linia
podmenu
skroter Samorzad mSamorzad m119DMSamorząd / Rada-gminymRada-gminym119DMRada gminy / Informacje Rady Gminy - Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2012
Dodaj i podziel się
Zobacz wszystkie informacje
Wiadomość z dnia: 2012-12-18

Posiedzenia komisji Rady Gminy - rok 2012

Bieżące posiedzenia:

w miesiacu grudniu odbyły się posiedzenia komisji:

- 03.12 /poniedziałek/ o godz. 15.30 odbyła się Komisja Inwestycyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: omówienie budżetu na 2013 r.

- 05.12 /środa/ o godzinie 17.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie nowej ustawy śmieciowej.

- 10.12 /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie: omówienie projektu budżetu na 2013 rok

- 13.12 /czwartek/ o godz. 16.00 odbyła się Komisja Inwestycyjna w sprawie omówienia projektu budżetu na 2013 rok.

- 17.12 / poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – spotkanie z firmą zainteresowaną zakupem działki gminnej.


w miesiacu listopadzie odbyły się posiedzenia komisji:

- 02.11.2012 r. / piątek/ o godzinie 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie:

1) Komisja w sprawie rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni ścieków, przegląd dokumentacji technicznej.
2) Zakończenie –odbiór nowopowstałego garażu dla OSP Biały Kościół oraz budynku w miejscowości Bębło.

- 12.11/ poniedziałek/ o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w sprawie podatku od nieruchomości.

- 13.11/ wtorek / o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie nowej ustawy śmieciowej.
- dnia 27.11/ wtorek/ Komisja Rewizyjna

- dnia 27.11 /wtorek/ o godzinie 15.30 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie omówienie uchwał na sesję oraz plan budżetu na 2013 rok (GOPS, GOKiS oraz Biblioteka)

- dnia 30.11 /piątek/ o godzinie 14.00 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesję

w miesiacu październiku odbyły się posiedzenia komisji:

- 01.10 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku (Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji) oraz temat dróg.

- 10.10 / środa/ o godz. 14.50 w Giebułtowie odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie: omówienie uchwał na sesję

- 15.10 /poniedziałek/ o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: planu zagospodarowania przestrzennego


w miesiacu wrześniu odbyły się posiedzenia komisji:

- 05.09 / środa/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie przejęcia dróg serwisowych

- 19.09 /środa/ o godz. 16.30 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie: analiza wykonania budżetu za I półrocze – GOPS, GOKiS.

- 20.09 /czwartek/ o godz. 16.30 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie: analiza wykonania budżetu za I półrocze – GZEAS.

- 24.09 / poniedziałek/ o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie: rozliczenie budżetu za I półrocze oraz omówienie tematu związanego z ścieżkami rowerowymi.

- 25.09 /wtorek/ o godz. 16.30 odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Budżetu i Finansów w temacie: Ocena stopnia realizacji prac budowlanych na szkole w Bęble.

w miesiacu sierpniu odbyły się posiedzenia komisji:

- 10.08.2012 /piątek/ o godzinie 17.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji, w temacie: lustracja boisk sportowych. Zbiórka – Urząd Gminy Wielka Wieś

- 20.08.2012 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych połączone z Komisją Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie omówienia Poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i obiektów zabytkowych ( ppoż) oraz sprawy bieżące.

-27.08 / poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów, w temacie omówienie uchwał na sesje.

-28.08 / wtorek/ spotkała się Komisja Rewizyjna.

-29.08 / środa/ odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska połączona z Komisją Inwestycyjną, w temacie omówienie pism wpływających do Komisji oraz ocena dokumentacji sieci kanalizacyjnej w północnej części gminy.

w miesiacu lipcu odbyły się posiedzenia komisji:

- 14.07 /sobota/ o godz. 8.00 odbyła się Komisja wyjazdowa Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie omówienie pism wpływających do rady oraz sprawy bieżące

- 25.07 /środa/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie bieżących inwestycji oraz sprawy bieżące

w miesiacu czerwcu odbyły się posiedzenia komisji:

- 20.06 /środa/ o godz. 16.30 odbyła się Komisja Inwestycyjna – Wyjazdowa, w temacie : kontrola rozpoczętych inwestycji i zapoznanie się z stopniem realizacji obiektów kubaturowych

- 21.06 /czwartek/ o godz. 16.00 odbyło się Komisja Budżetu i Finansów w temacie: omówienie uchwał na sesję

- 21.06 / czwartek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Spotkanie z Radą Rodziców Bębła oraz sprawy bieżące


w miesiacu maju odbyły się posiedzenia komisji:

- 12.05 /sobota/ o godz. 08.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: kontroli dzikich wysypisk oraz rozpatrzenie Skargi Pana Janika.

- 14.05 /poniedziałek/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w temacie dalsze omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011

- 21.05 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się łączona Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w sprawie omówienia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych (dyrektorzy szkół), omówienia uchwał oraz spraw bieżących.

- 23.05 /środa/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej w temacie: Oceny stopnia realizacji projektu oraz zaawansowania prac nad rozpoczęciem budowy nowego centrum administracyjnego Gminy oraz sprawy bieżące

- 28.05 /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesję i sprawy bieżące.

- 29.05 /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: omówienie pism wpływających do Rady oraz omówienie uchwał na sesję.

w miesiacu kwietniu odbyły się posiedzenia komisji:

- 04.04 /środa/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Inwestycyjna łączona z komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie remontu budynków komunalnych w Szycach i w Bęble.

- 12.04 /czwartek/ o godz. 17.00 spotkała się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie omówienie projektów uchwał.

- 18.04 /środa/ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie: analizy sprawozdania z wykonania budżetu

- 18.04 /środa/ o godz. 17.00 odbyło się Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesje oraz omówienie sprawozdania z wykonania budżetu

- 20.04 /piątek/ o godz. 16.30 odbyło się łączne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych z Komisją Turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji w temacie omówienie uchwał na sesję

- 24.04 /wtorek/ o godz. 16.30 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesje

w miesiacu marcu odbyły się posiedzenia komisji:

- 08.03 /czwartek/ o godz. 16.30 spotkała się Komisja Inwestycyjna w temacie omówienie spraw bieżących oraz problem oświetlenia ulicznego

-15.03.2012 /czwartek/ o godz. 16.30 odbyło się Komisja Turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji, w temacie omówienie uchwał na sesję.

- 15.03.2012 /czwartek/ o godz. 17.000 odbyło się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w temacie omówienie pism wpływających do Komisji oraz omówienie tematu budowy sieci wodociągowych ( Informacje uzyskane od Pana Adama Maleńkiego).

- 22.03 /czwartek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska połączona z Komisją Inwestycyjną w temacie omówienie tematu budowy sieci wodociągowych i utrzymanie wodociągów na terenie gminy.

- 26.03 /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesje.

- 26.03 /poniedziałek/ o godz.17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie omówienie uchwał na sesje (sprawozdanie GOPS).

w miesiacu lutym odbyły się posiedzenia komisji:

- 6.02.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie ustalenia planu pracy komisji na rok bieżący

- 07.02 /wtorek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w temacie spraw bieżących.

- 13.02 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie sprawy bieżące oraz spotkanie z przedstawicielami zarządów KGW i GOKiS oraz przedstawicielami Stowarzyszeń.

- 15.02 /środa/ o godz. 16.00 odbyło się łączne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: zapoznanie się ze stanem inwestycji kubaturowych w miejscowościach Bębło, Biały Kościół, Wielka Wieś i Szyce oraz sprawy bieżące.

- 20.02 /poniedziałek/ godz. 17.00 odbyło się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie omówienie złożonych ofert konkursu na realizację zadań publicznych, promocja Gminy na zewnątrz oraz sprawy bieżące.

- 27.02 /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyła się Komisja Budżetu i Finansów w temacie omówienie uchwał na sesje oraz sprawy bieżące

- 27.02 /poniedziałek/ o godz. 18.30 odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie omówienie uchwał na sesje i sprawy bieżące

- 28.02.2012 /wtorek/ o godz. 14.00 odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie: omówienie uchwał na sesje

- 29.02 /środa/ odbyła się Komisja Rewizyjna w temacie kontroli wybranych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Wielka Wieś –Biblioteka

w miesiacu styczniu odbyły się posiedzenia komisji:

- 16.01.2012r. o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych ( w temacie: Opracowanie planu pracy na 2012 rok, omówienie spraw bieżących).

- 16.01 godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, sportu, bezpieczeństwa i promocji (w temacie: Opracowanie planu pracy na 2012 rok, omówienie spraw bieżących).

- 19.01.2012 r. tj. czwartek o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, w temacie omówienie planu pracy na 2012 r.

- 23.01.2012 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie omówienie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

- 27.01.2012 r. /piątek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w temacie opracowanie planu pracy na 2012 rok oraz omówienie spraw bieżących

- 30.01 /Poniedziałek/ o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w temacie Szkoły Podstawowej w Będkowicach

-

-

Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2011 - Zobacz archiwalne Informacje Rady Gminy 2010 i wcześniejsze
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Informacje Rady Gminy
światłoAktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
Położenie geograficzne
Gmina Wielka Wieś leży na południowym
cyplu pasa Jury Krakowsko-
Częstochowskiej, na północny zachód
od Krakowa (ok. 15 km od jego centrum) ...

polozenie-geograficzne
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry