linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m117DM O Gminie / Aktualności
Dodaj i podziel się

Aktualności - konsultacje

2014-02-14
Badanie słuchuBezpłatne badania słuchu dla osób po 50-tym roku życia

12 lutego 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele odbyły się bezpłatne badania słuchu dla osób po 50-tym roku życia.
zobacz więcej >>>

2014-02-12
Fundusze Europejskie w MałopolsceMobilny Punkt Informacyjny w Wielkiej Wsi - 19 lutego 2014 roku

W środę, 19 lutego br., w godzinach 10.00 - 14.00, w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, sala 303a) będą udzielane bezpłatne konsultacje, w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.
zobacz więcej >>>

2013-11-21
Wójt Gminy na debacie - Aktywni i potrzebni – nasi seniorzyAktywni i potrzebni - nasi seniorzy

Debatę społeczną z udziałem przedstawicieli władz samorządowych oraz seniorów zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. O dobrych praktykach dla seniorów oprócz władz samorządowych opowiadali również zaproszeni goście – Pan Andrzej Skrzyński redaktor „Głosu Seniora”, członek rady ds. polityki senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oraz Pani Halina Dulemba ze stowarzyszenia „Lud – art”, nominowana w 2012 roku do nagrody „Senior Roku”.

zobacz więcej >>>

2013-10-22
Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCELMultimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, to nazwa projektu współpracy, realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wraz z trzema innymi stowarzyszeniami. Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w 4 MultiCentrach kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, jak również poprzez możliwość korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu.

zobacz więcej >>>

2013-09-25
-Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym stref ochronnych ujęć wody oraz niektórych ustaleń planu

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 19.10.2013 r.

zobacz więcej >>>

2013-09-25
-Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś dla obszaru „Wielka Wieś-1” w zakresie dotyczącym strefy ochronnej ujęcia wody

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 19.10.2013 r.

zobacz więcej >>>

2013-07-01
-Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru karty oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”

zobacz więcej >>>

2013-04-24
-Ankieta na temat Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów

zobacz więcej >>>

2013-01-31
-Dyżur eksperta z zakresu prowadzenia i rozwoju firmy

Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą w każdy II piątek miesiąca godz. 10:00-14:00 w budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi skorzystać z usług Punktu Konsultacyjnego KSU podczas bezpłatnych dyżurów. Dyżury prowadzą konsultanci PK KSU prowadzonego przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

zobacz więcej >>>

2012-04-10
Centrum Transferu TechnologiiDziałalność punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców

W ramach współpracy Urzędu Gminy Wielka Wieś i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w każdy II piątek miesiąca organizowany jest w Szycach punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Spotkania odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Szyce 65, I piętro) w godzinach 10.00 - 14.00.

zobacz więcej >>>

2012-02-05
NaprawmyTo!Naprawmyto.pl w gminie Wielka Wieś

Teren gminy Wielka Wieś, wraz z całym powiatem krakowskim, został objęty pilotażowym działaniem serwisu NaprawmyTo.pl. Serwis umożliwia mieszkańcom zgłaszanie problemów w przestrzeni publicznej, zaobserwowanych w najbliższym otoczeniu.

zobacz więcej >>>

2011-10-14
-Konsultacje społeczne dokumentów, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami

Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w procesie planowania w gospodarowaniu wodami jest istotnym wymogiem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), która ujednolica politykę wodną krajów członkowskich UE. Zgodnie z art. 14 RDW, informowanie społeczeństwa i konsultacje dokumentów planistycznych, są obowiązkowym elementem każdego cyklu planistycznego.

zobacz więcej >>>

2011-08-26
Podkrakowski System TeleinformatycznySonda - wykorzystanie internetu w ramach PST

Serdecznie zachęcamy do udziału w sondzie internetowej na temat wykorzystanie darmowego dostępu do internetu w naszej gminie za pośrednictwem sieci PST

zobacz więcej >>>

2011-08-23
-Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 23 sierpnia 2011 r. do 30 września 2011r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi lub listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl

zobacz więcej >>>

2011-07-14
DK 94Spotkanie wójta w Ministerstwie Infrastruktury

W wtorek 19 lipca Wójt Gminy - Tadeusz Wójtowicz spotka się w Warszawie z Ministrem Infrastruktury. Jednym z poruszanych tematów będzie zaniechanie modernizacji drogi krajowej 94...

zobacz więcej >>>

2010-12-03
swiatloPrzystępujemy do sporządzania kolejnych Planów Odnowy Miejscowości...

Po raz kolejny zachęcamy Państwa do wypowiedzenia swojego zdania na temat stanu Waszych miejscowości, najpilniejszych zadań inwestycyjnych, do zdiagnozowania najistotniejszych problemów dotykających mieszkańców.

Przystępujemy do sporządzania kolejnych “Planów Odnowy Miejscowości”...

zobacz więcej >>>

2010-11-30
210-BędkowiceKonsultacje w sprawie komunikacji zbiorowej w Gminie Wielka Wieś

Urząd Gminy w wielkiej Wsi informuje o możliwości zgłaszania uwag odnośnie godzin kursowania autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie na terenie Gminy Wielka Wieś, tj. linii 210 [Bronowice Małe - Będkowice], 220 [Nowy Kleparz - Giebułtów], 230 [Bronowice Małe - Tomaszowice]. Uwagi proszę zgłaszać na rozwoj@wielka-wies.pl w terminie do 15 grudnia 2010r.

zobacz więcej >>>

2010-10-08
swiatloKonsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

zobacz więcej >>>

2010-03-29
swiatloWspólnie piszemy Plany Odnowy Miejscowości!

Jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne są Plany Odnowy Miejscowości

zobacz więcej >>>

2010-02-26
swiatloBezpłatne konsultacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców

Urząd Gminy Wielka Wieś zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie:
- funduszy europejskich w Małopolsce;
- podejmowania, wykonywania, rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej finansowania ze źródeł zewnętrznych

zobacz więcej >>>

2009-10-30
swiatloOświadczenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie budowy północnej obwodnicy Krakowa

W trwających konsultacjach dotyczących budowy Północnej Obwodnicy Krakowa od węzła Modlnica w kierunku gminy Zielonki, Gmina Wielka Wieś po raz kolejny stwierdza, iż jedynym możliwym do zaakceptowania przez gminę jest proponowany przebieg obwodnicy po jej terenie, z wykorzystaniem wariantu I-ego.

zobacz więcej >>>

2009-10-22
W1Koncepcja programowo-przestrzenna północnej obwodnicy Krakowa

Wójta Gminy Wielka Wieś iformuje się, iż od dnia 21.10.2009 r. do 30.10.2009 r. na parterze w korytarzu Urzędu Gminy Wielka Wieś przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi mogą państwo zapoznać się z “Koncepcją programowo-przestrzenną północnej obwodnicy Krakowa”

zobacz więcej >>>
Zobacz archiwalne aktualności 2012 - Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej

Powrót

rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry