linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m121DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym121DMUrząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś

Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2014-05-08

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej
Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś

2014-05-08
 
Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś powołana Uchwałą Nr X/72/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2011r. działając na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz.191 z późn. zm.), Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30 poz. 2350) oraz Uchwały Nr  XXXVII/407/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r. w sprawie przyjęcia do wiadomości i zastosowania projektów sporządzonych spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu, informuje iż sporządziła niżej wymienione kartę inwentaryzacyjną nieruchomości i spis inwentaryzacyjny zawierający tą kartę: 

Spis inwenta- ryzacyjny

Numer karty lub kart inwentaryzacyjnych objętych spisem

Działki objęte kartami

Obszar w ha

Numer

Księgi wieczystej

Położenie nieruchomości

Sposób użytkowania

1/2014

1/14

146

0,88

KR1P/00493449/6

Modlnica

 droga gminna publiczna


Przed dniem 27 maja 1990r. roku nieruchomości te stanowiły z mocy prawa własność Skarbu Państwa, jako częściami dróg zarządzał nimi Naczelnik Gminy Wielka Wieś. Parcele katastralne odpowiadające działce 146, obr. Modlnica, objęte były księgą wieczysta dawną – LWH278Tab, z wpisem prawa własności na rzecz posiadaczy ziemskich Konopków, w których to miejsce na podstawie art. 2 ustawy z 20.03.1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ujawniono własność Skarbu Państwa. Starosta Krakowski założył dla działki nr 146 księgę wieczystą nr KR1P/00493449/6.
Uchwałą Nr  XXXVII/407/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 6 maja 2014r.  projekt w/w karty i spisu inwentaryzacyjnego zostały zaakceptowane przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu. Komisja podaje do publicznego wglądu na okres 30 dni od dnia 8 maja 2014r., kartę inwentaryzacyjną nieruchomości w/w mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś  i spis inwentaryzacyjny obejmujący tą kartę.
Karty Inwentaryzacyjne wraz ze spisami obejmującymi te karty będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl i w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  przez okres 30 dni od dnia  8 maja 2014r.
Nadto karta i spis inwentaryzacyjny oraz mapy działki wyłożone są w pokoju Nr 102 (parter). Urzędu Gminy Wielka Wieś.
W terminie do dnia  7 czerwca 2014r., osoba której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w w/w spisie inwentaryzacyjnym mienia i karcie inwentaryzacyjnej, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej ( adres Urząd Gminy Wielka Wieś ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś.). Informacje udzielane są w pok. 102 ( tel 12. 419 17 01 do 04, w.102).
W przypadku braku uwag lub odmownym załatwieniu uwag, po dniu 7 czerwca 2014r. Wójt Gminy wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż Gmina Wielka Wieś nabyła własność  w/w nieruchomości z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r.

Spis inwen.1.pdf
Spis inwen.2.pdf

Komisja Inwentaryzacyjna:
Grażyna Syguła
Tomasz Sierka
Mariola Feliks
Beata Zięba

Wielka Wieś, dnia 8 maj 2014r. 

Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry