linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m138DMSamorząd / Strategiczne dokumenty Gminy
Dodaj i podziel się

STRATEGICZNE DOKUMENTY GMINY WIELKA WIEŚ

Wszystkie dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

STATUT GMINY

Statut Gminy Wielka Wieś

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Aby kreować ciągły rozwój naszej gminy, została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2007-2015. Strategia ta uwzględnia liczne potrzeby lokalne, a także obecne i przyszłe uwarunkowania społeczno-gospodarcze.

Misją naszej gminy jest:

Wielka Wieś gminą przyjazną mieszkańcom
i środowisku, atrakcyjną dla turystów
i otwartą na inwestorów
Kierunki rozwoju Gminy:
Jakość życia mieszkańców
Gospodarka lokalna
Turystyka, rekreacja i dziedzictwo kulturowe

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2007-2015.pdf

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007.doc

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007.pdf

PLAN ROZWOJU GMINY

Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXII/150/2004 z dnia 30 listopada 2004 został przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.
Jest to średniookresowy dokument planistyczny, mający na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w latach 2004-2006 przy zaangażowaniu środków własnych gminy oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W dokumencie tym znajdują się także informacje na temat planowanych projektów i zadań inwestycyjnych na lata następne, tj. 2007-2013. Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Wielka Wieś, Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka Wieś, Program Ochrony Środowiska Gminy Wielka Wieś, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wielka Wieś oraz uchwały budżetowe.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.doc

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.pdf


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Interaktywna przeglądarka Planu:  www.plan.wielka-wies.pl

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Będkowice

Giebułtów

Modlnica

Modlniczka

BUDŻET GMINY WIELKA WIEŚ

Budżet Gminy Wielka Wieś

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY WIELKA WIEŚ

Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WIELKA WIEŚ NA LATA 2009 – 2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2009 – 2015

rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Urzędu Gminy
światło
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry