaniem,


Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami par 4Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi spalanie odpadów z tzw. produkcji rolniczej o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto należy stosować się do przepisów p.poż. obowiązujących w terenie zabudowanym.

[26.06.2013]


Pytanie: Witam prosze o informacje kiedy będą zakładane lampy oświetleniowe w Bęble ul.Ks.J.Skotnickiego
Odpowiedź:

W tym roku wykonywany jest projekt, wiec z pewnością najpóźniej w przyszłym.

[25.06.2013]


Pytanie:

Witam, Chciałabym zwrócić uwagę na regularne niszczenie wąskich dróg w Wielkie Wsi przez samochody ciężarowe. W szczególności chodzi o ul. Stromą, Spokojną, Ujazdowską (wzdłuż Kluczwody w kierunku Ujazdu). Dlaczego działalność gminy ogranicza sie do postawienia znaków, ktorych i tak nikt nie respektuje. Przejeżdżając ul. Ujazdowską mijałam mknącą ciężarówkę a 3 razy również przyblokowanego TIRA! Nasze "ciche" przyzwolenie na ruch takich pojazdów niszczy nasze drogi! i nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo!


Odpowiedź:

Gmina nie posiada uprawnień do kontrolowania poruszających się droga pojazdów - to kompetencja Policji. Prosimy zatem o takiej sytuacji w pierwszej kolejności informować tę instytucję. Zdarza się jednak, że czasem wydajemy zgodę: na przykład ze względu na fakt, że ktoś buduję dom i musi przywieź na budowę materiał.

[25.06.2013]


Pytanie:

Witam Państwa, mam następujące dwa pytania: w sobotę miały być dostarczone pojemniki na śmieci dla miejscowości Czajowice i jakoś nikt ich nie otrzymał, kiedy więc będą przywiezione, bo jeśli gmina ogłasza dostarczenie, to powinno być to wykonane w danym dniu a nie zwodzić ludzi. Drugie pytanie dotyczy także ustawy śmieciowej, a mianowicie, czy Urząd Gminy zastanowił się odpowiednio, czy wystawienie pojemników danego dnia do godz 6 rano jest odpowiednią godziną?! Godzina 6 rano to dla wielu osób zwłaszcza starszych i także w okresie np zimowym wielkie utrudnienie, a wystawić pojemniki wieczorem by były gotowe na rano to wiadomo jak się skończy w naszych miejscowościach- rano śmieci będą porozciągane przez psy lub ,,uczynną młodzież".


Odpowiedź:

Firma została już upomniana, gdyż wina leży tylko i wyłącznie po jej stronie.  Pojemniki maja być dostarczane dzisiaj; gdyby nie udało się dostarczyć do wszystkich mieszkańców - to jutro.
Jeżeli chodzi o wystawianie kubłów to takie same zasady obowiązywały do tej pory niemniej jednak mamy świadomość, iż były osoby które się do tego nie stosowały. Godzina wystawienia kosza była zaproponowana przez firmę na podstawie własnych doświadczeń w dotychczasowej działalności. W okresie letnim wiąże się to z troską o higienę, gdyż śmieci wystawione na operowanie słońca wydzielają ogromny fetor - stad też taka propozycja.

[25.06.2013]


Pytanie:

Witam serdecznie! Swoje pytanie odnoszę do listy istniejących kółek łowieckich na terenie gminy Wielka Wieś. Ile kół Łowieckich działa na terenie gminy Wielka Wieś i na jakich terenach (na terenie jakich wiosek)? Czy jest gdzieś wyżej wymieniona lista/spis wszystkich kół wraz z przedstawicielami do kontaktu? Będę wdzięczna za informację.


Odpowiedź:

Na terenie Gminy działają koła łowieckie:  LISI JAR-KRAKÓW, ŻUBR, SZARAK-JERZMANOWICE. Szczegółowe informacje dotyczące terenu działania poszczególnych kół łowieckich, kontaktu z nimi oraz planu polowań itp. można otrzymać w Polskim Związku Łowieckim Zarządzie Okręgowym w Krakowie przy ul. Żywieckiej 12  lub pod numerem tel. 12-634-25-34.

[01.07.2013]


Pytanie:

Szanowni Państwo! Pomimo zapowiedzi w sobotę 22.06 nie zostały dostarczone pojemniki na odpady. Zwracam uwagę na nieakceptowalny fakt gdy wymaga się obecności w domu a termin nie zostaje dotrzymany! Ponadto kompletnie nie rozumiem konieczności pokwitowania odbioru pojemników, chyba, że są one ze złota... Firma odbierająca dotychczas odpady nie miała problemu ani z dostarczeniem pojemnika po podpisaniu umowy, jak i z zabraniem go pod moją nieobecność. Możliwość odbioru u sołtysa jest jakimś nieporozumieniem! Czy ktoś kto wymyślił tę regułę ma ochotę zasuwać z pojemnikiem przez całą wieś? Pojemniki powinny być już dawno dostarczone do mieszkańców, przecież do czegoś trzeba zbierać śmieci... Nie rozumiem tez dlaczego do dzisiaj nie otrzymaliśmy wszystkich szczegółów dot. wywozu śmieci, m.in. nr konta. Zapowiadali państwo, że wszystkie dane dostaniemy najpierw do końca kwietnia, a następnie do końca ubiegłego (sic!) tygodnia. Apeluję o natychmiastowe poprawienie komunikacji i działań dot. wywozu śmieci bo dotychczasowe dokonania gminy w tej kwestii nie imponują....


Odpowiedź:

Szanowny Panie

Kontaktowaliśmy się z firmą i faktycznie nie dostarczono koszy ze względu na fakt, że dystrybucja w Bęble trwała zdecydowanie dłużej niż Firma przewidywała co oczywiście w żaden sposób firmy nie tłumaczy. Bardzo przepraszamy za niedogodność, mimo iż wina stoi po stronie Firmy, która miała dostarczyć kubły i worki do segregacji.
Nie rozumiemy jednak Pańskiego zdziwienia odnośnie pokwitowania odbioru kosza. Nie jest on faktycznie ze złota ale też nie jest za darmo i dostarczenie ich do wszystkich gospodarstw w naszej gminie to koszt ok 600 tys. zł co stanowi lwią część naszego systemu. Trzeba podkreślić, że gmina wyszła naprzeciw mieszkańcom gdyż nie miała, zgodnie z ustawą, obowiązku dostarczać nowych koszy.
Pańską interpretacją działalności gminy odnośnie wprowadzania nowej tzw. ustawy śmieciowej jest krzywdząca i nie możemy się z nią zgodzić. Za każdym razem informowaliśmy mieszkańców o kolejności działań (może warto chodzić na zebrania wiejskie, czytać informacje na tablicach ogłoszeń bądź gminnej stronie internetowej, bo to też tam było wielokrotnie mówione).
Jednocześnie przypominamy źe  nowy system wchodzi w życie od 1 lipca tak więc od tej pory ma Pan prawo oczekiwać koszy i wszelkich innych szczegółów tj. nr konta i harmonogramów. Do tego czasu ma Pan podpisaną dotychczasową umowę indywidualną.
Trudno oczekiwać harmonogramów wcześniej skoro umowa z firmą została podpisana 12 czerwca ( z racji, że był to duży przetarg i trwał prawie dwa miesiące).

W nadchodzącym tygodniu otrzyma Pan przesyłkę listową z informacją dotyczącą wysokości i terminu wnoszenia opłat, oraz indywidualne numery rachunków bankowych, na które mają być wnoszone opłaty. Pojawi się też szczegółowa informacja dotycząca zasad prawidłowej segregacji odpadów. Otrzymają Państwo również szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów /zmieszanych, segregowanych i innych.

Ponadto prosimy spojrzeć  na dokonywana zmianę obiektywnie, bo jest wiele gminy w kraju, gdzie system nie ruszy 1 lipca a mieszkańcy nie otrzymują żadnych danych.


Pytanie:

Proszę o informacje jak będzie wyglądał harmonogram odbioru śmieci dla miejscowości Tomaszowice.Wysłałam do Państwa deklaracje segregacji ale do dnia 11.06.2013 nie otrzymałam żadnej zwrotnej odpowiedzi .Proszę zatem o pełne wyjaśnienie poruszanej kwestii.


Odpowiedź:

Dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą, która będzie świadczyła usługę wywozu odpadów komunalnych. W przyszłym tygodniu wszyscy mieszkańcy dostaną indywidualne informacje dotyczące harmonogramów, indywidualnego numeru rachunku bankowego, poradnik dotyczący segregacji.

[12.06.2013]


Pytanie: Witam, chciałbym uzyskać informację na temat remontu DK w Murowni a dokładniej czy w najbliższym czasie wykonawca zamierza wybudować zatokę przystanku autobusowego w kierunku Olkusza? Obecnie gdy zatoki nie ma wszystkie busy i autobus non stop blokują ruch, gdyż nie mają innej możliwości niż zatrzymywać się na pasie ruchu. Dziękuję i liczę na odpowiedź.
Odpowiedź:

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że aktualnie trwa procedura zlecania zadania na uzyskanie pozwolenia na budowę zatoki (projekt już jest).

[29.05.2013]


Pytanie: Mam pytanie odnośnie basenu który jeszcze jakiś czas temu był zaznaczony jako przyszłe inwestycje....nawet mozna było zobaczyć projekt....czy to juz sprawa nieaktualna....bo nawet projektu nie ma do wglądu ????? A domyślam sie ze architekt nie wykonał go za darmo......
Odpowiedź:

Sprawa jest aktualna: mamy nawet pozwolenie na budowę; niemniej jednak jako priorytetową uznano w chwili obecnej dokończenie sieci kanalizacyjnej w gminie.

[24.05.2013]


Pytanie: Szanowni Państwo, jest już połowa maja a przetarg na odbiór śmieci z tego co widzę w BIP jest nierozstrzygnięty. Lipiec coraz bliżej. Sądzę, że większość z nas rozwiązała umowy z firmami komunalnymi, które odbierały od nas śmieci. Co dalej? Pozdrawiam TN
Odpowiedź:

Przetarg jest w trakcie tj. jesteśmy po otwarciu ofert; aktualnie są uzupełniane braki do ofert złożonych przez firmy. Wszystko na to wskazuje, że na początku czerwca podpiszemy umowę z firmą.

[16.05.2013]


Pytanie: Panie Wójcie 2 sprawy .Czy było wydawane zezwolenie na wycięcie starej lipy na skrzyżowaniu ul Muzycznej i Sw Idziego w Giebułtowie obok starego krzyża.Drzewo było w 100%zdrowe a ktoś je wyciął.2 sprawa kto opiekuje się terenem obok starej remizy w Giebułtowie ? Jest tam jedno wielkie śmietnisko.
Odpowiedź:

Na przedmiotowe drzewo wnioskodawca uzyskał zezwolenie na usunięcie. Teren komunalny w rejonie starej remizy OSP w Giebułtowie został przekazany wraz z budynkiem w najem dla GZK Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.

[15.05.2013]


Pytanie: Witam Pytanie odnośnie remontu a w zasadzie to budowy drogi ulicy słowiańskiej . Od Gminu uzyskaliśmy odpowiedz, że częściowe położenie asfaltu …. Bardzo proszę o sprecyzowanie co to znaczy częściowe tzn dokąd ten asfalt będzie położony albo ile metrów bieżących. Pozdrawiam
Odpowiedź:

W budżecie gminy przeznaczone jest na to zadanie 80 tys. zł. W tym momencie trwają prace nad kosztorysami, następnie będzie ogłoszony przetarg i on dopiero pokaże na jaki zakres starczy pieniędzy. Oczywiście chcielibyśmy to zrobić na całym odcinku.

[15.05.2013]


Pytanie: Witam, e-mail wysyłam do Państwa już czwarty raz jednak nie otrzymuje odpowiedzi. Proszę o interwencję w GDDKiA w sprawie naprawy drogi głównej na os. Murownia. W pobliżu krzyża przy którym święci się pokarmy na Wielkanoc podczas deszczu z drogi prowadzącej na skałki spływa woda, która zbiera się na głównej drodze w zagłębieniu obok kanału. Przejeżdżające samochody wjeżdżają w ogromną kałużę wody co może spowodować wypadek ponieważ samochód może wpaść w poślizg, oprócz tego przechodzący w tym miejscu ludzie są doszczętnie schlapani. Prośba o interwencję.
Odpowiedź:

Żeby prawidłowo odpowiedzieć na Pani pytanie potrzebne było zorganizowanie komisji z inwestorem tj. GDDKiA. Na takie spotkanie długo się oczekuje. Takie spotkanie w terenie odbyło się wczoraj i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że GDDKiA wybuduje dodatkowe studzienki, które przechwycą wodę spływającą na drogę krajową.

[14.05.2013]


Pytanie: Czy istnieje szansa na otwarcie w północnej części gminy drugiej filii Poczty Polskiej? Aktualnie gmina Wielka Wieś w porównaniu do sąsiednich gmin ma najmniej tego typu placówek (tylko FUP w Modlnicy i UP w Wielkiej Wsi), a dla miejscowości takich jak Czajowice, Bębło, czy Będkowice byłoby to wielkim udogodnieniem.
Odpowiedź:

To nie pytanie do gminy, a do poczty - jest to podmiot niezależny od gminy. W Modlnicy nie ma już poczty, a jest prowadzona przez prywatną osobę filia, co pokazuje kierunek zmian w poczcie tj. mniej placówek. Może to jest tez pomysł dla miejscowości, o których Pani wspomina aczkolwiek o szczegóły należy pytać na poczcie.

[08.05.2013]


Pytanie: Witam, proszę o informację czy i kiedy będzie w tym roku utwardzana droga gminna ul. Źródlana w Wielkiej Wsi od kilku lat mieszkańcy się o to starają, może w tym roku się uda?
Odpowiedź:

Przedmiotowa droga ujęta została w projekcie inwestycji na rok 2013. Obecnie są prowadzone prace przygotowawcze: obmiarowe i kosztorysowe. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na to zadanie to V-VI 2013 roku.


Pytanie: Witam .Posiadam w miejscowości Murownia działke rolną na sprzedaż w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Ojcowskiego (nawet lesniczówki )o powierzchni 26 arów.Jaka jest obecnie cena takiego gruntu w tym rejonie.
Odpowiedź:

Z tym pytaniem prosimy się zwracać do biur pośrednictwa nieruchomościami, gmina nie posiada takich danych.

[29.04.2013]


Pytanie: Witam w nawiązaniu do " Ustawa śmieciowa 2013 - Co Państwa czeka jako mieszkańca?" (http://www.wielka-wies.pl/204,124,1691,Pytania-i-odpowiedzi-.aspx). Chciałbym poprosić o informacje dot. przedsiębiorstw (...) Na dzień dzisiejszy gmina korzystając z zapisów nowej ustawy, nie obejmuje przedsiębiorców nowym systemem a jedynie mieszkańców.(...) Proszę o wyjaśnienie. To ustawa nie obejmuje przedsiębiorstw? Czy gmina nie obejmuje przedsiębiorców nowym systemem? (mimo ze możne). Prosiłbym o szczegółowe informacje w w/w sprawie.
Odpowiedź:

Gmina może [nie jest to obowiązkiem] objąć nowym systemem przedsiębiorców. W przypadku gdyby podjęto uchwałę o objęciu systemem przedsiębiorców, gmina nie mogłaby rozdzielić ich na mniejszych i większych; mogłoby to spowodować różnorakie problemy. W tej chwili wszystkie gminy uczą się nowego systemu - nie chcieliśmy podejmować zbyt dużego ryzyka. Oczywiście nie wykluczamy, że w przyszłości również i przedsiębiorców obejmiemy systemem.

[22.04.2013]


Pytanie: Proszę o udzielenie informacji kiedy zostaną posprzątane ulice w naszej gminie wzorem lat ubiegłych?
Odpowiedź:

Sprzątanie rozpocznie się w tym miesiącu (prawdopodobnie w przyszłym tygodniu).

[19.04.2013 r.]


Pytanie: dzień dobry na kiedy planowana jest budowa kanalizacji w Białym Kościele? czy mieszkańcy będą informowani o tym i kiedy poznają plany dotyczące ich posesji? pytam bo zauważyłem, że rozpoczęły się prace na ul Rajskiej i zastanawiam się czy to właśnie początek budowy tej sieci. czy Urząd mógłby zwrócić się do firmy Rosa, która w naszej gminie wykonuje różne pracy aby w ramach dobrej praktyki oznaczała ulice które wyłącza, nawet chwilowo z ruchu? Zdarza się że Panowie coś akurat robią i nie da się ich ominąć, gdyby to było wcześniej oznakowane ułatwiłoby życie mieszkańcom a firmy nie narażało na złe skojarzenia. pozdrawiam
Odpowiedź:

Informujemy, że budowa kanalizacji w Białym Kościele realizowana jest już od zeszłego roku i będzie realizowana do maja przyszłego roku. Plany dotyczące przebiegu sieci mieszkańcy poznawali przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o Pańską uwagę dotyczącą oznakowania to oczywiście zgłosimy ja do wykonawcy. 
Ponadto informujęmy, że Ze względu na budowę kanalizacji przewidziane są urtrudnienia w ruchu  na odcinkach dróg gminnych tj. 
    ul. Iwiny – prace prowadzone będą z zachowaniem przejazdu. Przewidziany termin zakończenia robót to 15.05.2013 r. oraz
    ul. Św. Floriana na odcinku od ulicy Skalskiej do skrzyżowania z ulicą Willową. Planowane rozpoczęcie prac po zakończeniu robót na ulicy Iwiny. 
Terminy przedstawione w harmonogramie mogą ulec zmianom ze względu na skomplikowany charakter robót. Harmonogramy na kolejne roboty prowadzone w drogach gminnych będą przedstawiane przez wykonawcę z wyprzedzeniem.

więcej informacji dotyczacych inwestycji


Pytanie: Dzień dobry, od lipca wchodzi ustawa śmieciowa i w związku z tym mam pytanie z jaką częśtotliwością będą odbierane nieczystości oraz, jak i w jaki sposób będzie odbierana skoszona trawa?
Odpowiedź:

W odpowiedzi na e-maila informujemy, częstotliwość odbioru odpadów w naszej gminie przedstawia się następująco:

• Odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane będą od wszystkich właścicieli nieruchomości dwa razy w miesiącu, wg ustalonego harmonogramu.

Dodatkowo dla posesji gdzie właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów: 

• Segregowane odpady z papieru, szkła, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, w ramach uiszczonej opłaty, odbierane będą raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu.

Odpady biodegradowalne (m.in. trawa) będą odbierane od mieszkańców dwa razy w miesiacu w przeznaczynych na ten odpad brązowych workach.  

Przed 1 lipca do Państwa domów trafi informacja dotycząca wysokości i terminu wnoszenia opłat, oraz indywidualne numery rachunków bankowych, na które mają być wnoszone opłaty. Pojawi się też szczegółowa informacja dotycząca zasad prawidłowej segregacji odpadów. Otrzymają Państwo również szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów /zmieszanych, segregowanych i innych/ oraz kubły na odpady zmieszane i worki w przypadku posesji gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka.

więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami

[19.04.2013 r.]


Pytanie: W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi zaopatrzenia posesji w kubły 120 l proszę o informację na kim spoczywa ten obowiązek. Na stronie gminy i gazetce początkowo była informacja,że na właścicielu posesji, natomiast podczas składania deklaracji informowano podobnie jak w ostatnich aktualnościach na stronie gminy gdzie jest informacja, że przed 1 lipca kubły wraz z workami do segregacji zostaną nam dostarczone . Jeśli tak to na jakich warunkach te kubły ? Pytam ponieważ Firmy do tej pory odbierające śmieci proponują wykup starych kubłów za sporą kwotę niejednokrotnie taką samą jak nowych w marketach budowlanych.
Odpowiedź:
Kubły i worki do segregacji śmieci dostarczy mieszkańcom firma, która w imieniu gminy będzie od 1 lipca 2013 roku odbierać od nich odpady. Początkowo faktycznie obowiązek zapewnienia sobie odpowiednich kubłów i worków zgodnie z regulaminem spoczywał na mieszkańcach. Jednakże od momentu jak tylko ustawodawca zmienił w tej materii przepisy i dopuścił możliwość wzięcia na siebie tego obowiązku przez gminy – Gmina Wielka Wieś zdecydowała o dostarczaniu kubłów i worków mieszkańcom przez firmę, która od 1 lipca będzie te usługę świadczyć.

[08.04.2013]

Pytanie: Witam serdecznie! Proszę o udzielenie informacji jakie dokumenty i jakich formalności muszę dokonać starając się o przekształcenie działki rolnej w budowlaną?
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy gmina właśnie zakończyła procedurę planistyczną i w najbliższym czasie nie zamierza takowej na terenie całej gminy rozpoczynać.

[08.04.2013]

Pytanie: Witam!!! chciałbym zwrócić uwagę na odśnieżanie ul. Centralnej w Wielkiej Wsi od nr. 55 w stronę drogi głównej( w strone poczty głównej)!!!!!!! Dlaczego jest tak że z drogi śnieg zrzucany jest na chodnik a z chodnika odśnieżarka zrzuca śnieg na posesję i na instniejącę tam ogrodzenia!!! chciałbym zaznaczyć iż po drugiej stronie ulicy jest tylko rów wiec zrzucanie tam śniegu nikomu nie niszczy chodników (które gmina sfinansowała) ani insteniejących ogrodzeń posesji!!! U mnie na posesji nowe ogrodzenie zostało zamontowane w lecie 2013 i po tej zimie widze iż ulega już zniszczeniu przez nawalony śnieg przez pługi!!! Proszę o upomnienie osób które odśnieżają by śnieg z chodników był zrzucany na drogę a z drogi na drugą stronę ulicy. Jeżeli Państwo nie zastosują sie do wyżej wymienionych próśb sprawa zostanie rozwiązana w inny sposób!! proszę o odpowiedź!! 
Odpowiedź: Oczywiście zwrócimy uwagę firmie wykonującej zlecenie, by uważała na ogrodzenia.

[04.04.2013]

Pytanie: Kiedy Wójt Gminy przewiduje zmiane planu zagospodarowania przestrzennego pradnik korzkiweski
Odpowiedź: Nie planujemy w najbliższym czasie zmian w planie, gdyż całkiem niedawno został przyjęty nowy plan.

[04.04.2013]

Pytanie: Kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w Bęble, czy znane są już jakieś konkretne terminy?
Odpowiedź:

Budowa kanalizacji w Bęble rozpocznie się najwcześniej w latach 2015-16

[04.04.2013]


Pytanie: Witam serdecznie,
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji w jakim terminie planowana jest inwestycja dotycząca drogi na ulicy Słowiańskiej w Modlniczce do Tomaszowic, ze względu na jej tragiczny stan i uważam, ze względu na zainteresowanie tym obszarem nowych mieszkańców oraz iż, jest to droga łącząca dwie miejscowości powinno być to priorytetem.
Chodzi oczywiście o drogę asfaltową, ponieważ owszem kamień był nawożony, ale niestety był on tylko do pierwszego deszczu...

Odpowiedź:
Częściowe położenie nawierzchni asfaltowej na tym odcinku planowane jest na miesiące wakacyjne

[3.04.2013]

Pytanie: Czy ktoś z urzędu gminy nadzoruje prace społeczno-użyteczne wykonywane na jej terenie i przez kogo są finansowane .Jestem ciekaw ponieważ niektórzy ich uczestnicy wykonują je pod wpływem alkoholu.
Odpowiedź:
Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenach sołectw – pod nadzorem sołtysów, szkół – pod nadzorem dyrektorów szkół, w urzędzie gminy – pod nadzorem sekretarza gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pod nadzorem kierownika.
Prace społecznie użyteczne finansowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 40% oraz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w wysokości 60%.
Do wykonywania tych prac kierowane są osoby bezrobotne.

[28.03.2013]

Pytanie: Wraz z ostatnim rachunkiem za wywóz śmieci firma MIKI dostarczyła odbitą na ksero kartkę z 2 informacjami: 1. Że 1 lipca nasze umowy ulegną samorozwiazaniu, 2. Że będzie możliwość odkupienia kubłów. Moje pytania są zatem dwa: 1. Czy ufać takiemu oświadczeniu i nie wypowiadać odrębnie umowy na wywóz śmieci (na wzorze przygotowanym przez UG), 2. Czy na 100 proc. nowa firma dostarczy nam kubły?
Odpowiedź:

Najlepiej mimo wszystko wysłać wypowiedzenie umowy. Jeżlei chodzi o kubły to NA PEWNO będą one dostarczone przez firmę wywożącą odpady, gdyż jest to zawarte w warunkach przetargu, w trakcie którego jesteśmy.

[26.03.2013]


Pytanie: Witam mam pytanie czy na terenie naszej gminy działa jakaś firma która zajmuje się wyłapywaniem bezpańskich psów i co się dalej dzieje z tymi zwierzętami.
Odpowiedź:

Gmina zawarła umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na usługę związaną z wyłapywaniem i odbiorem ich z terenu gminy. Zwierzęta te po przewiezieniu do schroniska objęte są opieką weterynaryjną w przypadku takiej potrzeby.

[26.03.2013]


Pytanie: Planuję ogrodzić swoja działkę przy drodze gminnej tymczasowym ogrodzeniem z siatki leśnej bez podmurówki. Czy muszę w związku z tym załatwiać jakieś formalności w gminie?
Odpowiedź:

Zgodnie z Art. 29 ust 23 Ustawy prawo budowlane z 7 Lipca 1994 roku z póżn. Zmianami budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednocześnie zgodnie z Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3: [3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m]
Jednym z dokumentów wymaganych przez organ administracji budowlanej, do której składa się zgłoszenie budowy ogrodzenia jest uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi gminnej, które otrzymają Państwo w tut. Urzędzie Gminy po rozpatrzeniu wniosku.

[26.03.2013]


Pytanie: dzień dobry, czy w najbliższym czasie przewidywany jest remont ulicy Ks. Twardowskiego w Białym Kościele na odcinku od drogi 94 do Rajskiej? Nawierzchnia jest w fatalnym stanie a pamiętam ze przy okazji ostatniego remontu jako przyczynę pominięcia tego odcinka podawano budowę basenu. jak wiadomo ta inwestycja nie jest prowadzona a na drodze coraz łatwiej uszkodzić spod auta. Przy okazji proszę o zwrócenie uwagi firmie odśnieżającej bo ta zostawia spora warstwę śniegu, który po zamarznięciu dodatkowo pogłębia wysokość kolein.(te problem dotyczy akurat wielu ulic w B.K) Mam też pytanie odnośnie publikowania informacji na temat wydarzeń w gminie z wyprzedzeniem takich jak choćby zebrania rady gminy. chodzi mi o to aby mieszkańcy z wyprzedzeniem mogli zobaczyć jakie kwestie będą ustalane. byc moze jest takie miejsce lecz ja go nie znalazłem - poproszę o wskazówkę, jeśli nie to czy jest możliwość stworzenia takiej informacji? pozdrawiam
Odpowiedź:

Ulica Twardowskiego nie była remontowana nie z powodu basenu a sieci kanalizacyjnej, która przebieg w tej ulicy. W tym roku po ułożeniu wszystkich rur - w momencie kiedy warunki pogodowe pozwolą - naprawa drogi zostanie wykonana.

Odnośnie udostępniania informacji o działaniach Rady Gminy: informacje te są publikowane zgodnie z uregulowaniami ustawowymi i statutowymi. Znajdują się one zarówno na stronie internetowej gminy w zakładce „Informacje Rady Gminy” jak i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rada” podzakładce „Sesje

[21.03.2013]


Pytanie: Witam,
Czy istnieje możliwość dostarczenia deklaracji o odpadach drogą mailową? Jeśli tak, to w załączniku podsyłam skan wypełnionej i podpisanej przeze mnie deklaracji. Rozumiem, że w tej sytuacji oryginał mogę dostarczyć do Urzędu Gminy "przy okazji" nawet po 31 marca, a i tak otrzymam w stosownym czasie pismo z przyznanym mi numerem konta na które mam przelewać opłaty za zbiórkę odpadów?

Odpowiedź:

Szanowny Panie, niestety, deklaracja przesłana jako plik .pdf wraz z wiadomością email nie może być podstawą do naliczenia opłaty za odbiór odpadów. Jeśli chciałby Pan przesłać do nas ten dokument elektronicznie, to proszę skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach platformy EPUAP: http://www.wielka-wies.pl/65-Elektroniczna-skrzynka-podawcza.htm

Złożenie jednak deklaracji tą drogą wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Deklaracje można też wysłać pocztą (o terminowości decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Jeśli nie zdecyduje się Pan na żadną z powyższych możliwości, po 31 marca zostanie do Pana wysłane wezwanie o uzupełnienie braku formalnego (podpisu).

[19.03.2013]


Pytanie: Dzień dobry, Aktualnie w naszym gospodarstwie segregujemy śmieci. Firma, z którą mamy podpisaną umowę dostarcza darmowe worki (papier, szkło, plastik). Jak będzie wyglądała sytuacja po 1 lipca? Czy worki/kubły na odpady segregowalne będą dostarczane przez Gminę, czy mieszkańcy sami będą się musieli w nie zaopatrywać? Jeżeli to drugie rozwiązanie, to czy będzie ustalony odgórnie ich wzór? Pozdrawiam
Odpowiedź:

Obowiązkiem firmy, która zostanie wybrana w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, będzie m.in. dostarczanie, za darmo, mieszkańcom kubła na odpady zmieszane oraz worków na śmieci segregowane.

[19.03.2013]


Pytanie: Witam, chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie uchwalony plan zagospodarowania dla obszaru Szyce 1?
Odpowiedź:

Obszar Szyce-1 został podzielony na:
Szyce-1A, obejmujący obszar http://plan.wielka-wies.pl/zmiany_do_planu/szyce1/index.html, uregulowany uchwałą http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wielka+Wies/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2011/68_2011.htm w lipcu 2011 roku, oraz
Szyce-1B, określony graficznie w załączniku: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/85F2FC17-0923-4B3A-BC6F-B670E3AF50F9/1073944/Szyce_1B_Gieb_3i6.pdf, uregulowany uchwałą http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wielka+Wies/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2013/247_2013.htm z 31 stycznia 2013 roku.

Wszelkie informacje na temat planowania przestrzennego są na bieżąco zamieszczane na dedykowanej podstronie www.plan.wielka-wies.pl

[19.03.2013]


Pytanie: Witam pisze odnośnie lini 210 przyznaję że dołożone kursy są przydatne ale mam pytanie czy nie da się dołożyć kursu między po 11 i 13 z Będkowic oraz po 10 i 12 z Bronowic ? Bardzo proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy wspólnie z ZIKiT-em planujemy przeprowadzadzenie badania ilości pasażerów i dopiero po nich będziemy podejmowac jakiekolwiek decyzje. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy dodatkowych kursów.

[18.03.2013]


Pytanie: W zwiazku z pojawiajacymi się różnymi informacjami na temat kursowania linii 210, proszę o informację czy to prawda, że wkrótce niektóre kursy tej linii będą skrócone do Murowni? Najrozsądniej byłoby pozostawienie wszystkich kursów, ponieważ spełnia to oczekiwania mieszkańców Będkowic i nie tylko. Może należałoby zostawić kursy jak OBECNIE w godzinach rannych i popołudniowych (kiedy większość ludzi jedzie do pracy i z powrotem), a w ostateczności ograniczyć kursy tylko między godz.9 a 15. Z powżaniem K.L
Odpowiedź:

Nie, to nie jest prawdą. Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa z krakowskim Zikitem odnośnie przeprowadzenia badań napełnienia poszczególnych kursów - dopiero one pokażą faktyczne potrzeby. Dopiero po badaniach będą podejmowane decyzje.

[14.03.2013]


Pytanie: szanowny panie w budżecie zaplanowano montaż lamp parkowych w bęble za około 27000 (5szt.) a jak sprawdziłem koszt jednej to około 1500. Skąd taka różnica?
Odpowiedź:

Nie wiemy, co obejmuje kwota o której jest napisane, czyli 1500 zł?
Kwota przeznaczona w budżecie wynika z cen wskaźnikowych, a ostateczne kwoty pokaże przetarg na wykonanie m.in. tego zadania. I tak np: w dwóch ofertach złożonych na to zadanie jest ogromna rozbieżność: jedna z firm deklaruje, że wykona to zadanie za niewiele ponad 11 tys. brutto inna zaś na ponad 21 tys. brutto.

[12.03.2013]


Pytanie: Czy można się dowiedzieć od Państwa co z panem który ma skład gruzu w Murowni i do tej pory zwozi go na długości całej działki nie niszcząc nawierzchnię drogi. Nie można teraz tamtędy przejść bo jest bardzo dużo błota. gmina miała wyjaśnić z tym panem aby wytyczył sobie konkretny wjazd. prosimy o interwencję w tej sprawie. Mieszkańcy Podjamia i Wierzchowia.
Odpowiedź:

Właściciel posesji zobligował się naprawić drogę jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne (będzie sucho).

[8.03.2013]


Pytanie: Szanowny Panie,
czy w gminie Wielka Wieś (szczególnie interesują mnie oczywiście Tomaszowice) prowadzony jest monitoring jakości powietrza jako, że gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie najbardziej zanieczyszczonego miasta w Polsce?
Kiedy w marcu będzie odbierany popiół i w jaki sposób ten odbiór będzie zorganizowany?

Odpowiedź:

Monitoring jakości powietrza prowadzony jest zazwyczaj na większym obszarze. W naszym przypadku teren gminy (a w tym także Tomaszowic) badany jest pod tym kątem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Na stronie http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-prognozaMalopolski/Malopolska/Strony/default.aspx można poznać EKO-prognozę dla małopolski, a także zapisać się na newsletter z komunikatami ostrzegawczymi i alarmowymi dla wybranego obszaru (w tym np. dla obszaru powiatu krakowskiego).

Na tą chwilę obowiązują dotychczasowe zasady tj. indywidualne ustalenie z firmą wywozową dodatkowo odpłatnego odbioru popiołu z posesji. Nowy system zaczyna działać od 1 lipca 2013 r. zatem Gmina zadba o odbiór popiołu dopiero z następnej zimy. Po wyborze wykonawcy na odbiór śmieci z terenu Gminy zostanie określony harmonogram i sposób ich wywozu o czym mieszkańcy zostaną poinformowani.
Popiół jest specyficznym odpadem, należy go we własnym zakresie składować/ przechowywać w odpowiednim miejscu, natomiast po sezonie grzewczym (w marcu), do przyszłego roku, nastąpi jego wywóz. W przypadku jeśli mieszkaniec będzie dysponował taką ilością popiołu, że nie będzie mógł składować go do marca, może we własnym zakresie indywidualnie porozumieć się z firmą odbierająca odpady, ale wówczas będzie już musiał za to zapłacić.

[7.03.2013]


Pytanie: Witam, Pytanie dotyczy wywozu śmieci po 1 lipca 2013 r. Prosze mi powiedzieć jaki sens ma segregowanie śmieci ( wtym zgniatanie opakowań, mycie opakowań po mleku, śmietanie itp) skoro śmieci te mają zalegać na posesji cały miesiąc. Czy mam zakupić kilaknaście pijemników i ustawic je przed domem aby przez 30 dni móc je magazynować. Czy nie lepiej zatem wybrać drugą opcję czyli nie segregować śmieci - zapłacić co prawda 15 zł od osoby a nie 7,50 zł ale mieć wywieziona śmieci co dwa tygodnie, nie mieć smrodu przed oknami, nie napracować się przy segregacji a faktyczny koszt jest ten sam czyli 7,50 zł od osoby za 4 tygodnie lub 15 zł od osoby za 2 tygodnie. Gdzie zatem sens ustawy śmieciowej i tego żeby segregować śmieci?
Odpowiedź:

Wybór należy do Pana ale przypominamy, że w obecnej chwili segregacja odbywa się w cyklu miesięcznym poza tym skoro napisał Pan o myciu śmieci segregowanych to przecież takowe nie smierdzą.

Ponadto w związku licznymi pytaniami i wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi odpłatności za śmieci segregowane i niesegregowane informujemy:
Za segregację uznawany będzie fakt, iż oprócz kubła z śmieciami zmieszanymi (nie wszystkie odpady da się wysegregować) raz w miesiącu właściciel posesji w odpowiednich workach będzie mógł wystawiać również opady wysegregowane.

[6.03.2013]


Pytanie: Witam, czy w najbliższym czasie planowane jest zlokalizowanie bezpiecznego przejścia (chociażby najprostsza zebra) w stronę "cywilizacji", czyli kościoła, szkół, sklepu w Modlnicy w okolicy ulic Polnej lub Wierzbowej? Z pozdrowieniami Tomasz
Odpowiedź:

Urząd Gminy nie posiada informacji na temat inwestycji GDDKiA. Jednoczenie informujemy, iż tematyka bezpieczeństwa na DK 94 była poruszana na debacie w Wielkiej Wsi, gdzie przedstawiciele zarządcy drogi krajowej deklarowali wykonanie prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

[04.03.2013]


Pytanie: Witam, chciałabym dowiedzieć się, ile osiedli zamkniętych (zarówno o zabudowie jednorodzinnej jak i bliźniaczej), znajduje się na terenie naszej gminy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedź:

Gmina nie posiada takich informacji, gmina nie wydaje pozwoleń na budowę.

[28.02.2013]


Pytanie: Witam. Jaka jest możliwość rozbudowy sieci wodociągowej i gazowej w ul. Wąwozowej we wsi Wierzchowie.
Odpowiedź:

W przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do Zakładu Gazowego w Krakowie ul. Balicka oraz ZGK Sp zo.o w Wielkiej Wsi

[01.03.2013]


Pytanie: Witam mam pytanie,czy z mieszkańcami Białego Kościoła będzie jeszcze organizowane spotkanie odnośnie przebudowanej drogi 94?
Odpowiedź:

Nie jest takie planowane.

[27.02.2013]


Pytanie: Panie Wójcie, czy droga łącząca Modlnicę z Modlniczką tj ul. Dworska będzie remontowana, przynajmniej połatana? W tej chwili droga ta wygląda jak ser z dziurami. Bardzo prosiłabym o odpowiedź. Mieszkanka Modlniczki
Odpowiedź:

Tak. W budżecie na rok bieżacy przewidziano środki na realizacje tego zadania. Niemniej jednak jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą załatamy powstałe ubytki.

[25.02.2013]


Pytanie: Witam serdecznie, w zakładce inwestycje, gdzie opisana jest budowa nowej siedziby gminy znajduje się m.in. informacja że będzie tam także siedziba straży gminnej. W związku z tym chciałbym zapytać, czy w najbliższym czasie będzie ona powstawać oraz czy i jakie będą zasady rekrutacji? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Odpowiedź:

Faktycznie kiedyś o tym mówiono, ale na dzień dzisiejszy zaniechano tego pomysłu. Pomieszczenia prawdopodobnie zostaną wykorzystane na potrzeby GZK sp. z o. o.

[22.02.2013]


Pytanie: Witam, w związku z faktem, że w dn. dzisiejszym tj. 14.02.2013 po raz kolejny w Czajowicach nastąpiła niezapowiedziana przerwa w dostawie prądu w godz 12 - 18 chciałbym zapytać czy UG otrzymał jakąś odpowiedź od Tauronu w związku z wysłanym pismem?
Odpowiedź:

Jeszcze nie, aczkolwiek główny dyrektor był na urlopie i pewnie z tego to wynika. Zaraz po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy o jej treści.

[15.02.2013]


Pytanie: Witam, Mam pytanie odnośnie Centrum Dystrybucji Biedronki? Kiedy zostanie wydane pozwolenie i kiedy Biedronka chce uruchomić to centrum? Szukam pracy wiec jestem niecierpliwy. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Gmina nie wydaje pozwoleń na budowę, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy to nastąpi. Wiemy, że trwają procedury i podejrzewamy, że Jeronimo Martins też zależy na czasie i robi wszystko by takie pozwolenie otrzymać jak najwcześniej.

[13.02.2013]


Pytanie: Witam, Dnia 4.02.2013 r., otrzymałam od gminy odpowiedź na moje zapytanie cyt.: "Poruszana przez Panią sprawa była przedmiotem interpelacji Radnego Gminy Wielka Wieś na sesji w dniu 31.01.2012 roku. Jednocześnie informujemy, iż bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy jest priorytetem w prowadzonych rozmowach z GDDKiA w Krakowie, która to instytucja jest zarządcą drogi Nr 94 i inwestorem przebudowy drogi. Pani uwagi oraz informację o zaniepokojeniu mieszkańców osiedla Murownia realizacją przebudowy drogi krajowej 94 przekazano przedstawicielom GDDKiA wielokrotnie podczas rozmów w przedmiotowej sprawie". Wobec powyższego, skoro wszelkie uwagi mieszkańców zostały przekazane przedstawicielom GDDKiA to proszę o informację, jaka jest reakcja i odpowiedź ze strony GDDKiA? Jakie uzasadnienie podaje GDDKiA w sprawie nieprawidłowo zaplanowanego remontu os.Murownia, w którym to nie wzięto pod uwagę że zatoczki autobusowe i przystanki oraz dojście do nich są jednak istotne dla mieszkańców. Jest "trochę" nieprzyjemnie chodzić po ulicy (pobocza brak) oraz czekać na autobus bez możliwości schowania się przed deszczem i śniegiem. Jak to możliwe że w Murowni są 4 przystanki a tak naprawdę ani jednej zatoczki i wiaty przystankowej?
Odpowiedź:

Poniżej odpowiedź od Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji GDDKiA, która została wysłana do Pani 6 lutego.

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na pytanie informuję, że na chwilę obecną nie ma możliwości uruchomienia przedmiotowej zatoki autobusowej. Prace przy zatoce autobusowej i chodniku w jej sąsiedztwie roboty zostały przerwane na okres zimy. Zostaną dokończone zaraz po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Bez dokończenia prac uruchomienie zatoki mogłoby spowodować jej uszkodzenie. Przystanek funkcjonuje obecnie w poprzedniej lokalizacji. Przypomnę tylko, że GDDKIA pomimo trudności budżetowych pozyskało pod koniec ubiegłego roku środki finansowe i rozpocząć wykonywanie robót. Pierwszy etap związany był z poprawą bezpieczeństwa w obrębie jezdni poprawiając organizację ruchu na skrzyżowaniach. Po wykonaniu prac wykończeniowych oraz dokończenia realizacji chodników wiosną bieżącego standardy bezpieczeństwa na terenie msc. Murownia oraz Białego Kościoła ulegną znacznej poprawie.

Dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniała sytuację, jesteśmy świadomi trudności wynikających z tego faktu dla mieszkańców, ale mimo wszystko proszę o odrobinę cierpliwości, jak wspomniałem teraz przyjdzie czas na dokończenie prac związanych z budową chodników. Ukończenie tego elementu jest planowane już w II kwartale b.r. Z pewnością cała inwestycja podniesie standardy bezpieczeństwa wszystkich zarówno mieszańców (pieszych w tym również dzieci), a także kierowców.

[12.02.2013]


Pytanie: Witam, chciałam podzielić się uwagą na tamat odśnieżania dróg gminnych na firmę, która w tym roku "świadczy" dla Nas mieszkańców tą usługę. Zgłaszając uwagi Pani telefonicznie, która jest bardzo miła na temat zalegącego śniegu na drodze ( Wielka Wieś, ul. SŁONECZNA, STROMA, UJAZDOWSKA ) twierdzi że firma od samego rana nie jednokrotnie walczy ze śniegiem i nie jest w stanie zrobić wszystkiego odrazu. NAGMINNIE tzn, zawsze droga prowadząca z Wielkiej Wsi do Ujazdu jest odśnieżana tylko JEDNĄ STRONĄ JEDZDNI, czy firma ma tylko za tyle zapłacone??? A w rozmowie telefonicznej Pani temu zaprzeczła twierdząc, iż pas jezdni ma być odśnieżony na całej szerokości. Dnia 05.02.2013. tj. wtorek jedzdnia ulicy Stromej ( Wielka Wieś) była tak oblodzona, iż auta o godz. 6:20 zmuszone były jeździć po chodniku ponieważ droga była jeszcze nie posypana. Nie można było wyjechać pod górę a zjazd z niej też graniczył z cudem!!! W dniu dzisiejszym tj. 6.02. drogi w/w wymienione o godz. 06:30 były wogóle nie odśnieżone. Zalegała na nich duża wartswa śniegu i błoto pośniegowe. Proszę o konkretną i rzetelną informacje w wyżej wymienionym temacie kiedy firma uzyska od Gminy wskazówki na temat profesjonalnego i rzetelnego odśnieżania dróg. Pozdrawiam P.S. Może warto od czasu przejechać się po drogach gminnych i sprawdzić stan ich utrzymania :)
Odpowiedź:

Witam
Uwagi, o których Pani napisała potwierdzamy, informujemy, iż firma nie będzie miała zapłacone za brak usługi

[7.02.2013]


Pytanie: Witam, z racji tego, że nie otrzymałem odpowiedzi na moje poprzednie pytanie zadaję je jeszcze raz - tym razem krócej. Czy UG WW jest w stanie poprzeć wniosek mieszkańców Czajowic w sprawie zmiany źródła podłączenia miejscowości do sieci energetycznej tak abyśmy mogli z niej korzystać jak inni w XXI wieku? Czy UG WW jest w stanie pomóc nam i udzielić informacji jakie kroki powinniśmy podjąć? Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie.
Odpowiedź:

W Państwa sprawie, Wójt gminy wystosował pismo ( w zał. róniez Pański e-mail)do Tauronu oraz czeka na odpowiedź dlatego tez nie wysyłaliśmy odpowiedzi na Pańskie pytanie.Oczywiście gmina popierw wszystkie rozwiązania , które są z korzyścią dla mieszkańców.

[5.02.2013]


Pytanie: Witam, Codziennie idąc na przystanek i wracając z przystanku w Murowni, boję się że stracę życie na drodze. Niedokończone prace związane z zatoczką autobusową (w stronę Krakowa), powodują że mieszkańcy Murowni zmuszeni są do chodzenia po ulicy, która nie ma pobocza ponieważ teoretycznie jest chodnik. Z tym że chodnika na tym odcinku drogi brak . Niedawno zatoczka została wyłożona kostką , była to nadzieja na zakończenie prac związanych z przystankiem ale co dalej gdzie sam przystanek? Jak długo mieszkańcy Murowni mają narażać własne życie? Proszę o zainteresowanie się sprawą poprawy bezpieczeństwa na drodze w Murowni i podjęcie interwencji w tej sprawie. Należy wziąć pod uwagę, że w Murowni mieszkają również dzieci, które nie są w stanie zawsze prawidłowo ocenić sytuacji na drodze . Czy naprawdę musi dojść do wypadku aby ktoś zajął się sprawą zakończenia remontu ? (Zapytanie wysyłam ponownie ponieważ nie otrzymałam odpowiedzi w tej sprawie).
Odpowiedź:

Poruszana przez Panią sprawa była przedmiotem interpelacji Radnego Gminy Wielka Wieś na sesji w dniu 31.01.2012 roku. Jednocześnie informujemy, iż bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy jest priorytetem w prowadzonych rozmowach z GDDKiA w Krakowie, która to instytucja jest zarządcą drogi Nr 94 i inwestorem przebudowy drogi. Pani uwagi oraz informację o zaniepokojeniu mieszkańców osiedla Murownia realizacją przebudowy drogi krajowej 94 przekazano przedstawicielom GDDKiA wielokrotnie podczas rozmów w przedmiotowej sprawie.

[04.02.2013]


Pytanie: Witam, Zbliża się okres rekrutacji do przedszkoli samorządowych na terenie gminy, w związku z tym moje pytanie: Czy dziecko,którego jeden z rodziców prowadzi własną działalność gospodarczą, a drugi jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełen etat (dziecko 4-letnie), będzie na mniej korzystnej pozycji na liście dzieci przyjętych bądź na liście rezerwowej do przedszkola,od dziecka którego obydwoje rodzice pracują (umowa o pracę na pełen etat).
Odpowiedź:

Dziecko 4-letnie , którego rodzice pracują ( bez względu na to czy jest to umowa o pracę ,czy rodzic prowadzi własną działalność ) jest traktowane na takich samych zasadach jak dziecko rodziców oboje pracujących na podstawie umowy o pracę. Inne kryteria zamieszczone w regulaminie rekrutacji (będzie on dostępny wkrótce na stronach internetowych wszystkich przedszkoli, stronie internetowej urzędu gminy, oraz bezpośrednio w samych placówkach przedszkolnych ) decydują o kolejności na listach przyjmowanych dzieci. Jednym z nich jest wiek dziecka gdyż w pierwszej kolejności przyjmowane są 5-latki, następnie 4-latki, a jeśli są jeszcze dostępne miejsca to nawet dzieci młodsze.

[31.01.2013]


Pytanie: 15 Października 2012 roku otrzymałem od Państwa odpowiedź w sprawie zamontowania przedłużek do lamp oświetleniowych w miejscach gdzie lampy zamiast oświetlać chodnik oraz ulicę świecą po rowach i prywatnych posesjach. Cytat " Zakład energetyczny zażądał inwentaryzacji" Minęło 3,5 miesiąca. A piesi są nadal narażeni na poruszanie się NIE oświetlonym poboczem drogi przy głównej trasie na Olkusz w miejscowości Wielka Wieś od ulicy Słonecznej do Wieszczy Dół - nie ma tam też chodnika a na poboczy drogi zalega warstwa śniegu i lodu - na tym odcinku na przełomie kilku ostatnich lat doszło tam do groźnych wypadków. Czegoś jeszcze więcej potrzeba aby do 4-5 lamp założyć przedłużki ?? Ponownie zapraszam na spacer np. 6,00 rano bo chyba nikt z gminy nie podjął próby zapoznania się "na żywo" z niebezpieczeństwem .
Odpowiedź:

Tak, trzeba zgody Zakładu Energetycznego.

[29.01.2013]


Pytanie: Do kogo należy zgłaszać skargi w urzędzie gminy na firmę świadczącą usługi odśnieżania. Na Chodniku po miedzy ulicą Centralną a Słoneczną w miejscowości Wielka Wieś , zalega 10 cm warstwa śniegu i lodu. Poruszanie się po nim grozi urazami.Tylko proszę nie odpisywać do firmy odśnieżającej , gdyż po mimo ze pani przyjmująca zgłoszenia o odśnieżanie jest sympatyczna i miła , to pracownicy wykonujący zadania robią po swojemu. Pani twierdzi ze wszędzie gdzie odśnieżają jest sypany piasek a to nie prawda!!! Czy w tym przypadku firma obniża swoje koszty nie posypując chodników i ulic i gdzie wędruje zaoszczędzony piasek ??
Odpowiedź:

Prawdopodobnie pisze Pan o chodniku położonym przy drodze krajowej i jego oczyszczenie leży w gestii GDDKiA w Krakowie. Na naszych chodnikach wszędzie jest sypany piasek.

[29.01.2013]


Pytanie: Czy zeznanie majatkowe wójta jest jawne i gdzie mozna je znalezc?
Odpowiedź:

Oczywiście. Oświadczenia wójta, jego zastępcy, wszystkich radnych i innych osób m.in. wydających decyzje administracyjne znajdują się w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wielka+Wies/podmiotowe/Oswiadczenia/Wprowadzenie/

[29.01.2013]


Pytanie: Dzień Dobry Dlaczego UG w dalszym ciągu traktuje mieszkańców północy czesci gminy jako obywateli drugiej kategorii, teraz gdy wreszciew MPK kursuje w miare przyzwoicie często to Autobusy mają dojezdzac tylko do Murownii. Wszyscy płacimy takie same podatki !
Odpowiedź:

Posiada Pani NIEPRAWDZIWE informacje. Prosimy przeczytać wcześniejsze odpowiedzi dotyczące komunikacji zbiorowej z dnia 10.12.2012 oraz 27.12.2012 roku.

[25.01.2013]


Pytanie: Dzień dobry. Piszę do Państwa ponownie w sprawie dostaw prądu do miejscowości Czajowice. Czy nasz Urząd Gminy ma jakikolwiek wpływ na sytuację miejscowości pod względem prądu? To co od jesieni się dzieje jest po prostu chorą sytuacją, zaczynając od tego że jesteśmy uzależnieni od Jerzmanowic- Sąspowa itp- jak tam jest awaria Czajowice zamierają! Kolejna sprawa kontakt z elektrownią do 14.30 Skała, po tej godzinie Kraków- chora sytuacja, bo dzwoniąc do Skały o godz. 13.50 bardzo często telefon nie jest już odbierany. Apeluję do Urzędu Gminy aby podjęła jakiekolwiek działania w celu usprawnienia dostaw prądu do Czajowic i z tego co się orientuję części Bębła. ,,Władze" lokalne nie interesują się jak widać takimi sprawami więc proszę o wyjaśnienie sytuacji i jakiekolwiek działanie Urząd Gminy. Każdy mieszkaniec płaci tak samo rachunki, podatki i myślę że coś jest nie tak- sytuacja zamiast ulegać poprawie ulega pogorszeniu. Dziękuję
Odpowiedź:

Wczorajsza sytuacja spowodowana była jak wiadomo oblodzeniami, wiec ciężko kogokolwiek winić. Jeżeli zaś chodzi Pańskie wcześniejsze zgłoszenia (które notabene nie były pierwsze, bo władze lokalne też je zgłaszały) to otrzymaliśmy odpowiedz od Tauronu, że jest modernizowana sieć i stad te wyłączenia. Wójt odbył spotkanie z dyrekcją Tauronu m.in. w tej sprawie i zapewniano, że sytuacja ulegnie zmianie. Jeżeli nadal będą powtarzać się takie sytuacje ponownie zareagujemy.

[23.01.2013]


Pytanie: Witam. W związku iż w lipcu wchodzi ustawa śmieciowa, mam pytanie,z jaką częstotliwością będą odbierane nieczystości od mieszkańców jak i w jaki sposób będzie odbierana skoszona trawa i w jaki sposób będzie odbierany w miesiącach grzewczych popiół z pieców centralnego ogrzewania?
Odpowiedź:

W nawiązaniu do Pana maila przysłanego w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Urząd Gminy Wielka Wieś niniejszym informuje, iż
Zgodnie z § 3 ust. 1. „Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie, wg ustalonego harmonogramu.” uchwały Nr XXV/246/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z § 4 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały „Segregowane odpady szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu. odbierane będą od mieszkańców raz w miesiącu według ustalonego harmonogramu.”
Według § 5 ust. 1 i 2 wspomnianej uchwały Rady Gminy Wielka Wieś: „1. Odpady zielone ulegające biodegradacji w ramach uiszczonej opłaty, odbierane są co dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu.
2. Odpady zielone ulegające biodegradacji w ilości przekraczającej 120 litrów miesięcznie powinny być kompostowane lub nieodpłatnie przekazywane do punktu selektywnego odbioru odpadów.”
Odpady nie wymienione w wyżej wymienionej uchwale odbierane będą za dodatkową opłatą.
Ponadto informujemy, iż uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

[4.02.2013]


Pytanie: Dzień dobry. Mam pytanie dotyczace budowy Centrum Logistycznego Biedronki, czy w związku z oprotestowaniem budowy przez jedną tylko osobę,której działka nie została zakupiona i nie wchodzi bezpośrednio w plan budowy inwestycja i pozwolenia na budowę Centrum zostaną wstrzymane?
Odpowiedź:

Udzielone pozwolenie, po proteście (aczkolwiek protest nie miał na to wpływu), zostało zwrócone przez Wojewodę do Starosty w celu wyjaśnienia pewnych nieścisłości i jeżeli to zostanie dokonane pozwolenie ostateczne zostanie wydane.

[9.01.2013 r.]


Pytanie: Dzień dobry mam pytanie czy wiadomo kiedy rozpocznie sie budowa Centrum Logistycznego Biedronki w Modlnicy i kiedy bedzie mozna składać podania o pracę?
Odpowiedź:

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Procedura jest w trakcie. O naborach informować będziemy na naszej stronie internetowej.

[9.01.2013 r.]


Pytanie: Dzien dobry, czy w zwiazku z informacja podana na stronie o uchwaleniu stawki za wywoz smieci w wysokosci 7.50 PLN (segregowane) i 15 PLN (niesegregowane) za osobe na miesiac, mam rozumiec, ze jesli bede segregowal, to zaplace tylko 7.50 PLN/osobe/miesiac?! Jednakze mimo nawet tej stawki uwazam te stawki za mocno wygorowane, gdyz obecnie za 5 osobowa rodzine (w tym 3 dzieci) bede placil 37.50 PLN. A obecnie place 26 PLN i takze segreguje. Nie widze w takim wypadku zadnej zachety ze strony gminy. PS. A moze by sie przydalo wyegzekwowac zalegle oplaty od nieplacacych?! A nie podnosic oplat placacym...
Odpowiedź:

Nowa ustawa śmieciowa właśnie po to została przygotowana aby wszystkich mieszkańców objąć tym systemem by faktycznie nie było tak jak Pan napisał, że płaci się za innych. Powstała także po to by wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami były pod nadzorem i policzalne. Do tej pory ktoś odbierał śmieci a tak naprawdę nie zawsze było wiadomo co się później z nimi działo. Były też podpisywane umowy przez mieszkańców na znacznie mniejszą ilość śmieci niż dana rodzina produkowała co powodowało, że śmieci palono lub znajdowano w rowach czy lasach.
Teraz system ma zostać uszczelniony. Nie jest tak jak Pan napisał, że podnosi się tym co płacą, bo z Pańskiego e-maila wynika, że miesięcznie wywozi Pan tylko jeden 120 litrowy kubeł a zgodnie z już obecnie obowiązującymi przepisami powinien Pan mieć co najmniej dwa kubły lub jeden ale 240 ltrowy (jedna osoba produkuje ok. 320 kg śmieci rocznie wg polskich norm a wg norm unijnych 500 kg). Wtedy nie zapłaciłby Pan 26 zł, ale pewnie dwukrotność tej kwoty (w zależności od firmy).
Odpowiadając na Pańskie pytanie , to jeżeli będzie Pan segregował śmieci to zapłaci Pan obniżoną stawkę. Prosze się zapoznać z innych uchwałami dotyczącymi gospodarki śmieciami i wtedy Pan zoabaczy jakie usługi zapewnia gmina w tej cenie i na pewno uzna Pan, że stawka nie jest wygórowana.

[7.01.2013 r.]


Pytanie: Czy ewnetualne zmniejszenie liczby kursów$nbsp;MPK do Będkowic będzie konsultowane z mieszkańcami ?
Odpowiedź:

Jeżeli dodatkowe kursy (pierwotnie swoją trasę miały kończyć na pętli w Murownii, ale ze względu na fakt, że jeszcze nie była wykonana, przedłużono je do Będkowic) a z kierunku Będkowic będą miały obłożenie to z pewnością pozostaną. Trzeba jednak zaznaczyć że ich wprowadzenie sporo kosztowało, więc jeśli maiłby jeździć pusto to szkoda publicznych pieniędzy. Na dzień dzisiejszy obserwujemy sytuację i żadnych pochopnych decyzji nie podejmujemy. Na pewno nie jest tak, jak można usłyszeć, że od stycznia te wydłużone kursy nie będą jeździły do Będkowic. Od 12 listopada to zbyt krótki okres by ocenić czy się to sprawdza czy też nie.

[27.12.2012 r.]


Pytanie: Witam.Mam pytanie odnośnie odbierania śmieci po Nowym Roku czy wiadomo już jaka będzie stawka w gminie na jednego mieszkańca. Pytanie drugie czy urząd gminy może poinformować mieszkańców Murowni gdzie będą usytuowane zatoki autobusowe i kiedy będą wiaty zwłaszcza że jest okres zimowy i nie można się schronić przed deszczem i śniegiem.
Odpowiedź:

Odnosnie śmieci to 28 grudnia na sesji radni podejmą uchwałę dotyczącą wysokości stawek za odbiór śmieci i dopiero wtedy będzie można powiedzieć jakie będą stawki, z tym że nie po Nowym Roku, ale od 1 lipca 2013 r.
Co do przystanków to prawdopodobnie lada dzień wykonawca robót ustawi wiaty w miejscach, gdzie zatoki docelowo będą zlokalizowane.

[20.12.2012]


Pytanie: Witam.Mam pytanie odnośnie przebudowy drogi nr 94 czy w Murowni chodniki będą po obydwu stronach drogi i czy wszystkie podjazdy do posesji będą wykładane kostką brukową bo na obecną chwilę robione są podjazdy rolnikom na pole a mieszkańcy chodzą po błocie.
Odpowiedź:

W większości chodniki będą, z tym że pewnie druga część wykonywana będzie już na wiosnę i przez inną firmę (Eurovia) . Nie wszystkie podjazdy będą z kostki, tylko te na których kiedyś była kostka, asfalt lub beton. Jeśli zjazd był szutrowy to taki tez pozostanie. Rolnicy to tez mieszkańcy.

[19.12.2012]


Pytanie: Witam,dobiega końca remont drogi krajowej w Murowni.Proszę o informację dlaczego nie wykonano dodatkowego pasa do lewoskrętu przy zjeździe na ul.Kasztanową oraz drogę gminną,stanowiącą dojazd do zbiornika wodociągowego w Murowni?Czy projekt przebudowy drogi krajowej wraz ze zjazdami był konsultowany i zatwierdzony przez Urząd Gminy?
Odpowiedź:

Dojazd do zbiornika zapewniony jest od strony byłego zajazdu Krystyna zgodnie z aktem notarialnym. Jeżeli chodzi o lewoskręt to gmina projektowała budowę chodników, w przeciwnym razie prace zakończyłyby się tylko na zmianie podbudowy drogi i nowej nakładce asfaltowej). Gmina zabiegała o poprawę bezpieczeństwa przy DK 94 na tym odcinku. Dzięki temu powstało szereg rozwiązań, które z pewnością poprawią bezpieczeństwo takich jak: chodniki, przejścia dla pieszych i lewoskręty. Niestety nie udało się wszystkich naszych oczekiwań wykonać w tym wspomnianego przez Panią lewoskrętu. Jednym z argumentów był fakt, że powstanie lewsokrętu wiązać się bezie z rezygnacją z chodników, które też są ważne. Niemniej jednak GDDKiA zadeklarowała, że zrobi wszystko by takie lewoskręt powstał w przyszłym roku. Teraz nie ma takiej możliwości gdyż wykonanie lewoskrętu to przede wszystkim dokumentacja techniczna, zmiana organizacji ruchu oraz osi drogi. To niestety znacznie wydłużyłoby czas wykonania robót podstawowych a w tym roku muszą się one zakończyć (prawdopodobnie kwestia rozliczeń finansowych pomiędzy GDDKiA a Wykonawcą).

[19.12.2012]


Pytanie: W związku z dołożeniem kursów autobusu MPK 210 do Będkowic proszę o odpowiedź czy będzie dodatkowy autobus który miał dojeżdżać do Murowni
Odpowiedź:

Nie. Autobus miał dojeżdżać do Murowni, ale w przypadku gdyby wcześniej wybudowano pętlę autobusową. Nie zrobiono tego, więc aby ulżyć mieszkańcom postanowiono zwiększyć ilość kursów do Będkowic. Teraz będziemy obserwować czy już od Będkowic te kursy są obłożone i jeśli nie to wróci pomysł (pętla już jest wykonana), aby te dodatkowe kursy kończyły trasę w Murowni.

[10.12.2012]


Pytanie: Witam! Chciałem się dowiedzieć czy po prawie 10-leciu pozbawieniu mnie statusu "budowlanej" działki, kilku spotkaniach z Panem Wójtem, licznych zapewnieniach, że "niedługo", "wkrótce", "miejmy nadzieję" etc. będzie wreszcie uchwalony Plan Zagospodarowania dla reszty Wierzchowia? Czy może jednak powinienem sprzedać działkę jako rolną, a zapłatą odszkodowania obciązyć gminę na podstawie ustawy? Pytam, bo na kolejne wizyty w urzędzie nie mam już czasu, ochoty ani cierpliwości. Jak z resztą na osiedlenie się w Wierzchowiu po 8 bodajże latach zwodzenia! Proszę o konkretną odpowiedź!
Odpowiedź:

Gdybyśmy znali numer działki łatwiej byłoby ustosunkować się do Pańskich zarzutów. Planowanie przestrzenne to złozona procedura i wymaga szeregu uzgodnień i nie zmiania je ilość pism przez Pana pisanych, bo sa działki, które nigdy nie będą miały szansy na przekwalifikowanie. Prosimy jednak podać numer działki i wtedy odpowiemy konkretnie.

[07.12.2012]


Pytanie: Serdecznie witam mam pytanie gdzie można składać podanie do pracy w nowo budowanym sklepie w Modlnicy ma to być ponoć Biedronka...
Odpowiedź:

Na razie nigdzie. Faktycznie jest podpisany list intencyjny, który mówi o tym, że Jeronimo Martins w pierwszej kolejności zatrudniać będzie naszych mieszkańców: niestety dopiero wtedy jak Biedronka otrzyma pozwolenia na budowę (a to się przedłuża, bo jedna osoba oprotestowała to pozwolenie).

[29-11-2012]


Pytanie: Witam mam pytamie czy w bęble na ul.Ks J Skotnickiego będą zakładane lampy oświetleniowe w tym roku
Odpowiedź:

W tym roku na pewno nie, ale w budżecie na 2013 została wstawiona taka propozycja i jeżeli Rada Gminy przyjmie budżet w projekcie proponowanym przez Wójta to zadanie zostanie wykonane w roku przyszłym

[21.11.2012]


Pytanie: Dzien dobry, Kiedy zakończy się BARDZO uciążliwy dla mieszkańców dojeżdzających codziennie do pracy remont drogi w okolicy Murowni, i czy nie można było tego przeprowadzić w porze wakacyjnej?.
Odpowiedź:

Remont drogi krajowej DK 94 planowany jest do 30.11.2012 roku jak wynika z informacji na stronie internetowej zarządcy tej drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków. Termin realizacji oraz jego zakres wynika z ustaleń GDDKiA.

[20.11.2012 r.]


Pytanie: Ile lamp ulicznych jest w Gminie Wielka Wieś.Jakiej są mocy żarówki w nich zainstalowane? Mam pewne przemyślenia na przyszłość ale muszę mieć jakieś dane. I drugie pytanie czy Gmina uczestniczy finansowo w odśnieżaniu drogi E40?
Odpowiedź:

Na terenie Gminy Wielka Wieś zamontowanych zostało 186 szt. opraw oświetleniowych o różnych mocach: 70, 100, 125, 150 W.
Gmina nie może uczestniczyć w odśnieżaniu dogi E 40, ponieważ żaden z jej fragmentów nie przebiega w obrębie granic administracyjnych Gminy Wielka Wieś.

[19.11.2012]


Pytanie: A kiedy jest możliwe ze przystapi do nowej procedury planistycznej
Odpowiedź:

Na pewno nieprędko, gdyż stanowisko Ministerstwa Rolnictwa jest jednoznaczne: nie będzie odralniać nowych terenów, gdyż ponad 500 ha odrolnionych nie jest zagopodarowanych.

[15.11.2012]


Pytanie: dzien dobry mam takie pytanie,mam dzialke w wielkiej wsi nr 413 z sprzodu jest budowlana ale spora czaesc tylu rolna,chcialem zapytac kiedy beda jesli wogole beda przekształcane dzialki z rolnej na budowlana co trzeba zrobic? bardzo prosze o dpowiedz
Odpowiedź:

Tylko w momencie, jak będzie opracowywany nowy plan; najpierw jednak musi być zrobione studium. Na dzień dzisiejszy jednak gmina nie zamierza przystępować do nowej procedury planistycznej.

[13.11.2012]


Pytanie: Czy wiadomo juz jak będzie wyglądała sprawa odbioru śmieci po Nowym Roku. Jaki będzie koszt i częstotliwość ich odbioru.Chodzi zwłaszcza o śmieci segregowane ponieważ odbieranie jak do tej pory raz na 2 miesiące uważam za zbyt rzadkie - ze względu na ograniczone możliwości przechowywania tak długi czas no jak by nie było śmierdzących śmieci! Pewnie dlatego większość osób woli je spalić w piecu lub na ognisku, zatruwając życie tym ,którzy jednak segregują.
Odpowiedź:

Nowe zasady wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku tak więc zaraz po Nowym Roku będą jeszcze obowiązywać obecne rozwiązania. Natomiast jeszcze w tym roku (najprawdopodobniej w grudniu) Rada Gminy musi podjąć uchwały m.in co do częstotliwości i ceny za wywóz odpadów. Jedno jest pewne, kto będzie segregował śmieci będzie płacił mniej. Niedługo ruszy kampania informacyjna i wtedy też będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów.

[9.11.2012]


Pytanie: Czy w związku z planowanym wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej znane są już szczegółowe zasady, na jakich odbywać się będzie wywóz śmieci w naszej gminie? Wg jakich kryteriów ustalana będzie stawka (ilość zameldowanych osób, powierzchnia użytkowa etc)? Czy promowana będzie segregacja śmieci?
Odpowiedź:

Nowe zasady wejdą w życie od 1 lipca 2013 roku tak więc zaraz po Nowym Roku będą jeszcze obowiązywać obecne rozwiązania. Natomiast jeszcze w tym roku (najprawdopodobniej w grudniu) Rada Gminy musi podjąć uchwały m.in co do częstotliwości i ceny za wywóz odpadów. Jedno jest pewne, kto będzie segregował śmieci będzie płacił mniej. Niedługo ruszy kampania informacyjna i wtedy też będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów.

[9.11.2012]


Pytanie: Witam, Mam pytanie czy istnieje możliwość zwiększenia ilości kursów autobusu 220 w godzinach 7-9, 14-17?
Odpowiedź:

10 listopada wejdą zmiany ilości kursów na liniach 210 oraz 230 , jednocześnie badamy napełnienie linii 220 i po wynikach będziemy podejmować decyzje.

[2.11.2012]


Pytanie: Czy w związku z niewygodnym pytanie , które nie zostało zamieszczone na stronie na temat lamp po między ulica Słoneczną a Wyższy dół" świecenia ich po rowach ", została podjęta decyzja iż lepiej aby do 6,20 już się nie świeciły ?? Zapraszam osobę która podjęła tą decyzję o spacer o wspomnianej godzinie od ulicy Wyższy dół w stronę przystanku autobusowego ulicą Krakowską.Może dreszczyk emocji po przejeżdżającej ciężarówce z nadmierną prędkością pozwoli na bardziej trafne podejmowanie decyzji - służące bezpieczeństwu mieszkańców !!
Odpowiedź:

Odpowiadając na Pańskie pytanie, po pierwsze informujemy iż nie odpowiadaliśmy na poprzednie nie ze względu na jego trudność a ze względu na fakt iż musieliśmy uzyskać informacje od Zakładu Energetycznego, który konserwuję sieć a na to niestety się czeka. Wg wspomnianych informacji lampy zasilane są ze stacji gdzie zamontowano zegary astronomiczne, które reagują na porę dnia.Można je co prawda ustawić tak aby 15 min wcześniej lub później reagowały ale to już było na większości stacji robione i nie do końca spotkało się z dobrym przyjęciem przez mieszkańców( były sugestie że za długo się lampy świecą).
Co do oświetlania rowów to zgadzamy się że tak nie powinno być i podjęte zostały starania w celu zamontowania przedłużek do lamp.Niemniej jednak ze względu na fakt że zmiany dotyczą całej gminy( po przeglądzie stwierdzono ok 50 pkt świetlnych, które wymagają zmiany) Zakład energetyczny zażądał inwentaryzacji sieci, która właśnie jest wykonywana. Po jej przeprowadzeniu nastąpią zmiany.

[15.10.2012]


Pytanie: Witam, Chciałam się dowiedzieć czy w miejscowości Modlnica na ul Zarzecze, będzie robiony asfalt? Czy ta droga będzie jakoś naprawiana?
Odpowiedź:

W tym roku na pewno nie. Niemniej jednak w chwili obecnej trwaj a prace nad przyszłorocznym budżetem i jeżeli sołtys, rada sołecka oraz radni wskażą to zadanie jako pilne do wykonania w najbliższym czasie, przeanalizujemy to. Prosze zatem w pierwszej kolejności problemem zainteresować w/w osoby i instytucje.

[15.10.2012]


Pytanie: Witam, Został już rozstrzygnięty przetarg na przebudowę odcinka drogi krajowej 94 od kiedy rozpoczną się prace remontowe na osiedlu Murownia. Gdzie można szczegółowo zasięgnąć informacji o planach tej przebudowy? Gdzie będą usytuowane nowe zatoki przystankowe ?
Odpowiedź:

Tak w tym tygodniu maja ruszyć prace. Wszystkie informacje można otrzymać w siedzibie GDDKiA na ul: Mogilskiej.

[1.10.2012 r.]


Pytanie: Witam słyszałem że MPK ma jeźdźić do Murowni i mam takie pytanie czy do Będkowic bedźie coś dojeżdżało.Proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:

Linia do Murowni planowana jest jako dodatkowa, by odciążyć linię do Będkowic, która nadal będzie funkcjonowała.

[28.09.2012]


Pytanie: Witam jak to będzie jak MPK będzie jeździć do Murowni to do Bedkowic już nic nie dojedźie ?
Odpowiedź:

Linia do Murowni planowana jest jako dodatkowa, by odciążyć linię do Będkowic, która nadal będzie funkcjonowała.

[28.09.2012]


Pytanie: coraz więcej osób koszysta z rowerów dojeżdżając z terenu Gminy do pracy, czy na uczelnie do Krakowa. Natomiast wiele osób z Krakowa przyjeżdża w Dolinki rekreacynie w weekendy. Czy wobec tego nie powinno się pomyśleć o zorganizowaniu bezpiecznej drogi dla rowerzystów od Modlniczki do Ronda Ofiar Katynia gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa biegnąca do centrum Krakowa. Od Modlniczki do Bronowic nie ma bocznych dróg (przez Pasternik)którymi możnaby ominąć niebezpieczne drogi krajowe.
Odpowiedź:

Oczywiście pomysł godny rozważenia. W przyszłym roku zamierzamy przyjąć strategię rozwoju turystycznego i ta propozycja będzie brana pod uwagę

[24.09.2012]


Pytanie: Dzien dobry, Bardzo prosimy nasze władze gminne, o szybką interwencję i zapoznanie się z warunkami naszego dojazdu do pracy i szkoły -wręcz w nieludzkich warunkach,chodzi o linię MPK 210 - odciążenie tej linii nawet do Murowni jest KONIECZNE.K.L.
Odpowiedź:

Witam,

Wiemy o tych problemach, z tym że w tym momencie to już tylko zależy od GDDKiA która ma przebudować pętlę w Murownii. Mamy wszystko uzgodnione z z ZIKITeM i MPK, ale problemem jest nawracanie. Na szczęście GDDKiA jest po przetargu i lada dzień wybrany zostanie wykonawca tej przebudowy. Pan Wójt interweniował aby przebudowa pętli nastąpiła w pierwszej kolejności.

[5.09.2012]


Pytanie: Witam, w związku z informacją na temat planowanego oświetlenia ul. Wierzbowej w Modlnicy, chcaiłbym dowiedzieć sie czy w nabliższym czasie jest szansa na nakładkę asfaltową na rzeczonej ulicy?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

W najlbliższym czasie nie. Dopóki nie zabuduje się przyległy teren do drogi mija się z celem położenie nakładki gdyż ulegnie ona zniszczeniu.

[5.09.2012]


Pytanie: witam jak wyglada sprawa z kursami autobusu mpk do murowni?
Odpowiedź:

Aby uruchomić te kursy musi być wybudowana zatoka. Wczoraj odbyło się otwarcie ofert w GDDKiA i wszystko wskazuje, że niedługo zostanie wybrany wykonawca (wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, która GDDKiA przeznaczyła na to zadanie).

Wójt Gminy czyni starania, aby wykonawca w pierwszym etapie wykonał tę zatokę, co umożliwi uruchomienie tych kursów. Wszytskie pozostałe ustalenia z ZIKiT-em czy z MPK są już uzgodnione.

[29.08.2012]


Pytanie: witam, proszę o informacje na temat budowy oświetlenia na ul. Wierzbowej w Modlnicy. interesuje mnie kiedy takie prace będą wykonywane, gdzie można zapoznać się z planem tej budowy, gdzie planowane jest postawienie słupów oświetleniowych i czy dotyczy to działki 709/7. Pytam ponieważ otrzymałem prośbę o zgodę na wejście w teren tej działki a o żadnym projekcie wcześniej nie bylem informowany i nie jestem zainteresowany budową słupa na tej działce. pozdrawiam
Odpowiedź:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowej jest obecnie zlecona projektantom celem wykonania niezbędnej dokumentacji. Następnie zostanie zlecona realizacja prac budowlanych. Zadanie zostało ujęte w inwestycjach Gminy Wielka Wieś na 2012 roku. Proponujemy celem uzyskania szczegółowych informacji kontakt z projektantem oświetlenia od którego otrzymał Pan prośbę o zgodę na wejście w teren w związku z planowaną inwestycją lub z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Wielka Wieś po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania nr tel. 124191703

[30.08.2012]


Pytanie: Proszę o informację czy pracownicy GOPS Wielka Wieś mają prawo do szczegółowego informowania innych mieszkańców gminy na temat sytuacji finansowej i rodzinnej osób zwracających się o pomoc do ośrodka? Niedawno byłam świadkiem omawiania właśnie takich tematów przez JUŻ osoby trzecie , a dotyczyło to sporej grupy osób w tym również znanych i mnie.
Odpowiedź:

Nie maja i na pewno tego nie robią (jeżeli tak jest to proszę się spotkać z Wójtem i omówić szczegóły, bo na pewno Wójt wyciągnie wobec takich osób konsekwencje) niemniej jednak często otrzymujemy takie informacje, z tym że sa one oparte tylko i wyłącznie na domysłach.

[24.08.2012]


Pytanie: Witam, czy na postawienie drewnianego ogrodzenia (typu plotek drewniany na podmurowce o wysokosci ok 1,80 oddzielajacy moja dzialke od dzialki sasiada potrzebna jest zgoda z gminy.
Odpowiedź:

Nie, zgoda gminy potrzebna jest w przypadku, gdy grodzimy działkę od strony drogi gminnej.

[21.08.2012]


Pytanie: Witam, gdzie mogę złożyć interwencję w sprawie notorycznego palenia śmieci i innych odpadów w piecu domowym. Codziennie z komina sąsiada wydobywa się drażniący zarówno drogi oddechowe jak i oczy dym, zadymiając całą okolicę. Nie sądzę, żeby takie działanie było zgodne z programem „Wielka Wieś - czysta -ekologiczna gmina”.
Odpowiedź:

Najlepiej na Policję, ale proszę nam również podać szczegóły - to my też zainterweniujemy.

[20.08.2012]


Pytanie: Witam. Do kogo (gdzie) na terenie gminy mogę zgłosić interwencję w sprawie znęcania się nad psem (skandaliczne warunki bytowania). Sprawa dotyczy psa boksera we wsi Modlniczka.
Odpowiedź:

W przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do : Wójta Gminy Wielka Wieś, bezpośrednio do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub Komendanta Policji w Zielonkach

[06.08.2012]


Pytanie: Witam. Kilka lat temu gmina uchwaliła prawo dotyczące utrzymania czystości na nieruchomościach. Jaki był cel tego jeśli do dzisiaj nie ma żadnych działań aby to prawo obowiązywało wszystkich mieszkańców gminy bez wyjątku? Dlaczego gmina nie egzekwuje prawa i nie karze właścicieli działek zarośniętych chwastami pomimo obowiązku koszenia minimum 2 razy w roku? Dlaczego mieszkańcy z najbliższego otoczenia takich nieruchomości nie mogą mieć normalnych ogrodów gdyż cały czas są totalnie zachwaszczane? Dlaczego gmina nie potrafi czerpać prawnie uregulowanych wpływów do budżetu? Dlaczego od lat nie podejmowane są żadne kroki aby w gminie był ład i porządek? Dlaczego za granicą można a w Polsce się nie da? Czy pracownicy gminy uważają, że mieszkańcy sami powinni egzekwować prawo i z jakiej racji? Gmina ma wszelkie umocowania aby prawo obowiązujące było przestrzegane. Śmieszą mnie od lat przekazywane wymówki, że gmina nie ma straży miejskiej, ani nie umie współpracować z policją, która nie ma czasu na takie zabawy. W jakim celu zatem zostało uchwalone prawo? Dla pokazu jak ładnie gmina ma uporządkowane prawo papierowe??? Proszę opublikować to pytania na portalu.
Odpowiedź:

Obowiązek uchwalenia Regulaminu wynika z ustawy. Regulamin w momencie rozpoczęcia jego obowiązywania stał się prawem miejscowym. Każda osoba, która zauważyła łamanie prawa ma obowiązek zawiadomić o tym stosowne organy. Za niestosowanie się do zapisów regulaminu grozi kara grzywny, którą wymierza sąd. Zgłoszenie do w/w instytucji winno nastąpić w formie pisemnej celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Ponadto informuje się że zgodnie z art. 64 par 1 Kpa podanie bez danych adresowych wnoszącego pozostają bez rozpatrzenia. Zatem po dokonaniu oficjalnego zgłoszenia podejmiemy stosowne działania, gdyż nie jesteśmy w stanie kontrolować każdej działk, ale jak ktoś zgłasza wówczas interweniujemy.

[06.08.2012]


Pytanie: Nasza Gmina szczyci sie ze jest ekologiczna.A czy kropienie obrzezy chodników preparatem Randap jest ekologiczne??
Odpowiedź:

Randap jest środkiem dopuszczonym do sprzedaży i używania a wieć nie do końca rozumiemy Pani sugestię. Aby chodnik nie zarastał trawą należy podjąć działania które zapobiegną temu. A określenie gmina ekologiczna to m.in. sieć kanalizacyjna na której rozbudowę gmina wydaje rokrocznie ogromne w stosunku do swojego budżetu, kwoty.

[6.08.2012]


Pytanie: Witam, Moje pytanie dotyczy rekrutacji do przedszkola w Modlniczce. Proszę o opublikowanie odpowiedzi na poniższe zapytanie: Czy w obecnej chwili zwolniły się jakieś miejsca w przedszkolu na rok 2012/2013. Matka jednego z dzieci twierdzi, że jej dziecko już wskoczyło o jedno miejsce wyżej, natomiast Pani Dyrektor twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. Jaka jest prawda? Proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź:

W związku z rezygnacją jednego dziecka z miejsca w przedszkolu z dnia 25.04.2012 r. automatycznie dzieci z listy rezerwowej przesunęły się o jedno miejsce. Zaś w obecnej chwili nie zwolniły się dodatkowe miejsca w przedszkolu na rok 2012/2013.

[6.08.2012]


Pytanie: Pragnę spytać kiedy ostatecznie zostanie rozwiązany problem z regularnymi przerwami i spadkami ciśnienia w dostawie wody na ul. Kasztanowej w Czajowicach? Ciągłe zgłaszanie problemu do GZK nie daje efektu, a problem jest wyjątkowo uciążliwy, zwłaszcza w weekendy.
Odpowiedź:

Gminny Zakład Komunalny nie zarejestrował w ostatnich trzech miesiącach zgłoszeń o przerwach w dostawie wody i spadku ciśnienia w sieci w miejscowości Czajowice.

Działania podjęte przez GZK na początku maja br. polegające na wykonaniu przewiertu na działce pani Maderak (ul. Słoneczna) w celu połączenia sieci wodociągowej usprawniły funkcjonowanie przedmiotowego wodociągu.

Weekendowe braki w dostawie wody wynikają z wykorzystywania wody dostarczanej przez nasz Zakład w celu podlewania trawników oraz napełniania basenów. Brak opadów atmosferycznych w ostatnim czasie skłania mieszkańców Gminy do używania wody pitnej w celu utrzymania ogrodów i trawników.

Rozbiory wody w ostatni weekend na wodociągu „Bębelskim” były tak wysokie, iż pompy nie nadążały z produkcją wody, w związku z czym pracownicy GZK przełączyli o godzinie 17.00 zasilanie części Czajowic z wodociągu „Biały Kościół”.

Powyższe działania zmniejszyły skalę problemu. Mieszkańcy Czajowic odczuli to tylko w dwukrotnych półgodzinnych przerwach w dostawie wody. (wynik wskazań monitoringu sieci) Braki wody w upalne dni przy wysokich rozbiorach wody są niezależne od GZK.

[3.08.2012]


Pytanie: Dzień dobry, jeśli powstaje projekt kanalizacji dla Bębła to kiedy można spodziewać się jego realizacji?
Odpowiedź: Witam w zależności od postępu prac projektowych i posiadanych środków w budżecie będzie to w latach 2013-2015

Pytanie: Witam, Chciałem się dowiedzieć jaki jest cel Wójta na zagospodarowanie działek w Modlniczce które obecnie Wójt chce skupować. Działki są zlokalizowane po prawej stronie wybudowanego odcinka obwodnicy jadąc w kierunku KrakOw/Bytom od Futura Park. Oraz drugie pytanie po co Wójt wytyczył w nowym planie zagospodarowania drogę łącząca ul. Krakowską z obwodnicą (tuż powyżej ul. Podgórskiej), skoro mieszkańcy sąsiadujących z tym terenem działek wcale o to nie ubiegali. Czy w związku z tym jest jakiś ukryty cel?
Odpowiedź:

Odpowiadajac na Pańskie pytanie to informujemy, że gmina nie zamierza skupować terenów, o których Pan wspomina. Firma GMTS na zlecenie gminy przygotowywała jedynie rozeznanie rynku nieruchomości w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakupu terenów pod inwestycje komercyjne. Gminie zależy by na jaj terenie lokowały się kolejne firmy, które płacą podatki i zatrudniają mieszkańców gminy. Tym bardziej, że teren, o który Pan pyta w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę komercyjną. Niemniej jednak jest zbyt rozdrobniony by stał się atrakcyjny dla inwestorów, dlatego też gmina podjęła starania by taka wspólną ofertę przygotowa by móc ją ewentualnym przedsiębiorcom przedstawiać. Jeśli zaś chodzi o drogę to nie może istnieć teren komercyjny bez dojazdu dlatego też w planie już w 2005 r. została wrysowana droga. W przypadku realizacji zabudowy wspomnianych terenów nastapi wykup terenów pod drogę.

[1.08.2012 r.]


Pytanie: Witam! mam pytanie dotyczące ceny ziemi. Ile kosztuje AR ziemi w gminie Wielka Wieś-Biały Kościół? Pozdrawiam
Odpowiedź:

Gmina nie prowadzi rejestru cen nieruchomości na terenie Gminy Wielka Wieś. Każda działka powinna być wyceniana indywidualnie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

[25.07.2012 r.]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie , chciałam zapytać kiedy będzie jakiś festyn w Bęble lub w Czajowicach albo w Białym Kościele. Proszę o szybką odpowiedź i z góry Dziękuję .
Odpowiedź:

Biały Kościół – Dożynki Parafialne 19 sierpnia
Czajowice – Dożynki 15 sierpnia
Bębło – Dożynki / najprawdopodobniej 25 sierpnia/

[17.07.2012]


Pytanie: Proesze o odpowiedz czy dzialka nr 2/7 murownia lub jej czesc moze byc budowlana?....pytanie zadalem bo otrzymalem wczesniej taka odpowiedz od gminy: To Pan straci nie gmina. Dodatkowe uzbrojenie działki w tym wypadku kanalizacją podnosi wartość działki, a nie odwrotnie, ale to oczywiście Pańska decyzja. Gmina projektuje inną trasę. [11.07.2012]
Odpowiedź:

Nie, bo na dzień dzisiejszy nie jest objęta zmianą planu. Poza tym w tym terenie ciężko przekształcać tereny ze względu na negatywne stanowisko OPN-u, który uzgadnia każdy plan.
Niemniej jednak każdy właściciel działki, nie ograniczający się do teraźniejszości woli mieć dodatkowe media na swojej działce, tym bardziej ze kanalizacja jest robiona raz i potem się do tematu nie wraca, a z planem różnie bywa.
Poza tym gmina nie negocjuje warunków typu: "będzie budowlana, to przepuszczę z mediami, a nie jest to nie" - to ma znamiona szantażu, na co nie możemy się zgodzić.

[17.07.2012]


Pytanie: Moje zapytanie dotyczy sprawy związanej z budową boiska wielofunkcyjnego w Czajowicach, a dokładniej uszkodzeń nawierzchni drogowej jakie powstały w wyniku prowadzonych prac. Na drodze powstało bardzo wiele pęknięć spowodowanych przejazdem wielotonowych samochodów. W dniu dzisiejszym kilka ,,pęknięć" zostało zaklejonych mieszanką smoły z kamykiem. Tego typu ,,naprawy" są chyba kpiną ponieważ materiał ten przy każdym przejeździe samochodów pozostaje na oponach i z pewnością po kilku dniach z tej ironicznej naprawy drogi nie zostanie ani śladu. Chciałbym dowiedzieć się czy naprawa drogi ograniczyła się tylko i wyłącznie do tej dzisiejszej pracy? oraz czy ktoś z pracowników gminy sprawdzał stan nawierzchni przed rozpoczęciem budowy i po jej zakończeniu? Liczę na odpowiedź.
Odpowiedź:

Napraw tych jeszcze nie sprawdzono, ale metoda skropienia, która została użyta tak się właśnie zachowuje. Samochody jeżdżąc ścierają nakropienie i po jakimś czasie otrzymuje się efekt zalepienia ubytku.

Pytanie tylko czy przypadkiem nie dano zbyt dużego granulatu, ale to już zostanie sprawdzone na miejscu.

[12.07.2012]


Pytanie: szanowny Panie Wojcie chce pana poinformowac iz kanalizacji NIE dalem puscic przez moja nr2/7 Murownia ,poniewaz przechodzi przez nia juz woda i gaz a gdybym chcial dac jeszcze kanalizacje to nic na tej dzialce bym nie zrobil.Mam tylko nadzieje ze NIE bedzie pan szanowny wojt na przyszlosc z tego tytulu problemow dla mnie robil
Odpowiedź:

To Pan straci nie gmina. Dodatkowe uzbrojenie działki w tym wypadku kanalizacją podnosi wartość działki, a nie odwrotnie, ale to oczywiście Pańska decyzja. Gmina projektuje inną trasę.

[11.07.2012]


Pytanie: Czy można u Państwa uzyskać aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działki zlokalizowanej na terenie gm.Wielka Wieś ?
Odpowiedź:

Z ewidencji gruntów gmina nie wydaje wypisów tylko z planu zagospodarowania przestrznnego. Jeśli chodzi o ewidencję gruntów prowadzi ja Starostwo Powiatowe w Krakowie


Pytanie: Witam, kiedy wreszcie zostanie położony asfalt na ul. Źródlanej w Wielkiej Wsi?
Odpowiedź:

W tym roku remnt nie jest planowany. W tej sprawie prosimy pytać radnych, sołtysa , radę sołecką Wielkiej Wsi, bo to Oni decydują które drogi i kiedy będą realizowane.

[02.07.2012]


Pytanie: Witam
Mam pytanie związane z remontem drogi olkuskiej w miejscowości Murownia. Remont miał się rozpocząć w maju, czy został on całkowicie odłożony? Oraz czy jak do niego dojdzie to po której stronie będzie chodnik oraz czy będą remontowane mostki do posesji?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Nie zrezygnowano z niego, ale jego realizacja została odłożona do zakończenia EURO. Ministerstwo Infrastruktury zabroniło wtedy jakichkolwiek remontów dróg krajowych.
Istniejace mostki będą naprawiane. Co do przebiegu chodnika to zapraszamy do UG gdzie w pok. 100 na parterze można zapoznać się z projektem.

[02.07.2012]


Pytanie: Witam Państwa. Chciałbym uzyskać informację, kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czajowice? Będę wdzięczny za Państwa odpowiedź.
Odpowiedź:

Wszystko na to wskazuje że w 2014 r. możliwe jest rozpoczęcie inwestycji w Czajowicach

[26.06.2012]


Pytanie: Dzien dobry, Jak wyglada sprawa kanalizacji na terenie naszej gminy? czy posuwają się jakoś prace - być może że tak, ale ich nie widać.
Odpowiedź:

Prace cały czas trwają. Obecnie budowana jest kanalizacja do oczyszczalni w Giebułtowie tzw. etap.II, a lada dzień rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Prądniku Korzkiewskim, Białym Kościele i Murowni.
Trwają też prace nad projektem i rozbudową oczyszczalni ścieków. Kończymy także projekt sieci kanalizacyjnej w Bęble i Będkowicach.

[28.06.2012]


Pytanie: Witam, na jakim etapie jest plan zagospodarowania dla obszaru Szyce 1?
pozdrawiam

Odpowiedź:

Czekamy na pozostałe plany, które wymagały ponownego uzgodnienia i jak już będą uzgodnione to wspólnie wyłożymy je do ponownego wglądu. Na dzień dzisiejszy ciężko określić termin kiedy to nastapi.

[22.06.2012]


Pytanie: Witam, obecnie posiadam działkę niezabudowaną przy ulicy Zachruście w miejscowości Bębło. Czy w ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości planowana jest budowa studzienek kanalizacyjnych, tak aby możliwe było późniejsze przyłączenie nowo wybudowanego domu mieszkalnego? Czy powinienem zwrócić się na piśmie do władz gminy o dodanie do planu wspomnianej studzienki? Czy przy okazji rozbudowy sieci kanalizacyjnej będą także budowane chodniki wzdłuż ulicy Zachruście? Jeśli tak, to czy jest możliwość wytyczenia wjazdu wraz z partycypowaniem z mojej strony w kosztach inwestycji?
Odpowiedź:

Jeżeli chodziło o kanalizację to zapraszamy do Urzędu Gminy do pokoju 306, tam może Pan się zapoznać ze wszelkimi planami odnośnie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bębło.
Jeżeli zaś chodzi o budowę chodników to z tą inwestycją poczekamy do momentu zakończenia budowy kanalizacji co może najwcześniej nastąpić w 2014/2015 r. Dlatego też jeżeli teraz zamierza Pan budować to musi Pan zrobić projekt i uzyskać pozwolenie na budowę przedmiotowego wjazdu.

[20.06.2012]


Pytanie: Witam, ponawiam pytanie odnośnie drzew i krzewów przy chodnikach gminnych. Kiedy konkretnie można spodziewać się reakcji ze strony Gminy. Poza tym w miejscu opisywanym ( Tomaszowice ) nie pomoże podcinanie, tylko wycięcie całych drzewek. Gminie powinno zależeć na bezpieczeństwu. Może przydało by się też przy okazji poinformować mieszkańców terenów przy drogach oraz chodnikach o tym, aby nie sadzili drzew, krzewów oraz innej roślinności, która ogranicza widoczność oraz przeszkadza w bezpiecznym poruszaniu się po chodnikach, a tam gdzie chodników nie ma po drogach. Proszę o pilną reakcję.
Odpowiedź:

W odpowiedzi na niniejsze pismo w dniu 22.06.2012 roku przeprowadzono oględziny ciągu pieszego oraz drogi gminnej K 601444 relacji Modlnica – Tomaszowice. Istniejąca roślinność w pasie drogi w chwili obecnej nie utrudnia poruszania się uczestnikom ruchu drogowego po przedmiotowej drodze. Jednocześnie informujemy, iż brak uregulowań prawnych odnośnie nasadzeń drzew i krzewów w sąsiedztwie dróg publicznych uniemożliwia ingerencję Gminy w tej sprawie. Prosimy o sprecyzowanie monitów dotyczących utrudnień o których mowa w piśmie z dnia 19.06.2012 roku


Pytanie: Witam, chciałbym dowiedzieć się czy na drodze ,,Olkuskiej" na krzyżówce Bębło-Czajowice powstaną w najbliższym czasie światła? Niedawno można tam było spotkać pracowników którzy prawdopodobnie zakładali instalacje w ziemi, ale chciałbym się upewnić czy będą tam swiatła czy też nie?
Odpowiedź:

Dwa miesiące temu odbyło się spotkanie z Biurem Bezpieczeństwa Drogowego przy GDDKiA na wspomnianym przez Pana skrzyżowaniu. W spotkaniu uczestniczyli Wójt, Radni z Komisji bezpieczeństwa, przedstawiciele Policji. Ustalono, że w miarę posiadanych środków na skrzyżowaniu pojawi się sygnalizacja świetlna ale przede wszystkim naprawiona zostanie podbudowa i położona zostanie nowa nakładka.W tym momencie są tam ogromne koleiny i przejeżdżające samochody powodują ogromny hałas. Niemniej jednak w tym roku z posiadanych przez GDDKiA środków zostanie wykonana zmiana podbudowy w Murowni prawie do Zajazdu Krystyna dlatego też raczej sygnalizacja w roku bieżącym nie powstanie.
Trudno powiedzieć jaka to była instalacja i czego dotyczyła.

[18.06.2012]


Pytanie: Dzień dobry , ponawiam pytanie dotyczące utwardzenia dalszej części ulicy Kolberga. Pytanie moje jest związane z informacją przekazaną mi po zebraniu w Tomaszowicach ze prawdopodobnie droga ta ma być modernizowana w dalszej jej części.
Odpowiedź:

W roku bieżącym utwardzenie wspomnianej ulicy nie jest przewidywane. O tym czy będzie w latach następnych okaże się czy sołectwo złoży wniosek o modernizację tej drogi, następnie Rada Gminy musi go zatwierdzić by ująć w budżecie

[04.06.2012]


Pytanie: W związku z rozstrzygnięciem przetargu Nr ZP – 271-7/2012 jako właściciel działki położonej w Modlniczce przy ul.Wąwozowej mam następujące pytanie: Czy zamawiający (Urząd Gminy Wielka Wieś)przewidział konieczność przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w związku z remontem.W SIWZ takowego nie znalazłem.Jeśli nie to wnoszę o ich przeprowadzenie gdyż obecny bieg ulicy nie odpowiada rzeczywistości(wiem bo niedawno robiłem pomiary).Będę wdzięczny za odpowiedź.
Odpowiedź:

Tak zawsze to robimy przed rozpoczęciem prac

[04.06.2012]


Pytanie: Witam, z racji tego, że nasza gmina promuje się jako ekologiczna mam pytanie dlaczego przed jedym z budynków gminnych miało miejsce palenie części z rozbieranych krzeseł? Obicia te były z tworzyw sztucznych, a ich palenie wyzwalalo zapewne związki toksyczne i rakotwórcze. Jesli nie wiedzą Panstwo gdzie to miało miejsce proponuję sprawdzić najbliższe okolice budynków gminnych. Jeszcze jedno pytanie, czy w związku z tym ktoś poniesie konsekwencje ... bo "piroman" jest zatrudniany przez UG ... Smutne, ale prawdziwe. Tak się zastanawiałem dłuższy czas czy o tym napisać, ale chcialbym poznać oficjalne stanowisko UG. Pozdrawiam, KNT
Odpowiedź:

Oczywiście sprawdzimy okolice budynku w Czajowicach, bo o ten zapewne chodzi i porozmawiamy z osobą, która rzekoma paliła te krzesła, niemniej jednak ciężko za każda osobę odpowiadać i każdemu tłumaczyć coś co jest oczywiste i co gorsza gminie przypisywać winę za to i z ironią pisać o jej ekologiczności.

[04.06.2012]


Pytanie: Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z gminy zainteresuje się drzewami, krzewami i inną roślinnością, która rośnie przy chodnikach gminnych. Zauważyłem, iż w wielu miejscach na terenie gminy wzdłuż chodników jest sporo takiej właśnie roślinności. Ostatnio idąc chodnikiem w Tomaszowicach ul. Krakowską widziałem taki właśnie przypadek. Przy krawędzi chodnika są zasadzone drzewka przez co nie da się przejść całą szerokością chodnika oraz gałęzie tych drzew zagrażają małym dzieciom. Z ciekawości popatrzyłem jeszcze jak wygląda to od strony wyjazdów z posesji i stwierdzam, że przez te drzewa nie ma widoczności czy po drodze ( ul. Krakowska) nie poruszają się jakieś pojazdy, niewiele trzeba aby doszło przez to do jakiegoś wypadku. Miejsce, o którym mówię to ulica Krakowska o okolicy przystanku autobusowego w Tomaszowicach. Zaznaczę jeszcze, że poniżej znalazłem wpis o tym samym miejscu i odpowiedź ze strony gminy jest taka iż zostanie to załatwione. Mam nadzieję, że tym razem zostanie to pozytywnie załatwione
Odpowiedź:

Oczywiście podcinamy takie drzewa i krzewy, niestety nie da się wszędzie od razu.

[31.05.2012]


Pytanie: Czy prowadzone są jakiekolwiek rozmowy z MPK dotyczące zwiększenia ilości kursów, zwłaszcza na linii nr 220?
Odpowiedź:

Tak, ale nie dotyczą linii 220. Do tej pory nikt nie zgłaszał takiej konieczności.


Pytanie: Witam, podczas trwającej budowy boiska w Czajowicach TIRY doworzące kamień i piasek zniszczyły chodnik przy tym boisku (ul. Dworska) oraz niewielki fragment drogi na ul. Kasztanowej - na skrzyzowaniu z ul. Nad Stawem. Odcinek ten i tak był już po zimie uszkodzony. Pytanie czy doczekamy się jego szybkiej naprawy?
Odpowiedź:

Firma zobligowała się naprawić szkody powstałe na skutek ich prac

[16.05.2012]


Pytanie: Dnia 14.12.2011 wysłałam do Urzędu Gminy pismo w sprawie uwag do ustaleń przyjętych w projekcie zmian planu zagospodarowania. Do tego czasu nie uzyskałam odpowiedzi. Na mapie studium uwarunkowań zauważyłam wyrysowaną drogę przebiegającą przez moją działkę, jedną z dwóch dotyczących jakiegoś dużego obiektu komercyjnego. Czy w związku z tym ja mogę stwierdzić, że moją właność rozdysponowano bez mojej zgody i nawet opinii?
Odpowiedź:

Odpowiedzią na wnioski skałdane do planów zagospodarowania przestrzennego gminy jest plan wywieszony do publicznego wglądu. Ustawodawca nie przewidział innej formy informowania mieszkańców i w przeciwieństwie do innych pism wpływających do gminy nie ma konieczności odpowiadania na wnioski złożone.

[14.05.2012]


Pytanie: Witam.Mam pytanie, kiedy zostanie posprzątany rów melioracyjny przy ulicy Wesołej??? Ulica Wesoła prowadzi do Urzędu Gminy,powinna być wizytówką,a rów jest tak zanieczyszczony,że przykro patrzeć.Po założeniu ażurów przestano się rowem interesować, sam się nie posprząta są tam zanieczyszczenia z kilku zim , niedługo woda przestanie spływać i wypłynie na drogę.
Odpowiedź:

Prawdopodobnie jeszcze w maju lub początkiem czerwca gmina otrzyma z Urzędu Pracy do dyspozycji 5 osób z tzw. robót publicznych i te osoby zajmą się sprzątaniem

[11.05.2012]


Pytanie: Jako potencjalny mieszkaniec sołectwa Wielka Wieś - interesuje mnie, czy jest w planach uruchomienie zbiorczej komunikacji obejmującej ul. Słoneczną i Centralną - czy to poprzez porozumienie z MPK lub prywatnymi przewożnikami. Pozdrawiam.
Odpowiedź:

Taka komunikacja istnieje już od ponad dwóch lat - jest to bus kursujący na trasie Czajowice - Kraków, Kraków - Czajowice

[07.05.2012]


Pytanie: Witam Serdecznie Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest przedłużenie kanalizacji w Giebułtowie (do boiska jutrzenki)?
Odpowiedź:

W tym roku wykonamy projekt i otrzymamy pozwolenie na budowę

[07.05.2012]


Pytanie: Panie Wójcie mam pytanie czy na linię 210 będa jeźdźic autobusy przegubowe iż w dni powszednie jeżdzą tak przepełnione że niema się jak ruszyć ani wśiąść albo dołożone kursy są takie plany ?
Odpowiedź:

Niestety nie, prosiliśmy już o to, MPK tak praktykuje że poza miasto nie wysyła przegubowców, ale istnieje szansa, że najpóźniej od września będą dodatkowe kursy.

[07.05.2012]


Pytanie: Dzień dobry, Dlaczego w upalne dni nie jest uruchamiana klimatyzacja w MPK, czy to jest związane z wydatkami na klimatyzację?.
Odpowiedź:

Prosimy o takie rzeczy pytać w MPK.

[04.05.2012]


Pytanie: odnośnie poprzedniej odpowiedzi to remont DK-94, nie rozpocznie sie w maju?
Odpowiedź:

Tak rozpoacznie się, ale tylko remont a nie przebudowa i na krótkim odcinku tj.Biały Kościół-Murownia

[24.04.2012]


Pytanie: Witam czy ruszyła coś kwestia budowy ekranów przy ulicy Czestochowskiej .Bardzo prosimy i informacje . Już długo walczymy w tej sprawie.
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy GDDKiA nie posiada środków na przebudowę DK 94

[24.04.2012]


Pytanie: Witam. Chciałam się dowiedzieć co z tym sprzątaniem świata? W Czajowicach się udało choć nie całkowicie, ale byłam i chętnie pomogłam. Szkoda że trzeba robić takie akcje żeby było czysto. Chciałam się tylko przypomnieć że już dawno zgłosiłam się by choć trochę posprzątać okolice Bębła i miała się gmina do mnie odezwać. Wiem że chcę posprzątać sama (a może zwerbuje jakieś osoby). Zależy mi na ulicach Dziurawiec, Turystyczna,Leśna aż do Wierzchowia. Zaniedługo wszystko zarośnie trawą i niby będzie czysto, ale tylko do jesieni...
Odpowiedź:

Z informacji przekazanych przez pracownika odpowiedzialnego za te zadania wynika, że kontaktował się z Panią e-mailowo, co Pani w rozmowie telefonicznej zresztą potwierdziła, więc dziwi nas że uważa Pani że gmina się nie odezwała.

Poza tym musi się Pani w końcu określić czy chce brać udział w sprzątaniu, czy też jak Pani powiedziała w rozmowie telefonicznej z pracownikiem, chce Pani tylko wskazać miejsca do posprzątania, a to jest ogromna różnica.

Do takich akcji gmina nikogo nie zmusza i nie są one prowadzone, po to by gminę ze sprzątania wyręczać, a te wszystkie, które do tej pory miały miejsce wywodziły się bezpośrednio od samych mieszkańców. Gmina oczywiście wspiera takie działania, bo maja one nie tyle co przynieść całkowite posprzątanie terenu, ale przede wszystkim duże znaczenie edukacyjne, gdyż wśród sprzątających jest bardzo dużo dzieci i młodzieży.

[23-04-2012]


Pytanie: Witam. Na jakim etapie jest budowa kanalizacji w Białym Kościele?
Odpowiedź:

Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu na to zadanie. W samym Białym Kościele zadanie realizowane będzie w roku przyszłym.

[19.04.2012]


Pytanie: Dzien dobry,na jakim obecnie etapie jest sprawa kanalizacji w miejscowości Będkowice, czy prace z tym zwiazane posuwają sie w jakis sposób do przodu?.
Odpowiedź:

Kończymy projekt, by w tym roku otrzymać pozwolenie na budowę.

[18.04.2012]


Pytanie: czy jest mozliwosc zapoznania sie z planem Wielka Wies 1 wczesniej [np w UG czy na stronie internetowej}czy dopiero po wylozeniu do publicznego wgladu?I ewentualnie kiedy i kto moglby zobaczyc plan?
Odpowiedź:

Tylko podczas wyłożenia, a zobaczyć go będzie mogła każda zainteresowana osoba.

[18.04.2012]


Pytanie: Witam Proszę o informację jaki jest status uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, do których odwoływaliście się Państwo do GDDKiA, i które do tej pory nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Ostatnio prognozy były na wyłożenie planu przed świętami, jak to wygląda na obecną chwilę ?
Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o teren tzw. Wielka Wieś 1, to jeszcze nie otrzymaliśmy uzgodnienia nowego projektu tego terenu z GDDKiA. Jak tylko to nastąpi i pozostałe podplany, które jeszcze nie maja wszystkich uzgodnień je otrzymają, wyłożymy wszystkie wspólnie podplany do publicznego wglądu.

[17.04.2012]


Pytanie: Witam. Mieszkam koło szkoły w Modlnicy. Wieczorami zapalają się światła na placu szkolnym i na budynku szkoły, świecą się całą noc. Wyłączane są dopiero nad ranem. Pani dyr stwierdziła, że to dla bezpieczeństwa rodziców i dzieci. Czy gmina ma aż tyle pieniędzy, czy też dzieci uczą się w szkole nocami?
Odpowiedź:

Zwracaliśmy już uwagę szkole, że należy część świateł wyłączyć. Jeżeli tak się nie stało będziemy interweniować.

[02.04.2012]


Pytanie: witam ostatnio pisałam w sprawie planu ale nie dostałam odpowiedzi więc ponawiam pytanie. Mam działkę we wielkiej wsi nr.działki to 61/5. Chciałbym wiedzieć do której części należy ta działka (2,3,4,5,6,7,8czy9) i czy rejon do którego należy ta działka z ostał już uchwalony?
Odpowiedź:

Działka 61/5 w miejscowości Wielka Wieś - leży w obszarze "Wielka Wieś- 2" teten został objęty zmianą planu Uchwała Nr XV/127/2012 z dn. 28.02.2012. Została ona juz opublikowana.
Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 1283
- Data ogłoszenia: 23 marca 2012
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1283


Pytanie: Dzien dobry,kiedy zostaną posprzatane ulice po zimie, już najwyższa pora aby to zrobić.SM
Odpowiedź:

Drogi są sprzątane(zaczęto od południowej części gminy) i najpóźniej na początku przyszłego tygodnia zostanie zadanie zakończone i wszystkie drogi utrzymywane w ryczałtach zostaną posprzątane.

[30.03.2012]


Pytanie: Witam. Uprzejmie pytam, na jakim etapie jest uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego?? Kiedy można spodziewać się jakiś zadowalających informacji od Państwa?? Dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź:

Plan już dla większości gminy jest uchwalony 28 lutego. 23 kwietnia wejdzie w życie

[27.03.2012]


Pytanie: Nawiązuję do pytań moich poprzedników odnośnie oświetlenia ul.Dziurawiec , jak również stanu tej drogi. Oświetlenie tej ulicy "rodzi się w strasznych bólach" ( i podobno znowu zostanie odroczone)a jej stan jest opłakany, do tego stanu najbardziej przyczyniły sie ciężarówki,i nie wydaje mi sie żeby zwrócenie uwagi właścicielowi firmy transportowej coś zmieniło i było jedynym środkiem zapobiegawczym ??? jakieś przepisy prawne dla uporczywie niszczących nawierzchnię pewnie istnieją. Odnoszę wrażenie ,że nadal ta część Bębła jest traktowana po macoszemu i jak zło konieczne . Oświetlenie drogi do boiska w Bęble okazało się priorytetem i dało się zrobić bardzo szybko i było ważniejsze niż oświetlenie drogi mieszkańcom którzy są niestety zmuszeni nią chodzić w ciemności i w BŁOCIE .Radni sobie przypominają o nas jak zbliżają się wybory a potem mają nas gdzieś... Jesteśmy najbardziej zaniedbaną częścią Bębła!!! Ale jak widzę ani Gmina ani nasi wybrani w wyborach przedstawiciele NIC nie robią.
Odpowiedź:

Zwrócenie uwagi przedsiębiorcy było pierwszym krokiem, na co niestety właściciel firmy nie zareagował. Teraz na wjeździe na drogę ustawiony zostanie zakaz wjazdu dla ciężarówek, ponadto firma otrzyma nakaz naprawy drogi a także zostanie tej firmie cofnięta zgoda na korzystanie z dróg gminnych przekraczalnym tonażem.
Co do oświetlenia to nie można porównywać dwóch różnych obszarów. Oświetlenie w okolicach boiska nie wymagało uzgodnienia z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska a w tym wypadku wymaga, bo tak się nieszczęśliwie złożyło, że tę ulicę przekracza obszar NATURA 2000 i trzeba mieć takie uzgodnienia.

[19.03.2012]


Pytanie: Witam, czy jest mozliwosc interwencji w sprawie ciaglego palenia smieci na polach miedzy ulicami Szkolna i Pradnicka w Wielkiej Wsi?
Odpowiedź:

Tak, najlepiej jeśli będzie to informacja w trakcie palenia, bo jest szansa złapać osobę palącą na gorącym uczynku.

[16.03.2012]


Pytanie: jak mozna sie odwolac od decyzji dotyczacei dzialki w planie zagospodarowania przestrzennego [zmiana z rolnej na budowlana] jesli rada gminy odrzucila wniosek o przeksztalcenie.jaka jest dalsza mozliwa procedura?
Odpowiedź:

Można tylko zaskarżyć cała uchwałę do Wojewody, że została przyjęta niezgodnie z prawem, co nie miało miejsca w tym wypadku. Przypominamy, iż na przekształcenie szanse miały tylko te działki, które w studium zagospodarowania przestrzennego wyznaczono jako możliwe do przekształcenia. Niemniej jednak dodatkowym problemem, który pojawił się w międzyczasie to brak zgody na odrolnienie większości terenów przez Ministra Rolnictwa, co automatycznie wpłynęło na ilość przekształconych terenów.

[16.03.2012]


Pytanie: Witam, kiedy zostanie wyłożony plan zagospodarowania dla obszaru Szyce 1?
Odpowiedź:

Może się jeszcze uda przed Świętami Wielkanocnymi

[15.03.2012]


Pytanie: Ze względu na fakt, że ostatniego mojego pytania nie raczyli Państwo wyświlić, a tym bardziej na nie odpowiedzieć z uporem maniaka zadam je jeszcze raz - kiedy rozpocznie się inwestycja pt. budowa boiska w Czajowicach? Odpowiedż na to pytanie chyba nie jest zbyt trudna skoro na ten rok w bidżecie zostały juś (podobno) zarezerwowane środki.
Odpowiedź:

Ze względu na fakt, że ostatnie pytanie dotarło do nas w dniu wczorajszym (14.03.2012), a nie wyświetlamy pytań bez odpowiedzi, uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9.03.2012 r. ogłoszony został przetarg na to zadanie [http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Wielka+Wies/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Zamowienia+publiczne+-+ogloszenia/bois.htm].

Inwestycja rozpocznie się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą.

[15.03.2012]


Pytanie: czy w zwiazku z remontem drogi nr 94 beda zlikwidowane mostki do pol
Odpowiedź:

Nic na ten temat nie wiadomo. Jeżeli zostały legalnie wybudowane, to nie ma podstaw do ich likwidacji - co najwyżej ich remontu.

[14.03.2012]


Pytanie: Witam serdecznie. Kiedy ostatecznie uprawomocni się plan zagospodarowania dla miejscowości Tomaszowice?
Odpowiedź:

Jeszcze nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Jeżeli to nastąpi, to plan wchodzi w życie miesiąc od tego momentu. Urząd Gminy nie posiada informacji, ani nie ma wpływu na datę publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

[14.03.2012]


Pytanie: Jesli nie powstaje Centrum Administracyjne w Wielkiej Wsi to czemu ma sluzyc nowe skrzyzowanie?Barzdiej niebiezpiecznym miejscem jest Giebultow czy np Szyce [dwa osrodki zdrowia i dzialka gminna]czy te pieniadze nie moga byc lepiej wykorzystane?Czy decyzja o budowie jest ostateczna?
Odpowiedź:

Ale to pytanie do GDDKiA nie do nas; gmina nie będzie niczego budować. Pytanie dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego, a nie żadnej inwestycji.

[14.03.2012]


Pytanie: Na czym mialby polegac nowy uklad komunikacyjny na obszarze Wielka Wies 1 i dlaczego GDDIA tak na tym zalezy i kto ewentualnie by go finansowal
Odpowiedź:

Powstałoby nowe skrzyżowanie nowej ulicy oraz ul. Szkolnej, a zlikwidowano skrzyżowanie ul. Centralnej z droga krajową. Zapłacić za wykupy terenów i budowę miałaby gmina na co się nie zgadzamy.

[13.03.2012]


Pytanie: kiedy bedzie wylozony plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wielka Wies 1 i co powodujeodzielenie go od calosci gminy?
Odpowiedź:

Nie ma zgody GDDKiA na rezygnację z układu komunikacyjnego, który w pierwszym projekcie (wtedy jak tam miało być zlokalizowane Centrum Administracyjne Gminy) był rozrysowany. Skoro jednak Centrum nie będzie tam realizowane to Gmina chce zrezygnować z układu komunikacyjnego, ale GDDKiA tak się on spodobał, że nie chce uzgodnić planu w nowej wersji. Prawdopodobnie plan będzie wyłożony do ponownego wglądu do połowy br.

[12.03.2012]


Pytanie: Czy utworzenie tej hałdy z ziemi przy pętli w Giebłtowie Morgach jest zgodne z zasadami kształtowania przestrzeni okreslonej w MPZP (przekroczenie przy składowaniu granic działki gminnej jest inną sprawą) i kiedy oczyszczą ulicę Orlich Gniazd z nawiezionej ziemi, szczególnie za "pagórkiem" jest to dotkliwe i niebezpieczne?
Odpowiedź:

Oczywiście zwrócimy uwagę odnośnie zachowania porządku na drodze. Niemniej jednak hałda, o której Pan wspomina, wykorzystana będzie do zmiany nawierzchni murawy na boisku Jutrzenki Giebułtów i tylko dlatego wyrażono zgodę na jej przywóz (jest to humus)

[09.03.2012]


Pytanie: ktory odcinek drogi 94 bedzie remontowany i gdzie bedzie budowany chodnik wzdluz jakiej miejscowosci
Odpowiedź:

Mniej więcej od krzyża na tzw. Cle do Zajazdu Krystyna w Murowni.

[08.03.2012]


Pytanie: Witam, jaka jest uchwalona w gminie Wielka Wieś opłata planistyczna za sprzedaż działki po przekwalifikowaniu przed upływem 5 lat ?
Odpowiedź:

15 % od wzrostu wartości działki. Dotyczy wszystkich działek tj. RM, MN,MNU, U, UC

[07.03.2012]


Pytanie: Witam, Chciałbym zapytać odnośnie remontu drogi dk 94 planowanej na maj 2012. Na czym ma polegać owy remont i budowa chodników. Czy w związku z tym będzie to kompleksowa przebudowa włącznie z mostkami dojazdowymi do posesji czy tylko położenie nowej nawierzchni asfaltowej i którędy pojdą owe chodniki? Dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź:

Będzie to wzmocnienie podbudowy drogi, nowa nawierzchnia oraz poprawa bezpieczeństwa przy drodze poprzez budowę chodnika. Niestety mimo naszych uwag GDDKiA o/Kraków nie zamierza przebudowywać mostków informując, że wjazd indywidualny należy do właściciela działki i to on powinien zadbać o remont.

[07.03.2012]


Pytanie: Witam. c\Chciała bym się dowiedzieć czy można posprzątać rowy przy ulicach w Bęble za darmo ale czy jest szansa dostania z gminy worków i wywóz tych śmieci? Czy doczekamy się oświetlenia na ulicy dziurawiec?
Odpowiedź:

Tak, od lat w różnych miejscowościach mieszkańcy wspierają nasze działania i pomagają w sprzątaniu swoich najbliższych okolic. Gmina oczywiście dostarcza worki, rękawiczki i odbiera zgromadzone śmieci. Skontaktuje się z Panią pracownik w celu uzgodnienia szczegółów. Co do ul. Dziurawiec to jak Pani może zauważyła przywieziono słupy i tylko czekamy na ostateczność pozwolenia na budowę, po czym prace ruszą.

[07.03.2012]


Pytanie: Dlaczego GMINNE Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy - chodzi mi o wyłączenie dzieci zamieszkałych w naszej gminie a nie chodzących tu do szkół? Proponuję albo zmienić fałszywą nazwę, albo, jeżeli impreza finansowana jest z budżetu gminy,to udostepnić ją dla wszyskich chętnych podatników.
Odpowiedź:

Zawody w narciarstwie alpiejskim organizowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultry i Sportu i Szkołę Podstawową w Białym Kościele są przede wszystkim zawodami międzyszkolnymi. Dodatkowo biorą w nich udział rodzice, którzy jako opiekunowie jadą na zawody.

Dziękujemy jednak za głos w tej sprawie, w przyszłorocznej edycji rozważymy poszerzenie uczestników także o inne osoby zameldowane na terenie naszej gminy.

[16.03.2012]


Pytanie: Witam chciałam zapytać czy w tym roku będą sprzątane po zimie ulice w naszej gminie?
Odpowiedź:

Tak, najwcześniej pod koniec marca, gdyż może się jeszcze okazać, że w marcu trzeba będzie posypywać, co czasem się zdarza. Chcemy jednak to zrobić przed świętami Wielkanocnymi.

[06.03.2012]


Pytanie: Nadal ziemia z Galerii Bronowice jest wywożona do Giebułtowa za zbiorniki ciśnień.Asfalt już się sypie od ciężarów.
Odpowiedź:

W tym przypadku wyraziliśmy wyjątkowo zgodę na przywóz trzydziestu ciężarówek humusu - ze względu na fakt, że w najbliższym czasie nastąpi zmiana murawy na boisku. Firma ma posprzątać drogę oraz naprawić ewentualne powstałe ubytki w drodze.

[29.02.2012]


Pytanie: Witam, chciałbym zadać pytanie, mianowicie, jaki jest poziom bezrobocia w gminie Wielka Wieś? - najlepiej z danymi ilościowymi. Pozdrawiam, KMT
Odpowiedź:

Statystykami zajmuje się Główny Urząd Statystyczny: wg danych zamieszczonych na stronie internetowej GUS w Krakowie w Gmine Wielka Wieś bezrobocie kształtuje się na poziomie 2,5%.

Źródło: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/wielka_wies.pdf

[29.02.2012]


Pytanie: Witam. Czy wiadomo już kiedy zostanie uchwalony nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
Odpowiedź:

Większość zmian punktowych do planu zostanie uchwalona na najbliższej sesji Rady Gminy. Kilka podplanów wymaga jednak dodatkowych uzgodnień.

[27.02.2012]


Pytanie: Czy i kiedy planowana jest budowa ulicy Słowiańskiej od Tomaszowic do kapliczki (przez pola)?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie jest planowana.
Gmina chciała wybudować w/w drogę, szerszą niż jej obecny ślad, jednak właściciele gruntu nie wyrazili zgody na przekazanie niewielkiej części swoich gruntów pod poszerzenie drogi.

[27.12.2012]


Pytanie: Czy gmina planuje utwardzic pozostały odcinek ul. Wierzbowej (518/2) w kierunku ul. Łokietka? Czy planowane są inwestycje na tym odcinku w infrastrukture typu wodociąg? W mojej ocenie inwestycje są zablokowane przez niewystarczająca infrastrukture.
Odpowiedź:

Rozważamy taka możliwość, aby w przyszłorocznym budżecie zagwarantować środki na dokończenie tej drogi. Co do wodociągu, to na chwilę obecną pracujemy na całościowym zabezpieczeniem mieszkańców południowej części gminy przed niedoborem wody, więc nie ma możliwości budowy wodociągu stricte na tej ulicy. Do tematu można będzie powrócić w przypadku realizowania jakiejś inwestycji na tym terenie i wtedy możemy z inwestorem rozmawiać np. o udziale finansowym gminy w przedsięwzięciu, co już niejednokrotnie robiliśmy.

[21.02.2012]


Pytanie: Witam chciałbym zapytać czemu chodniki w Bęble przy ul. KRAKOWSKIEJ NIE SĄ ODŚNIEŻANE kto za to odpowiada .I prosimy o odśnieżanie ul. ks. J.Skotnickiego ponieważ też tutaj mieszkamy i płacimy podatki które od tego roku bardzo wzrosły POZDRAWIAM
Odpowiedź:

Chodniki przy ulicy Krakowskiej leżą przy drodze powiatowej. Niestety zarzadca drogi pomimo monitów nie poczuwa się do ich osnieżania.
Co do ulicy ks.Skotnickiego to jest ona odśnieżana, aczkolwiek z racji tego, że nie jest to głowna droga odsnieżana jest rzadziej. W pierwszej kolejności odśnieża się bowiem główne drogi a potem stopniowo kolejne. Na pewno jednak ulica ta będzie odsnieżana tylko i wyłącznie do wysokości zabudowań nie zaś do ul Zachodniej.

[20.02.2012]


Pytanie: Witam, moje pytanie jest następujące: Dlaczego podatek rolny wzrósł aż 100%? Czy to trochę nie za dużo jak na jeden raz. Kto ustala jego wysokość??
Odpowiedź:

Podatek jest ustalany corocznie na podstawie ogłoszenia Prezesa GUS-u o cenie kwintala żyta , która na ten rok wynosi 74.18 gr.

[13.02.2012]


Pytanie: Czy Gmina interweniuje w spawie zasypywania wszelkich zagłębień przez samochody z budowy Galeri Bronowice .W Tomaszowicach zasypano źródełko.W Giebułtowie zasypano ciek wodny który odprowadza naturalnie wodę z pól Szycowskich.A W Białym Kościele powoli zasypywana jest okolica doliny Kluczwody.Pozdrawiam
Odpowiedź:

Tak, podjęliśmy takie działania, firmy wywożące ziemię ani właściciele działek nie posiadają zgody gminy na nawożenie ziemi. Interweniowaliśmy także u kierownika budowy tej inwestycji, który zobligował wykonawcę budowy na wyciąganie konsekwencji wobec firm łamiący nasz zakaz.
Gmina rozważy także wycofanie w/w działek ze zmiany ich klasyfikacji w obecnie trwających pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

[10.02.2012]


Pytanie: Witam, ponawiam pytanie na które nie otrzymałam odpowiedzi czy urząd gminy dopłaca mieszkańcom do zakupów kotłów ekologicznych lub zestawów solarnych jak to mam miejsce w innych gminach na terenie Polski ?
Odpowiedź:

Nie, obecnie gmina skoncentrowała swoje zadania ekologiczne na budowie niezbędnej sieci kanalizacyjnej

[10.02.2012]


Pytanie: Źródło: http://www.kozminwlkp.pl/index.php?option=com_content$amp;view=article$amp;id=930:radni-uchwalili-nowe-stawki-podatkowe-na-2012-rok$amp;catid=1:strona-gowna "Władze poszczególnych miast i gmin, w szczególny sposób patrzą na uchwały określające wysokość podatków. Im są wyższe, tym więcej środków wpłynie do budżetu gminy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, która odbyła się 26 października podjęto kilka ważnych uchwał. Radni określili między innymi stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie gminy w przyszłym roku oraz obniżono ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Podczas październikowej sesji radni miejscy wybrali także ławników na nową kadencję. Jak co roku najwięcej czasu rajcy poświęcili na uchwałę dotyczącą ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Burzliwe dyskusje na ten temat zakończyła decyzja o obniżeniu ceny skupu żyta z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal (cena określona w komunikacie prezesa GUS z 19 października 2011 roku, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok) do 56 zł za kwintal. Rada zajęła się także uchwałą w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2012 rok. Za budynki mieszkalne mieszkańcy gminy Koźmin Wielkopolski w przyszłym roku zapłacą 0,55 zł za metr kwadratowy. " PYTANIE! Czy nasza Rada Gminy rozważała możliwość obniżenia średniej ceny skupu żyta aby nie obciążać swoich mieszkańców o ponad 100% większym podatkiem rolnym niż w zeszłym roku!!!!
Odpowiedź:

Nie rozpatrywano takowych ulg bowiem uznano, iż na przestrzeni ostatnich lat bywało tak, że kwintal żyta kosztował tak jak w tym roku drożej, a bywały lata, że bardzo mało i wtedy to gmina uzyskiwała znacznie niższe dochody. Z pewnością gdyby się taka tendencja się utrzymała i ceny w przyszłości będą rosły Rada Gminy rozważy możliwość ewentualnych ulg.

[09.02.2012]


Pytanie: Witam chciałam zapytać kiedy nowy plan zagospodarowania wejdzie w życie ponieważ ciągnie się to bardzo długo a kazdy ma jakieś plany życiowe i chciałby wiedzieć kiedy wybuduje swój dom. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Plan z racji że jest to bardzo istotny dokument nie może być zrobiony w pośpiechu bez wymaganych uzgodnień a na te się czeka niestety miesiącami.Dlatego też procedura jego tworzenia trwa długo.Na dzień dzisiejszy Wójt, Rada Gminy wspólnie z urbanistą rozpatrzyli wszystkie uwagi i jest szansa że jeszcze w lutym większość planów zostanie przyjęta prze Radę Gminy.Są jednak tzw. podplany , które ze względu na zmiany dokonane po rozpatrzeniu uwag, wymagają ponownych uzgodnień a także wyłożenia co oczywiście wydłuży czas przyjęcia ich przez Radę Gminy.

[9.02.2012]


Pytanie: Witam, chcialbym zapytać jak wygląda obecna sytuacja z MPK na terenie gminy? Będa dodatkowe kursy czy MPK sie wycofa ... pozdrawiam, KMT
Odpowiedź:

Nie sądzę, by się wycofało - w końcu gminy będące w aglomeracji (na szczęście wszyscy działamy razem) to przychód większy, niż sam Kraków. Na dzień dzisiejszy trwają negocjacje co do wysokości dopłat gmin. Prawdopodobnie zakończą się w lutym i dopiero wtedy bezie można rozmawiać z ZIKiT'em o dodatkowych kursach.

[07.02.2012]


Pytanie: Witam Kiedy mozna oczekiwac ustosunkowania sie gminy do zgloszonych wniosków do planu zagospodarowania i tym samym do uchwalenia nowego projektu? Dziekuje
Odpowiedź:

Wydaje się, że jeszcze w lutym Rada Gminy podejmie uchwałę o przyjęciu nowego planu zagospodarowania.

[01.02.2012]


Pytanie: Czy UG WW wyjawi plany nt budowy boiska w Czajowicach? Pozdrawiam, KMT
Odpowiedź:

Na czym miałoby polegać to wyjawienie? W budżecie zarezerwowano środki na ten cel, a projekt dostępny jest w Urzędzie Gminy, w pokoju 305 na II piętrze.

[24.01.2011]


Pytanie: Posiadam działkę 300 m od Groty Łokietka - przez działkę idzie prąd, gaz, woda a za działką sa jeszcze posesje z domami. Czy można liczyć na odrolnienie części działki ?
Odpowiedź:

Uzbrojenie działki nie decyduje o tym, czy działka będzie przekształcona, czy też nie. Aby jednak móc dokładnie napisać, czy ma jakiekolwiek szanse, czy też nie - musielibyśmy znać numer działki, aczkolwiek lokalizacja sugeruje, że bardzo możliwe, że nie.

[23.01.2012]


Pytanie: Witam chciałam sie dowiedzieć na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestreznnego i kiedy moze dojsc do jego uchwalenia? Dziekuje pozdrawiam
Odpowiedź:

W tym momencie - kiedy spłynęły wszystkie uwagi (jest ich ponad 400) i planista nanosi je na mapy - będzie trwała procedura ich rozpatrywania. Po tym etepie okaże się czy konieczne są np. nowe uzgodnienia, czy nawet ponowne wyłożenie projektu planu do wglądu, bo to wymagałoby dłuższego czasu. Dlatego też trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić kiedy to nastąpi.

[10.01.2012]


Pytanie: Witam Państwa, mam następujące pytanie, czy Urząd Gminy mógłby zainterweniować w Zarządzie Dróg powiatowych odnośnie początkowego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Bębło od strony ulicy Ojcowskiej (czyt.Olkuskiej). Mniej więcej w odległości 20-30metrów po wjeździe do Bębła, oraz przy wjeździe do sklepu Lewiatan nawierzchnia drogi jest tak wykonana że przy lekkich opadach powstają tam duże kałuże które powodują że piesi idący chodnikiem są często narażeni na ochlapanie przez kierowców. Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję za zainteresowanie.
Odpowiedź:

Oczywiście, że tak - zgłosimy to do ZDP

[09.01.2012]


Pytanie: Jakie są konkluzje po grudniowym spotkaniu z ZIKiT dotyczącym komunikacji zbiorowej świadczonej przez MPK, a zwłaszcza linii nr 220?
Odpowiedź:

Gmina wspólnie z innymi gminami tworzącymi aglomeracje złożyła protest i czekamy teraz na ruch ZIKiT-U, który przysłał do podpisu nowy aneks z podwyższonymi kwotami, ale nasza i inne gminy go nie podpiszą.

[03.01.2012]


Pytanie: Czy można w jakiś sposób zareagować i zapobiec "rozjeżdzaniu" i uszkodzeniom drogi (a nie wiele z niej zostało) przez cieżkie samochody dostawcze oraz inne pojady typu koparki w miejscowości Murownia.Od głównej trasy w kierunku ul.Leśnej w Bęble jest makabra, po pierwsze - samochody te niszczą niewielki kawałek asfaltowej drogi (jest cała popękana ), po drugie- odcinek drogi który kilka lat temu został utwardzony min.przy "niby składzie " poprostu nie istnieje.Jest tam jedna wielka warstwa błota którą ,żeby przejść trzeba mieć albo buty na zmiane albo iść łąkami, a latem zamiast błota jest niesamowity kurz.Ja rozumiem,że ten Pan jest przedsibiorcą ale On niszczy coś na co pewnie poszły i idą pieniądze wszystkich mieszkańców gminy.Może takią sytuację rozwiązało by ogrodzenie tego terenu przez właściciela do którego wjazd byłby tylko w jednym miejscu a nie tak jak jest w tej chwili na długości ok.50m. Wydaje mi się, że w każdym cywilizowanym i europejskim kraju tego typu sprawy nie powinny mieć miejsca. Bardzo proszę o reakcję. I jeszcze jedno pytanie : kiedy możemy liczyć na oświetlenie właśnie tej drogi - radni przed wyborami obiecywali ,że do 15 grudnia 2011, a wyszło jak zwykle.Podobno "ktoś" się pomylił i zrobił plany do innej drogi, tylko co nas to obchodzi??? Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Odpowiedź:

Zwrócimy uwagę temu panu, a co do oświetlenia, to faktycznie projektant, z którym rozwiązaliśmy już umowę, pomylił drogi. Teraz jest już gotowy nowy projekt, lada dzień będzie pozwolenie na budowę i realizacja.

[30.12.2011]


Pytanie: Witam, czy zgodnie z obietnica, bedzie kiedys dokonana kontrola posiadania umow na wywoz smieci? Domyslam sie, ze wciaz bardzo wielu mieszkancow tych umow nie posiada, gdyz widac jak smieci sa palone na polach lub czuc zapach z piecow. Moze moznaby rowniez sprawdzac probki z piecow, jak ktoras gmina w Polsce juz robi? Poprawiloby to zdecydowanie komfort mieszkania w naszej gminie. Pozdrawiam,
Odpowiedź:

Oczywiście że były kontrole, ale gmina nie posiada straży gminnej i nie jest w stanie takich kontroli wykonywać ciągle. Jesteśmy przekonani, że sytuacja zmieni się w momencie wprowadzenia w życie w naszej gminie tzw. ustawy śmieciowej (mamy na to 18 m-cy). Wtedy to każdy mieszkaniec będzie nie z firmą ale z gminą podpisywał umowę i jest szansa na większą kontrolę.

[30.12.2011]


Pytanie: Witam Państwa, czy ktoś z gminy kontroluje wycinkę drzew na terenie gminy? Zauważyłem że na w okolicy połączeniu ul. Polnej i ul. Spokojnej w Wielkiej Wsi w okresie świąt zniknęło sporo dorodnych drzew rosnących w wąwozie. Zauważam też systematycznie znikające brzozy w tej okolicy. przy tym tempie wycinki, gmina niedługo zostanie pozbawiona zadrzewienia...
Odpowiedź:

Gmina wydaje pozwolenia na wycinkę, a jeżeli są takie zgłoszenia jak Pańskie to sprawdzamy czy właściciel działki ma na to zgodę.

[28.12.2011]


Pytanie: Witam, W nawiązaniu do głośnej akcji Gminy Kraków w sprawie możliwości uzyskania dotacji związanej z wymianą pieca węglowego - proszę o informację, czy taki rodzaj dofinansowania przewiduje nasza Gmina lub czy jest możliwość uzyskania w inny sposób (bez pośrednictwa Gminy) takiej dotacji.
Odpowiedź:

Aktualnie nasza gmina takiej akcji nie prowadzi i w najbliższej przyszłości nie jest planowana

[21.12.2011]


Pytanie: Witam uprzejmie.Czy wiadomo już jak wypadło tzw.badanie napełniania autobusu lini 210?.Jeżeli można coś zasugerować,to dodatkowe kursy z Będkowic należałoby dołożyć w godz.około 6 i 7 rano a po południu około 16.00 z Krakowa.Jeżeli uda sie to wynegocjonować ,będziemy bardzo wdzięczni. Z poważaniem K.L.
Odpowiedź:

Tak, pierwsza cześć została wykonana - druga jutro. Już wiemy gdzie jest potrzeba dołożenia dodatkowych kursów, ale badanie tez pokazało inne możliwości. Na dzień dzisiejszy ważne jest by z Krakowem wynegocjować dobre ceny, bo apetyty miasta są coraz wieksze.

[19.12.2011]


Pytanie: Po raz kolejny zwracam się do Urzędu Gminy z zapytaniem co będzie z oświetleniem ul. Granicznej .Dzisiaj mija już drugi dzień i światła nie ma /16 i 17 grudzień/.Z ostatniej odpowiedzi wynika że to my mieszkańcy mamy sami sobie z tym poradzić , to ja zadam pytanie po co jest urząd gminy i urzędnicy którzy otrzymują wynagrodzenia z naszych podatków.Jeśli my mamy sami to załatwiać to nie potrzebne urzędy,ta sprawa to po prostu skandal.Przypominam iż trwa to już 2 lata.
Odpowiedź:

Nikt nie pisał, że Państwo sami mają się tym zajmować; w ubiegłym tygodniu Wójt Gminy spotkał się z Dyrektorem Tauronu właśnie w tej sprawie i liczymy że Tauron podejmie jakieś kroki które rozwiążą problem.

[19.12.2011]


Pytanie: Czy można rozwinąć co oznacza, stwierdzenie że pojawiają się sygnały, które nie napawają optymizmem w doniesieniu do linii 220?
Odpowiedź:

ZIKiT chce znowu podnieść ceny i procentowy udział gmin w systemie komunikacji i w najbliższy wtorek przedstawiciele gmin spotykają się by omówić problem.

[16.12.2011]


Pytanie: Zadaję pytanie po raz czwarty ...(?!) - czy z związku z brakiem skuteczności monitoringu w Czajowicach UG przewiduje jakąś reorgnizację tego systemu? Jaki był sens jego montowania skoro on nie działa?
Odpowiedź:

Kamery rozlokowane wokół stawu w Czajowicach (i w innych miejscach na terenie gminy) mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Aktualnie ich działanie polega na rejestrowaniu obrazu i przekazywaniu nagrań organom ścigania w przypadku jakiegoś zajścia.
Żeby jednak zgłosić sprawę Policji, Urząd Gminy musi wiedzieć, że coś np. zostało zniszczone. W ciągu ostatniego roku, mieliśmy kilka takich sytuacji, podczas których nagrania były przekazywane policjantom.
W samych Czajowicach obraz z kamer i zdjęcia osób "manipulujących" przy kamerach zostały przekazane dzielnicowemu.

Jak Pan pewnie się orintuje w naszej gminie nie funkcjonuje straż gminna, więc obsługą monitorigu, wśród innych zadań zajmuje się Urząd Gminy - konkretnie pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju. Nikt nie dyżuruje przy monitorach, obserwując aktalny obraz. Od nowego roku planowane jest usprawnienie systemu, dzięki któremu będzie można szybciej reagować.

[16.12.2011]


Pytanie: Czy w związku z planowaną, na przyszły rok, remarszrutyzacją linii autobusowych i tramwajowych w Krakowie, dałoby się podjąć działania w kierunku wynegocjowania dodatkowych kursy na linii autobusu 220?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy zasadne wydaje się pytanie nie czy więcej kursów, ale czy nadal MPK będzie jeździło bo sygnały nie napawają optymizmem.

[15.12.2011]


Pytanie: Panie Wójcie Kiedy beda obiecane ekrany na olkuskiej - natęzenie ruchu po otwarciu Ronda bardzo wzrosło .
Odpowiedź:

Kto komu obiecał? Proszę prześledzić dokładnie dyskusje nt. DK 94, a potem mówić, że coś ktos obiecał.

[15.12.2011]

to inaczej kiedy zamierzacie coś zrobic miłay być jakies rozmowy w miniestersiwie a my musimy jakos żyć

[16.12.2011]

Cały czas przekonujemy, apelujemy do posłów; z tym że do nas decyzja nie należy.

[16.12.2011]


Pytanie: Proszę o podanie firmy odpowiedzialnej za odśnieżanie dróg gminnych i osoby z Urzędu Gminy osobowo za odśnieżanie tych dróg . Proszę o podanie osoby odpowiedzialnej za odśnieżanie chodnika wzdłuż Gimnazjum w Białym Kościele .czy to należy do dyrekcji Gimnazjum . W informacji Urzędu brak tych danych .Interesuje mnie kto zarządza tym chodnikiem a nie kto go odśnieża .Pytanie zadaję w kontekście informacje Urzędu kto ma ośnieżać chodniki wzdłuż posesji i ewentualnego uzyskania odszkodowania za skutki jego braku .pytania zadaję przed zimą .Proszę o odpowiedż .Pozdrawiam
Odpowiedź:

Chodnik jest w pasie drogowym drogi krajowej nr 94.

[07.12.2011]


Pytanie: Witam,Czajowice,dn.05/12.2011 ok 19-tej spadł śnieg. Opad nie trwał długo - 20 min, ale był intensywny. Zaskakujący o tej porze roku. Rano 06/12/2011 jade do pracy i widzę, że po ponad 12 godzinach po opadzie po drogach to można na łyżwach jeździć - jest ślisko. Mam pytanie - czy firma kóra w tym roku odpowiada za odśnieżnaie poniesie jakiś konsekwencje z tego powodu? Pofatygowałem się i zadzwoniłem - AKCJA ZIMA trwa. Pan, który odbebrał wydawał się wielce zaskoczony, że opad w ogóle miał miejsce. Nie umiał wytłumaczyć czemu droga po 12 godzinach nie jest posypana więc biedaka nie męczyłem. Mam tylko nadzieję, że jak w nocy spadnie pół metra śniegu to nie będę czekal 12 godzin na odśnieżanie. Pozdrawiam, KMT
Odpowiedź:

Ze względu na odwołanie do prezesa zamówień publicznych dopiero dzisiaj została podpisami umowa na odśnieżanie. Tak wiec to co było do tej pory robione, wynikało tylko z naszych próśb o wykonanie doraźne tego zadania. Od dzisiaj każde nie wywiazaywanie się z umowy będzie karane.

[07.12.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie do kiedy my mieszkańcy ulicy Granicznej będziemy się męczyć z ciągłym brakiem światła na ulicy .Trwa to ponad dwa lata i urząd gminy ma to po prostu w nosie ,nie dość tego że nie mamy chodników ani poboczy to jeszcze musimy się męczyć bez światła zaznaczam że to się często zdarza najmniejszy wiatr i już nie ma światła na ulicy. Ostatnio światła nie było 4.XII.2011.Będziemy to wszystko pamiętać za 4-lata. Obiecuje się przed wyborami a po wyborach wszystko wraca do starej rzeczywistości.
Odpowiedź:

Problem z oświetleniem nie leży w gestii gminy, a Tauronu, któremu kilkakrotnie zgłaszaliśmy awarię (bo to tylko możemy zrobić). Co do chodników, to już cześć została zrobiona, a w przyszłym roku będzie dokończona.

[06.12.2011]


Pytanie: Jakie jest stanowisko gminy w poniższej kwestii: Witam, Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wielkiej Wsi podjęło działania w zakresie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych? W przypadku uzyskania dofinansowania właściciele nieruchomości, mogą liczyć na następujące warunki finansowania: nawet do 45% wartości przyłącza w formie bezzwrotnej dotacji. Jakie jest stanowisko Gminy w tej sprawie? Przypominam: 26 lipca 2011 roku na konferencji samorządowej, która odbyła się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Odpowiedź: W przyszłym tygodniu jest Rada Nadzorcza gminnej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej w tej sprawie. Chcemy bowiem, aby o pozyskanie środków wystepowało GZK Sp. z.o.o, które jednocześnie mogłoby realizować przyłącz.
Odpowiedź:

Dyskutowaliśmy na ten temat na Radzie Nadzorczej i upoważniliśmy ówczesną Prezes Spółki do szczegółowego rozeznania tematyki, gdyż w programie jest wiele niedomówień. Temat ma wrócić pod obrady podczas najbliższego posiedzenia RN.

[02.12.2011]


Pytanie: Chciałem odpowiedż na pytanie kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji w Białym Kościele według Pana obietnicy miało to być 2011 a wykonanie na początku 2012 Nie przyjmuje że ktoś się odwołał . Odwołanie jest prawem każdego obywatela i powinno być brane w tego rodzaju inwestycji Proszę nie dawać obietnic bez pokrycia Pozdrawiam
Odpowiedź:

Tak, odwołały się trzy osoby i bez tego nie można ogłosić przetargu. Na zebraniu, o którym Pan wspomina zastrzegłem, że jeśli nie będzie żadnych odwołań, to pod koniec bieżącego roku ogłosimy przetarg. Prosze zatem na następnym zebraniu wsłuchiwać się w treść wypowiedzi, by nie mówić nieprawdy.

[01.12.2011]


Pytanie: Witam, od momentu otwarcie ronda OK zauwazyłem, że jego przepustowośc jest zancznie większa niż droga olkuska(chodzi o tą częsść z pojedynczymi pasami w obu kierunkach) Skutkuje to tym, że w godz. 17-18 (może w innych też, ale ja akurat wtedy korzystm) tworzą się korki (nawet już na wysokości NICO). Spowodowane to jest rownież po części skrętem do Giebułtowa. Zauważyłem, że jest polna droga łącząca Giebułtów z trasą olkuską, jakieś 400-500m za ul Jurajską w stronę Olkusza. Zgłaszam pomysł jej utwardzenia i przystosowania do ruchu samochodowego - na pewno zmniejszylo by to korki na wylocie obecnej drogi z Giebułtowa. Myślę, że trzeba patrzeć przyszłościowo, a ruch na trasie Kraków-Olkusz będzie coraz większy, bo również na terenie naszej gminy mieszka coraz więcej osób. Pytanie -czy jest to mozliwe?
Odpowiedź:

Przyglądniemy się sprawie.

[30.11.2011]


Pytanie: Witam serdecznie. Pragnę zwrócić uwagę na kompletne zaniechanie sprawy przez kierowców MPK linii 210 w sprawie ogrzewania autobusu. Komfort jazdy jest makabryczny. Nie wspomnę tu już o totalnym ścisku, a braku ogrzewania! Temperatura na zewnątrz jest circa taka sama, nieodzownie towarzyszy pasażerom w środku pojazdu! Kwestia dotyczy godzin rannych, kiedy są najbardziej odczuwalne niskie temperatury! Autobus automatycznie w środku zmieni temperaturę i utrzyma się ona zdecydowanie na pozostałe następne kursy. Doskonale znam parametry MPK(dozwolone ogrzewanie od -2 stopni), jednak bardzo wielu kierowców ma podejście ludzie i rozumie dojeżdżających(w końcu pokonanie całej trasy zajmuje dużo czasu). Wszystko niestety wiąże się z kosztami paliwa stąd brak ciepła i optymalnego rozwiązania sprawy. A zatem Państwo jako spiritus movens powinniście wesprzeć naszą prośbę i na to też liczymy!. Z poważaniem. Lokatorka gminy.
Odpowiedź:

Oczywiście Pani pismo prześlemy do MPK i ZIKiT-u, a także sami wystąpimy z tym problemem do tych instytucji.

[28.11.2011]


Pytanie: MAM PYTANIE CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ROLNICZYCH NA TERENY BUDOWLANE DOTYCZY MODLNICZKI ??? CZEKAM NA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ BO ZA NIEDŁUGO MA BYĆ WYSTAWIONY PLAN
Odpowiedź:

Teraz nie ma takiego etapu składania wniosków. Teraz mamy wyłożenie, a po nim przez 14 dni mieszkańcy mogą składać uwagi do projektu i proszę wtedy złożyć taką uwagę. Aczkolwiek zaznaczamy, że jeżeli teren w studium zagospodarowania przestrzennego nie był objęty zmianami, to w planie też nie należy oczekiwać jakichkolwiek zmian.

[25.11.2011]


Pytanie: Pozwolę sobie drążyć dalej temat badań mammograficznych piersi i zgodnie z Państwa odpowiedzią udzieloną mi na forum , wynikało ze następny termin badań dla osób które nie zakwalifikowały się do 1 tury nastąpi w dniu 1 grudnia.Dzwoniłam w dniu dzisiejszym do rejestracji i poinformowano mnie ze termin ten jest przewidziany na badania w Ośrodku w Białym Kościele a o badaniach w Szycach na dzień dzisiejszy nic nie wiedzą.Mamy 24.11.2011 więc czuję się oszukana , podaniem nie do końca sprawdzonych wiadomości.,
Odpowiedź:

Nie ma ośrodka zdrowia w Białym Kościele, wiec takiej informacji nie podawaliśmy. Pisaliśmy tylko że będzie możliwość wykonania takich badan przy szkole w Białym Kościele i nadal taka możliwość jest.

[25.11.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, ze względu na to, że autobus linii 210, jest przepełniony do granic możliwosci-bardzo PROSIMY o interwncje w tej sprawie. K.L.
Odpowiedź:

W przyszłym tygodniu będziemy robić badanie napełnienia linii 210 i po nich podejmiemy decyzje w jakich godzinach dołożyć dodatkowe kursy.

[25.11.2011]


Pytanie: Witam Przedstawicieli Gminy. Zapytuję jako stała lokatorka Będkowic w sprawie dotyczącej transportu jak i logistyki miejskiej. Mianowicie jaka jest możliwość, aby za pośrednictwem i z państwa pomocą jako władających przywrócić busy linii Kraków-Będkowice? Co mogą uczynić bezradni pasażerowie, którzy pragną przywrócenia busów licząc się z kosztami przejazdu(obecnie na rynku niebagatelny wzrost ceny paliwa) jak i mając na uwadze fakt,iż przewoźnicy są obciążeni dodatkową opłatą w postaci winiet za łącznik autostrady A4 z trasą Kraków-Olkusz. Proszę o reakcję, odzew jak i wartość końcową mojej prośby. Z poważaniem M.K.
Odpowiedź:

Rozważamy możliwość wprowadzenia dodatkowych kursów MPK (w nadchodzącym tygodniu będziemy robić badania napełnienia autobusów) i nie zamierzamy dopłacać do tzw. busów. Skoro zrezygnowały z trasy - widocznie uznały, że trasa jest nieopłacalna. Komunikacja typu bus może być tylko uzupełnieniem istniejącej komunikacji zbiorowej, dlatego też nie widzimy możliwości dopłaty, więc też nie mamy wpływu na firmy świadczące takie usługi.

[23.11.2011]


Pytanie: Witam. Chciałbym uzyskać informację na temat dotowanego przez Urząd Gminy busa jeżdżącego do Czajowic. A mianowicie chodzi mi o to, dlaczego skoro Gmina dopłaca do utrzymania tej lini to bus punktualnie odjeżdża z przystanków początkowych, natomiast na trasie rozkład nijak ma się do rzeczywistości- bus jedzie czasami nawet 15 minut wcześniej, i chyba powinno się brać pod uwagę warunki i dopasowanie rozkładu do faktycznego czasu przejazdu? Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie
Odpowiedź:

Zwrócimy uwagę przewoźnikowi

[22.11.2011]


Pytanie: Witam. W związku ze zbliżającą się zimą, mam pytanie do odpowiednich służb w gminie, czy mogłbyby przypilnować lub uregulować to umownie (o ile jest jeszcze na to czas), żeby firma odśnieżająca i posypująca drogi w zimie nie sypała ich tą czarną szlaką, tylko jakimś mało brudzącym kruszywem? Dobrze by było również zobligować tą firmę do sprzątania tego kruszywa w przypadku dłuższych odwilży oraz na wiosnę. Myślę, że to pomogłoby by wszytkim mieszkańcom gminy, a nie sądze, żeby było rozwiązaniem droższym...
Odpowiedź:

Taki też jest zapis w umowie, z tym że sprzątanie nastąpi po zakończonym sezonie odśnieżania.

[21.11.2011]


Pytanie: Panie Wójcie! Czy wiadomo kiedy będzie oddana do użytku ulica Willowa w Modlniczce? Ostatnia informacja była podana na zebraniu że będzie to 15 listopad. Czemu nie jest dotrzymany kojejny termin? Dlaczego przy tejże drodze zostaje nawożona ziemia ciężkimi autami? W jakim celu i na jakiej podstawie? Jestem mieszkanką przylegającą do zasypywanego terenu i z zaniepokojeniem patrzę na zmianę konfiguracji terenu, który napewno spowoduje podniesienie wód gruntowych. Będąc na zebraniu mówił Pan, że priorytetem obecnej sytuacji jest ochrona terenów zalewowych. Proszę o wizję lokalną tego terenu oraz proszę o konkretną odpowiedź.
Odpowiedź:

Droga jest zakończona; teraz trwają odbiory przez powiat oraz GDDKiA, niemniej jednak odcinek Willowej będzie otwarty w tym miesiącu. Co do ziemi to sprawdzimy.

[21.11.2011]


Pytanie: Witam Czy plan bedzie dostepny tylko dla mieszkancow posiadaczy dzialek czy tez mozna przyjsc bedzie z ulicy i miec wglad do nowego planu?
Odpowiedź:

Każdy ma prawo przyjść i obejrzeć projekt planu podczas jego wyłożenia.

[21.11.2011]


Pytanie: Czy jest szansa, na przynajmniej jeden dzień w tygodniu, o zmienionych/wydłużonych porach wyłożenia planu np. poniedziałek do 17.30? Generalnie osoby pracujące nie mają szansy na swobodny do niego dostęp z powodu ograniczonych godzin dostępu, które w ogromnej większości przypadków pokrywają się z godzinami pracy.
Odpowiedź:

Dyskusja publiczna przewidziana jest o godzinie 17 i wtedy tez będzie można zapoznać się z przyjętymi rozwiązaniami w planie

[21.11.2011]


Pytanie: Czy nowy projekt planu obejmuje cały obszar gminy z wyjątkiem wyłożonego wcześniej Szyce 1A? Brak np. Wielka Wieś -1, Biały Kościół - 1 , itd. Czy adres pytającego objęty jest planem do wyłożenia?
Odpowiedź:

Cała gmina oprócz terenu Wielka Wieś 1 (skarga na decyzje GDDKiA) oraz dwóch terenów gminnych w Giebułtowie, gdzie nie ma zgody Ministra Rolnictwa na odrolnienie.

[21.11.2011]


Pytanie: CZY 28 LISTPADA PLAN BEDZIE DOSTEPNY TYLKO W BUDYNKU UG CZY TAKZE W INTERNECIE I DRUGIE PYTANIE CZY WZOREM LAT UBIEGLYCH I WIDZAC ROZWIAZANIA W OSCIENNYCH GMINACH BEDZIE PRZEPROWADZANE ODSNIERZANIE CHODNIKOW PRZEZ FIRME WYNAJETA PRZEZ GMINE?
Odpowiedź:

Tylko w Urzędzie Gminy przez 21 dni.
Co do odśnieżania chodników w ubiegłym roku: w naszej gminie chodniki były odśnieżane - tej zimy także będą.

[18.11.2011]


Pytanie: Witam. Mam pytanie dotyczace wylozenia nowego planu Czy będzie mozliwosc dostepu do planu droga elektronicza, czy plan bedzie dostepny w internecie ? Pozdrawiam
Odpowiedź:

Nie, dopiero po uchwaleniu

[17.11.2011]


Pytanie: Witam, mija juz rok od wyborów przed którymi deklarował Pan Wójt, cytuję "Chciałbym uruchomić specjalny fundusz pożyczkowy który umożliwi start dla osoby chcącej rozpocząć małą działalność gospodarczą - w tym turystyczną." No więc pytanie - coś w tej kwestii przez ten rok się ruszyło? Pozdrawiam, KMT
Odpowiedź:

Tak i nadal to podtrzymuje, aczkolwiek nie napisałem w którym roku (kadencja trwa cztery). Wszystkich zamierzeń nie da się dokonać w jednym roku, bo wymaga to przygotowań, pieniędzy itp. Próbowałem takie zdanie wykonać w porozumieniu z Urzędem Pracy - niestety nie dostali na to środków finansowych; rozmawiałem także z bankiem, by wspólnie coś zorganizować. Jeżeli nie uda się wspólnie to w przyszłorocznym budżecie zagwarantujemy środki by pilotażowo taki program wprowadzić w ramach własnych funduszy.

[17.11.2011]


Pytanie: Proszę mi wytłumaczyć , jak to jest że w dniu 16.11.2011 dostaję od was zaproszenie na bezpłatne wykrywanie raka piersi , gdzie data wystawienia pisma jest z dnia 04.11.2011.Jeszcze bardziej niedorzecznym jest , ze dzwonie zaraz po otrzymaniu tej cennej koperty do rejestracji , jak mniemam tylko formalnie w celu rejestracji,( ponieważ należę do grupy podwyższonego ryzyka w związku z wystąpieniem raka w rodzinie ) a tu uprzejmy głos informuje mnie ze nie ma już miejsc na to badanie.I tu nasuwa się pytanie, czy tak daleko jest z urzędu gminy do Tomaszowic że list z zaproszeniem szedł aż 13 dni, czy też jak zwykle to wielka lipa , tylko przed jakim ważnym wydarzeniem Panie Wójcie?
Odpowiedź:

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Starostwem Powiatowym w Krakowie realizowany jest program w zakresie profilaktyki zdrowotnej; organizatorem badań jest Centrum Medyczne MASZACHABA Kompleksowa Opieka Medyczna.
Zadaniem Urzędu Gminy było dotarcie do jak największej liczby kobiet, ponieważ w Gminach, w których wykonywane były już badania nie było zainteresowania. Dlatego też pojawił się pomysł z indywidualnymi zaproszeniami – tak by jak najwięcej kobiet dowiedziało się o badaniu, aczkolwiek w zaproszeniu nie wskazano, że ilość miejsc jest ograniczona. Faktycznie widnieje na nich data 4 listopada, bo wtedy były przygotowywane a sołtysi, których poprosiliśmy o ich rozniesienie otrzymali je 9 listopada i sukcesywnie roznosili.
Należy przyznać, że ku naszemu zadowoleniu akcja w naszej Gminie przerosła nasze oczekiwania i aby sprostać wyzwaniu w dniu 23 listopada został wydłużony do godziny 20.00 czas badań, by udało przebadać się jak największą ilość osób. Dodatkowo istnieje tak szansa że osoby, którym nie udało się przebadać zrobią to 1 grudnia, bo wtedy przewidywany jest kolejny termin badań.

[21.11.2011]


Pytanie: Witam. Bardzo proszę o podanie REALNEGO terminu wprowadzenia nowego planu zagospodarowania terenu. Czy planujecie Państwo odwoływać się do sądów, czy może jednak podejmiecie ponowne rozmowy z OPN?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Park wydał uzgodnienie i od 28 listopada plan będzie wyłożony do publicznego wglądu.

[16.11.2011]


Pytanie: Witam panie Wójcie czy są juz jakies efekty przeprowadzonych z Miniterstwem rozmów w sprawie olkuskiej . Po otwarciu Ronda ruch bardzo sie zwiększył i huk jest ogromny . Może zmierzyć poziom hałasu
Odpowiedź:

Czekaliśmy, aż ukonstytuuje się rząd i poznamy nowego ministra infrastruktury, co nastąpiło w zeszłym tygodniu, a więc przystąpimy do działań.

[21.11.2011]


Pytanie: Witam, proszę o informację, czy jest w planach dalsza budowa chodnika przy ulicy Granicznej ?
Odpowiedź:

Tak, my w budżecie mamy na przyszły rok zagwarantowane pieniądze na połowę tego zadania i zgłosiliśmy wniosek do Powiatu, by w swoim budżecie też zagwarantowali na to środki. Jeżeli tak się stanie, to zadanie zostanie w przyszłym roku dokończone.

[10.11.2011]


Pytanie: Szanowny panie wójcie chciałem zapytać czy są szanse oświetlenia ul Ks Jana Skotnickiego w Bęble i polożenia nawierzchni asfaltowej gdyż ta która położona jest w tej chwili daje latem wielki kurz a podczas deszczu błoto jest to bardzo uciązliwe poniewarz mieszkamy przy tej ulicy.
Odpowiedź:

W takich sprawach pierwsze kroki należy kierować do Radnych, Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na dzień dzisiejszy samorząd wsi Bębło nie zgłaszał takiego zapotrzebowania - dlatego też w najbliższym czasie nie należy spodziewać się realizacji tego zadania.

[07.11.2011]


Pytanie: Czy wiadomo już coś w sprawie planu zagospodarowania gminy?Bo nie mogę doszukać się informacji jak wyszły uzgodnienia z OPN i spotkanie z urbanistą.
Odpowiedź:

Po raz kolejny negatywnie. Niby OPN napisał, że uzgadnia, niemniej jednak po spełnieniu pewnych warunków, które nie są do przyjęcia przez nas. Dlatego też odwołaliśmy się do Ministra Środowiska.

[04.11.2011]


Pytanie: Witam Włodarzy Gminy W.Wieś. Sprawa dotyczy linii 210. Chodzi o zwiększenie ilości kursów z racji przepełnionych autobusów do maximum w tygodniu, nie możności funkcjonowania ludzi w dni takie jak sobota i niedziela. XXI wiek a w weekend na który nie każdy może sobie pozwolić, typu praca czy studia, emocje sięgają zenitu! Autobusy funkcjonują, wtedy co 4-5 godzin...! Przecież to skandal. Proszę aby Gmina zwróciła uwagę na notoryczne zaniechanie sprawy przewoźników(chodzi tu o busy), oprócz MPK, na dobrą sprawę mieszkańcy Będkowic i Bębła są zdani tylko i wyłącznie na powyższą linie. Prosimy o godne warunki dojazdu jak i godziny umożliwiające funkcjonowanie społeczności. Apsorbując od tematu, pamiętajmy, iż każdy pasażer ponosi koszty i wymaga od przedstawicieli organów pewnej odpowiedzialności, współpracy między Gminą, MPK a zarządcą ustalającym reguły rozkładu jakim jest reprezentant Krakowa pod względem transportu ZIKIT. Z poważaniem.
Odpowiedź:

Temat został zgłoszony do ZIKiT-u; jest analizowany. Ewentualne zmiany możliwe są od nowego roku.

[04.11.2011]


Pytanie: Witam, kiedy będzie naprawiony odcinek gminnej drogi - ul Żródlana w Wielkiej Wsi? - w dolnym jej odcinku obsunął się grunt na skarpie i grozi dalszym zawaleniem się. Było to zgłaszane gminie kilka razy i poza lichą taśma, która już wyblakła - nic się w temacie nie dzieje. Tam jest krok od katastrofy - jeżeli teren jeszcze trochę namoknie to ta droga się zawali całkowicie - i prosić tylko by wtedy ktoś nią nie jechał bo wypadek murowany i pewnie uzasadnione będą żądanie odszkodowawcze wobec gminy gdyby di tragedii jakiejś doszło... Włodarze to parę ciężarówek ziemi, murek oporowy i balustrada metalowa...
Odpowiedź:

To nie jest taki prosty temat, bo teren jest osuwiskowy (właściciel działki poniżej wycina drzewa co dodatkowo osłabia grunt) i murek oporowy nie wystarczy. Niemniej jednak w przyszłorocznym budżecie gwarantujemy środki na to zadanie.

[02.11.2011]


Pytanie: Dlaczego nie kursuje w sobotę z większą częstotliowścią linia 210? Przecież wogóle nie jeżdżą busy! Będkowice są tu najbardziej poszkodowane. Bardzo dużo ludzi pracuje i studiuje w sobotę!Pomimi tego, iż dołożono kursów w tygodniu AUTOBUS JEST TAK KOSZMARNIE PRZEPEŁNIONY LUDZMI ŻE NIE SPOSÓB STAĆ!PRZECIEŻ WSZYSCY LUDZIE PRZEŻUCILI SIĘ NA MPK Z RACJI BRAKU FUNKCJONOWANIA BUSÓW! JAKA JEST MOŻLIWOŚĆ BY MOŻNA BYŁO DOŁOŻYĆ JESZCZE JEDNĄ DODATKOWĄ GODZINĘ ODJAZDU MPK Z KRAKOWA???
Odpowiedź:

Problem został zgłoszony ZIKiT-owi, który obiecał przygotować propozycję zmian.

[02.11.2011]


Pytanie: Witam, mam takie pytanie - jak wygląda procedura wytyczenia na terenie jakiejś miejscowości nowych dróg? Tzn. interesuje mnie sytuacja, gdy tyczymy grogę w miejscu gdzie są obecnie działki w taki sposób, że powstaje np 40 nowych "działek" z dostepem do drogi. Czy to zależy od tego nieszczęsnego planu?
Odpowiedź:

Jeżeli faktycznie w planie są wyznaczone nowe drogi i gmina ma potrzebę ich realizacji, wtedy następuje tyczenie i wykup terenu pod drogę.

[02.11.2011]


Pytanie: Drodzy Państwo! Proszę o odpowiedź dlaczego plan nie zostanie podzielony i wprowadzony dla rejonów nie objętych wpływem OPN-u? Droga sądowa odsuwa sprawę o kolejne lata, co dla mieszkańców jest nie do zaakceptowania. Proszę nie pisać że nie ma na to pieniędzy, gdyż nasza gmina nie należy do najbiedniejszych i na nowy rok w budżecie takie pieniądze można wydzielić, tym bardziej że gdy gmina potrzebowała wydzielić działkę w Szycach to na to pieniądze się znalazły. Czy mieszkańcy są mniej ważni niż urzędnicy?. A jeśli chodzi o odszkodowania to za chwilę mieszkańcy którzy są zwodzeni od 2 lat (dowodem na to są opowiedzi na Państwa stronie że plan już jest tuż tuż - czyli od dwóch lat co miesiąc za miesiąc) też zaczną o nie występować. Bardzo proszę o umieszczenie tego pytania i odpowiedzi na stronie internetowej, gdyż dużo osób na nią czeka.
Odpowiedź:

Pieniądze na plan są, ale nie na odszkodowania. Nie zrozumiał Pan informacji zamieszczonej wczoraj. Oczywiście rozważamy taką możliwość, ale nie jest to łatwe. Jeżeli chodzi o plan, to trudno tu mówić o zwodzeniu, bo procedura planistyczna nie jest od nas tylko zależna!!! Gdyby gmina nie chciała robić planu, to wcale nie musiałaby go robić bo od 2005 r. w gminie obowiązuje plan , z którego tylko 1/5 terenów została zagospodarowana, co było główną przyczyna odmowy odrolnienia wielu hektarów gruntu przez Ministerstwo Rolnictwa (argumentacja: po co Wam kolejne tereny skoro macie 400 h niezagospodarowanych). Ideą nowego planu było właśnie uporządkowanie spraw przede wszystkim związanych z OPN-em, gdyż w 2005 r. bazowaliśmy na studium, które zostało stworzone w 2002 r. i nie było możliwości dużych korekt. Dlatego też teraz ostro negocjujemy z Parkiem i nie pozwalamy sobie na ich dyktat, gdyż w przeciwnym razie robienie nowego planu mijało by się z celem. Plan to nie tylko rysunek planu, ale przede wszystkim część opisowa. W nowym projekcie planu wiele zapisów będzie zdecydowanie bardziej korzystnych dla mieszkańców, a przede wszystkim mieszkańcy nie będą musieli pomimo istniejącego planu uzgadniać inwestycji z OPN-em co teraz jest konieczne. Co do podziału planu nie jest to łatwe, dlatego że opis do planu dotyczy całej gminy (plan dla Szyc był stricte dla danej działki). Robimy wszystko by plan wszedł w życie jak najszybciej, ale nie kosztem działek które już teraz są budowlane tak jak by to chciał OPN.

[26.10.2011]


Pytanie: "Tak, jest uzgodnienie - jest pozytywne, ale z uwagami. Jutro mamy spotkanie z urbanistą, bowiem musimy określić czy uwagi są przez nas do zaakceptowania. W przeciwnym wypadku oznaczać to będzie, że uzgodnienie nie jest ważne." Szanowni Włodarze Wielkiej Wsi!!! W rozumieniu przeciętnego człowieka, termin "uzgodnienie pozytywne" oznacza, że jedna strona coś zaproponowała a druga to zaakceptowała. Ale widać nie w Państwa rozumieniu!!! To Szanowny Urbanista dopiero teraz będzie doszukiwać się dziury w całym? Jasne, jest kolejny pretekst, by wyznaczać kolejne terminy! KONKRETY: DO KIEDY???
Odpowiedź:

Po pierwsze to gmina proponowała, a OPN przedstawił warunki. Nie są one do przyjęcia bo zaszkodzą wielu mieszkańcom gminy i narażą gminę na wielomilionowe odszkodowania (OPN żada by na terenach, które są już budowlane wprowadzić takie zapisy, które de facto ograniczą zabudowę i na TO SIĘ NIE ZGODZIMY). Dlatego też zamierzamy to postanowienie OPN-u zaskarżyć do Ministra Środowiska.

[25.10.2011]


Pytanie: Czy wiadomo juz cos w s prawie planu zagospodarowania?? 21 pażdziernik wlasnie mija. Czy jest juz odp. z OPN ??
Odpowiedź:

Tak, jest uzgodnienie - jest pozytywne, ale z uwagami. Jutro mamy spotkanie z urbanistą, bowiem musimy określić czy uwagi są przez nas do zaakceptowania. W przeciwnym wypadku oznaczać to będzie, że uzgodnienie nie jest ważne.

[24.10.2011]


Pytanie: Witam, Czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wielkiej Wsi podjęło działania w zakresie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i$nbsp;Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych? W przypadku uzyskania dofinansowania właściciele nieruchomości, mogą liczyć na następujące warunki finansowania: $nbsp; nawet do 45% wartości przyłącza w formie bezzwrotnej dotacji. Jakie jest stanowisko Gminy w tej sprawie? Przypominam: 26 lipca 2011 roku na konferencji samorządowej, która odbyła się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Odpowiedź:

W przyszłym tygodniu jest Rada Nadzorcza gminnej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej w tej sprawie. Chcemy bowiem, aby o pozyskanie środków wystepowało GZK Sp. z.o.o, które jednocześnie mogłoby realizować przyłącz.

[27.10.2011]


Pytanie: a co bedzie jesli nie uporzadkuje?jakie sa konsekwencje wyciagane z powodu nie sprzatania na SWOIM podworku?!
Odpowiedź:

Nawet na SWOIM podwórku trzeba dbać o PORZĄDEK (względy sanitarne); jeżeli ktoś ich nie przestrzega podlega karze grzywnej.

[21.10.2011]


Pytanie: Witam, Chciałbym uzyskać informację na następujący temat. Czy w naszej gminie istnieje jakis przepis regulujący utrzymanie posesji w należytym porządku? Mianowicie chodzi mi o działki w sąsiedztwie, właściciele mieszkają tuż obok, a grunt zostawiony jest odłogiem, zalęgają się tam różnego typu zwierzęta, a ostatnim czasem zauważalne są także szczury. Co można w tej sprawie uczynić i gdzie należy się kontaktować w celu jej jak najszybszego rozwiązania?
Odpowiedź:

Tak, Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Prosze podać numer działki i miejscowość, a my wezwiemy właściciela do uporządkowania działki

[20.10.2011]


Pytanie: Czy jest już uzgodnienie z OPN? Jak długo będziemy czekać na wyłożenie planu?
Odpowiedź:

Nie ma uzgodnienia i nadal czekamy do upływu ustawowego terminu, tj. 21 października.

[14.10.2011]


Pytanie: Witam czy juz wiadomo cos w sprawie planu?? Czy OPN podpisal juz te uzgodnienia?? Jak dlugo moze to jeszcze potrwac?
Odpowiedź:

Niestety nie - termin upływa za kilka dni. Niestety pomimo obietnicy ze strony OPN-u, że kolejny piąty wniosek o uzgodnienie zostanie rozpatrzony pozytywnie i to szybko, nie znalazła potwierdzenia. Nie pozostaje nam nic innego jak poczekać jeszcze kilka dni. Nadal czekamy do upływu ustawowego terminu, tj. 21 października.

[14.10.2011]


Pytanie: Witam, czy dotarło już do Państwa uzgodnienie z OPN w sprawie nowego planu zagospodarowania i kiedy można się spodziewać jego wyłożenia?
Odpowiedź:

Niestety nie - termin upływa za kilka dni. Niestety pomimo obietnicy ze strony OPN-u, że kolejny piąty wniosek o uzgodnienie zostanie rozpatrzony pozytywnie i to szybko, nie znalazła potwierdzenia. Nie pozostaje nam nic innego jak poczekać jeszcze kilka dni.

[14.10.2011]


Pytanie: Witam.Czy mogłabym uzyskac odpowiedz na jakim etapie znajduje się sprawa zakończenia oświetlenia na ul .Zachodniej w Bęble? Wiem że były plany odnośnie w/w sprawy jednak efektów nie widać. Zaczyna się sezon zimowy co się z tym wiąża oczywiście wcześniej się będzie ciemnić a lamp akutat brakuje w miejscu gdzie nie ma zabudowań.
Odpowiedź:

Umowa z nowym wykonawcą (staremu właśnie z powodu sporych opóznień podziękowaliśmy) przewiduje, że do końca listopada zostanie to wykonane.

[11.10.2011]


Pytanie: Witam. Czy droga dojazdowa z obwodnicy do Goodmana w Modlniczce i odcinek obwodnicy ze zjazdem prowadzącym do niej będą posiadały ekrany akustyczne?
Odpowiedź:

Nie, nie będzie tam ekranów.

[11.10.2011]


Pytanie: Czy jest już uzgodnienie z OPN, bo "bieżący" tydzień w zasadzie się kończy? Czy znowu jakieś przeszkody? Diękuję za sprawną odpowiedź.
Odpowiedź:

Czekamy OPN zazwyczaj daje swoje odpowiedzi tuż przed zamknięciem urzędu tj.ok 15-15.30

[10.10.2011]


Pytanie: Witam . Czy wiadomo juz cos w sprawie planu zagospodarowania???? czy dlugo jeszcze bedzie trzeba czekac???
Odpowiedź:

Dyrektor OPN-u obiecał, że w bieżącym tygodniu dostaniemy pozytywne uzgodnienie. Czy tak będzie okaże się niebawem.

[03.10.2011]


Pytanie: Kiedy będzie wykonywana druga droga dojazdowa do Goodmana w Modlniczce ze zjazdu z obwodnicy ? Przejazd ,bez w/w drogi ,na skrzyzowaniu przy "starym Witku " będzie zakorkowany przez tiry ,a już teraz trudno tam przejechać.
Odpowiedź:

Do końca roku prace powinny być zakończone

[03.10.2011]


Pytanie: Witam - czy na jakiś orlikach lub halach sportowych na terenie gminy jest możliowość gry w tenisa . Dziekuje za odpowiedź.
Odpowiedź:

Tak, na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Bęble, Białym Kościele oraz Modlnicy można grać w tenisa. Co do wynajmu należy kontaktować się z dyrekcjami poszczególnych szkół

[30.09.2011]


Pytanie: witam czy juz wiadomo cos w sprawie planu po tym spotkaniu??
Odpowiedź:

Wychodzi na to, że będzie uzgodnione, aczkolwiek dopóki nie ma podpisanego dopóty trzeba być ostrożnym

[27.09.2011]


Pytanie: Witam, w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na temat oświetlenia ulicy Słowiańskiej w Modlniczce, chciałem zapytać czy uda się w tym roku je wykonać. Państwa odpowiedź z Lipca: "A jeśli chodzi o oświetlenie to rozwiązaliśmy umowę z obecnym projektantem i nawiązaliśmy wspołpracę z firmą, która wykona zadanie w procesie zaprojektuj-wykonaj. Jest szansa że uda się w tym roku." Pozdrawiam.
Odpowiedź:

Dokumentacja jest na ukończeniu i wszystko na to wskazuje, że się uda

[26.09.2011]


Pytanie: Witam Czy doszlo do podpisania uzgodnienia z OPN? Jesli tak to jakie sa nastepne kroki i kiedy mozna spodziewac sie wylozenia planu? Dziekuje
Odpowiedź:

Nie. Dyrekcja OPN-u poprosiła o spotkanie, które odbędzie się dzisiaj. Po ewentualnym uzgodnieniu plan zostanie wyłożony do publicznego wglądu, potem kolejne 21 dni na zgłaszanie uwag, następnie 21 dni na ich rozstrzyganie (aczkolwiek to zazwyczaj trwa dużo szybciej), potem głosowanie przez Radę Gminy, a plan wchodzi w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa Małopolskiego.

[26.09.2011]


Pytanie: Witam Czy udalo sie Panstwu uzgodnic nowy plan zagospodarowania z OPN? Dziekuje
Odpowiedź:

Witamy. Dzisiaj, tj. 23 września 2011r. Dyrektor OPN ma podpisać uzgodnienie i złożyć je do Urzędu Gminy. Czy podpisze okaże się do godz. 15.30.

[23.09.2011]


Pytanie: witam, czy można w widocznym miejscu dać na stronie gminy mapki z nowym rozmieszczeniem ulic? cięzko je znaleźć, proponuje obok wyszukiwarki ulic...
Odpowiedź:

Została utworzona nowa podstrona z mapami z rozmieszczeniem ulic poszczególnych sołectw: http://www.wielka-wies.pl/194,Nazewnictwo-ulic.aspx
Dostęp do niej jest zarówno z podstron każdego sołectwa jak i z podstrony “Sołectwa“. Ponadto stworzono zakładkę “Nazewnictwo ulic“ widoczną w każdym module.

[23.09.2011]


Pytanie: Witam, mam pytanie odnośnie dofinansowań Gminy do założonych instalacji solarnych u prywatnych inwestorów. Czy Gmina, wzorem lat ubiegłych przyznaje takie dofinansowania, a jeżeli nie to czy w przyszłym roku będzie taka możliwość?
Odpowiedź:

Niestety, w związku ze zmianą przepisów i likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska od początku 2010 roku Gmina nie ma możliwości przyznawania takich dotacji. Jeśli nie zmieni się sytuacja prawna, również w przyszłym roku nie będzie tego typu dofinansowania.

[16.09.2011]


Pytanie: Witam serdecznie, zwracam się z następującą sprawą, na ulicy Słonecznej w miejscowości Czajowice (wjazd od strony Krakowa) tuż przed zakrętem gdzie była poszerzana droga jest spora dziura w nawierzchni, utrudnia to bardzo przejazd i zagraża bezpieczeństwu kierujących, czy była by możliwość załatania tego miejsca (to jest dosłownie 2 metry długości). Bardzo proszę o rychłą odpowiedź.
Odpowiedź:

Sparwa została zgłoszona firmie łatającej na zlecenie Gminy ubytki w drogach asfaltowych.

[16.09.2011]


Pytanie: witam . Czy wiadomo cos w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego????
Odpowiedź:

Po raz czwarty złożyliśmy nasza propozycje planu do OPN-u i czekamy na ich uzgodnienie. Jak plan zostanie uzgodniony, to wyłożymy go do publicznego wglądu. Informacja o wyłożeniu ukaże się na naszej stronie internetowej.

[12.09.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym na zebraniu w przedszkolu w Modlniczce zostaliśmy poinformowani o nowych zasadach odpłatności, w tym o fakcie iż w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie bedą stosowane odliczenia od kwot zadeklarowanych w umowach. W dniu dzisiejszym w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dot. przedszkoli, w którym znajduje się m.in. informacja, cyt" Podczas gdy większość rodziców podpisało już umowy z przedszkolami według nowych zasad, wojewoda małopolski Stanisław Kracik zaskarżył wprowadzającą je uchwałę radnych. Powód? Nie przewidywała potrąceń z płatności w przypadku nieobecności dziecka i nie wyjaśniała, za co tak naprawdę płacą rodzice.". Proszę o wyjaśnienie jak ma się ta informacja do przyjętej przez Radę Gminy uchwały oraz informacji przekazanej rodzicom. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Gmina Wielka Wieś nie otrzymała jeszcze żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie podjętej uchwały. Jeżeli będą jakiekolwiek zastrzeżenia do uchwały zostanie wprowadzona zmiana na zasadzie odrębnej uchwały.

[07.09.2011]


Pytanie: Witam Panie Wójcie Doskonały pomysł z perycją do Ministra-gratuluje, Mam pytanie- czy nie dałoby się jakoś złożyć podpisu i swojego głosu za pomocą internetu- np scan aby nie jeździć dominy
Odpowiedź:

Będzie kłopot, bo musiałaby Pani dysponować podpisem elektronicznym. Petycja będzie również dostępna u sołtysów, wiec prosze ewentualnie podjechać pod koniec tygodnia do sołtysa swojego sołectwa i złożyć podpis.

[07.09.2011]


Pytanie: Witam, mam pytanie odnośnie uchwały nr X/73/2011 dotyczącej nowych warunków odpłatności za przedszkola samorządowe. Proszę o informację jak rozliczane będą godziny poza godzinami ustawowo darmowymi. Interesuje mnie sytuacja, gdy dziecko jest odprowadzane na 8:30 (czyli podczas czasu darmowego) a odbierane jest np. o 16. jak w takim wypadku liczony jest czas płatnego pobytu? Od 13:30 - 14:30 i dalej 15:30, 16:30, czy 13:30-14 liczona jest za połowę stawki, a reszta godzin, 2 zł za każdą rozpoczętą.Proszę także rozwiać moje wątpliwości, czy rodzic będzie płacił za zadeklarowane godziny pobytu dziecka, czy za faktyczną obecność? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty i podjętą Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś – usługi świadczone przez przedszkola w naszej gminie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8³º do 13³º, natomiast pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane przez rodziców są płatne. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo – wychowawczą. Szczegółowy zakres świadczeń oraz termin i zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia oraz zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka. Przykładowo, jeżeli rodzic zadeklaruje, że dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godz. 7ºº do 16³º, tj. 9,5 godziny: z tego 5 godzin bezpłatnie, a 4,5 godziny płatne; co daje kwotę 10 zł, czyli 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę

[05.09.2011]


Pytanie: Proszę o podanie podstawy prawnej natychmiastowego rozwiązania zawartych na rok przedszkolny 2011/12 umów o korzystanie z przedszkola wobec braku takiej klauzuli w umowie. Jednocześnie ma być stosowana uchwała Rady Gminy z 25.08.2011, której obowiązywanie nie weszło w życie zgodnie z zawartym w niej zapisem. Czy to jest naprawianie własnych błędów nieprawnymi działaniami kadry przedszkoli ? Zasady, które zostały tam wprowadzone znane były znacząco wsześniej i w innych gmianach uchwalone przed wakacjami.
Odpowiedź:

Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na realizację, której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm ), przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Na podjęcie stosownych uchwał gminy miały czas do 31 sierpnia 2011r. Oczywiście są gminy, które dużo wcześniej podjęły takie uchwały, ale również dużo wcześniej zastosowały zmienione opłaty w przedszkolach. Uchwała podjęta przez Radę Gminy Wielka Wieś obowiązuje po 14 dniach od publikacji w W.DZ.U, lecz z mocą od 1 września. Toteż nowe umowy zawieranie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli na świadczenia opiekuńczo – bytowe, będą obowiązywać z mocą od 1 września. Terminy płatności będą ustalone w umowach. Jeżeli chodzi o wypowiedzenie poprzednich umów, to dyrektorzy przedszkoli mogą wypowiedzieć w każdym czasie, gdyż w umowach tych był zapis, że umowę rozwiązuje się na piśmie z datą doręczenia.

[05.09.2011]


Pytanie: Kiedy ma nastąpić oficjalne otwarcie Futura Parku ?? i czy wiadomo dokładnie jakie sklepy będą wynajmować tam powierzchnie?
Odpowiedź:

Proszę pytać inwestora, czyli Neinver Polska. Kiedyś mówiono o wrześniu 2011, ale czy to jest aktualne - nie mamy na ten temat informacji.

[29.08.2011]


Pytanie: Czy wiadomo juz cos w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego???
Odpowiedź:

Niestety po raz kolejny dostaliśmy negatywną odpowiedź z OPN-u. Na pocieszenie zawierała najmniej uwag od momentu kiedy po raz pierwszy składaliśmy plan do uzgodnienia. W międzyczasie odbyło się spotkanie Wójta z planistą oraz Dyrektorem Parku panem Suchankiem, na którym jak się wydaje zaakceptowano nasze zmiany i teraz czekamy na oficjalne pisemne potwierdzenie.

[26.08.2011]


Pytanie: Jakie jest przewidywany termin oddania do użytku basenu w Białym Kościele i w którym ma on być miejscu ?
Odpowiedź:

Na razie budowa nie jest nawet rozpoczęta, więc trudno mówić o terminie oddania. Basen może powstać obok hali sportowej przy gimnazjum w Białym Kościele, ale jego budowa będzie możliwa dopiero po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w całej gminie, gdyż jest to priorytetowa inwestycja.

[16.08.2011]


Pytanie: Proszę o informację czy są prowadzone rozmowy z MPK w sprawie poprawy jakości komnukacji autobusem 210. Na krótki czas wprowadono lepsze pojazdy, ale szybko wrócono do starych Jelczy (chyba tylko do naszej gminy kursują). Autobusy coraz częściej się psują. W ostatnim tygodniu nawet dwa kursy dziennie są opóźnione przez postawianie zatępczych autobusów. Jak wiadomo komunikacja busowa całkowicie nie zdaje egzaminu. Kursy są przypadkowe i nie ma co na nie liczyć. Jesteśmy dość liczną grupą dojeżdżającą codziennie do pracy, czyli podatki trafiają do gminy i liczymy na pomoc.
Odpowiedź:

Co mają podatki do MPK? Oczywiście zareagujemy, bo tak być nie może, z tym że w umowie nie ma określone że maja być to inne autobusy niż Jelcze. Mają być sprawne i niskopodłogowe.

[03.08.2011]


Pytanie: Witam. Czy wiadomo już coś na temat daty wyłożenia nowego planu,Czy długo na to będziemy musieli jeszcze czekać??
Odpowiedź:

Nie mamy jeszcze uzgodnienia z OPN (powinno być lada dzień - oby pozytywne). Jak już będzie to będziemy wystawiać plan do publicznego wglądu, z tym że mamy dylemat czy to robić w trakcie wakacji kiedy wiele osób ma urlopy czy też poczekać do wrzesnia.

[03.08.2011]


Pytanie: Panie Wójcie, od Państwa odpowiedzi/obietnicy z marca po raz 3 zadaję to samo pytanie, ktore nie trafiło na stronę gminy i na które Państwo nie odpowiedzieli: kiedy wyegzekwują Państwo od wykonawcy naprawę źle wykonanego w zeszłym roku asfaltu na ulicy Wspólnej w Tomaszowicach? Z poważaniem
Odpowiedź:

Bez obaw - wykonawca widział niedociągnięcia swojej ubiegłorocznej pracy i ma poprawić jak skończy wszystkie zadania, które obecnie wykonuje.

[03.08.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wojcie Czy sa jakies rozstrzygniecia w sprawie nowego planu zagospodarowania gminy? Plan mial zostac wylozony przed wakacjami. Prosze o odpowiedz.
Odpowiedź:

Nie mamy jeszcze uzgodnienia z OPN (powinno być lada dzień - oby pozytywne). Jak już będzie to będziemy wystawiać plan do publicznego wglądu, z tym że mamy dylemat czy to robić w trakcie wakacji kiedy wiele osób ma urlopy czy też poczekać do wrzesnia.

[02.08.2011]


Pytanie: Ponawiam pytanie odnośnie drzew, drzewek i krzewów wzdłuż chodników. Czy Gmina może coś z tym zrobić. Jest to problem, który z jednej strony ogranicza widoczność, a z drugiej strony zagraża bezpieczeństwu dzieci. Proszę o interwencję.
Odpowiedź:

Stopniowo podcinamy, ale jeżeli jest jakieś newralgiczne miejsce proszę podać - w pierwszej kolejności wytniemy.

[03.08.2011]


Pytanie: Witam. Czy wiadomo kiedy zostanie wyłożony nowy plan zagospodarowania terenu?? mam nadzieje ze już niebawem.
Odpowiedź:

Nie mamy jeszcze uzgodnienia z OPN (powinno być lada dzień - oby pozytywne). Jak już będzie to będziemy wystawiać plan do publicznego wglądu, z tym że mamy dylemat czy to robić w trakcie wakacji kiedy wiele osób ma urlopy czy też poczekać do wrzesnia.

[03.08.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie chciałabym Pana zapytać czy będzie jeszcze jakiś festyn albo dożynki w Bęble? Proszę o szybką odpowiedź i z góry dziękuję.
Odpowiedź:

Pani sołtys, Rada Sołecka wraz ze strażakami z OSP Bębło planują dożynki wiejskie 15 sierpnia.

[25.07.2011]


Pytanie: Dzień Dobry. Czy możemy wiedzziec , czy są jakieś rezultaty rozmów Wójta w Ministerstwie w sprawie 94
Odpowiedź:

Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury poruszono dwie jakże istotne dla gminy kwestie. Po pierwsze temat przejęcia przez gminę odcinka drogi krajowej 94 (od nowego węzła w Modlnicy do grnic Krakowa) oraz modernizacji DK94.

Jeżeli chodzi o przejęcie tej drogi to niestety zgodnie z art.10 pkt.5 ustawy o drogach publicznych, jesteśmy do tego zobligowani. Niestety nie przyniesie nam to żadnych korzyści, a jedynie wydatki - dlatego też rozważamy różne rozwiązania.

Co zaś się tyczy przebudowy DK 94 to w Ministerstwie faktycznie potwierdzono, iż nasz krakowski oddział GDDKiA odstąpił od umowy z wykonawca projektu. Stało się tak dlatego, iż zadanie wg przyjętej kolejności ważności danych zadań mogłoby być wykonywane dopiero po 2015 r. Tym samym obecna procedura projektowa wraz z koniecznością przejęcia za odszkodowaniem niektórych działek, a pewności co do realizacji zadania nawet po 2015 r. nie ma musi być zakończona. Wg procedur GDDKiA może tylko takie działki kupować jeśli faktycznie droga będzie wykonywana.
Droga została umieszona na 189 miejscu w kraju wg faktycznych potrzeb jej przebudowy (na liście jest ponad 500 pozycji) a nasz krakowski oddział umieścił ją na 23 miejscu wg algorytmu, który obiecano, że zostanie nam dostarczony. Koszt przebudowy został wyceniony na ok. 52 mln. zł.
Mam nadzieję, że uda się jednak w ramach bieżącego utrzymania drogi pewne prace poprawiające bezpieczeństwo wykonać.
Wójt zamierza również po wakacjach zaprosić na spotkanie obecnych posłów i senatorów oraz tych kandydujących, aby nakłonić ich do wsparcia naszych starań o przebudowę tej jakże uciążliwej drogi. Oczekujemy także na wsparcie naszych starań przez mieszkańców. O pomysłach naszych będziemy na bieżąco informować.


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, Jestem bardzo zadowolony z nowego asfaltu w Tomaszowicach na drodze "głównej". Problem w tym, że kierowcy, którzy podczas remontu Ronda Ofiar Katynia nauczyli się jeździć przez Tomaszowice również, że nie wspomnę o motocyklistach, którzy szczególnie efektywnie wykorzystują prostą w kierunku Brzezia. Może dalibyśmy zarobić Gminie/Policji na mandatach ? Nie ma pewnie większego sensu stawianie progów, gdyż zaraz się rozpadną, ale może radar ? Z pewnością złapałoby się kilku rajdowych miłośników i założę się, że 200 km/h to nie byłaby największa prędkość...
Odpowiedź:

Jak już odpowiadalismy na pytania odnośnie gospodarki odpadami to Policja oprócz kontroli posesji dwukrotnie przez cały dzień kontrolowała drogi gminne z wykorzystaniem radaru. Kolejne kontrole zgodnie z podpisaną z Policja umową będą przeprowadzane dlatego z pewnością i drogę przez Pana wskazaną Policjanci odwiedzą.

[15.07.2011]


Pytanie: Witam. W dniu 09.03.2011 otrzymałem na moje zapytanie odnośnie ulicy Słowiańskiej w Modlniczce następującą odpowiedź: "Gmina nie zamierza kupować terenu pod poszerzenie tej drogi, a jedynie może przejąć co zresztą proponowaliśmy na lutowym spotkaniu, a wtedy możliwe będzie poszerzenie drogi. Na dzień dzisiejszy tylko paru właścicieli działek wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie gruntu pod poszerzenie drogi, dlatego też modernizacja drogi w nowym trakcie będzie możliwa dopiero po przekazaniu wszystkich pozostałych działek. W roku bieżącym w istniejącym śladzie drogi nastąpi jej modernizacja (wyprofilowanie i nawiezienie tłucznia). Co do oświetlenia w budżecie na 2011 ujęto to zadanie." Drogę rzeczywiście poprawiono, brawo, ale stan nawierzchni był rzeczywiście w miarę dobry jedynie przez jakieś 3-4 tygodnie, do pierwszych ulew, które ponownie wyżlobiły piękne koryta na drodze. Moje pytanie w takim razie: czy są organizowane jakieś spotkania z mieszkańcami żeby móc podnieść ten temat przekazania działek pod drogę? Przecież to powinno być w interesie wszystkich zamieszkujących tę ulicę. Pytanie II: czy wiadomo już konkretny/przybliżony termin montażu oświetlenia na ulicy Słowiańskiej zgdonie z informacją że jest to w budżecie na 2011? Serdecznie pozdrawiam, P.
Odpowiedź:

Faktycznie jest to w interesie przede wszystkim mieszkańców i to im powinno na tym zależeć. Gmina nie zamierza kupować działek pod poszerzenie, ale gdyby mieszkańcy przekazali, to pewnie drogę udałoby się poszerzyć (prawdopodobnie tylko w technologii tłuczniowej, gdyż jest tam dużo terenów budowlanych jeszcze nie zabudowanych i w trakcie realizacji budów asfalt ostałby zniszczony). Spotkań specjalnych nie przewidujemy, ale stopniowo pojedynczo z poszczególnym mieszkańcami rozmawiamy - z tym że to potrwa. Ludzie czasem potrzebują czasu na przemyślenie, przedyskutowanie w gronie rodzinnym itp.
A jeśli chodzi o oświetlenie to rozwiązaliśmy umowę z obecnym projektantem i nawiązaliśmy wspołpracę z firmą, która wykona zadanie w procesie zaprojektuj-wykonaj. Jest szansa że uda się w tym roku.

[15.07.2011]


Pytanie: Moje zdanie na temat ekranów akustycznych jest zdecydowanie na nie .Ja mieszkam przy drodze olkuskiej a nie ul. Olkuskiej i nie chcę być zamknięty i odizolowany od świata .Następny problem bezpieczeństwa wyjazdu z posesji na drogę 94 to osobna sprawa .Każde postawienie ekranu w innym musi zbadane żeby jeszcze nie pogorszyć akustyki .JA wiem że Gmina nie jest decydentem w tej sprawie i może zorganizować zebrania i posłuchać szerszego grona mieszkańców niż tylko mających dostęp do internetu i przekazaniu uwagi zarządcy drogi Pozdrawiam
Odpowiedź:

Jak za każdą decyzją także i za tą stoją zwolennicy i jej przeciwnicy i na pewno wszystkim się nie dogodzi. Oczywiście budowa ekranów nie polega na tym, że buduje się je wszędzie, ale podstawą ich lokalizacji jest decyzja środowiskowa oparta też na badaniach natężenia hałasu. Na pewno też nie będzie tak, że ekran ma komukolwiek ograniczać jakość życia i możliwości dotarcia do działki.

[15.07.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie! Prosiłbym o informację na jakim etapie znajduje się sprawa kanalizacji w Będkowicach. Mocno angażowałem się w pomoc Panu projektantowi w uzgodnieniach, stąd niekórzy teraz dopytują się jak "sprawa stoi". Dotarła do mnie informacja, że jest szansa aby pozwolenie na budowę było jeszcze w tym roku i inwestycja ruszyła szybciej. Na ile jest to realne? Pozdrawiam. PS. Mam nadzieję, że w końcu dostanę od Państwa jakąś odpowiedź. To już chyba 5 moje pytanie.
Odpowiedź:

W tym rok wydaje się, że są duże szanse na pozwolenie na budowę (w tym momencie dokumentacja jest w ZUDP-ie). Jeżeli tak będzie to przystąpimy do przetargu całej północnej części gminy i w ciagu 3-4 lat inwestycja winna być zakończona - jeżeli oczywiście nic nieprzewidzialnego nie stanie na przeszkodzie.

[15.07.2011]


Pytanie: Panie Wójcie glosowałem na pana wraz z cala rodzina w wyborach i oczekuje , iz zrobicie cos dla nas mieszkańcóe - prosze sie zająć spraw ekranów i naciskac zazad dróg . stwierdzenie wylewajcie żale do zarzadu jest nie na miejscu. Czwekamy,iz zaczniecie nas reprezetowac w tej sprawie. pow ybudowaniu węzła laczacego z autostrada jeździ jesszcze więcej tirów i samochodów niz dotychzczas
Odpowiedź:

Gmina robi co może, ale w tym stwierdzeniu chodziło o to, by zwrócić Państwa uwagę na fakt, że DK 94 nie jest w naszym zarządzie i nasze prośby, żale czy też żądania mogą być tylko wysłuchane lub zadania wykonane tylko i wyłącznie za zgodą i wsparciem finansowym zarządcy drogi czyli GDDKiA.

Niestety ze względu na oszczędności w GDDKiA pewne zadania - w tym też przebudowa wspomnianej drogi - zostały odłożone na bliżej nieokreślony termin. My często spotykamy się w tej sprawie z GDDKiA, informujemy Ministerstwo Infrastruktury, ale decyzje nie są od nas zależne.

[13.07.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, oto Pana słowa umieszczone oficjalnie na stronie internetowej gminy w dziale "Ekogologiczna gmina": "... Przede wszystkim myślę, że jeszcze w kwietniu wyślemy do wszystkich domów broszurę, w której mieszkańcy znajdą regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie tak, aby każdy mieszkaniec dowiedział się jakie przepisy obowiązują w gminie w zakresie ochrony środowiska, które trzeba respektować. Zdarzają się mieszkańcy, którzy mówią, że nie wiedzieli, pierwszy raz słyszą, że maja zawierać z kimkolwiek umowy na wywóz śmieci, tak więc teraz wszyscy będą poinformowani. Poszczególne zapisy regulaminu będą opatrzone stosownym komentarzem a więc nie powinno być żadnych niejasności. Ponadto zamierzamy poprzez firmy zajmujące się wywozem odpadów rozdać mieszkańcom, którzy korzystają z ich usług specjalna naklejkę na ogrodzenie informującą, że dana posesja objęta jest programem czysta-ekologiczna gmina. Myślę, że w ten sposób wpłyniemy na wyobraźnię tych, którzy są na bakier z przyrodą, bo teraz już nie będą anonimowi. Oczywiście organizować będziemy również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, w których będą mogli wziąć udział mieszkańcy regularnie korzystający z usług firmy komunalnych, konkurs na najbardziej zadbane przydomowe ogródki i wiele innych. Zamierzamy także jak najwięcej edukować a edukację rozpocząć już od najmłodszych. Myślę, że te wszystkie działania w połączeniu z regularną kontrolą czystości nieruchomości znacznie poprawią ekologię w naszej gminie. To jedne z wielu pomysłów ale zachęcamy również i Państwa o przyłączenie się do naszej akcji, o pomysły, o propagowanie naszej idei - idei gminy ekologicznej....." Minął juz i kwiecien i maj i czerwiec i mija połowa lipca a wypełnienia słow jak nie było tak nie ma. Ani broszurek, ani nalepek, ani konkursów, ani uświadomienia mieszkańców. Rozumiem, że wszyscy mają dostęp do internetu i codziennie oglądają portal gminny. Nie chciałby Pan dostać kolejnego dyplomu lub 1 miejsca za Ekologiczną gminę? A może zapomniał Pan o tym bo wygrał Pan kadencję? Mam nadzieję, że pytanie pojawi się na portalu, ponieważ w cudowny sposób ulegają zaginięciu pomimo informacji o ich dostarczeniu.
Odpowiedź:

W maju i czerwcu przeprowadzono kontrole z udziałem Policji po kątem czystości posesji. Kontrole te będą kontynuowane, ale wnioski które otrzymaliśmy od Policji są następujące:
Parę lat wstecz wysyłaliśmy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do mieszkańców. Kiedy jednak Policja pytała dlaczego nie podpisują umów na wywóz szamba czy śmieci odpowiadali, że nie wiedzieli, pomimo że otrzymali taki regulamin. Po czym stwierdzali, że “...może coś przyszło ale kto by tam czytał“.
Dlatego też poddano w wątpliwość racjonalność wysyłania takiego materiału (koszty wydruku, wysyłki), tym bardziej, że od stycznia 2012 roku rusza nowy sposób odbierania odpadów z posesji (mieszkaniec z gminą będzie zawierał umowę a nie z firmą odbierającą odpady) i wtedy przygotujemy szerszą informację dla mieszkańców.
Proszę także pamiętać, że ekologia to także budowa sieci kanalizacyjnej, którą ciągle rozbudowujemy.

[13.07.2011]


Pytanie: Trzeci raz przesyłam pytanie a ten portal.Do dnia dzisiejszego nie zyskałem odpowiedzi. Jeśli Państwo co rok zwracacie się z pismem do właściciela nieruchomości o wykoszenie to dlaczego od 3 lat nie egzekwowane są przepisy? Nikt nic nie wykasza. Kto ma egzekwować prawo, gmina czy postronni ludzie? Może pieniędzmi za kary można podzielić się z policją? A może wysokość kary jest poprostu żałośnie niska i ukarany nic sobie z niej nie robi. Szczerze mówiąc jeśli miałbym być ukarany mandatem w wysokości 50zł to bym go zapłacił i dalej nic nie robił. Kiedy prawo zostanie wyegzekwowane szanowni Państwo pracujący w Gminie? Chciałbym także uzyskać wgląd w rzekome pisma upominające.
Odpowiedź:

Prozę w takim razie wystąpić z wnioskiem o informację publiczną. Jednakże informujemy, że gmina nie posiada straży gminnej, a tylko taka lub Policja mogłaby się zająć egzekucją. My tylko możemy przypominać o konieczności dbania o swój teren, a uchwała dała jedynie możliwość egzekucji w/w instytucjom.

[13.07.2011]


Pytanie: Panie wójcie co to znaczy że zarzad dróg nie ma pieniedzy - od lat obiecujecie nam ekrany.
Odpowiedź:

Na to wychodzi. Budujemy drogi na EURO 2012, a że nie będzie imprezy w Krakowie z pewnością większe nakłady idą w inne miejsca.

[12.07.2011]


Pytanie: jak to zarzad dróg odstapił i nie będzie ekranow - co z mieszkańcami mamy ogluchnać.
Odpowiedź:

Prosimy swoje żale i prośby kierować do GDDKiA jako zarządcy drogi. Teraz Ministerstwo po założenie bramownic będzie miało większe pieniądze, to może pojawią się dodatkowe środki na takie zadania jak budowa ekranów w czym Państwa wspieramy.

[12.07.2011]


Pytanie: dotyczy ekranów mam pytanie - czy zarzad dróg może sobie od tak odstapic od umowy. do dnia dzisiejszego odiecana byla modernizacja 94 i ekrany - przypuszczam , iz przekroczone sa wszlkie normy hałasu.
Odpowiedź:

Tego już nie wiemy, taką informacje otrzymaliśmy.

[12.07.2011]


Pytanie: Witam. Chciałabym uzyskać informacje dotyczące remontu ul. Brzozowej w Tomaszowicach. Czy ta inwestycja zostanie realizowana w tym roku? Jeśli tak, to kiedy jest planowane jej rozpoczęcie?
Odpowiedź:

Tak, z tym że to zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności zrobimy odwodnienie tej drogi (w połowie sierpnia powinno być już wykonane), a do końca września powstanie nowa nawierzchnia.

[11.07.2011]


Pytanie: Czy gmina podejmuje jakies konkretne rozmowy z zarzadem dróg dotyczce ekranów akustycznych ?
Odpowiedź:

Tworzony był projekt przebudowy DK 94, który z pewnością uwzględniałby ekrany (ostateczna decyzja zapadłaby po decyzji środowiskowej) niemniej jednak z tego co na dzień dzisiejszy wiadomo że względów na oszczędności GDDKiA odstąpi od umowy.

[11.07.2011]


Pytanie: PONAWIAM ZAPYTANIE Z PRZED ROKU: Czy mieszkańcy ul. Kwiecistej w Modlniczce doczekają się obiecanego przez Pana porządnego mostka, pod którym będzie przepływać woda spływająca z Tomaszowic!? Czy spełni Pan swoją obietnice daną przed wyborami, czy już motywacja Panu spadla!!! Kiedy doczekamy się mostka i porządnych rowów, aby ulica Kwiecista w Modlniczce nei zamieniała się w rwący potok! 12.2010 odpowiedział Pan, że w budżecie na rok 2011 są przewidziane na ten cel pieniądze. Mamy teraz połowę roku 2011 a reakcja jest zerowa.. PROSZĘ O ODPWIEDZ
Odpowiedź:

Prosże pytać radnych z terenu sołectwa, bo o małych inwestycjach decydują przede wszystkim oni.

[05.07.2011]


Pytanie: Witam ponownie.Składałam do państwa pytanie odnośnie ul. Kolberga i jej utwardzenia .Niestety nie otrzymałam odpowiedzi ,dlatego ponawiam swoje zapytanie czy planują Państwo utwardzenie tej drogi w dalszej części aż do działki 381 ?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie (w tym roku budżetowym). Jeśli jednak droga zostanie zaproponowana do modernizacji przez samorząd wsi Tomaszowice i uzyska akceptacje Rady Gminy to w przyszłości nie można wykluczyć takiej inwestycji.

[11.07.2011]


Pytanie: ulica olkuska jest bardzo hałaśliwa i ruchliwa - kiedy zostaną wybudowane na niej ekrany akustyczne. jest to ważna rzecz dla mieszkańców tej gminy !!!
Odpowiedź:

Droga olkuska jest w zarządzie GDDKiA i tam prosimy kierować przede wszystkim pytania. My oczywiście prześlemy je dalej i poprzemy starania niemniej jednak to nie od nas zależy czy inwestycja będzie wykonywana czy tez nie.

[05.07.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo, czy istnieje szansa przekwalifikowania działki rolnej na budowlaną, w sytuacji gdy położona jest na terenie "enklawy OPN"? Czy jakkolwiek można zagospodarować taką działkę?
Odpowiedź:

Wszystko co jest zapisane w planie obowiazuję na tym terenie. Prosze zatem skorzystać z wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy i tam uzyska Pan odpowiedź

[05.07.2011]


Pytanie: Witam chcialam zapytac czy juz wiadomo cos w sprawoe planu zagospodarowania przestrzennego
Odpowiedź:

Jeżeli OPN uzgodni poprawioną wersje opisówki do planu, to jest szansa, że najpóźniej we wrzesniu będzie wyłożenie planu do publicznego wglądu

[05.07.2011]


Pytanie: Czy jest możliwość wykoszenia trawy na poboczu ul. Szydło na granicy Modlnicy i Giebułtowa? Samochody wyjeżdżające z ul Bursztynowej sa narażone na wypadek z powodu złej widoczności.
Odpowiedź:

Jest to droga powiatowa i problem był już zgłaszany zarządcy drogi.

[05.07.2011]


Pytanie: Czy wiadomo kiedy będą wyłożone zmiany do planu dla miescowosci Wierzchowie? W jaki sposób należy wnieść uwagi do planu? Z gory dziekuje za informacje. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Najpóźniej we wrześniu będzie wyłożony plan do publicznego wglądu, a zmiany po wyłożeniu uwagi można składać przez 21 dni.

[05.07.2011]


Pytanie: Witam.Chciałam zapytać czy gmina w jakikolwiek sposób egzekwuje obowiązek wywozu odpadów z firm i sklepów znajdujących się na jej terenie?Chodzi mi konkretnie o to , że w jednym z najbliżej położonym mojej posesji sklepie - na dom i sklep przypada tylko 1 kosz 120 l , natomiast wszystkie pozostałe śmieci -czyli kartony, opakowania foliowe, butelki plastikowe a sądząc po wybuchach również i opakowania po sprayach są palone na podwórku przy tym sklepie!!!!Smród jest nie do wytrzymania , a upomnienia nie skutkują! Mam nadzieję , że można liczyć na jakiś odzew!? Dokładną lokalizacje podam po kontakcie mailowym. pozdrawiam TN
Odpowiedź:

Tak, ostatnio przeprowadziliśmy kontrole przy udziale Policji. Czekamy na namiary - oczywiście sprawdzimy.

[05.07.2011]


Pytanie: Witam.Czy naprawdę w Gminie nie ma mocnych na Panią która wylewa szambo wprost do rowu na ulicy Granicznej w Modlnicy .Dlaczego inni maja płacić za kanalizacje a inni się ślizgają i śmieją w oczy. Na ostatnich upałach smród był nie do wytrzymania .Rowy na Granicznej zostały wybrane i nie będzie problemów z lokalizacja wypustu szamba.Mam nadzieje ze Gmina zrobi z tym porządek.Pozdrawiam
Odpowiedź:

Chcieliśmy Panią podłączyć do sieci kanalizacyjnej, ale nie w miejscu gdzie tego żadała. Oczywiscie będziemy kontrolować ją na bieżaco.

[11.07.2011]


Pytanie: Witam Czy sa jakies nowe ustalenia w sprawie nowego planu zagospodarowania gminy? Czy udalo sie uzyskac pelna zgode OPN? Kiedy mozna sie spodziewac wylozenia planu? Dziekuje
Odpowiedź:

Jeszcze nie ma, ale przesłaliśmy najnowszą wersje po uwzględnieniu uwag OPN do uzgodnienia i czekamy na odpowiedź.

[11.07.2011]


Pytanie: Witam, jak i gdzie moge sprawdzić kto jest wlascicielem danej działki? Pozdrawiam, KMT.
Odpowiedź:

Organem prowadzącym ewidencję gruntów jest

Starostwo Powiatowe w Krakowie,
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków,
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

[10.06.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo. Co rok zwracam się z tym samym pytaniem a zarazem prośbą. Niekoszona trawa, chwasty i niebezpieczne rośliny niszczą pracę każdego mieszkańca powodując chociażby zachwaszczanie okolicy czy tworząc świetne środowisko dla wylęgania się insektów, kleszczy a rośliny parzące mogą być realnym zagrożeniem dla bawiących się na podwórku dzieci. W gminie obowiązuje plan utrzymania w czystości. Zgodnie z planem nieruchomości powinny być koszone co najmniej 2 razy w roku. Dlaczego gmina nie egzekwuje prawa? Z lenistwa czy może braku kompentencji? Kto ma stać na straży przestrzegania prawa i obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości? Ile razy trzeba zgłaszać problem aby nastąpiło jakiekolwiek działanie? Może za wyegzekwowane kary gmina poprawi ten wycinek swojwj działalności?? Czy nikomu w gminie nie zależy na wizerunku oraz jakości współżycia mieszkańców?
Odpowiedź:

Gmina nie posiada straży gminnej, dlatego też posiłkuje się przy kontrolach Policją, co niestety nie jest łatwe. Policjantów jest mało i w pierwszej kolejności reagują na poważniejsze wykroczenia. My oczywiście zwracamy się z pismem do właściciela posesji, ale są przypadki, że mieszkaniec nie stosuje się do przepisów, a wtedy pozostaje tylko czekać na Policję.

[07.06.2011]


Pytanie: Chciałbym zapytać kiedy można się spodziewać wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Czajowic?
Odpowiedź:

Osobnego wyłożenia dla Czajowic nie będzie - będzie z całym planem. W tym tygodniu prześlemy ostateczny materiał do uzgodnienia z OPN-em (po ich uwagach) i jeśli już będzie w porządku - będziemy mogli wykładać plan.

[06.06.2011]


Pytanie: Głos w sprawie sygnalizacji Sygnalizacja jest potrzebna. olkuska jest niebezpieczna ulica , kierowcy nie przepuszczaja na pasach - może światła ich wstrzymają . Może być wzbudzana przez przechodnia - ale koniecznie być musi. Wystarczy spojrzeć na forum Przy olkuskiej - wypowidają się tam mieszkańcy Modlnicy i Giełbutowa.
Odpowiedź:

Zatem będziemy wnioskować o jej wykonanie

[03.06.2011]


Pytanie: W zimie otrzymalismy od Panstwa informacje ( mozna ja jeszcze znalezc na forum), ze w tym roku jest przewidziane polozenie nakladki asfaltowej na "bitej" czesci ulicy Jurajskiej Modlnicy. Chcialabym wiedziec kiedy rozpoczna sie prace? W miedzyczasie bardzo prosimy o ustawienie luster na skrzyzowaniu ulicy Jurajskiej i Bursztynowej. Drogi sa polozone pod katem prostym , a kamienne ogrodzenie jednej z posesji bardzo ogranicza widocznosc. W imieniu mieszkancow i wlasnym z gory dziekuje za pomoc w tej sprawie.
Odpowiedź:

Jest podpisana umowa z wykonawcą. Wszelkie prace, w tym ta ulica, zostaną zakończone do końca września.

[02.06.2011]


Pytanie: szanowny Panie wójcie - kiedy zostaną w końcu zrobione światła przy olkuskiej koło Giełbutowa ) chodzi mi o bezpieczne przejście dla osób przyjeżdzających busem z krakowa, które krąża pomiędzy tirami)
Odpowiedź:

Takowa sygnalizacja przewidywana jest w dużym projekcie modernizacji DK94, która nie nastąpi wcześniej niż przed rokiem 2014. Niemniej jednak wiele osób uważa, że obecne rozwiązanie z lewoskrętem wystarczająco rozwiązuje problemy komunikacyjne a światła spowodowałyby tylko wstrzymywanie ruchu.

Jest jeszcze czas na wprowadzenie zmian do projektu, prosimy więc o jasne określenie się korzystających z tej drogi czy taka sygnalizacja jest potrzebna czy też nie. Każda modernizacja jest robiona dla ulepszenia obecnego stanu a nie pogorszenia, więc uwagi większości zostaną przyjęte do projektu. Sądząc jednak po wielogłosie w tej sprawie wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie wzbudzana przez przechodnia sygnalizacja świetlna.

[31.05.2011]


Pytanie: Czy gmina Wielka Wieś pobiera opłatę adiacencką jeżeli przez działkę budowlaną będzie przechodziła sieć kanalizacyjna jeżeli tak to w jaki sposób nalicza się kwotę i od czego zależy jej wysokość
Odpowiedź:

Nie pobieramy takiej opłaty

[30.05.2011]


Pytanie: Boisko wielofunkcyjne w Czajowicach (takie jak w Bęble)- były takie plany ... świadczą o tym pytania i odpowiedzi zamieszczone na tej stronie. Mam pytanie ile jeszcze lat trzeba będzie na nie poczekać? Pozdrawiam KMT.
Odpowiedź:

Na pewno boisko nie powstanie w tym roku, ponieważ w przyszłym roku otrzymamy środki unijne na to zadanie. Gdybyśmy wybudowali w tym roku, nie dostalibyśmy zwrotu poniesionych kosztów.

[30.05.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo. Z informacji uzyskanych w Państwa Urzędzie winikało, ze w tym roku przeprowadzony bedzie remont ul. Ulubionej w Modlnicy. Mineło prawie pół roku 2011 i nie ma zadnych oznak tej inwestycji. Prosze podać dokładna datę rozpoczęcia robót.
Odpowiedź:

W budżecie na br. nie ma tego zadania ujętego, więc droga nie będzie remontowana

[24.05.2011]

Pytanie: W Kwietniu wyslalam do panstwa pytanie na temat dzialek przylegajacych do bylego poligonu wojskowego , poniewaz moje pytanie nie bylo precyzyjne - pytaliscie panstwo o dokladna lokalizacje dzialki i jej numer . W ciagu nastepnego tygodnia wyslalam dodatkowe informacje i do tej pory nie otrzymalam zadnej odpowiedzi - czy moge tym razem liczyc na odpowiedz . Jaki jest obecnie status dzialek ktore przylegaja do bylego poligonu wojskowego , konkretnie pytam o dzialke ktora jest zlokalizowana w Modlnicy , numer dzialki - 26908 i 26907 . Nakaz podatkowy - 9.7.455 . Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz .
Odpowiedź:

Nie ma takich numerów działek. Prosimy o dokładne spawdzenie

[17.05.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wojcie. Czy obecnie wylozone zmiany do planu zagospodarowania gminy dotycza tylko terenu Szyc? Czy wiadomo kiedy bedzie wylozone zmiany do planu dla innych miejscowosci? Interesuje mnie Beblo. Z gory dziekuje za informacje. Pozdrawiam
Odpowiedź:

Robimy wszystko, aby to było przed wakacjami niestety nie mamy jeszcze wszystkich uzgodnień (jak zwykle z OPN-em)

[17.05.2011]


Pytanie: Witam Na stronie internetowej znajduje sie informacja o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szyce, kiedy mozna się spodziewać wyłożenia dla pozostałych miejscowości, konkretnie interesuje mnie Modlniczka? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź:

Podejrzewamy że już po wakacjach najpóźniej wrzesień

[17.05.2011]


Pytanie: Witam Szanowny panie Wójcie czy wiadomo już w sprawie prac nad sporządzaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ( ekrany przy ul olkuskeij ) . Dodatkow otrzymałam informacje, iz ekrany mogę nie powstać bo mieszkańcy w Modlnicy nie chcą oddać paru metrów na ich wybudowanie ( drogi serwisowej ) . Czy jest to prawda ? I co można zrobić w takiej sytuacji . Czy droga serwisowa jest konieczna. jakie są unormowania w tym zakresie. z góry dziekuje za odpowiedź . Hałas jest olbrzymi a natężenie ruchu będzie tylko rosnąc.
Odpowiedź:

Sczerze powiedziawszy od ogłoszenia decyzji o przesunięciu realizacji tego zadania co najmniej do 2013 (decyzja Ministra Infrastuktury) prace przy projektowaniu jakby osłabły; co nie znaczy że nie będziemy się doptywac o kwestie poruszone w tym e-mailu. Okazją będzie spotkanie z przedstawicielami GDDKiA na sesji 26 maja.

[11.05.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, Czy gmina planuje dociągnąć media do działek oznaczonych jako budowlane lub przeznaczone do przekwalifikowania przy ulicy Spacerowej w Tomaszowicach? Czy droga będzie poszerzana/regulowana zgodnie z planem zagospodarowania? Czy są plany co do położenia nawierzchni na te drodze? Jeśli tak to kiedy można się spodziewać takich przedsięwzięć?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie mamy takich planów.

[09.05.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo, Czy w ramach budżetu na naprawy bieżące dróg Gmina może zlecić jak najszybciej załatanie dziur na ul. Skotnickiej w Tomaszowicach? Po zimie w wielu miejscach powstały dziury, które z każdym dniem są coraz większe i trudno je ominąć, by nie uszkodzić auta. Z poważaniem,
Odpowiedź:

Dobrze sprawdzimy dzisiaj i załatamy

[05.05.2011]


Pytanie: Witam szanownego Pana Wójta! Kwestia jest następująca,otrzymałam odpowiedź iż plan zagospodarow. przestrzennego ma zostać przyjęty na kwiecień-maj (opisówka do planu powinna być wyłożona, aczkolwiek nie ma jeszcze uzgodnienia z OPN?) Dlaczego tak długo trwa ta cała batalia o zaopiniowanie planu, dlaczego w gminie wciąż pod tym kątem obserwujemy rosnącą stagnację???!!!
Odpowiedź:

Rosnąca stagnację? W ciągu ostatnich ośmiu lat najpierw zrobiono nowy plan, potem studium, a teraz kolejny plan - i to nazywamy stagnacją.

Są jeszcze Gminy, które ciągle pracują na WZ-kach (warunki zabudowy). Przyjęcie nowego planu trwa, bo nie chcemy “tanio sprzedać skóry” i w czambuł przyjąć wszystko co narzuca nam OPN - w trosce właśnie o mieszkańców, by później budując domy nie musieli tego robić nie tak jak chcą, ale jak im się narzuca.


Pytanie: Witam, przed wyborami Wójt mówił, że jedną z rzeczy której nie udalo mu się zrobić jest, nazwijmy to,program rozwoju przedsiebiorczości, w tym turystycznej. W związku z tym mam pytanie, czy jakieś działania zostały juz w tym celu podjęte? Zadam również drugie pytanie, czy dla firm które niebawem pojawią sie na terenie naszej gminy Wójt przewidzial jakieś programy służące temu, aby pracowali tam mieszkańcy naszej gminy? Wydaje mi się, że są to pytania istotne więc bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam, KMT. PS. Mam nadzieję, że pytanie zostanie opublikowane, bo ostatnio miałem z tym problemy ...
Odpowiedź:

Wspólnie z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego przygotowujemy projekt wsparcia rozwoju działalności gospodarczej. Na to zadanie chcemy pozyskać środki unijne. Jeżeli nam się uda, to już w tym roku pierwsze 30 osób będzie miało możliwość pozyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności.

[26.04.2011]


Pytanie: Witam Mam pytanie dotyczace zabudowy zagrodowej. Czy w takim przypadku trzeba byc ronikiem zeby starac sie o taka zabudowe? Jesli tak jaka jest srednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Wiela Wies?
Odpowiedź:

Tak, co najmniej 1 hektar przeliczeniowy, aczkolwiek do dzisiaj nie mamy jednoznacznego stanowiska Starostwa Powiatowego jak ta instytucja wydająca pozwolenie na budowę będzie interpretować.

[19.04.2011]


Pytanie: Odpowiedź: O to chodzi że nie jest to działka w Białym Kościele - tylko w Wielkiej Wsi dlatego problem z jej lokalizacją. Prosze sobie dokładnie sprawdzić w jakiej miejscowości znajduje się działka, której jest Pan właścicielem a nie od razu kogoś krytykować. Działka została odrolniona, z tym że w studium jest tylko niewielka część przekształcona, więc i szansa na to że na niej coś powstanie jest niewielka. Witam dostalam taka odp. i strasznie przepraszam ale my caly czas myslelismy ze dzielka jest w bialym kosciele i dopiero sprawdzilismy w dokumentach ze faktycznie jest to wielka wies. Czy moze mi pan wytlumaczyc co to znaczy ze "Działka została odrolniona, z tym że w studium jest tylko niewielka część przekształcona, więc i szansa na to że na niej coś powstanie jest niewielka." ktora czesc jest przekrztalcona ???? i dlaczego nic na niej nie powstanie ? A jesli bedziemy chcieli ja sprzedac to co wtedy to bedzie jako rolna czy budowlana?? i jak to jest osrolniona haj ona zawsze byla rolna. czy chodzi o to ze odrolniona bedzie w tym nowym planie
Odpowiedź:

Jeżeli mały kawałek działki będzie tylko przekształcony to może być problem z ulokowaniem czegokolwiek (obiekt wymaga zachowania pewnych wymogów np.: oddalenie od sąsiedniej działki itp.) jednakże prosimy czekać cierpliwie na wyłożenie planu do publicznego wglądu.

[19.04.2011]


Pytanie: Witam. Czy są jakieś nowinki na temat nowego planu zagospodarowania terenu?? Kiedy można się go spodziewać?
Odpowiedź:

Nie mamy zgody Ministerstwa Rolnictwa (podtrzymał swoją pierwsza decyzję), co nam utrudnia wprowadzenie go w życie, a z drugiej strony daje możliwość do ostatecznych rozstrzygnięć (wprowadzenie zabudowy zagrodowej). W obecnej chwili planista przygotowuje nowy projekt planu oraz uzgodnienia opisowe (do dzisiaj nie mamy zgody OPN). W tym roku plan przyjmiemy, z tym że o dacie na dzien dzisiejszy ciężko mówić. Nie chcielibyśmy wystawiać planu do publicznego wglądu w wakacje; jeśli nam się uda przed wakacjami - to go wyłożymy; jeśli nie - to we wrześniu.

[19.04.2011]


Pytanie: Witam, Mam pytanie odnośnie drogi w Modlniczce na ul. Willowej. Przy zakończeniu tej drogi w Modlniczce Małej na odcinku ok. 0,5km stan nawierzchni jest fatalny, nawet skandaliczny. Jest tam dziura na dziurze. Dziury są głębokości ponad 20cm jedna obok drugiej! Dojeżdrzam tą drogą codziennie do pracy i oprócz posypywania jej żwirkiem, który nic nie daje,to nic się z tą nawierzchnią nie dzieje. Dodam,że korzystam z tej drogi codziennie od roku. I stwierdzam,że jest to jedna z najgorszych dróg z której tak wiele aut codziennie korzysta, a jest w tak "opłakanym" stanie. Proszę o naprawienie tego odcinka nawierzchnią asfaltową, a nie żwirkiem.Proszę, o informację co Gmina zamierza zrobić w tej sprawie.
Odpowiedź:

Oczywiście że tak. W miesiącach czerwiec-wrzesień nastąpi kompleksowa przebudowa tej drogi (chodnik, odwodnienie, wzmocniona nawierzchnia) dlatego też teraz nie ma sensu łatać dziur inaczej niż żwirkiem, o którym Pani wspomina, bo byłyby to wyrzucone pieniądze. Dodam, że już w ciągu najbliższego miesiąca nastąpi uruchomienie obwodnicy, a wiec nie będzie potrzeby korzystania z tej drogi.

[18.04.2011]


Pytanie: Pytanie: witam czy dzielka 61\5 w bialym kosciele bedzie przekwalifikowana na budowlana ?? czy bedzie trzeba skladac jakies podania w sprawie przekwalifikowania ??? Odpowiedź: A ta działka została ostatnio podzielona - bo w ewidencji nadal mamy 61? Niemniej jednak nie zostanie przekwalifikowana nawet nie była objęta studium. TAKA DOSTALA OD WAS ODPOWIEDZ ALE TO JEST BZDURA NIGDY TA DZIALKA NIE BYLA JAKO 61 A PRZEZ MOJA DZIALKE 61\5 W TYM STARYM PLANIE MA ISC DROGA WIEC NIE WIEM DLACZEGO MACIE BROBLEM ZE ZNALEZIENIEM JEJ. KIEDYS PISALEM DO WAS W SPRAWIE TEJ DROGI TO DOSTALEM ODPOWIEDZ ZE TEJ DROGI NIE BEDZIE A DZIALKA ZOSTANIE PROWDOPODOBNIE PRZEKWALIFIKOWANA. WIEC O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI
Odpowiedź:

O to chodzi że nie jest to działka w Białym Kościele - tylko w Wielkiej Wsi dlatego problem z jej lokalizacją. Prosze sobie dokładnie sprawdzić w jakiej miejscowości znajduje się działka, której jest Pan właścicielem a nie od razu kogoś krytykować. Działka została odrolniona, z tym że w studium jest tylko niewielka część przekształcona, więc i szansa na to że na niej coś powstanie jest niewielka.

[18.04.2011]


Pytanie: Witam, chciałbym zapytać dlaczego w miejscowosci Czajowice droga ze żwiru z zimowego posypywania została wyczyszczona tylko i wyłącznie przez srodek wsi? Inni mieszkańcy są gorsi że są omijane nasze ulice? Na dodatek w pobliżu szkoł-chodniki owszem posprzątane ale wszystko zmiecione na drogę-ciekawa interpretacja... Proszę o odpowiedź, dlaczego mimo iż wszyscy płacą podatki i mieszkają w jednej gminie to są nierówno traktowani ze względu na zamieszkanie na danej ulicy.
Odpowiedź:

Czyścimy wszystkie chodniki i drogi do nich przylegające, jednakże ze względu na duże koszty tego zadania nie stać Gminy na sprzątanie każdej ulicy. Poza tym to właśnie głowna ulica ze względu na swoją wagę była najmocniej posypywana i jest najbardziej zabrudzona stąd też taka kolejność działań.

[14.04.2011]


Pytanie: Witam szanowanego Wójta. Zapytuję kiedy odbędę się wybory na nowego Komendanta Straży Pożarnej w Gminie? Kiedy w końcu zniknie ta nieustająca, zacofana stagnacja, a zacznie się coś dziać na pożytek ogółu młodych strażaków? Mam na myśli młodą, kompetentną osobę, działająca na rzecz ogółu, znająca się na tym co robi, posiadająca odpowiednie wykształcenie i predyspozycje! Panie Wójcie obecny wizerunek i brak jakich kolwiek szkoleń, spotkań strażaków cofa ich do czasu kamienia łupanego... Przecież to Komendant straży powinien czuwać nad młodymi. Wszystko w pańsrwa rękach aby znaleźć kompetentną osobę i nie powstydzić się jej na arenie społeczeństwa. Straż, młodzi ochotnicy aby działać winni mieć godnego przywódcę angażującego do działania a nie deprecjonującego. Z poważaniem.
Odpowiedź:

W najbliższą sobotę, tj. 16 kwietnia odbędą się wybory nowego Gminnego Zarządu OSP.

[14.04.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie, czy nie odpowie Pan na moj list który do Pana przekazałem na tym portalu? Mieszkańcy wsi wyrażają oburzenie informacją jakoby zabrakło juz funduszy na budowę chodników i nakładki, odbudowę rowów, zjazdów.... z poważaniem LM
Odpowiedź:

Swoje pytanie prosimy kierować do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (Kraków, ul. Włościańska 4), gdyż Gmina tylko to zadanie wspiera finansowo. W tym roku na modernizację dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę przeznaczyliśmy w budżecie 4 mln zł i na tą kwotę przewidziano realizację zadania. Nakładka asfaltowa będzie wykonana do granic Gminy.

[13.04.2011]


Pytanie: witam czy dzielka 61\5 w bialym kosciele bedzie przekwalifikowana na budowlana ?? czy bedzie trzeba skladac jakies podania w sprawie przekwalifikowania ???
Odpowiedź:

A ta działka została ostatnio podzielona - bo w ewidencji nadal mamy 61? Niemniej jednak nie zostanie przekwalifikowana nawet nie była objęta studium.

[13.04.2011]


Pytanie: Szanowni Państwo Czy Inwestor budowanego centrum logistycznego w Modlniczce miał zgodę Gminy lub innej instytucji na wycinkę wszystkich, w większości kilkumetrowych drzew osłaniających widok na tę wątpliwej urody blaszaną budowlę od strony wsi Tomaszowice i Modlniczka? Wszystkie drzewa zostały wycięte w ciągu ostatnich kilku tygodni. W jaki sposób Gmina kontroluje takie kwestie?
Odpowiedź:

Tak, z tym że w ich miejsce zasadzi inne w miejscu nie kolidującym z inwestycją, co zresztą już robi.

[11.04.2011]


Pytanie: Czy gmina przewiduje jakąś formę dofinansowania do montowania ekologicznych źródeł ciepła (oprócz kolektorów), takich jak pompy ciepła?
Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie, gdyż nie dysponujemy takimi środkami; w ubiegłym roku zgodnie z nowa ustawa o finansach publicznych zlikwidowane zostały Gminne Fundusze Ochrony Środowiska, które gromadziły środki na takie zadania jak Pani realizuje.

[05.04.2011]


Pytanie: Jak przedstawia się plan zagospodarowania przestrzennego na rok 2011?
Odpowiedź:

Trwają nad nim pracę niestety ze względu na brak zgody Ministra Rolnictwa na odrolnienie terenów wymaga zmiany koncepcja planu co wydłuża termin jego przyjęcia.

[05.04.2011]


Pytanie: Mam pytanie odnośnie odrolnienia gruntu.W wydziale architektury w Urzędzie Gminy sprawdziłam ze grunty ,które są moja własnością dostały zgodę na odrolnienie z Ministerstwa Rolnictwa .Jaki jest zatem okres oczekiwania na uprawomocnienie się tej decyzji ? Czy mogą wyniknąć jeszcze jakieś nieprzewidziane okoliczności, które mogły by przedłużyć cały proces?
Odpowiedź:

Dopóki nie ma uchwały Rady Gminy o przyjęciu planu, dopóty nic nie jest pewne. Jeżeli jest to działka w otulinie OPN - do dzisiaj nie mamy jeszcze uzgodnienia z Parkiem, a to uniemożliwia dalsze prace.

[05.04.2011]


Pytanie: Czy dzialki przylegajace do terenow bylego poligonu wojskowego maja szanse byc przeksztalcone w dzialki budowlane , jaki jest obecnie status tych dzialek ?! .
Odpowiedź:

Prosimy o skonkretyzowanie pytania, tj. podanie numeru działki. Poligon jest duży i otaczają go działki o różnym przeznaczeniu.

[04.04.2011]


Pytanie: W imieniu mieszkańców naszej ulicy zwracam się do Gminy w sprawie usprzątnięcia śmieci , które zalegają na naszej ulicy , gdyż po raz kolejny nie wiadomo kto zrobił z tej ulicy dzikie wysypisko. widok okropny prosze o interwencje w tej sprawie
Odpowiedź:

Dziękujemy za informację podczas sprzątania dzikich wysypisk uwzględnimy również Państwa ulicę.

(30.03.2011)


Pytanie: Witam, chciałbym poruszyć następująca kwestię, w miejscowosci Czajowice- przy stawie koło SP, gdzie zamontowany jest system monitoringu parking ciągle wygląda jak małe smietnisko- puszki po piwie,papierosy, opakowania itp, stale wieczorami przebywają tam te same grupy młodzieży, którzy jak widać czują się bezkarni. Czy gmina mogłaby cos w tym kierunku zrobić, lub chociaż wystąpić do Komendy Policji o częstsze (bo jak narazie znikome) kontrolowanie okolicy. Nie dosć że zasmiecają, to jeszcze wieczorami bardzo często popisują się jazdą samochodami tak, że któregos dnia dojdzie do wypadku...
Odpowiedź:

Dziękujemy z informację. Przejrzymy zapisy monitoringu może uda się zidentyfikować te osoby i podjąć działania w celu poprawy obecnej sytuacji.

[21.03.2010]


Pytanie: Witam , kiedy będzie wyłożony plan zagospodarowania do publicznego wglądu ? W jakim miesiącu przewidują Państwo poinformowanie zainteresowanych osób, które czekały na odrolnienia swoich gruntów ?
Odpowiedź:

W miesiacu kwiecień-maj opisówka do planu powinna być wyłożona, aczkolwiek nie ma jeszcze uzgodnienia z OPN.

[21.03.2010]


Pytanie: Witam. Kiedy zostanie wyłożony nowy plan do publicznego wglądu?? Czekam niecierpliwie. Proszę o odpowiedź.
Odpowiedź:

W miesiacu kwiecień-maj opisówka do planu powinna być wyłożona, aczkolwiek nie ma jeszcze uzgodnienia z OPN.

[21.03.2010]


Pytanie: Witam. Proszę o przedstawienie mi nowinek na temat odrolnienia tych 47ha ziemi w gminie Wielka Wieś. Czy Ministerstwo Rolnictwa poszło na jakas ugodę? Interesuje mnie działka nr (numer usunięty przez administratora) w Będkowicach. Czy te 47 ha zostanie odrolnione w przypadku gdy ministerstwo nie zgodziłoby się na odrolnienie reszty ziemi przedstawionej do odrolnienia? Dziękuje za odpowiedź.
Odpowiedź:

Ministerswo Rolnictwa podtrzymało swoją decyzję. Jeżeli chodzi o tereny nie wymagające odrolnienia (poniżej trzeciej klasy bonitacyjnej) stopniowo będziemy plan wdrażać w życie.

[21.03.2010]


Pytanie: Drogi Panie Wójcie. Czy jest możliwość podpisania umowy tylko z jednym przewoźnikiem na dojazd z Będkowic do Krakowa? Obecna sytuacja jest straszna. MPK jest powolne, nie dojeżdża do centrum i nie ma dodatkowych kursów. W okolicznych miejscowościach w busach są bilety okresowe, u nas przewoźnicy nie mogą się dogadać a ceny biletów idą w górę. Odwołują po 8 kursów dziennie, nie informując nikogo o tym. Nie jeżdżą wg rozkładu. Czy jeśli gmina nie dotuje busów to oznacza,że nie ma w ogóle wpływu na jakość przewozów Swoich mieszkańców?!
Odpowiedź:

Praktycznie nie ma wpływu, aczkolwiek gdyby więcej osób podpisało się przeciwko takim praktykom, jesteśmy w stanie wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego, który wydaje koncesje na te komunikację, a wtedy co już miało miejsce, można nawet odebrać firmie możliwość zarobkowania na tej trasie.

[17.03.2011]


Pytanie: Witam Czy gmina zamierza odwolac sie od decyzji ministra rolnictwa do sadu? Bardzo prosze o odpowiedz.
Odpowiedź:

Nie, gdyż znając dotychczasowe wyroki w podobnych sprawach, co najwyżej zakończyłoby się wyrokiem o ponownym rozpatrzeniu naszej prośby ze względu na jakieś niewielkie uchybienia prawne, a Ministerstwo na pewno decyzji by nie zmieniło i szkoda tylko czasu. Obecnie trwają prace chociaż nad częściowym rozwiązaniem tego problemu, o czym mieszkańcy zostana poinformowani na wyłożeniu planu do publicznego wglądu.

[17.03.2011]


Pytanie: witam kiedy jest planowany wywoz smieci wielogabarytowych na terenie gminy?
Odpowiedź:

Rozpoczęcie zbiórki śmieci wielkogabarytowych planowane jest w połowie kwietnia.

[16.03.2011]


Pytanie: Czy UG może skontrolować stan wykonanej w 2010 nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Tomaszowicach/Modlniczce. Zakładam, że nakładka jest objęta gwarancją, a juz widoczne są pęknięcia, wskazujące na prawdopodobnie źle wykonane utwardzenia poboczy przed wylaniem asfaltu.
Odpowiedź:

Oczywiście tak, po każdej zimie kontrolujemy drogi objęte gwarancją i ewentualne szkody zgłaszamy wykonawcy.

[16.03.2011]


Pytanie: Witam Czy znane sa juz jakies rozstrzygniecia w sprawie wprowadzania nowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź:

Tak ministerstwo rolnictwa podtrzymało swoją decyzję i na dzien dzisiejszy odrolniło jedynie 47 h z ponad 340 które zgłszalismy do odrolnienia.

[16.03.2011]


Pytanie: Witam, W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 11.10.2010 chciałem dopytać czy ruszyło się coś w temacie zakupu gruntów pod asfaltowanie i modernizację ulicy Słowiańskiej w Modlniczce. Wraz z sąsiadami dość poważnie przeżywamy niedogodności wynikające z z dziurawej bitej drogi, szczególnie podczas zimy kiedy odśnieżanie musiało odbywać się przy pomocy koparki, ponieważ pług nie dawał rady przejechać po ulicy. Będę wdzięczny szczególnie za każdą pozytywną informację. Dodatkowo chciałem dopytać o oświetlenie na ulicy, nadmieniając fakt że deweloper postarał się o słupy doprowadzające prąd do osiedla, gdzie można by przy okazji zamontować oświetlenie. Pozdrawiam, P.
Odpowiedź:

Gmina nie zamierza kupować terenu pod poszerzenie tej drogi, a jedynie może przejąć co zresztą proponowaliśmy na lutowym spotkaniu, a wtedy możliwe będzie poszerzenie drogi. Na dzień dzisiejszy tylko paru właścicieli działek wyraziło zgodę na nieodpłatne przekazanie gruntu pod poszerzenie drogi, dlatego też modernizacja drogi w nowym trakcie będzie możliwa dopiero po przekazaniu wszystkich pozostałych działek. W roku bieżącym w istniejącym śladzie drogi nastąpi jej modernizacja (wyprofilowanie i nawiezienie tłucznia). Co do oświetlenia w budżecie na 2011 ujęto to zadanie.

[09.03.2011]


Pytanie: Od kiedy na ul. Słonecznej w WW można się podłączać do kanalizacji, a do kiedy należy to zrobić?
Odpowiedź:

Od czwartku tj. 10 marca 2011r, a przyłączyć się do sieci należy do 6-mcy od stworzenia warunków, niemniej jednak zachęcamy aby zrobić to jak najszybciej.

[08.03.2011]


Pytanie: Czy Gmina Wielka Wieś po konsultacjach z mieszkańcami na temat możliwości poprawy transportu zbiorowego będzie wnioskować, a może już wnioskowała o zwiększenie liczby kursów autobusów MPK (przede wszystkim 210) jak i możliwości wprowadzenia bardziej pojemnych autobusów (przegubowce- solarisy) na kursy w godzinach szczytu (szczególnie kurs 6:30, 7:20 z Będkowic w dni powszednie, jak i powroty z Bronowic Małych o 15:40 i 16:50) Autobusy w wyżej wymienionych godzinach są nierzadko całkowicie wypełnione, a istnieje rosnąca tendencja do zwiększania się liczby mieszkańców gminy korzystających z w/w kursów. Dobrym rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie dodatkowych kursów w soboty/ święta oraz chociaż jednego/dwóch kursów nocnych.Proszę też o informację kiedy nastąpi rzekoma zmiana rozkładu jazdy MPK (zwiększenie ilości kursów), o której mówi się w pewnych środowiskach i o informację dt. wyniku ,,konsultacji", które niegdyś się odbywały (ankieta)
Odpowiedź:

Faktycznie wpłynęło sporo listów ws rozkładów jazdy poszczególnych linii i mniej więcej dało to pogląd na oczekiwania mieszkańców (kursy co pół godziny najlepiej jakby częściej, w niedzielę rozkład jazdy jak w tygodniu itp.) W międzyczasie wpłynęło pismo z ZIKiT-u odnośnie podwyższenia ceny za wozokm. Dlatego też wspólnie z innymi gminami spotkaliśmy się z Prezydentem Krakowa by negocjować cenę. Niestey próba nie powiodła się, a tym samym nasze oczekiwania odnośnie rozkładu jazdy ograniczyliśmy do niezbędnego minimum tzn. na linii 210 dołożyć kurs do Krakowa w godz. 8.00 oraz dwa kursy z Krakowa o godz.19.40 i 21.40 (najczęściej powtarzane prośby w mailach). Jednocześnie rozważamy wspólnie z innymi gminami możliwość zmiany przewoźnika, gdyż obecna polityka miasta prowadzić może do zupełnej monopolizacji rynku przewozowego.

[08.03.2011]


Pytanie: Proszę o informację czy plan zagospodarowania przestrzennego traci ważność, czy jest bezterminowy? Czy jest on uchwalany na jakiś obowiązujący okres?
Odpowiedź:

Plan jest bezterminowy, a gmina nie zamierza obecnie obowiązujący uchylać.

[08.03.2011]


Pytanie: Bardzo proszę o informacje na temat działki Nr ... (numer usunięty przez administratora) zlokalizowanej w Modlniczce. Teren jest chyba objęty PZP wobec czego bardzo proszę o możliwie maksymalnie pełną informację. Jak daleko od tej działki jest zlokalizowane przedszkole, szkoła, sklep, przystanek komunikacji miejskiej etc. Pozdrawiam!
Odpowiedź:

Szanowny Panie, z miejsca które Pan wskazał w swoim pytaniu jest ok 600 m do sklepu i przystanku MPK w Tomaszowicach i ok 1600 m do szkoły i przedszkola w Modlniczce. Ponieważ nie sposób opisać wszystkie obiekty/miejsca, które mogą potencjalnie Pana zainteresować, zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy i poznania okolicy osobiście.

Może część intereującycj Pana miejsc uda się wcześniej odnaleźć na mapie Gminy Wielka Wieś -$gt; http://www.wielka-wies.pl/85-Mapa-Gminy.htm


Pytanie: Czy UG mógł by skontrolować stan nowo powstałych nakładek asfaltowych w samym Giebułtowie miedzy innymi ul Ks Hojoła,Zielone Wzgórze,Tęczowe Wzgórze,Idziego,Podwikle itd rozsypują się.
Odpowiedź:

Dziękujemy za informację. Wykonawca już został powiadomiony i na wiosnę jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą ma dokonać poprawek do czego zobowiązał się w protokole z oględzin.

[09.02.2011]


Pytanie: Witam! Mam pytanie jakie jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego na działce867/1 w Modlnicy.
Odpowiedź:

Z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś można zapoznać się:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś – http://www.plan.wielka-wies.pl/
- rysunek planu i studium jest wystawiony w Urzędzie Gminy: na korytarzu na parterze tekst Uchwały planu i studium udostępniany jest w pokoju 101 (architektura).
- także można wystąpić do Urzędu o wydanie wypisu i wyrysu na warunkach j.w.

Zgodnie z art. 30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z póżn. zmian.) Urząd Gminy Wielka Wieś wydaje wypisy i wyrysy ze studium - Uchwała Nr XII/52/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 04 września 2007r. lub planu miejscowego - Uchwała Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005r. (Dz. Urz. Woj. małopolskiego Nr 215 poz. 1446 z dnia 20.04.2005r), za które pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635):
1. Od wypisu :
a) do 5 stron - 30,00 zł,
b) powyżej 5 stron - 50,00 zł,
2. Od wrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą
stronie formatu A4 - 20,00 zł,
b) nie więcej niż – 200,00 zł.

[09.02.2011]


Pytanie: Witam, Rok temu pytałam kiedy zostanie utwardzona asfaltem ulica Fryderyka Chopina w Prądniku Korzkiewskim do końca. Po deszczach trudno dojechac i dojść do budynków P. Knapik, Kwinta, Puchalski. Ile lat musimy czekać na 200 m asfaltu ?
Odpowiedź:

Czekać należy do zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej , która będzie przebiegać w tej drodze. Jeżeli nie pojawia sie jakieś dodatkowe przeszkody sieć kanalizacyjna rozpoczniemy budować w przyszłym roku.

[09.02.2011]


Pytanie: Bardzo proszę o podanie wyników wyborów sołtysów całkowite tz frekfencja i ile głosów było oddanych Pan jest odpowiedzialny za wybory w Gminie dane osobowe tylko do wiadomosci Wójta bez dalszego rozpowszechniania Odpowiedzi oczekuję od Pana Szanownego Wójta
Odpowiedź:

Informacje ukażą się lada dzień.

[09.02.2011]


Pytanie: Witam, jakie są szanse na przekwalifikowanie działki rolnej na budowlaną w Modlniczce?
Odpowiedź:

Jeżeli nie znamy numeru działki trudno powiedzieć, gdyż działka może być nie objęta zmianą planu lub w terenach zalewowych i wtedy szans nie ma.

[03.02.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wójcie. Chiałbym uzyskać odpowiedz na pytanie dlaczego gmina nie brała udziału w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 który trwał w okresie 01/12/2010 do 28/01/2011?? Złożono 319 wniosków. Wielka Wieś ani jednego!!! Wstyd, że nie potrafimy wykorzystywać funduszy. Sąsiednia gmina zabierzów zgłosiła 4 wnioski. Czyżby gmina miała za dużo pieniędzy na inwestycje? http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Documents/odnowa/nabory/Wnioski-Zlozone28-01-2011b.pdf
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Zasadą powszechnie obowiązującą jest „najpierw zapytać a potem oceniać”. Wbrew temu co pan pisze gmina Wielka Wieś skutecznie korzysta z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o czym świadczą dofinansowania do takich projektów jak: „Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku komunalnego w Giebułtowie” (500 000 zł) czy „Budowa placu zabaw w Modlnicy” (120 000 zł) dofinansowanych właśnie z tego programu. To, że akurat w ostatnim naborze nie składaliśmy wniosków wynika tylko i wyłącznie z faktu, iż w latach 2011-2012 w budżecie naszej gminy nie przewidujemy przedsięwzięć, które miałyby szanse spełnić kryteria tego naboru a co za tym idzie uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie. Niestety pewne kryteria, (jak np. poziom bezrobocia w naszej gminie, poziom dochodów własnych, ograniczenia dotyczące 1 inwestycji tylko w jednej miejscowości itp.) uniemożliwiają nam uzyskanie odpowiedniej ilości punktów przewidzianych do dofinansowania.

Wskazywanie gmin, które co prawda złożyły wnioski ale nie ma żadnej pewności, że dostaną środki, nie do końca jest probierzem działalności danej gminy. Opracowanie wniosku i przygotowanie kosztownej dokumentacji, mając świadomość, że nie ma on praktycznie żadnych szans otrzymać środki, mija się z celem. Lepiej czas pracowników zagospodarować w inne projekty, ale takie, które mają realną szansę sukcesu i odzwierciedlają potrzeby oraz możliwości gminy Wielka Wieś.

Tym sposobem udało nam się w ostatnich 3 latach pozyskać sporo środków unijnych. Poniżej przedstawiam Panu zestawienie pozyskanych kwot i inwestycji:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;

7.1 Gospodarka wodno-ściekowa;

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – II etap;

Kwota dotacji – 4.713.515 zł.

7.1 Gospodarka wodno-ściekowa;

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś”

Kwota dotacji – 5.083.105zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt„Rozbudowa wielofunkcyjnego budynku komunalnego w Giebułtowie

Kwota dotacji - 500 000 zł

Projekt „ Wykonanie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na działce numer 338/1, 338/2 w miejscowości Modlnica, gmina Wielka Wieś”

Kwota dotacji - 120 000 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt „Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”,

Kwota dotacji – 594.810 zł.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt „Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”

Kwota dotacji – 1.142.750 zł.

Projekt systemowy "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym"

Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema gminami: Skałą (MGOPS Skała), Michałowicami (GOPS Michałowice) oraz Liderem projektu, Gminą Zabierzów (GOPS Zabierzów)

Kwota dotacji – 378.812 zł

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Projekt „Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś”, 2009-11

Kwota dotacji – 518.679,18 zł.

Projekt „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013”

Kwota dotacji – 50.000 zł.

Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”

Kwota dotacji – 930.000 zł.

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Projekt „Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!”

Kwota dotacji – 1.000.269,46 zł.


Pytanie: Witam, po raz drugi zwracam się z prośbą o oświetlenie przystanku w Czajowicach w kierunku Krakowa. Niewątpliwie poprawiło by to bezpieczeństwo, bo obecnie osoby stojące na przystanku wieczorem są niewidoczne. Dlaczego UG nie odpowiada na niektóre zapytania? Wiem, że nie są to przypadki incydentalne. Pozdrawiam, KMT.
Odpowiedź:

Doświetlenie jest projektowane i będzie wykonane w tym roku.

[26.01.2011]


Pytanie: Witam. Czy potrafi mi Pan powiedzieć, w jakim rejonie gminy znajduje się te 47 ha, które otrzymało zgodę na odrolnienie?? Interesują mnie Kawiory. Na pewno to w jakiej okolicy znajduje się działka miało wpływ na decyzje ministerstwa.
Odpowiedź:

Informacja dostępna w UG u Pani architekt tam można zapoznać się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi planu.

[25.01.2011]


Pytanie: witam kiedy mieszkancy slonecznej w wielkiej wsi uzyskaja mozliwosc podlaczenia sie do kanalizacji.
Odpowiedź:

Wysłaliśmy pismo ponaglające do właściciela posesji, na której jest przepompownia, aby przyszedł podpisać akt notarialny. Jeżeli to nie zostanie zrobione w najbliższym czasie będziemy musieli wykorzystać inne instrumenty prawne w celu nabycia działki.

[24.01.2011]


Pytanie: Witam, Co oznacza dla nowego planu zagospodarowania negatywna opinia Ministerstwa Rolnictwa? Czy jeżeli odwołania nie zdadzą się na nic oznacza to, że żadna działka rolna nie zostanie odrolniona, czy też wątpliwości dotyczą tylko jakiś określonych terenów?
Odpowiedź:

Do Ministerstaw Rolnictwa wysłaliśmy wniosek o odrolnienie prawie 350 ha działek rolnych. Minister w swej decyzji wyraził zgodę na odrolnienie tylko 47 ha pozostałe zaś ponad 294 ha nie. Niestety zrobił to na jednej decyzji, od której gmina się odwołała. Dlatego też ta część terenu nie może być dalej procedowana. Jeżeli ponownie Minister odmówi odrolnienia, kolejnym etapem jest odwołanie się od tej decyzji do Sądu administracyjnego i tam faktycznie może to troche potrwać. Z tym że Sąd w swym wyroku gdyby nam przyznał racje nie podejmie nowej decyzji tylko ponownie wyśle do Ministerstwa do ponownego rozpatrzenia. Jakie będą ostateczne decyzje trudno w tej chwili przewidzieć, ale niestety nie należy wykluczać też najbardziej pesymistycznej wersji, czyli odrolnienia tylko i wyłącznie części, o którą wnioskowaliśmy.

[24.01.2011]


Pytanie: Co z chodnikiem przy ulicy Granicznej.Kiedy rozpocznie się budowa?Czy jak zwykle zakończy się tylko na obietnicach?. Jak długo jeszcze będziemy narażać nasze życie i zdrowie?
Odpowiedź:

Nigdy nie było nic obiecywane, co nie zostało zrobione. Inwestycja wykonywana jest przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, wiec skoro nam Pan nie ufa tam prosimy pytać.

[20.01.2011]


Pytanie: Pragnę uzyskać odpowiedż od UG Wielka Wieś na następujące pytanie;Jaki jest ostateczny termin przyłączenia sie do kanalizacji mieszkańców ul.Bliżniaków i Centralnej w Wielkiej Wsi.Z niepokojem obserwuję pewne zjawiska i zdarzenia z których wynika że, mimo istniejącej już kanalizacji nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do niej a ścieki płyną tak jak to było wcześniej gdzieś na zewnatrz swoich posesji.
Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie, podłączenie do sieci kanalizacyjnej powinno nastąpić nie poźniej niż trzy miesiące od stworzenia warunków. Jeżeli jest Pan w stanie wskazać numery posesji, ułatwi nam to przystąpienie do kontroli, która i tak kompleksowo odbędzie się w ciągu najbliższych tygodni.

[20.01.2011]


Pytanie: Kiedy nazwa ulicy "Na Wygwizdów " w Szycach zostanie zmieniona na wielokrotne prośby i żądania mieszkańców?
Odpowiedź:

Nazwa ulicy już była dwukrotnie zmieniana i gmina nie zamierza na własny koszt po raz trzeci tej nazwy zmieniać.

[19.01.2011]


Pytanie: Kiedy można się spodziewac wyłożenia do wglądu nowego planu zagospodarowania przestrzennego? Jak długo jeszcze może potrwać jego opiniowanie przez MR?
Odpowiedź:

Już jest decyzja Ministra Rolnictwa - niestety negatywna, więc będziemy się od niej odwoływać, co na pewno wydłuży czas przyjmowania nowego planu.

[12.01.2011]


Pytanie: Mam pytanie odnośnie drzew, drzewek i krzewów rosnących przy chodnikach a w niektórych przypadkach wchodzących w obszar chodnika. Czy nie powinny być one wycinane? Przykładem jest ulica Krakowska w Tomaszowicach w okolicy przystanku autobusowego, gałązki z drzewa rosnącego przy krawędzi chodnika stanowią zagrożenie zwłaszcza dla małych dzieci. Proszę o interwencję w tej sprawie.
Odpowiedź:

Dziękujemy za informację, zajmiemy się tym.

[12.01.2011]


Pytanie: Panie Wójcie. Przyszła odwilż i na ulicach zalega pozostałość po posypywaniu dróg. Teraz najlepiej widać, że nie jest to najszczęśliwszy pomysł, żeby drogi posypywać kruszywami popiecowymi z domieszkami sadzy. Wszędzie jest bardzo brudno - trudno wyjść na spacer, nie mówiąc o wypuszczeniu dzieci. Czy gmina nie mogłaby w umowie z firmą odśnieżającą wpisać rodzaju kruszywa takiego, które nie brudziłoby naszych ulic? W wielu miejscach w europie drogi sypane są żwirkiem tłuczonym o małej gramaturze, który oprócz tego że zapewnia świetną przyczepność na śniegu, to dodatkowo bardzo łatwo się sprząta i nie brudzi. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, gdyż kilka moich poprzednich uwag (mam je zarchiwizowane) pozostało bez odpowiedzi...
Odpowiedź:

Ogólnie w tym roku więcej sypiemy piaskiem z domieszką soli, aczkolwiek w momencie dużego oblodzenia, a takie ostatnio nas często nawiedza stosujemy bardziej szorstki granulat by dało w ogóle się poruszać naszymi drogami.

[12.01.2011]


Pytanie: Szanowny Panie Wojcie. Bardzo prosze o informacje czy sa jakies nowe rozstrzygniecia w sprawie wdrozenia nowego planu zagospodarowania gminy. Czy Ministerstwo wyrazilo swoje stanowisko? Czy w zwiazku z przedluzaniem sie braku stanowiska, termin wdrozenia na koniec marca jest zagrozony? Z gory dziekuje za informacje.
Odpowiedź:

Tak, Ministerstwo wydało decyzję, z tym że jest dla nas niekorzystna. W tej chwili piszemy o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jeżeli i ono nie przyniesie rezultatu pozostanie nam odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Biorac powyższe pod uwagę na pewno termin marcowy nie zostanie dochowany.

[12.01.2011]

Zobacz archiwalne pytania z lat 2007-2010
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry