linia
podmenu
skroter O-Gminie mO-Gminie m106DM O Gminie / Aktualne inwestycje - Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach
Dodaj i podziel się

Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – etap II”

Sieć kanalizacyjną wybudowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie sieci przewodów ciśnieniowych, tłocznych odprowadzających ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych. W zakresie sieci kanalizacyjnej jak i przepompowni zastosowane zostały najlepsze dostępne technologie zapewniające efektywność użytkowania i niezawodność systemu.
Z uwagi na ukształtowanie terenu, uwzględniono sieciowe pompownie ścieków, konieczne dla pokonania wzniesienia na trasie kolektorów głównych, zasilane z linii kablowej. Wykonane w ramach projektu przepompownie ścieków stanowią kompleksowy obiekt w postaci podziemnego zbiornika, wyposażonego w dwie zatapialne pompy (w tym 1 rezerwowa) z wewnętrzną instalacją, armaturą hydrauliczną i automatycznym systemem sterowania pomp. W przypadku odcinków kanalizacji wykorzystujących grawitację spadki kanałów dostosowano do ukształtowania terenu tak, aby możliwy był odpływ ścieków przy zachowaniu minimalnych spadków dla poszczególnych średnic rurociągów.
W ramach tego projektu uzbrojono 320 posesji. Połączona z już istniejącą sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki do oczyszczalni w Giebułtowie (za wyjątkiem ścieków z przysiółka „Skotnica” w miejscowości Tomaszowice, które skierowane są do oczyszczalni w Krakowie).
Finalnym produktem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 23,7 km.
Cel bezpośredni, jakiemu był podporządkowany projekt dotyczył stricte ochrony środowiska. Przecież Gmina Wielka Wieś, w całości znajduje się na obszarach prawnie chronionych. Sołectwa gminy położone są w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (PK Dolinki Krakowskie, Tenczyński PK oraz obszar otuliny parków krajobrazowych). Obszar gminy ujęty jest też w koncepcji krajowej sieci ECONET-Polska jako część obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (30M–Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej).
Dzięki budowie systemu kanalizacji wykonane zostały działania zmierzające z jednej strony do ograniczenia niekontrolowanych zrzutów ścieków, z drugiej zaś zwiększyło się bezpieczeństwo ekologiczne ujęć wody pitnej (w szczególności ujęć wód podziemnych).
Kolejnym efektem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Z uwagi m.in. na bliskość Krakowa, w gminie Wielka Wieś obserwuje się bardzo intensywne zmiany demograficzne, polegające na napływie nowych mieszkańców, co oznacza dla gminy konieczność ustawowego zaspokojenia mieszkańców w zakresie potrzeb komunalnych. Potrzeby te zostały częściowo zaspokojone poprzez udostępnienie mieszkańcom miejscowości Modlnica oraz Tomaszowice kompletnej infrastruktury komunalnej. W tym zakresie zwiększył się stopień skanalizowania gminy o 14,2%. Dzięki temu podłączonych do nowej kanalizacji zostanie docelowo 1292 mieszkańców w 312 gospodarstwach domowych oraz 8 podmiotów (w tym szkoła podstawowa, przedszkole i gimnazjum w Modlnicy, Ośrodek Konferencyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dwór w Modlnicy, Krakowskie Centrum Konferencyjne - Dwór w Tomaszowicach, kościół i plebania Parafii Rzymsko-Katolickiej), co oznacza także likwidację zbiorników wybieralnych.
Istotna poprawa warunków sanitarnych w gminie korzystnie wpłynie na jej zewnętrzny wizerunek i atrakcyjność zarówno inwestycyjną jak i turystyczną. W zakresie potencjału inwestycyjnego, korzyścią dla gminy jest możliwe udostępnienie terenów uzbrojonych (o podwyższonej wartości), którymi zainteresowani są potencjalni inwestorzy. Poprawa uzbrojenia terenów inwestycyjnych nawiązuje do celu szczegółowego MRPO: podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski, podnosząc atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej.
W celu sfinansowania przedsięwzięcia Urząd Gminy Wielka Wieś złożył z sukcesem wniosek o środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, którego celem jest m.in. poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb.

Podsumowanie wydatków na budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice – etap II
Całkowity koszt projektu: 6 411 024,24 zł
W tym:
z budżetu Województwa Małopolskiego (w ramach MRPO) : 4 152 728,58 zł
z budżetu Gminy Wielka Wieś : 2 258 295,66 zł

Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 22-08-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 22-08-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 22-08-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 22-08-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 28-02-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 28-02-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 28-02-2008
Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach 28-02-2008
Ulotka informująca o budowie kanalizacji

Ulotka informująca o budowie kanalizacji

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy ZSP w Modlnicy

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy ZSP w Modlnicy

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy Dworze w Tomaszowicach

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy Dworze w Tomaszowicach

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy cmentarzu w Modlnicy

Tablica informująca o zakończeniu budowy kanalizacji przy cmentarzu w Modlnicy

Ulotka informująca o przebiegu kanalizacji

Ulotka informująca o przebiegu kanalizacji

Ulotka informująca o zakończeniu budowy kanalizacji

Ulotka informująca o zakończeniu budowy kanalizacji

rysunek

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +
Aktualnosci
światło
Nowe nazy ulic - wyszukiwarka
światło
Nazewnictwo ulic
światło
Kontakt

Gmina Wielka Wieś
32-089 Wielka Wieś,
ul. Wesoła 48
tel. 12 419 17 01-04
fax 12 419 17 05


Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 - 17.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

Numer konta:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś
18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

NIP Gminy: 513-00-66-230
urząd gminy małe zdjęcie
światło
© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
ul. Wesoła 48 32-089 Wielka Wieś

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

CmsNET ver: 2.2.5149.18390, G: S
Powrót Powrót Do góry Do góry