linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m117DM O Gminie / Aktualności
Dodaj i podziel się

Aktualności - dotacje

2014-05-15
Prezes Teatru Regionalnego Bogumiła PietrzykAktywna Biblioteka

Biblioteka została doposażona w sprzęt informatyczny (laptop, drukarki, projektor multimedialny, aparaty cyfrowe). Oprócz tego pracownicy biblioteki rozpoczęli szkolenia i kursy dotyczące planowania rozwoju biblioteki oraz wykorzystywania technologii informacyjnych.
zobacz więcej >>>

2014-04-09
-Informacja o naborze wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
zobacz więcej >>>

2014-04-04
Wizualizacja obiektuDofinansowanie budowy boiska sportowego w Modlniczce

W zeszłym tygodniu Wójt Gminy Wielka Wieś podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie dofinansowania budowy boiska sportowego w Modlniczce 
zobacz więcej >>>

2014-03-28
-II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
zobacz więcej >>>

2014-03-28
głosowanie Autor: Foto: Paweł Krawczyk/krakow.plNasza Gmina w Metropolii Krakowskiej

Głównym zadaniem Metropolii Krakowskiej będzie pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską ma umożliwić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
zobacz więcej >>>

2014-02-14
-Otwarty konkurs ofert na wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wykonania oświetlenia boiska w Giebułtowie
zobacz więcej >>>

2014-02-12
Fundusze Europejskie w MałopolsceMobilny Punkt Informacyjny w Wielkiej Wsi - 19 lutego 2014 roku

W środę, 19 lutego br., w godzinach 10.00 - 14.00, w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, sala 303a) będą udzielane bezpłatne konsultacje, w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich.
zobacz więcej >>>

2014-02-11
-Wolni od azbestu

Wszystkich mieszkańców, którzy w najbliższych latach planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy.

zobacz więcej >>>

2014-01-23
swiatloDotacje na założenie działalności gospodarczej - ostatni nabór do Projektu

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zamieszkałe w Krakowie, powiecie krakowskim lub bocheńskim do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie pt.: "Akcelerator Biznesu"
zobacz więcej >>>

2014-01-02
-Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - kultura, sport, oświata, bezpieczeństwo, ekologia, turystyka i pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie konkursu

zobacz więcej >>>

2014-01-02
-Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
zobacz więcej >>>

2013-11-22
sprzęt przekazany do biblioteki Sprzęt informatyczny przekazany do biblioteki w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Do biblioteki  publicznej oraz filii w Bęble  dostarczono już sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu PRB (Program Rozwoju Bibliotek). Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przekazała w darze sprzęt o wartości 7 163,27 zł. 

zobacz więcej >>>

2013-09-23
-Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zamieszkałe w Krakowie, powiecie krakowskim lub bocheńskim do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie pt.: "Akcelerator Biznesu".

zobacz więcej >>>

2013-07-01
-Informacja o naborze wniosków

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFR

zobacz więcej >>>

2013-06-12
-Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy

W związku ze zbliżającym się naborem LGDStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań objętych PROW na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku od godziny 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice

zobacz więcej >>>

2013-05-13
-Podsumowanie projektu LEPSZY START

Dobiega końca projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

zobacz więcej >>>

2013-01-22
-Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Rozstrzygnięcie konkursu

zobacz więcej >>>

2013-01-02
-Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego or

Rozstrzygnięcie konkursu

zobacz więcej >>>

2012-09-17
-Kolejna dotacja dla Gminy Wielka Wieś na realizację zajęć pozalekcyjnych

Gmina Wielka Wieś na realizacje projektu „Lepszy start” otrzyma dofinansowanie niespełna 130 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. We wrześniu 2012 roku rozpoczyna się jego realizacja. Projekt skierowany jest do uczniów klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

zobacz więcej >>>

2012-09-17
swiatloOgłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

zobacz więcej >>>

2012-08-16
Korona Północego KrakowaSpotkanie informacyjne i nabór wniosków na tzw. Małe Projekty

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania wniosków na tzw. Małe Projekty.Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w naborze wniosków, a wcześniej na spotkanie informacyjne
zobacz więcej >>>

2012-05-28
swiatloOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

zobacz więcej >>>

2012-05-14
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie ZielonkiGmina Wielka Wieś uczestniczy w projekcie WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ ZARZĄDCZYCH W GMINIE MICHAŁOWICE, GMINIE WIELKA WIEŚ ORAZ GMINIE ZIELONKI

Gmina Wielka Wieś we współpracy z dwoma partnerami gminami Michałowice i Zielonki oraz liderem projektu firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. przystąpiła w bieżącym roku do projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie Zielonki”

zobacz więcej >>>

2012-05-07
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

zobacz więcej >>>

2012-04-10
Centrum Transferu TechnologiiDziałalność punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców

W ramach współpracy Urzędu Gminy Wielka Wieś i Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej w każdy II piątek miesiąca organizowany jest w Szycach punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców. Spotkania odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Szyce 65, I piętro) w godzinach 10.00 - 14.00.

zobacz więcej >>>

2012-03-15
-Szkolenie oraz bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W trakcie spotkania przewidziano omówienie kryteriów przyznawania pomocy, zasad wypełniania wniosków oraz poprawnego przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej

zobacz więcej >>>

2012-03-02
logo KoronaInformacja o naborze MAŁYCH PROJEKTÓW

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

zobacz więcej >>>

2012-02-15
Korona Północnego KrakowaSpotkanie informacyjne w sprawie Małych projektów

W związku ze zbliżającym się naborem Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne.

zobacz więcej >>>

2011-10-06
swiatloInformacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. "STWORZENIE NOWYCH SZLAKÓW WSPINACZKOWYCH, WYKONANIE PREZENTUJĄCEGO ICH PRZEBIEG E-PRZEWODNIKA ORAZ SPORZĄDZENIE MATERIAŁÓW PRASOWYCH I ICH KOLPORTAŻ DO MEDIÓW". Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

zobacz więcej >>>

2011-08-02
Zebrani mogli obejrzeć w specjalnie przygotowanym przez strażaków namiocie multimedialną prezentacjęDzień Dziecka w środku lata

31 lipca 2011r. odbyła się impreza pod nazwą „Dzień Dziecka w środku lata” zorganizowaną przez OSP Modlnica w ramach projektu „Straż uczy- straż bawi” dofinansowanego ze środków budżetowych Gminy Wielka Wieś w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku.

zobacz więcej >>>

2011-07-01
100 placów zabaw na 100 lat NIVEAOddaj głos na plac zabaw w Prądniku Korzkiewskim

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby do aktywnego wzięcia udziału w programie. Dzięki temu wspólnie spełnimy marzenia dzieci o nowym placu zabaw w Prądniku Korzkiewskim

zobacz więcej >>>

2011-05-27
swiatloSzkolenie dla organizacji pozarządowych z nowych wzorów dokumentów dotyczących realizacji zadania publicznego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarzadowych z nowych wzorów dokumentów doyczących realizacji zadania publicznego, które odbędzie się 2 czerwca 2011 roku o godz. 16.00 w budynku komunalnym w Szycach

zobacz więcej >>>

2011-04-15
podpisanie umowyPodpisanie umowy o dofinansowaniu projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Giebułtowie

W piątek, 15 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś doszło do uroczystego podpisania umowy o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś”. Województwo Małopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Kozak a ze strony Gminy Wielka Wieś umowę podpisywali Wójt Tadeusz Wójtowicz i Skarbnik Grażyna Syguła.

zobacz więcej >>>

2011-03-21
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejDotacja na zwrot części kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych

W nawiązaniu do zainteresowania mieszkańców tematyką odnawialnych źródeł energii i spotkaniami informacyjnymi organizowanymi na terenie naszej gminy przez przedstawicieli jednej z firm oferującej kolektory słoneczne przedstawiamy informację na temat programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚiGW), dzięki któremu można pozyskać dotację na zwrot części kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

zobacz więcej >>>

2011-02-08
swiatloOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej w 2011 roku.

Rosztrzygnięcie konkursu

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Folklor i tradycja lokalna w kreacjach zespołu MODLNICANIE - Dni Lachnera

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu:- roboty rozbiórkowe; - wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; - roboty ziemne 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/ 3. Roboty uzupełniające: - plantowanie skarp; - obsianie skarp; - dostawa i montaż tablicy informacyjnej

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Modlnicy, w Białym Kościele, w Wielkiej Wsi oraz Szkoły Filialnej w Modlniczc

Dotacja pozyskana w ramach programu “Radosna Szkoła”

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Kolędnicy ziemi krakowskiej - pielęgnowanie tradycji

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Wiosenny Turniej Tańca dla najmłodszych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Święto Plonów - czyli tradycja lokalna ...

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

zobacz więcej >>>

2010-12-31
-Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową

Dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową”

zobacz więcej >>>

2010-12-03
swiatloPrzystępujemy do sporządzania kolejnych Planów Odnowy Miejscowości...

Po raz kolejny zachęcamy Państwa do wypowiedzenia swojego zdania na temat stanu Waszych miejscowości, najpilniejszych zadań inwestycyjnych, do zdiagnozowania najistotniejszych problemów dotykających mieszkańców.

Przystępujemy do sporządzania kolejnych “Planów Odnowy Miejscowości”...

zobacz więcej >>>

2010-11-29
ZaproszenieWernisaż wystawy poplenerowej malarstwa BRANDYSÓWKA 2010

1 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, ul. Szpitalna 32 odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej malarstwa „Brandysówka 2010”. Wernisaż odbywa się w ramach projektu „IV Plener Malarski BRANDYSÓWKA 2010 i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Wieś” współfinansowanego przez Urząd Gminy Wielka Wieś w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

zobacz więcej >>>

2010-11-17
Wojciech Kozak i Taduesz Wójtowicz podpisują umowęPonad 5 mln unijnej dotacji na kanalizację w Wielkiej Wsi!

Dzisiaj, tj. 17 listopada 2010r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Wsi Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś"

zobacz więcej >>>

2010-09-22
ARiMR30 września br. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

zobacz więcej >>>

2010-09-21
Logo WLC 2Rozpoczęły się zajęcia w kolejnym roku realizacji projektu Więcej, lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

W szkołach z terenu Gminy Wielka Wieś rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Więcej, lepiej, ciekawiej…2 – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś”. W roku szkolnym 2010-2011 do zrealizowania jest w sumie 4518 godzin dydaktycznych oraz 16 wyjazdów

zobacz więcej >>>

2010-09-15
I Przegląd Piosenki Religijnej w Będkowicach w 2009II Gminny Przegląd Piosenki Religijnej

Stowarzyszenie Miłośników Ziemii Będkowickiej “Sokolica”, Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Dyrektor GOKiS, Sołtys, Rada Sołecka, zapraszają na II Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, który odbędzie się dnia 19.09.2010 (niedziela) w Kościele parafialnym w Będkowicach

zobacz więcej >>>

2010-09-02
Budowa kanalizacjiPonad 5 mln unijnej dotacji na kanalizację w Wielkiej Wsi

Wniosek pt. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś" uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego uzyskał w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa dofinansowanie w wysokości 5 083 105,00 zł.

zobacz więcej >>>

2010-08-24
Usuwanie azbestu w Gminie Wielka WieśUsuwanie azbestu w Gminie Wielka Wieś

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące szkodliwości azbestu, skutków wywozu materiałów niebezpiecznych i porzucania ich w niedozwolonych miejscach oraz konieczności angażowania specjalistycznych firm do jego demontażu.

zobacz więcej >>>

2010-07-12
Flaga UEGmina Wielka Wieś otrzymała dofinansowanie na otwarcie przedszkola w Wielkiej Wsi

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na dofinansowanie otwarcia przedszkola w Wielkiej Wsi. W ramach projektu „Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!” zatrudni wykwalifikowanych pracowników przedszkola oraz zakupi niezbędne wyposażenie tj. materiały edukacyjne, zabawki, sprzęt do zajęć fizycznych, materiały biurowe.

zobacz więcej >>>

2010-07-05
Logo LGD Korona Północnego KrakowaNabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działającej na terenie gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

zobacz więcej >>>

2010-06-03
Korona Północnego KrakowaRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

zobacz więcej >>>

2010-05-24
Korona Północnego KrakowaSpotkania informacyjne w sprawie dofinansowania

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, rolników bądź przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wielka Wieś na spotkanie informacyjno-aktywizujące z zakresu działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

zobacz więcej >>>

2010-05-12
GOPSGOPS w Wielkiej Wsi przystąpił do realizacji projektu GMINY WIELKA WIEŚ I SKAŁA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, podobnie jak w latach ubiegłych, przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie dwóch gmin, z których gmina Wielka Wieś pełniła będzie funkcję lidera, natomiast partnerem projektu będzie gmina Skała.

zobacz więcej >>>

2010-04-29
Logo Radosna SzkołaGmina Wielka Wieś otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w szkołach

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Modlnicy, w Białym Kościele, w Wielkiej Wsi oraz Szkoły Filialnej w Modlniczce

zobacz więcej >>>

2010-04-12
KolektorDotacja do kolektorów słonecznych

28 stycznia 2010 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na zastosowanie systemu grzewczego wykorzystującego alternatywne źródło energii. 31 marca w/w uchwała uprawomocniła się

zobacz więcej >>>

2010-04-07
NPPDLGmina Wielka Wieś otrzymała dotację na modernizację drogi w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych

zobacz więcej >>>

2010-03-05
Logo KoronyDofinansowanie w ramach Małych Projektów

Z terenu gminy Wielka Wieś na liście rankingowej znalazły się projekty: "Wiejski Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Czajowicach" Stowarzyszenia "Środowisko i my" oraz "Atlas Naszego Świata - Dalsze przygody" autorstwa "GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci"

zobacz więcej >>>

2010-02-26
swiatloBezpłatne konsultacje dla osób fizycznych i przedsiębiorców

Urząd Gminy Wielka Wieś zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie:
- funduszy europejskich w Małopolsce;
- podejmowania, wykonywania, rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej finansowania ze źródeł zewnętrznych

zobacz więcej >>>

2010-02-11
1 procent (1%)1% dla OPP

Przekaż 1 % swojego podatku Organizacji Pożytku Publicznego

Decydujmy sami, na co idą nasze podatki! Wypełniając roczny PIT możemy sami wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1 proc. należnego fiskusowi podatku. Do wyboru jest ponad 4 tys. instytucji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

zobacz więcej >>>

2010-01-18
swiatloogłoszenie konkursu kultura, sport, bezpieczeństwo i pomoc społeczna 2010

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego oraz pomocy społecznej w 2010 roku.

zobacz więcej >>>

2010-01-08
swiatloogłoszenie konkursu sport kwalifikowany 2010

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Wielka Wieś w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2010.
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2007

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2008

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w Modlnicy

Dotacja pozyskana ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś

Projekt realizowany w ramach programu SAPARD

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Realizacja II etapu kanalizacji w miejscowości Giebułtów

W ramach projektu wybudowano 4311 mb kanalizacji do której podłączono 68 budynków
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Identur

W ramach projektu wykonano 10 znaków drogowych szlaku turystycznego E-22a: 4 szt kierujące na Dolinę Prądnika, 5 szt na Dolinę Będkowską i 1 szt na Dolinę Kobylańską

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wielka Wieś

W ramach projektu wybudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem dwukondygnacyjnym przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi o łącznej pow. 481,90 m2.

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa kanalizacji w miejscowości Szyce

W ramach projektu wybudowano 8266 mb kanalizacji grawitacyjnej, do których podłączono 98 budynków

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2005

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Patriotyzm i tradycja lokalna w kreacjach zespołu TOMASZOWIANIE

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Przygody Małego Ekologa

Dotacja na realizację zadania pn. „Przygody Małego Ekologa”, w ramach realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa małopolskiego w 2007 roku

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2003

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2007

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2007

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2008

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Rowerem przez Park Krajobrazowy

Dotacja pozyskana ze środków Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - II etap

Dotacja pozyskana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice

Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2009“
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

Dotacja pozyskana z Fundacji Wspierania Wsi

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.2, Obszary podlegające restrukturyzacji. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej we wsi Modlnica – etap I, Gmina Wielka Wieś ”

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Kultywowanie tradycji lokalnej w kreacjach strojów regionalnych

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Patriotyzm lokalny - Święto Odzyskania Niepodległości

Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Będkowicach i Bęble

Dotacja pozyskana z programu “Radosna Szkoła”

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2004

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2006

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2009

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

Dotacja uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Białym Kościele - obiekt przyszkolny

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - Etap II

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.1, Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka – Etap II, Gmina Wielka Wieś”.

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Projekt pt, "Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy".

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2005

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2006

Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2005

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006

Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Ekodach 2004

Dotacja na realizację programu „Ekodach”
zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2004

Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

zobacz więcej >>>

2009-12-31
-Budowa sali gimnastycznej i przewiązki przy szkole podstawowej w miejscowości Bębło

Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

zobacz więcej >>>

2009-12-09
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego KrakowaNabór wniosków w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na tzw. Małe Projekty

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 28.12.2009 - 18.01.2010

zobacz więcej >>>

2009-10-30
logo Stowarzyszenia Korona Północnego KrakowaSpotkanie informacyjne nt. tzw. małych projektów

W środę 28 października w świetlicy w Szycach odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące dla potencjalnych beneficjentów działania "Małe Projekty" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

zobacz więcej >>>

2009-10-16
LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa [www.koronakrakowa.pl]Spotkanie informacyjne nt. tzw. małych projektów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów do 25 tys. zł.

zobacz więcej >>>

2009-10-12
swiatloArchiwum aktualności

Archiwum aktualności znajduje się na poprzedniej wersji oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy, pod adresem
www.old.wielka-wies.pl

zobacz więcej >>>
Zobacz archiwalne aktualności 2012 - Zobacz archiwalne aktualności 2011 - Zobacz archiwalne aktualności 2010 - Zobacz archiwalne aktualności 2009 i wcześniej

Powrót

rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry