linia
podmenu
skroter Dla-Turystow mDla-Turystow m158DMDla Turystów / Ciekawe-miejscamCiekawe-miejscam158DMCiekawe miejsca / Okolica - interesujące miejsca
Dodaj i podziel się

Interesujące miejsca w okolicy

(południowa część Jury Krakowsko - Częstochowskiej)

Gmina Wielka Wieś leży w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i na północny zachód od Krakowa bezpośrednio z nim granicząc (ok. 15 km od jego centrum).
Południowa część gminy ma charakter łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, natomiast część północna opada gwałtownie ku dolinom Prądnika, Kluczwody i Będkówki.
Charakterystyczna cechą tego terenu są liczne formy krasowe, malownicze doliny jurajskie oraz wapienne ostańce, wznoszące się ponad pofalowanym krajobrazem. Teren Gminy ze względu na swe wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku, oazą spokoju, gdzie wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru.

Nasza gmina jest tez doskonałą “bazą wypadową“ dla wszystkich, którzy będąc blisko Krakowa, pragną być też blisko natury, chcą korzystać z walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej

KRAKÓW

Gmina Wielka Wieś to gmina bezpośrednio granicząca z „Miastem Królów” – Krakowem.


Kraków to miejsce niezwykłe, które koniecznie trzeba odwiedzić i o którym trudno zapomnieć. Jedno z niewielu w świecie, gdzie czuje się prawdziwą historię splatającą się ze współczesnością. Tutaj wkraczamy w świat pełen zjaw, chimer, ale także ludzi twardo stąpających po ziemi.


A wszystko jak głosi legenda zaczęło się od Kraka, pierwszego władcy osady położonej gdzieś między Dunajem a Renem w świecie określanym przez starożytnych rzymian jako barbaricum. Choć wiemy niewiele na temat samego założyciela grodu nad Wisłą, to niewątpliwie jego postać nierozerwalnie łączy się z groźnym smokiem, którego ongiś pokonał. Stąd też smok zwany wawelskim stał się niejako wizytówką Krakowa przez wieki będącego siedzibą królów, centrum życia kulturalnego i naukowego.

Miasto w całej swej historii przyciągało i wciąż przyciąga ludzi niezwykłych. Od architektów, artystów, uczonych po zacnych mieszczan, którzy pozostawili po sobie spuściznę w postaci wyjątkowych w skali światowej zabytków i wytworów kultury zarówno wysokiej jak i materialnej. Kraków dzięki przywiązaniu do tradycji i szacunku dla naszych przodków łączy naszą historię z wymogami nowoczesnej metropolii. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej z ogromną ilością galerii, hoteli, restauracji, czyni Kraków przyjaznym tak dla jego mieszkańców, jak i gości poszukujących niebanalnych miejsc na mapie Polski

Więcej: www.krakow.pl

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Jedyny na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jednocześnie powierzchniowo najmniejszy w Polsce Park Narodowy. Mimo tego zaliczany do najpiękniejszych krajobrazowo i najcenniejszych przyrodniczo w kraju. Został utworzony 14 stycznia 1956 (jako szósty w Polsce park narodowy) w celu ochrony naturalnego krajobrazu doliny Prądnika.
Ojcowski Park Narodowy obejmuje środkową część Doliny Prądnika o długości 12 km (od Pieskowej Skały do Prądnika Korzkiewskiego), dolną i środkową część doliny Sąspowskiej o długości 5 km oraz przyległe fragmenty wierzchowiny jurajskiej. Jego powierzchnia, po zmianach dokonanych w 1997 r. wzrosła z 1890 ha do 2145,62 ha.

Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka szlaków turystycznych o długości 23 km. Niektóre z nich biegną wspólnie, dając łączną długość 35 km. Najdłuższy, czerwony, będący fragmentem Szlaku Orlich Gniazd, wiedzie dnem Doliny Prądnika. Niebieski szlak Warowni Jurajskich przebiega z Rudawy Doliną Będkowską, fragmentem wierzchowiny jurajskiej, następnie skrajem Ojcowskiego Parku Narodowego od strony zach. Parku, dalej końcowym odcinkiem wsi Czajowice, wąwozem Ciasne Skałki i od Krakowskiej Bramy Doliną Prądnika przez Ojców do Grodziska i Skały. Szlak Dolinek Jurajskich (znaki żółte) biegnący z Krzeszowic przez większość sąsiednich dolin wchodzi na teren OPN od strony Murowni (zach.), we wsi Prądnik Korzkiewki. Na dnie Doliny Prądnika łączy się z czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd i biegną razem w górę Doliny przez Ojców; tu żółty szlak Dolinek Jurajskich odchodzi w lewo i Doliną Sąspowską przez miejscowość Sąspów, a następnie Kalinów dociera do Pieskowej Skały. W Dolinie Sąspowskiej odchodzi przez Złotą Górę do Jaskini Ciemnej i na wzgórze Okopy szlak zielony wyznakowany w 1992 r. Na Złotej Górze, obok restauracji "Zajazd" bierze początek czarny szlak (lokalny) do Jaskini Łokietka. W Prądniku Korzkiewskim, w odległości ok. 1 km na pd. od granic Parku, Dolinę Prądnika przecina niebieski szlak Zabierzów - Korzkiew - Bibice.

http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

http://www.opn.most.org.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcowski_Park_Narodowy

http://www.ojcow.pl/

OJCÓW

Miejscowość uzdrowiskowa z XIX wieku położona na dnie malowniczej Doliny Prądnika w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. W obrębie miejscowości znajdują się m.in Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie z II poł. XIV wieku, Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera, budynki uzdrowiskowe Hotel po Łokietkiem i Hotel pod Kazimierzem.

Idealna baza wypadkowa do okolicznych atrakcji: Groty Łokietka, Jaskini Ciemnej, Bramy Krakowskiej, Igły Deotymy i wielu innych.

http://www.ojcow.pl/

http://www.zamkipolskie.com/ojcow/ojcow.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojców

http://ojcow.pttk.pl/

MACZUGA HERKULESA

Jest najbardziej osobliwą skałką na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, powstałą w wyniku krasowej działalności wód i nierównomiernej odporności na wietrzenie wapienia skalistego. Maczuga wyróżnia się w krajobrazie swą oryginalną, izolowaną formą i stanowi bodaj najpiękniejszy akcent krajobrazowy w całej Dolinie Prądnika. Maczuga stoi na niewielkim spłaszczeniu, odpowiadającym poziomowi najniższej terasy skalnej, której wysokość w Pieskowej Skale wynosi ok. 8-12 m. Spłaszczenie to nazywa się Fortepian. Szczyt Maczugi znajduje się nieco poniżej poziomu wierzchowiny jurajskiej, a jej wysokość wynosi ok. 25 m. Była ona trzykrotnie zdobyta w l. 1933, 1935, 1936. Pierwsze wejście na jej szczyt, którego w lipcu 1933 r. dokonał Leon Witek z Katowic, zostało upamiętnione przez zdobywcę postawieniem metalowego krzyża o wysokości 2 m.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maczuga_Herkulesa

GROTA ŁOKIETKA

Leżąca ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej, jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja -7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych, z których jedna znajduje się zaraz na początku Korytarza Głównego (na lewo po zejściu betonowymi schodami), a druga, zwana Kuchnią leży pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią. Położenie na znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, że jaskinia była wyżłobiona przez wody podziemne znacznie wcześniej niż jaskinie położone niżej, a więc wówczas, gdy dno doliny (Prądnika i Sąspowskiej) znajdowało się na poziomie dzisiejszego wejścia do jaskini. Przed wejściem znajduje się kasa biletowa, tam również czekają na zwiedzających przewodnicy. Jaskinia jest czynna w okresie V-X w godz. 9-18 (jesienią krócej); zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. W 1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie, wcześniej zwiedzano ją ze świecami.

http://ojcow.pttk.pl/atrakcje.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Łokietka

http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a4.html

JASKINIA CIEMNA

Jest jaskinią uważaną za największą na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej pod względem wielkości komory, a zarazem należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Pierwsze ślady człowieka w Jaskini Ciemnej pochodzą sprzed ok. 125 tys. lat. U wejścia do wewnątrz założył on swoje siedlisko. Miejsce to obecnie nazywane jest Oborzyskiem. Łącznie z nim Jaskinia ma 230 m długości.

Jaskinia Ciemna składa się właściwie z jednej olbrzymiej komory, 80 m długości, 20 m szerokości i 10 m wysokości, która u końca zwęża się i przechodzi w tzw. Tunel. Zamieszkują ją nietoperze, ćmy, białe wije. Temperatura powietrza wynosi 7-8°C.

Środkową część komory zdobią wielkie kopulaste stalagmity, których wysokość sięga do 1 m. Strop jest pokryty licznymi stalaktytami rurkowymi. W 1924 r. jaskinia została wpisana do rejestru zabytków.

http://www.ciemna.ojcow.pl/

http://ojcow.pttk.pl/atrakcje.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Ciemna

http://www.jura.pl/jaskinie/opis_ciemna.html

JASKINIA NIETOPERZOWA

Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Położona 447m n.p.m. ma 306m długości. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej.

http://www.nietoperzowa.ojcow.pl/

http://ojcow.pttk.pl/atrakcje.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jaskinia_Nietoperzowa

http://www.podziemia.pl/doc/tt1/n-a2.html

ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE

Zamek ten, podobnie jak Kazimierzowski w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd.
Zamek ten to najlepiej zachowana rezydencją obronna na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jedyna funkcjonująca jako muzeum. Na skutek burzliwych dziejów zamku nie zachowały się tu historyczne wnętrza, a zbiory artystyczne właścicieli uległy rozproszeniu. Wszystkie prezentowane w muzeum zamkowym eksponaty są własnością Zamku Królewskiego na Wawelu. Nowa aranżacja plastyczna sal muzealnych (wystawę otwarto w 2000 r.) jest dziełem Małgorzaty i Macieja Radnickich.
Zamek w Pieskowej Skale otwarty jest dla zwiedzających przez cały rok.
http://www.pieskowaskala.pl/

http://ojcow.pttk.pl/atrakcje.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieskowa_Skała

KORZKIEWSKI PARK KULTUROWY

Korzkiewski Park Kulturowy jest doskonałym uzupełnieniem i rozwinięciem oferty turystycznej i kulturalnej Ojcowskiego Parku Narodowego. Może być miejscem odpoczynku dla mieszkańców pobliskiego Krakowa czy turystów z całej Polski, a nawet świata.
Obszar Korzkiewskiego Parku Kulturowego nie ogranicza się tylko do wzgórza zamkowego i parku w Korzkwi, ale obejmuje całą wieś i okolicę.
Korzkiewski zamek - warownia rycerska z XIV w. powraca powoli do swojej świetności. W znacznym stopniu już odbudowany mieścić będzie mini muzeum - rekonstrukcję dworskiej kuchni, restaurację, hotel oraz sale wielofunkcyjne.

Leżący u stóp zamku XIX w. zespół parkowy z dobrze zachowanymi stanowiskami starodrzewia coraz pełniej służy okolicznym mieszkańcom jak i gościom, którzy licznie tu przyjeżdżają. Jeszcze przed II wojną światową w korzkiewskim parku stał dwór. Dziś zostały po nim zaledwie zarysy fundamentów. Obecny właściciel zamierza zrekonstruować ten budynek.
W planach jest także odbudowa rozebranych budynków browaru i austerii oraz uratowanie starych, nielicznych już, chałup i stworzenie miniskansenu na tyłach parku - obok pozostałości po kamieniołomie. Tam też będzie zbudowana letnia scena wykorzystywana do różnorodnych spotkań artystycznych.

http://www.zamek.com.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Korzkwi

STADNINA KONI “BOTOJA“

Stadnina koni BOTOJA usytuowana jest w Korzkwi, zaledwie 12 kilometrów od centrum Krakowa. Malownicza dolina Prądnika stanowi otulinę przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego. Okolice te są znane z unikalnej fauny i flory oraz czystego powietrza i wody.
http://www.botoja.pl/

PACZÓŁTOWICE - POLE GOLFOWE

Obecnie na tereniach Jury mieści się kilka pól golfowych o różnym standardzie.

W Paczółtowicach - w położonej nieopodal gminie Krzeszowice – znajduje się najbardziej znane, w pełni profesjonalne pole golfowe i jednocześnie największe we wschodniej części Europy miejsce do tej gry.

Pole to otwarto we wrześniu 2002 roku pod nazwą Akademia Golfowa, jako niewielka część całości projektowanego założenia Golf Krakow Valley, które od 1999 r. powstaje na paczółtowickim wzgórzu.

Obecnie Krakow Valley Golf And Country Club należy do największych (160 ha) kompleksów golfowych w Europie Środkowej.

Będąc w Paczółtowicach należy odwiedzić również profesjonalnie urządzona strzelnicę oraz wypróbować swoich sił na jednej z narciarskich tras biegowych

http://www.krakow-valley.com/

STADNINA KONI HUCULSKICH W NIELEPICACH

Została założona w 1994 r.W chwili obecnej dysponuje stanem 35 - 40 koni rasy huculskiej, z czego 22 konie są przygotowane do pracy w siodle oraz w zaprzęgach. Stadnina prowadzi działalność hodowlaną oraz jeździecką, a także organizuje spotkania rodzinne i koleżeńskie. W dyspozycji stadniny znajduje się 20 miejsc noclegowych, sala kominkowa wyposażona w ciekawe eksponaty rękodzieła ludowego, miejsca do grilowania oraz odkryta ujeżdżalnia.

http://nielepice.com.pl/

DOLINA BOLECHOWICKA

Dolina Bolechowicka położona jest kilkaset metrów na północ od wsi Bolechowice. Wśród dolinek podkrakowskich jest jedną z mniejszych. Długość jej wynosi około 1500 m, z czego na dolną część, czyli właściwą dolinę, przypada nie więcej niż 700 m. Górna część to bardzo wąski, bezskalny, zarośnięty jar rzadko odwiedzany przez turystów.Dolna część doliny to typowy dla okolicy wąwóz o wysokich i stromych stokach, przebiegający na linii północ-południe.Dnem wąwozu płynie strumień, który w pobliżu Zabierzowa łączy się z potokiem wypływającym z Doliny Kobylańskiej, po czym wpada do Rudawy. Jego źródło stanowi pomnik przyrody.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Bolechowicka

DOLINA SZKLARKI

"Dolina Szklarki" jest rezerwatem leśnym, utworzonym w 1989 roku dla ochrony starodrzewia buczyny karpackiej i grądu oraz roślinności kserotermicznej i licznych form skalnych. W dolince warto zobaczyć źódło "Pióro", będące wywierzyskiem krasowym o wydajności ok. 60 l/s. Wypływ istnieje na kontakcie zbocza i dna doliny, strefą o długości ok. 25 m. Widoczne są wypływy bezpośrednio ze szczelin w wapieniu jurajskim. W rezerwacie przebiega okrężny szlak turystyczny.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Krajobrazowy_Dolinki_Krakowskie

Przewodnik wspinaczkowy TOPO - skałoplany Doliny Szklarki [www.wspinanie.pl]
Opisane skały: Łyse Skały, Brodło, Kręta

Podmenu:
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry