DeutschEnglishFrancisStrona głównaMapa serwisuKontakt
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
Samorząd / Urząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś

Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2009-08-31

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś dla obszarów: "Będkowice-5", "Modlnica-7", "Wielka Wieś-9"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wielkiej Wsi uchwały Nr XXXI/226/2009z dnia 30 marca 2009 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/136/2008 z dnia 28 maja 2008 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś. Podjęta uchwała rozszerza dotychczasowy zakres zmian planu o dodatkowe obszary: "Będkowice-5", "Modlnica-7" i "Wielka Wieś-9".

Z uchwałą określającą granice terenów objętych ustaleniami zmian planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie od dnia 31.08.2009r.  do  dnia 21.09.2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Wójt Gminy Wielka Wieś

Aktualnosci
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
Kontakt

32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48  
tel (12) 419 17 01-05
fax (12) 419 17 05


Pracujemy w następująchych godzinach:
Poniedziałek:      7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek:  7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Urzędu Gminy: 945-10-00-604

Położenie geograficzne
 
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi do strony. | projektowanie stron www krakow
CmsNET ver: 2.2.3755.15829, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry