linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m106DM O Gminie / Aktualne inwestycje - Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś
Dodaj i podziel się

„Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

w roku 2013”

1.1 Zakres rzeczowy obejmuje remont następujących dróg
1.1.1.  ul. Ulubiona, Modlnica.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 288m, szerokość 3,5 m),
2 wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pomocniczej na długości 150 m (525m2)
3 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 150 m.
4 korytowanie na długości 138 m na głębokość 30 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
5 ułożenie drenu (peszel Ø110) na długości 150 z odprowadzeniem do odbiornika.
6 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 40 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 138 m,
7 przekopanie rowka odwadniającego na długości 25m, głębokości ok.30cm.
1.1.2. ul. Słowiańska, Modlniczka.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 500m, szerokość 3,5 m),
2 wyrównanie i uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy zasadniczej na długości 50 m i szerokości 4,00 m (200m2)
3 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, na dł. 50m (200m2),
4 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm, na dł. 50m (200m2),
5 uzupełnienie istniejącej warstwy podbudowy z żużla hutniczego do grubości 18 cm.
6 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 35 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości 500 m i szerokości 3.50 m,
7 jednostronne przycięcie skarpy na długości 80 m w wysokości śr. 20 cm,
8 ułożenie prawostronnego ścieku prefabrykowanego, typu mulda, na długości 455 m,
9 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na dł. 450 m  szerokości 3,0m (1350m2),
10 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm na dł. 450 m  szerokości 3,0m (1350m2),
11 jednostronne pobocze z destruktu szerokości 50 cm na dł. 500m.
12 przebudowa zjazdów na długości 5m
13 budowa przepustu Ø 500 pod ulicą Okólną wraz ze studnią wpadową
1.1.3. ul. Skotnicka, Tomaszowice.
1 długość 339 m, szerokość 3,5 m,
2 frezowanie na długości 339 m na głębokość 2 cm,
3 skropienie emulsją asfaltową na całej długości,
4 jednostronne ścinanie poboczy na długości ok. 100m
5 wykonanie jednostronne pobocza z destruktu,
6 nakładka asfaltowa grubości śr. 6 cm
7 wymiana i regulacja 6 sztuk korytek typu mulda
8 wyrównanie i oczyszczenie podbudowy i ułożenie asfaltu grubości min 4 cm na zjeździe w ul. Orzechową
9 W obszarze wysięku wody na początku odcinka nadanie spadku poprzecznego w kierunku ścieku prefabrykowanego t.j. - frezowanie nawierzchni, uzupełnienie podbudowy (śr. 30 cm), ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm.
1.1.4. Szyce –działka 148/9
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 110 m, szerokość 4,00 m),
2 korytowanie na głębokość 30 cm, na długości 110 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
3 ułożenie drenu (peszel Ø110) na długości 110 m, z odprowadzeniem do odbiornika.
4 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym na długości ok. 110m i szerokości 4.0m
5 jednostronne przycięcie skarpy na długości ok.50m i wysokość śr. 30 cm.
1.1.5. ul. Wichrowa, Będkowice.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 312m, szerokość 3m),
2 korytowanie na głębokość 30 cm z nadaniem jednostronnego spadku,
3 ułożenie drenu (peszel Ø110) na całej długości z odprowadzeniem do odbiornika.
4 kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym
5 jednostronne przycięcie skarpy na długości 50m i wysokość śr. 30 cm.
6 wycinka drzew i krzewów.
7 ułożenie przepustu Ø 400 w najniższym miejscu długości 6m,
8 dodatkowa warstwa podbudowy pomocniczej na dług. ok. 80m i grub. 50 cm z tłucznia kamiennego (teren podmokły).
1.1.6. ul. Źródlana, Wielka Wieś.
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 179m, szerokość 3,5 (4,0)m.
2 uzupełnienie, oczyszczenie i wyprofilowanie jednostronnego spadku istniejącej podbudowy na długości 10,5 m, szerokości 4,0 m, śr. 10 cm,
3 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (42 m2),
4 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (42 m2),
5 uzupełnienie istniejącej podbudowy z tłucznia wapiennego do grubości 20 cm,
6 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 85 m i szerokości 3,5m
7 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (298 m2),
8 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (298 m2),
9 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, na długości 83 m i szerokości 3,5m
10 ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (290 m2),
11 ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm (290 m2),
12 ułożenie ścieku prefabrykowanego lewostronnego na długości 175 m.
13 przebudowa zjazdów (5 szt.).
1.1.7. ul. Polna, Wielka Wieś.
1 wytyczenie geodezyjne remontowanej drogi (długość 377m, szerokość 3,5m),
2 uzupełnienie podbudowy żużlem lub kruszywem łamanym albo tłuczniem kamiennym skropionym emulsją asfaltową wraz z zagęszczeniem mechanicznym na całym odcinku drogi około 30% powierzchni, śr. grub. 15cm,
3 ułożenie warstwy wiążącej śr. grubości 6 cm, szerokości 3m) z wyprofilowaniem jednostronnego spadku,
4 obustronne przycinanie skarpy (poszerzenie do 3,5m) na długości ok. 80 m i śr. wys. 25 cm.
1.1.8. ul. Studzienki, Modlnica
1 wytyczenie geodezyjne przebiegu remontowanej drogi (długość 350 m, szerokość 6,00 m),
2 korytowanie na głębokość 50 cm, na długości 350 cm z nadaniem obustronnego spadku,
3 10 cm warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego na szerokości 6,50m
4 25 cm kruszywo stabilizowane cementem o RM=2,5MPa
5 35 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,
6 wycinka drzew i krzewów
7 jednostronne przycięcie skarpy na długości ok.50m i wysokość śr. 30 cm.

Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców Gminy i użytkowników dróg. 

ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 roku
ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 roku
ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 r.
ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 r.
ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 r.
ul. Słowiańska stan na dzień 30.09.2013 r.
Modlnica ulica Ulubiona
Modlnica ulica Ulubiona
Modlniczka ul. Słowiańskwa - podbudowa stan na dzień 15.09.2013 r.
Modlniczka ul. Słowiańskwa - podbudowa stan na dzień 15.09.2013 r. .
rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry