linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m119DMSamorząd / Rada-gminymRada-gminym119DMRada gminy / Informacje Rady Gminy - Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2014-04-30

Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

RG.0002.3.2014 Wielka Wieś, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 6 maja 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1.Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia 30.01.2014 r. oraz 27.03.2014 r. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru „Modlnica -9” oraz do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Modlniczka-1”     i „Modlnica - 9”.  
4.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Gminie Wielka Wieś w 2014 roku. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2014-2016”.
6.Prezentacja sprawozdania z rocznej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi za 2013 rok. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Wieś na lata 2013 – 2032”.
8.Podjęcie uchwał w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i zastosowania projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego  i  karty inwentaryzacyjnej  przed wyłożeniem jej do publicznego wglądu. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Staży Pożarnych.  
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.   
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Gminie Wielka Wieś na lata 2014-2017.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2022 rok przyjętej uchwałą Nr XXXIV/372/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. 
17.Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące. 
-
-
Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2010 i wcześniejsze
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światłoAktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry