DeutschEnglishFrancisStrona głównaMapa serwisuKontakt
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
Samorząd / Urząd gminy / Informacje Urzędu Gminy - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś

Zobacz wszystkie aktualności
Wiadomość z dnia: 2009-02-23

B/7323/GWW-Zm-2/ 1 /2009                                                         Wielka Wieś, dn. 12.02.2009r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wielkiej Wsi uchwały Nr XXI/136/2008 z dnia 28 maja 2008 r., o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś, dla położonych na terenie gminy Wielka Wieś obszarów:
1) "Bębło-1",  "Bębło-2",  "Bębło-3",
2) "Będkowice-1", "Będkowice-2", "Będkowice-3", "Będkowice-4",
3) "Biały Kościół - 1",  "Biały Kościół - 2",  "Biały Kościół - 3", 
4) "Czajowice-1", "Czajowice-2", "Czajowice-3", "Czajowice-4", "Czajowice-5",
5) "Giebułtów-3", "Giebułtów-4", "Giebułtów-5", "Giebułtów-6", "Giebułtów-7",
6) "Modlnica-1", "Modlnica-2", "Modlnica-3", "Modlnica-4", "Modlnica-5", "Modlnica-6",
7) "Modlniczka-3", "Modlniczka-4", "Modlniczka-5", "Modlniczka-6", "Modlniczka-7",
8) "Prądnik Korzkiewski - 1",
9) "Szyce-1", "Szyce-2",
10) "Tomaszowice-1",
11) "Wielka Wieś - 2", "Wielka Wieś - 3", "Wielka Wieś - 4", "Wielka Wieś - 5", "Wielka Wieś - 6", "Wielka Wieś - 7", "Wielka Wieś - 8",
12) "Wierzchowie-1",  "Wierzchowie-2",  "Wierzchowie-3".
Zgodnie z w/w uchwałą, zmiany planu obejmować będą ponadto zmiany ustaleń tekstowych obowiązującego planu miejscowego Gminy Wielka Wieś, w odniesieniu do całego obszaru objętego ustaleniami planu.

Z uchwałą określającą granice terenów objętych ustaleniami zmian planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie od dnia 18.02.2009r. do dnia 11.03.2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Wójt Gminy Wielka Wieś

Pobierz:Wzor-wnisku-WNIOSKI-dla-stron-do-PLANU.rtf Wzor-wniosku.rtf

 

Aktualnosci
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
Kontakt

32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48  
tel (12) 419 17 01-05
fax (12) 419 17 05


Pracujemy w następująchych godzinach:
Poniedziałek:      7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek:  7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Urzędu Gminy: 945-10-00-604

Położenie geograficzne
 
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi do strony. | projektowanie stron www krakow
CmsNET ver: 2.2.3755.15829, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry