linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m119DMSamorząd / Rada-gminymRada-gminym119DMRada gminy / Informacje Rady Gminy - Posiedzenia komisji Rady Gminy Wielka Wieś - 2013
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2013-11-28

Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2013

W miesiącu grudniu odbyły się posiedzenia:

 • 02.12 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy (sala 204) spotkały się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisja Budżetu i Finansów . Temat: praca nad budżetem 2014 – m.in. OSP, OC - p.Małgorzata Mrozowska.   

W miesiącu listopadzie odbyły się posiedzenia:

 • 13.11.2013 r. /środa/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na sesję oraz sprawy bieżące.
 • 15.11 /piątek/ o godzinie 16.30 odbyło się łączne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Opiniowanie uchwał na sesję, wnioski do budżetu na 2014 rok oraz sprawy bieżące.
 • 19.11 /wtorek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyło się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Opiniowanie uchwał na sesję, praca nad budżetem 2014 oraz sprawy bieżące.
 • 20.11 /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyło się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Praca nad budżetem 2014 ( GZEAS, Biblioteka) oraz sprawy bieżące.
 • 21.11 /czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy ( sala 204) odbyło się łączne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Praca nad budżetem 2014 (Referat Promocji i Rozwoju)
 • 25.11 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś /sala204/ odbyło się łączne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Praca nad budżetem 2014 – GOPS, GOKiS
 • 28.11 /czwartek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy /sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Praca nad Budżetem 2014 r. - inwestycje. Poproszeni goście: P. Adam Maleńki oraz P. Tomasz Sierka.

W miesiącu październiku odbyły się posiedzenia:

 • 21.10 /poniedziałek/ odbędzie się Komisja Rewizyjna. Temat: Kontrola wykonania wybranych inwestycji prowadzonych przez Gminę w 2013 r. – Centrum Administracyjne.
 • 14.10 /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś /sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
  Godzina 16.30 – Pani Joanna Patej przedstawi wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej.
  Godzina 17.00 – Pani Aneta Solarz przedstawi wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Godzina 18.00 – Pani Elżbieta Seweryn przedstawi wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W miesiącu wrześniu odbyły się posiedzenia:

 • 09.10 /Środa/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w temacie sprawy bieżące. 
 • 25.09.2013r./ środa/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy /sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat spotkania: sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych i kubaturowych. Poproszeni goście: Pan Tomasz Sierka oraz Pan Adam Maleńki.
 • 26.09 /czwartek/ o godz. 14.20 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. W temacie: omówienie uchwał na sesję.
 • 26.09.2013r./czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: opiniowanie uchwał na sesję.

W miesiącu sierpniu odbyły się posiedzenia:

 • 16.08 /piątek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy (sala204) odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 20.08 /wtorek/ o godzinie 17.00 odbyła się Komisja wyjazdowa Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie: sprawdzenie stanu technicznego obiektów OSP przy udziale Komendanta Gminnego. Sprawdzeniu zostaną poddane 3, losowo wybrane obiekty. Zbiórka przy OSP Modlniczka.
 • 21.08.2013 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyła się łączona Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w sprawie omówienia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, kontrola przygotowania szkół do nowego roku szkolnego oraz spraw bieżących.
 • 22.08.2013r. /czwartek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjne w temacie bieżących inwestycji. Temat oświetlenia ulicznego.
 •  

W miesiącu lipcu odbyły się posiedzenia :

 • 10.07 /środa/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy (sala 204) odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat posiedzenia: omówienie bezpieczeństwa publicznego.

W miesiącu czerwcu odbyły się posiedzenia :

 • 28.06 /piątek/ o godzinie 16.30 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zbiórka pod Urzędem Gminy. Omówienie pism wpływających do Komisji oraz wyjazd na ul. Św. Wojciecha w Modlnicy
 • 27.06 /czwartek/ o godzinie 14.00 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów (w świetlicy wiejskiej w Szycach).
  W temacie omówienie uchwał na sesję.
 • 27.06 /czwartek/ o godzinie 15.00 odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych (w świetlicy wiejskiej w Szycach). W temacie omówienie uchwał na sesję.
 • 6.06.2013 r. (czwartek) zostało zwołane w trybie pilnym posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska celem objazdu gminy i oględzin szkód powstałych po intensywnych opadach deszczu, start godz. 18.00 spod budynku urzędu gminy  

W miesiącu maju odbyły się posiedzenia :

 • 25.05 /sobota/ o godz. 8.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (wyjazdowa). Zbiórka na działce nr 341 w Giebułtowie ( ul. Wiśniowa). Następnie omówienie tematu kanalizacji w Białym Kościele
 • 20.05 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy /sala 204/ odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie: informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomani oraz sprawy bieżące.
 • 29.05 /środa/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Inwestycyjna. Temat: ocena stopnia realizacji budowy Centrum Administracyjnego oraz oczyszczalni ścieków w Giebułtowie. / Poproszony gość: Pan Adam Maleńki/

W miesiącu kwietniu odbyły się posiedzenia :

 • 19.04 /piątek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy /sala 204/ odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji z Komisją Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie omówienia Poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach pieszych i poboczach ( przejścia przy placówkach oświatowych). Sprawy bieżące, omówienie uchwał na sesję.
 • 25.04 /czwartek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie: Ocena jakości prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biały Kościół, Prądnik Korzkiewski oraz ocena chlorowni przy ujęciu wody pitnej w miejscowości Prądnik Korzkiewski– Komisja wyjazdowa z przedstawicielem GZK.
 • 15.04 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204), odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie: omówienie uchwał na sesję oraz sprawy bieżące.
 • 16.04 /wtorek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy (sala 204)  spotkała się Komisja Budżetu i Finansów. w temacie: Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.
 • 16.04 /wtorek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W miesiącu marcu odbyły się posiedzenia :

 • 14.03 / czwartek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska połaczona z Inwestycyjną w temacie: Omówienie tematu ustawy śmieciowej, po zmianach. Dyskusja nad przygotowaniem przetargu. Sprawy bieżące.
 • 11.03 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, w temacie: Profilaktyka zdrowotna na terenie Gminy – omówienie programów zdrowotnych na 2013 rok. Sprawy bieżące.
 • 25.03 /poniedziałek/ o godz. 17.00 w UG Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie: podsumowanie debaty z dnia 26 lutego 2013 r.

W miesiącu lutym odbyły się posiedzenia :

 • 11.02.2013 / poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Inwestycyjna w temacie: opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.
 • 13.02 /środa/ o godz. 16.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – sprawy bieżące.
 • 25.02 / poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Spotkanie z GOKiS – omówienie planu imprez na 2013 rok.

W miesiącu styczniu odbyły się posiedzenia :

 • 08.01 / wtorek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie:
  1. Omówienie projektów po wyłożeniu do publicznego wglądu oraz dodatkowo „Modlnica -8”;
  2. Omówienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
  3. Sprawy bieżące.
 • 14.01 / poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie:
  a) opracowanie planu pracy Komisji
  b) omówienie uchwał na sesję
  c) sprawy bieżące
 • 15.01 / wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie:
  - omówienie uchwały na sesję,
  - opracowanie planu pracy komisji,
  - omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  - sprawy bieżące
 • 21.01 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie: opracowanie planu pracy komisji
 • 22.01 / wtorek/, o godz. 16.00 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesję oraz opracowanie planu pracy komisji.

 

 

-

-

Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2010 i wcześniejsze
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światłoAktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry