linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m121DMSamorząd / Urzad-gminymUrzad-gminym121DMUrząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego or

Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2013-01-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o złożonych wnioskach

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o złożonych wnioskach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej w 2013 roku:

- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: 12 wniosków na łączną kwotę 76.849 zł.
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 13 wniosków na łączną kwotę 64.200 zł.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 3 wnioski na łączną kwotę 11.743,76 zł.
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 4 wnioski na łączną kwotę 15.800 zł.
- w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 3 wnioski na łączną kwotę 10.300 zł.
- w zakresie pomocy społecznej: 1 wniosek na łączną kwotę 1.200,00 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/228/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej w 2013 roku.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Łączna, planowana w projekcie budżetu, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 39 000,00 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 25 000,00 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 6 000,00 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 3 500,00 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2013 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.

4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać do dnia 25 stycznia 2013 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś

5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 6 lutego 2013 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.

6. W 2012 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 35 000,00 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 25 000,00 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 5 000,00 zł
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 7 000,00 zł

Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201.

-

-


Pliki do pobrania:


Pobierz plik: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzic  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzicPobierz plik: Zarzadzenie Wojta_Ogloszenie konkursu  Zarzadzenie Wojta_Ogloszenie konkursuPobierz plik: Regulamin konkursu_2013  Regulamin konkursu_2013Pobierz plik: Wzór oferty  Wzór oferty
Pobierz plik: Ramowy wzór umowy  Ramowy wzór umowyPobierz plik: Wzór sprawozdania  Wzór sprawozdania
Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2010 - Zobacz archiwalne Informacje Urzędu Gminy 2009 i wcześniej
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry