linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m106DM O Gminie / Aktualne inwestycje
Dodaj i podziel się

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

2014-04-02

Stan na dzień 7 maja 2014 rokuBudowa boiska sportowego w Modlniczce

Powstanie boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem: powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m2
zobacz więcej >>>
2014-03-31

Stan na dzień 7 maja 2014 rokuZagospodarowanie terenu w okolicy stawu w miejscowości Modlnica

Zadanie zrealizuje Spółka DOM  PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach za kwotę 525.000,00 zł , w terminie do 30.06.2014 roku. Zadanie ma na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości oraz zapewnienie dodatkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

zobacz więcej >>>
2014-04-04

ul. Wierzbowa stan na dzień 3.04.2014 r. Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej.

zobacz więcej >>>
2013-01-08

stan na dzień 20.03.2014 r. - chudy beton Budowa Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś

Inwestycja zlokalizowana na działkach 97/17, 97/18 i 97/20 w miejscowości Szyce, obejmuje budowę Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach jw. składającego się z budynku „A” Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Gminnej, Gminnego Zakładu Komunalnego i Biblioteki Gminnej oraz budynku „B” usługowo handlowo-biurowego. Budynki będą połączone ze sobą przewiązką. 

zobacz więcej >>>
2013-11-20

ogrodzenie obiska stan na dzień 20-11-2013 r.Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy

Zadanie realizauje klub LKS „Błękitni” Modlnica w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00 zł.
zobacz więcej >>>
2013-10-28

Wykonywana próba szczelności wybudowanego rurociągu wodociągowego 10-10-2013Projekt budowlano-wykonawczy i budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Giebułtów z istniejącym wodociągiem w m. Szyce, gmina Wielka Wieś

Celem inwestycji jest połączenie wodociągów, które stworzy możliwość awaryjnego zasilania wody z wodociągu „Szyce” dla potrzeb wodociągu „Giebułtów”
zobacz więcej >>>
2013-09-24

prace przygotowawcze do wykonania rurociągu tłocznego Prądnik Korzkiewski stan na dzień 1.10.2013 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Prądnik Korzkiewski, Giebułtów

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach za kwotę 1.549.482,05 zł brutto w terminie do 06.12.2013 r.

zobacz więcej >>>
2013-09-24

ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 rokuRemont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.

zobacz więcej >>>
2012-09-11

Biały Kościół ul. Św. Floriana stan na dzień 18-07.2013 r.Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim

Konsorcjum Firm: Firma Budowlana ROSA i AG System Sp. z o.o z Krakowa podpisało z Gminą umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś - w miejscowości Biały Kościół i Prądnik Korzkiewski”.

zobacz więcej >>>
2013-05-09

zakończenie inwestycji - hydrant wraz z zasuwamiBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Giebułtów

Zadanie będzie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi w terminie 13.05.2013 do 31.07.2013 r. za łączną kwotę 165 000,00 zł brutto.  

zobacz więcej >>>
2013-05-31

Gotowy plac zabaw 17-07-2013Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) w miejscowości Wielka Wieś

Inwestycja zakłada wykonanie placu zabaw oraz chodnika do placu zabaw w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”  na terenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „ARCHiBUD” z siedzibą w Olkuszu za kwotę 112.655,66 zł brutto w terminie do 15.07.2013 r.

zobacz więcej >>>
2013-05-10

Budowa chodnika w Białym Kościele 09-05-2013Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w Bęble, Białym Kościele i Wierzchowiu

Kolejną ważną inwestycją odbywająca się na DK 94 to jej modernizacja na odcinku gimnazjum w Białym Kościele-Zajazd Krystynka). Pierwotnie miało zostać wykonane jedynie wzmocnienie nawierzchni wraz z jej przebudową. Niemniej jednak Wójt po otrzymaniu tej informacji, podjął starania aby w ramach inwestycji można było zrobić zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

zobacz więcej >>>
2013-05-22

montontaż nowych opraw oświetleniowychRozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej. 

zobacz więcej >>>
2013-09-24

pętla Będkowice lokalizacjaBudowa pętli autobusowej w Będkowicach

Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.

zobacz więcej >>>
2013-03-18

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG GMINNYCH REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG GMINNYCH

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach wskazanych przez Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 1150 m2 w tym:

- emulsją asfaltową szybkorozpadową i gresami za pomocą w pełni zautomatyzowanego remontera drogowego przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 1000 m2

- asfaltem lanym z obcięciem krawędzi przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 150m²

zobacz więcej >>>
2013-03-20

komora redukcyjna stan na dzień 9.05.2013 r.Budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Tomaszowice z istniejącym wodociągiem w m. Wielka Wieś

Zakres rzeczowy obejmuje:

-Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
- komora zasuw – 1 szt.
- hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
- zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
- wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

zobacz więcej >>>
2012-09-11

Skończono remont klarki schodowej-południowej 08-04-2013Remont parteru budynku komunalnego w Szycach

Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dawiec Józef z Pcimia, w terminie do 31.03.2013 r., w ramach umowy ma wykonać remont parteru budynku komunalnego w miejscowości Szyce Gmina Wielka Wieś

zobacz więcej >>>
2013-03-18

stan odbecny - na dzień 15.03.2013 r.Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni w miejscowości Giebułtów

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.

zobacz więcej >>>
2012-12-17

stan na dzień 20.12.2012 r.Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele

Zadanie obejmuje wykonanie adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej umożliwiającej poprawne akustyczne warunki funkcjonowania obiektu a mianowicie:
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy oraz muzyki i wszelkich zjawisk dźwiękowych, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez widzów podczas imprez masowych i występów artystycznych.
- dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy speakera oraz osób prowadzących – sędziów i trenerów oraz obniżenie poziomu hałasu generowanego przez ćwiczących i widzów podczas zawodów i ćwiczeń sportowych.

zobacz więcej >>>
2012-11-09

studnia redukcyjna stan na dzień 23.11.2012 r.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice

Zakres umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej DN 110, 90, 63 o łącznej długości 1740,0m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych DN40 o długości 315,0 m. Obejmuje także budowę sięgacza do cmentarza wraz z zdrojem ulicznym.

zobacz więcej >>>
2013-05-31

lokalizacja boiska Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto. Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.

zobacz więcej >>>
2012-11-09

budowa wodociagu Bębło stan na dzień 23.11.2012 r.Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie

Zakres umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 160 na długości 1846,0m na odcinku studnia głębinowa w Wierzchowiu – zbiornik pośredni wody pitnej w Bęble oraz zasilanie wewnętrzne instalacji elektrycznych i sterowania dla studni głębinowej na ujęciu wody w Wierzchowiu.

zobacz więcej >>>
2012-10-25

Prądnik Korzkiewski stan na dzień 8.11.2012 r.Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele

Zakres prac obejmuje budowę:
- stacji uzdatniania wody - chlorownia oraz sterowni
- zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej, technologicznej oraz wewnętrznej instalacji wody ciepłej
- instalacji do dezynfekcji wody oraz do wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolizy
- instalacji mechaniczno- grawitacyjnej wentylacji
- wewnętrznej instalacji elektrycznej, zabezpieczającej, sterującej oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu

zobacz więcej >>>
2012-10-17

odwodnienie drogi krajowej 94 w SzycachOdwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.

zobacz więcej >>>
2012-10-19

Zagospodarowanie turystyczne Będkowice Kamyk stan na dzień 22.11.2012 r.Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :
A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.
- belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14
- krokwy 12x6
- konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm
- dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym
- stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm
- ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm

zobacz więcej >>>
2012-11-09

-Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w 2012 r.

Inwestycję realizowała Firma – Zakład elektroinstalacyjny Marek Pietrzyk w formule Zaprojektuj i wybuduj.

zobacz więcej >>>
2012-08-27

Gotowa inwestycja - 5-10-2012Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek

Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb
zobacz więcej >>>
2012-09-19

Przewiert sterowany żerdzią pilotażową przez drogę w rurze ochronnej stalowej o śred. 600mmBudowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36

Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36).

zobacz więcej >>>
2012-09-11

Remiza w dniu odbioru 18-09-2012Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice

zobacz więcej >>>
2012-08-29

Stan robót na dzień 28-08-2012Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

zobacz więcej >>>
2012-08-28

Ulica Sportowa w Modlnicy 28-08-2012Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.

zobacz więcej >>>
2012-08-28

Boisko po odbiorze 28-08-2012Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi

W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

zobacz więcej >>>
2012-08-16

stan na dezień 5.11.2012 r.Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble

Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

zobacz więcej >>>
2012-08-28

Stan na dzień 26-09-2012Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Białym Kościele

Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.

zobacz więcej >>>
2012-08-28

Płyta boiska po zasianiu trawy 23-08-2012Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie

W ramach zadania “Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie” przewiduje się wykonanie następujących robót: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem boiska sportowego, wykonanie przyłącza wody do nawadniania boiska, ukształtowanie terenu w zakresie prawidłowych spadków dopuszczalnych dla boisk sportowych, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, posianie trawy i jej pielęgnacja w okresie wegetacyjnym

zobacz więcej >>>
2012-09-11

Otwór poszukiwawczy (studzienny) Szyce stan na dzień 11.09.2012Wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w Szycach

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce. W ramach umowy ma wykonać otwór poszukiwawczy (studzienny) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w miejscowości Szyce, Gmina Wielka Wieś.

zobacz więcej >>>
2012-08-10

Wierzchowie stan na dzień 02-08-2012Budowa i doposażenie placów zabaw - Modlniczka, Modlnica, Wierzchowie

W ramach zadania powstały dwa nowe place zabaw w Modlniczce oraz Wierzchowiu oraz doposażony został plac zabaw w Modlnicy

zobacz więcej >>>
2012-08-15

Rozgrywki na boisku podczas Dożynek w Czajowicach 15-08-2012 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czajowicach

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.

zobacz więcej >>>
2011-08-30

Inwestycja w użytkowaniu 27-04-2012Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego wraz z przebudową ul. Willowej w Modlniczce

Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.

zobacz więcej >>>
2011-08-30

Plac w Białym Kościele gotowy do zabawy 19-10-2011 Budowa placów zabaw w Białym Kościele i w Wielkiej Wsi

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa działania: przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw

zobacz więcej >>>
2009-09-02

Wykonanie połączenia z siecią krakowską 02-09-2010Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. „spinką” gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską. Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.

zobacz więcej >>>
2011-08-26

Trybuna podczas meczu Pucharu Polski Jutrzenka Giebułtów - Borek Kraków 28-09-2011Wykonanie trybuny sportowej przy boisku sportowym w Giebułtowie

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27.

zobacz więcej >>>
2011-08-29

Budynek po zakończeniu robót 20-09-2011 Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu

zobacz więcej >>>
2011-08-30

Remont ul. Brzozowej w Tomaszowicach 30-08-2011Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.– zobowiązał się wykonać inwestycję za 699.016,81 zł brutto.

zobacz więcej >>>
2011-08-29

Wykonanie nakładki asfaltowej 26-08-2011Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni i z kanalizacją opadową ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi

Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi od km 00+170 do km 00+ 525 oraz remont nawierzchni na długości 525 m.
zobacz więcej >>>
2011-08-26

Budowa wodociągu w Czajowicach 26-08-2011Budowa wodociągu w Czajowicach

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 1356 mb sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm z Prądnika Korzkiewskiego do Czajowic za 252.150 zł. Budowa wodociągu ma zabezpieczyć w wodę mieszkańców Czajowic oraz odciążyć wodociąg w Bęble.

zobacz więcej >>>
2011-04-06

Budynek gotowy do użytkowania 26-08-2011Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku komunalnego w Giebułtowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Giebułtów na działce szkolnej, na której stoi budynek szkoły wiejskiej oraz budynek gospodarczy.

zobacz więcej >>>
2011-04-06

Budynek gimnazjum na ukończeniu 13-07-2011Budowa budynku gimnazjum w Modlnicy

Wykonawca - renomowana firma BUDSTAL-2 S.A. z siedzibą w Krakowie - zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 6.522.257,71 zł brutto do 31 lipca 2011 r.

zobacz więcej >>>
2011-04-06

Obwodnica już przejezdna 30-06-2011Budowa drogi krajowej nr 94 od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica

Budowa tego odcinka drogi krajowej to ważna inwestycja, która ułatwi komunikację krakowianom i mieszkańcom podkrakowskich gmin m.in. Wielkiej Wsi i Zabierzowa. Inwestycja składać się będzie z czterech części: budowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi, budowy nowego węzła w Modlnicy, rozbudowy istniejącego już węzła Radzikowskiego i gruntownej przebudowy fragmentu drogi Kraków-Olkusz

zobacz więcej >>>
2011-04-06

Budynek szatniowo-sanitarny wraz z trybuna przy boisku sportowym ModlniczceBudowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Modlniczce

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie od podstaw w pełnym zakresie wykończeniowym budynku o funkcji szatniowo- sanitarnej wraz z trybunami zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na terenie boiska sportowego w miejscowości Modlniczka.

zobacz więcej >>>
2011-04-06

Szlak już utwardzony 15-06-2011Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły - I odcinek

Zakresem utwardzenia objęty jest pierwszy odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 477 m, na powierzchni 716 m2. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane de-ka-bud z Krakowa - wykona inwestycję za 91.766,75 zł. do końca czerwca 2011r.

zobacz więcej >>>
2011-04-07

Budowa chodnika na drodze powiatowej 2130K w Bęble 27-05-2011Wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

zobacz więcej >>>
2011-04-07

Wykonanie placu przy OSP w Tomaszowicach 06-04-2011Wykonanie placu przy OSP w Tomaszowicach

Wykonawca - Firma Brukarsko – Drogowa PAGRO P.H.U. Spółka z o. o. z Krakowa - wykona inwestycje za 62 697,81 zł.

zobacz więcej >>>
2011-04-07

Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Folwark 06-04-2011Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark

Inwestycja obejmuje: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami; - dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp; - uzbrojenie sieci; - rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; - przewierty pod drogami

zobacz więcej >>>
2010-10-08

Pracy przy chodnikach 19-11-2010Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni wraz z kanalizacją opadową ulicy Jurajskiej w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania: przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,20m do 4,00m; budowę chodnika przy jezdni szerokości 1,50m; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez profilowanie istniejących rowów, umocnienie istniejących rowów elementami prefabrykowanymi, fragmentaryczne ułożenie na istniejących rowach rur pod chodnikiem wraz z dobudową wpustów ściekowych; zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).

zobacz więcej >>>
2010-10-14

Zagospodarowanie Placu Norbertanek 19-11-2010Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod późniejszy kabel do monitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia stawu

zobacz więcej >>>
2010-10-20

Widok z kamer w centrum Tomaszowic 17-11-2010Montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej

Zakres rzeczowy obejmuje: roboty przygotowawcze, dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu, uruchomienie monitoringu.

zobacz więcej >>>
2010-09-30

Stan po zakończeniu prac 24-09-2010Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające: plantowanie skarp; obsianie skarp; dostawa i montaż tablicy informacyjnej

zobacz więcej >>>
2010-09-14

Plac zabaw już gotowy 08-10-2010Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi

zobacz więcej >>>
2010-10-20

Nowe oświetlenie uliczne 12-10-2010Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

zobacz więcej >>>
2010-08-10

Gotowy plac zabaw 23-09-2010 Budowa placu zabaw w Modlnicy

Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe

zobacz więcej >>>
2010-07-13

Budowa budynku zbiornika pośredniego w Białym Kościele 14-09-2010Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

zobacz więcej >>>
2010-09-01

Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach 01-09-2010Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Jedna z sal przedszkolnych 25-08-2010Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną

zobacz więcej >>>
2010-08-25

Ul. Stroma w Wielkiej Wsi z chodnikiem i nową nakładką asfaltową 25-08-2010Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

zobacz więcej >>>
2010-04-13

Gotowy chodnik 13-04-2010Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.

zobacz więcej >>>
2010-04-12

Wykonanie nakładki asfaltowej 12-04-2010 Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic

zobacz więcej >>>
2009-11-02

Plac z zamontowanym zestawem zabawowym 20-11-2009Budawa placu zabaw w Bęble

W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.

zobacz więcej >>>
2009-09-15

Plac zabaw w Tomaszowicach 30-09-2009Budowa placów zabaw w Tomaszowicach i Będkowicach

W wyniku ustaleń umowy z firmą Garden z Tarnowa w Tomaszowicach i Będkowicach powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót Place zabaw z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 124 tysiące zł.

zobacz więcej >>>
2009-08-28

Montaż bramek 01-10-2009 Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Białym Kościele

W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 27 m, w tym: do piłki ręcznej o wym. 2000 x 4000 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 2200 x 4400 cm), 2 x do koszykówki o wym. 1500 x 2500 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1700 x 2700 cm) oraz boisko do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm

zobacz więcej >>>
2009-07-23

Pozostał tylko montaż bramek 28-08-2009 Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bęble

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty odwadniające; wykonanie chodników; zabudowa piłkochwytów; powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x17 m zawierające w sobie: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Budowa chodnika w Tomaszowicach 20-08-2009Budowa chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej 2009

W roku 2009 Gmina Wielka Wieś kontynuuje budowę chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej - przeznaczy na to ponad 10 mln zł. Za tą kwotę powstaną chodniki w miejscowościach: Modlnicy, Tomaszowicach, Modlniczce, Wierzchowiu i Czajowicach.

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Stan budynku podczas odbywającego się w Giebułtowie turnieju piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś - 02.08.2009Budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, instalacjami elektrycznymi, wjazdem na działkę.
Wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać prace za 638.847,23 zł do końca maja 2010r.

zobacz więcej >>>
2009-07-01

Nowa klatka schodowa 11-09-2009 Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

zobacz więcej >>>
2009-05-20

Oczyszczanie stawu w Czajowicach 15-05-2009Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.

zobacz więcej >>>
2009-08-12

Widok rozbieranej wieży z olkuskiej 12-08-2009Rozbiórka stalowego zbiornika wieżowego na wodę w Wielkiej Wsi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja zbiornika wieżowego poprzez odłączenie zbiornika wieżowego od sieci wodociągowej, rozbiórka zbiornika wieżowego wraz z fundamentem i wywóz z placu budowy, likwidacja przyłącza sieci elektrycznej napowietrznej oraz uporządkowanie terenu po robotach demontażowych

zobacz więcej >>>
2009-07-18

Trybuna gotowa do użytkowania 20-07-2009Montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Jonex Sport Krzysztof Olszewski z Mławy - wykona i zamonuje trybunę sportową z krzesłami plastikowymi dla 150 osób przy boisku sportowym w Modlnicy za 51.000 zł netto.

zobacz więcej >>>
2009-07-13

Po zakończeniu robót 05-08-2009Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym tzw. LKS Modlnica w Modlnicy

W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski ze Spytkowic - wyłoży kostką brukową plac przy szatniach oraz dojście na trybunę za kwotę 80.642,74 zł brutto.

zobacz więcej >>>
2009-07-06

Sali w budynku komunalnym w Bęble z nową wykładziną 06-07-2009Montaż wykładziny NORMA wraz z przygotowaniem podłoża w sali w budynku komunalnym w Bęble

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej sali budynku komunalnego w Bęble. Wykonawca - firma „Innowacja i Technika” Krawczyk i Spółka z Krakowa wykona przedsięwzięcie za 18.081,50 zł.

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Boisko gotowe do gry 05-06-2009Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do piłki nożnej, ogrodzenia boiska ogrodzeniem o wysokości 4m oraz wykonanie chodników z kostki brukowej z trzech stron boiska

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele 15-05-2009Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele

Zakres robót, poza wymianą pokrycia o powierzchni ponad 1100 m2, obejmuje także robotu towarzyszące (m.in. wymianę rynien, zabezpieczenie kominów). Firma ANNBUD z Rożnowa podjęła się wykonania zadania za kwotę 249 963,54 zł do dnia 15.08.2009r.

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Monitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych oraz przepompowni ściekówMonitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych oraz przepompowni ścieków

System pozwala na ciągły nadzór nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, powiadamianie (m.in. za pośrednictwem wiadomości sms) odpowiedzialnych za nie osób o ewentualnych usterkach czy nieprawidłowościach w działaniu, a także na zdalne sterowanie pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład ciągle rozbudowywanej sieci.

zobacz więcej >>>
2009-06-14

Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 22-08-2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach

Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach ETAP II - etap budowy tej kanalizacji jest kontynuacją etapu I-go. Okres realizacji projektu 26.11.2007 - 31.07.2009r. Długość kanałów przewidzianych do wykonania to 23,70 km. Całkowity koszt całości projektu wyniósł 6 411 024,24 zł

zobacz więcej >>>
2009-03-02

Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi 01-10-2008 Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Odwodnienie Szkoły Podstwaowej w Bęble 29-09-2008Odwodnienie Szkoly Podstawowej w Beble

W ramach umowy wykonano izolację pionową ścian piwnic Szkoły Podstawowej w Bęble. Wykonawcą jest firma PBM BIS za kwotę 53 000 zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Plac zabaw w Giebułtowie-Trojadynie 25-09-2008Budowa placów zabaw w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn

W wyniku ustaleń umowy z firmą Inter-Flora z Wrocławia w miejscowościach naszej gminy powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn powstają nawierzchnie boisk wraz z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 80 tysiące zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Wykonanie parkingu przez budynkiem komunalnym w Szycach 28-08-2008Wykonanie parkingu z kostki brukowej przez budynkiem komunalnym w Szycach

W wyniku przetargu wyłoniona została firma SAMBUD Usługi ogólnobudowlane z Węglówka gmina Wiśniowa. Roboty polegają na wykonaniu kostki brukowej. Koszt robót to 58,7 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Wymiana dachu remizy OSP w Będkowicach 08-09-2008 Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego Remizy OSP w Będkowicach

Roboty wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka z Krzeszowic. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: zdjęcie starego poszycia, pokrycie dachu wraz z wieżyczką blachą trapezową wraz z obróbką blacharską, montaż rynien i rur spustowych z podłączeniem do studzienek opadowych, zakup, montaż wyłazu dachowego i docieplenie kominów. Koszt robót to 52 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Wyburzenie baraków w Białym Kościele 21-08-2008 Wyburzenie budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

W wyniku ustaleń umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym J. Kowal ze Słomnik przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele zostaną wyburzone budynki gospodarcze. Zakres umowy przewiduje m.in. rozbiórkę baraków wraz z fundamentami, wywóz gruzu, plantowanie terenu oraz zasianie trawy. Koszt wyniesie niemal 30 tysiące zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modlniczce 13-08-2008Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej Szkoły Podstawowej w Modlniczce wraz z dociepleniem i robotami zewnętrznymi

Prace polegają na wykończeniu i zagospodarowaniu pomieszczeń kondygnacji dachowej oraz wykonaniu remontu elewacji wraz z jej dociepleniem. W wyniku tych działań udostępniona zostanie dodatkowa sala lekcyjna, świetlica dla dzieci oraz pokój nauczycielski

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Czyszczenie stawu w Modlniczce 13-08-2008 Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Modlniczka - czyszczenie stawu i regulacja Wedonki

Zakres rzeczowy umowy obejmuje oczyszczenie potoku z namułu, koszenie skarp i nasypów ścinanie poboczy i wywiezienie namułu, montaż płyt ażurowych. Dodatkowo przy doprowadzaniu wody do stawu wykonanie wykopów liniowych demontaż rurociągu i obsypka rurociągu. Roboty są w trakcie realizacji.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Budowa boiska sportowego w Bęble 31-07-2008Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble

W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Modernizacja kotłowni w Będkowicach 28-07-2008Modernizacja kotłowni oraz instalacji co. w Szkole Podstawowej w Będkowicach

Małosprawne i zużyte technicznie kotły opalane węglem oraz instalacja centralnego ogrzewania zostały zdemontowane. Pomieszczenie kotłowni oraz składu opału zostaną poddane gruntownemu remontowi. W tak wyremontowanym pomieszczeniu zostaną zamontowane wysokosprawne kotły które będą pracować odrębnie z podziałem na I-szą i II-gą kondygnację szkoły.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Wykonanie otworu studziennego w Prądniku Korzkiewskim 15-07-2008Wykonanie otworu studziennego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w Prądniku Korzkiewskim

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową otwór poszukiwawczy w celu ujęcia wody jurajskiej został wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji geologicznej. W wyniku analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek stwierdzono bardzo dobrą jakość nawierconej wody. Wydajność ujęcia jest zgodna z założeniem projektu dokumentacji geologicznej - ok. 40m3/h.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej SP w Modlnicy 11-07-2008Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej SP w Modlnicy

Zakończyły się prace nad wykończeniem poddasza przełączki miedzy szkołą a salą gimnastyczną w Modlnicy. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma GIPS-BUD S.C. z Krakowa, która za 105 tys. zł. zobowiązała się do końca lipca 2008r. zrobić m. in. instalację elektryczną, wod-kan, c.o., tynki wewnętrzne, flizy, scianki systemowe, sufity podwieszane, itp. W wyniku robót powstały 4 pomieszczenia administracyjne wraz z sanitariatami.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Modlnica, ul. Szkolna 11.07.2008 Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłonione w drodze przetargu firmy drogowe kontynuują prace przy remontach dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś. Pierwsza z firm, olkuskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zobowiązane jest umową do zakończenia prac na początku sierpnia, a ogólnopolska Eurovia Polska S.A. ma zakończyć prowadzone przez siebie remonty do połowy października 2008 r.
Łącznie wyremontowanych zostanie na terenie całej Gminy niemal 15 km dróg gminnych. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.
Remonty na poszczególnych odcinkach obejmują, w zależności od potrzeb, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy lub frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie warstwy ścieralnej oraz oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie. Jedynie 3 km z wyremontowanych w tym roku odcinków pozostanie drogami tłuczniowymi - pozostałe zyskają trwałą nawierzchnię asfaltową.
Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.
Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wynosi 4 242 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Czyszczenie stawu w Czajowicach 26-06-2008Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Czajowice - czyszczenie stawu

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „MAŁOPOLKOM” s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus USŁUGI KOMUNALNO-ZIELENIARSKIE z Krakowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje ręczne ścinanie i karczowanie stawu, oczyszczenie stawu z roślin i namułu wykonanie kiszki faszynowej. Koszt robót to 25,5 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach 08-07-2008Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach na cele użytkowe - Świetlica Sołecka

Przebudowa poddasza została podzielona na trzy części. W wyniku przetargów na przebudowę został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik.
1. Etap I zrealizowany został w 2007 roku i polegał na wymianie pokrycia dachu.
2. Etap II polegał na wykonaniu ocieplenia połaci dachowych, robotach wyburzeniowych i murarskich, wykonaniu ścianek działowych z płyt GK, wykonanie posadzek, roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie inst. elektr. Koszt robót to 135,7 tys. zł.
3. Prace przy adaptacji budynku komunalnego w Szycach. Zakres robót to wykonanie drzwi wewnętrznych, wylewka cementowa, panele podłogowe, ocieplenie ściany szczytowej wykonanie ścian z płyt GK i płytami OSB wykonanie schodów wyłazowych na dach. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt wykonania 21,7 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim 28-05-2008Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim

Droga dz. nr 266/1 w Prądniku Korzkiewskim została utwardzona tłuczniem kamiennym na długości około 800 mb. Prace wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Koszt wykonanych robót to 50 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Ocieplenie budynku LKS Błękitni Modlnica 07-06-2008Ocieplenie ścian budynku LKS Błękitni Modlnica

W wyniku przetargu wyłoniony został Zakład Budowlano-Instalacyjny Bulanda Piotr z Łącka. Koszt wykonania ocieplenia wyniósł 66,6 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Ścinanie poboczy dróg gminnych - Prądnik Korzkiewski - 15-07-2008 Ścinanie poboczy dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów przydrożnych w roku 2008 na terenie Gminy Wielka Wieś

Równolegle z remontami dróg prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni. Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wraz ze ścinaniem poboczy wynosi 4 242 tys. zł. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

Roboty wykończeniowe Remizy OSP w Tomaszowicach 06-03-2008Budynek komunalny tzw Remiza OSP w Tomaszowicach - roboty wykończeniowe

W wyniku przetargu został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik. Zakres robót polegał na Wykonaniu robót posadzkarskich, tynkarskich, wykonanie ocieplenia ścian wieżyczki budynku, wykonanie stropów podwieszanych z płyt GK, ocieplenie strychu, wykonanie stolarki drzwiowej, balustrady i schodów, wykonanie instalacji wod-kan. Koszt wykonania robót wyniósł 91,3 tys. zł.

zobacz więcej >>>
2008-10-14

swiatloBudowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś
zobacz więcej >>>
2009-03-02

Budowa chodników - Giebułtów 25-09-2008Budowa chodników

W Gminie Wielka Wieś trwa oczekiwana od dawna przez mieszkańców budowa chodników. Od połowy czerwca trwają prace na dwóch odcinkach – liczącym 1786 metrów odcinku biegnącym przez Giebułtów i 1231 m odcinku ulic Szkolnej i Wesołej, łączącej Wielką Wieś, Szyce i Prądnik Korzkiewski. Wykonawcą chodnikach przy tych dwóch drogach jest ogólnopolska firma Eurovia, która ma zakończyć prace do początku listopada br. Wartość tych robót została ustalona na kwotę 4 500 938,19 zł.

zobacz więcej >>>
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry