linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m119DMSamorząd / Rada-gminymRada-gminym119DMRada gminy / Informacje Rady Gminy - Informacja z XXXIII sesji Rady Gminy
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2013-11-28

Informacja z sesji


27 listopada w świetlicy wiejskiej w Modlniczce odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Radni zajmowali się 15 uchwałami.

Na początek do porządku obrad została wprowadzona rezolucja dotycząca:
- całodobowej i świątecznej opieki zdrowotnej. Działając w imieniu i na rzecz społeczności lokalnej Gminy Wielka Wieś – wobec podjęcia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2013r. Zarządzenia Nr 21/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w szczególności Załącznika Nr 3 do w/w Zarządzenia – wyrażamy swoje zastrzeżenia i protest przeciwko postanowieniom zawartym w w/w Zarządzeniu Nr 21/2013/DSOZ, zwłaszcza zaś przeciwko zapisowi pkt 4.6. Załącznika Nr 3 do w/w Zarządzenia, konsekwencją którego w pierwszej kolejności jest ograniczenie konkurencji na rynku przedmiotowych usług opieki zdrowotnej, zaś w dalszej – ograniczenie mieszkańcom Gminy dostępności do opieki zdrowotnej.  Radni jednogłośnie przegłosowali przedmiotową Rezolucję.

Następnie Pan Marek Krasowski Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Wielkiej Wsi przedstawił prezentację dotyczącą Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś - stan techniczny i działania w roku 2013.

Kolejnymi uchwałami, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy to:
- zmiana Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
- przyjęcie „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
- określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
- zwolnienia w podatku od nieruchomości
- zmiana uchwały Nr XXIV/233/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
- zmiana uchwały Nr VI/24/07 z dnia 06.03.2007 w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowości Modlniczka
- rozpatrzono skargi na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś, uznając każdą z nich za bezzasadną.
 - wyrażono zgodę na odpłatne i nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.

Pan Krzysztof Wołos Z-ca Wójta Gminy również zaprezentował informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2012-2013.

Na zakończenie Radni zajęli się korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.
W sprawach bieżących uwagę poświęcono tematowi związanemu z remontem sieci energetycznej.

-

-

Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2010 i wcześniejsze
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światłoAktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry