linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m121DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym121DMUrząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit

Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2013-06-12

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Urzędu Gminy Wielka Wieś

1. Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz. U. nr 114, poz. 761).

2. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy: Ford Transit
- pojemność silnika 1998 cm³;
- moc silnika; 55kW/75KM
- rok produkcji 2001;
- przebieg ok. 201052 km;
- kolor biały;
- rodzaj pojazdu; ciężarowy skrzyniowy
- w wyposażeniu radioodbiornik;
- rodzaj silnika; z zapłonem samoczynnym TD;
- rodzaj kabiny; krótka 3 osobowa,
- dopuszczalna ładowność 1133 kg

3. Wartość wyceny i cena wywoławcza: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto).

4. Termin przetargu: 26 czerwca 2013 r. o godz. 10.30

5. Miejsce przetargu: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, pok. 205

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku trwałego.
Pojazd można obejrzeć w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 – parking naprzeciwko stacji benzynowej w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 12 410 17 01-03 wewn. 304, w godz. 8.00-15.00.

7. Warunki przystąpienia do przetargu.
a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - wpłacone na konto 57 85910007 0040 0591 8786 0094 z dopiskiem „Wadium samochód”; wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, a pozostałe zostaną zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu postępowania na konto bankowe wskazane przez oferenta; wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Wielka Wieś jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie wyznaczonym w umowie oraz gdy odmawia podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
b) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości. Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

8. Informacje o sposobie złożenia oferty.
a) Ofertę należy przygotować wg wzoru dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub poniżej tego ogłoszenia;
b) Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu;
c) Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca;
d) Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2013 r. do godz. 10,00 na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 lub pocztą na adres Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - samochód”.

9. Wybór oferty i podpisanie umowy.
a) Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu;
- oferent nie wniósł wadium;
b) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
c) W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, oferenci którzy złożyli oferty wezwani zostaną do złożenia ofert dodatkowych, z wyższą niż pierwotnie zaoferowaną ceną.

10. Umowa.
a) Po sporządzeniu umowy kupna - sprzedaży nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia postępowania;
b) Wydanie samochodu nabywcy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto sprzedającego;
c) Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś i na stronie internetowej Urzędu;


Pliki do pobrania:


Pobierz plik: Wzór oferty  Wzór ofertyPobierz plik: Wzór umowy  Wzór umowy
Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry